Vänsterpartiet i Umeå rör sig mot en SD-liknande position av minskat inflytande och ökad isolering. De politiska fienderna ökar genom V:s illojalitet och osanningar. Del III.

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den finns, kan förklaras och förstås.
Men den måste bekämpas. Det är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

__________________________________

A. Jag kommer att försöka visa att Vänsterpartiet, under sin nuvarande lokala ledning, håller på att manövrera in sig i en SD-liknande position!!

 

Partiet har fick många mandat – eftersom det politiska minnet är kort. Men i Umeå håller partiet håller på att isolera sig självt.

Orsaken är att Vänsterpartiet har uppträtt väldigt illa mot andra partier. Det är detta som ligger bakom att V är på väg mot en position då dess inflytande kan bli mindre än någonsin tidigare sedan partiet tog plats i Umeå kommunfullmäktige för första gången.

 

Utgångspunkten för denna jämförelse är att både Vänsterpartiet (i Umeå) och SD i riksdagen har blivit stora partier.

Men skillnaden är att medan SD alltid har varit ett isolerat parti håller Vänsterpartiet i Umeå, helt och hållet på grund av bristande ledarskap, att isolera sig självt.

I detta blogginlägg kommer jag först att repetera en del om skillnaden mellan politiska motståndare och politiska fiender. Sedan kommer jag att påbörja förklaringen av varför Vänsterpartiet, under sin nuvarande lokala ledning i Umeå, har skaffat sig så många politiska fiender. Det har nämligen inte alltid varit så. År 2010 ingick Socialdemokraterna i Umeå en politisk samverkan med Vänsterpartiet i Umeå. Idag är detta inte ett alternativ. Jag ska alltså försöka förklara varför.

 

B. Återigen om skillnaden mellan politiska motståndare och politiska fiender.

Jag tog Nils-Ivar Nilsson, moderaten, som exempel. Vi var politiska motståndare. Och vänner. Han hade med åren, precis som min farsa, fått svårt att höra när det var bullrigt runt omkring. Som på fullmäktige. Därför kollade han allt oftare med mig att han verkligen trycket på rätt knapp under våra fyra år tillsammans som bänkgrannar.  I gengäld berättade han för mig vilken bok som han trodde att farsan skulle gilla att få i julklapp eller som födelsedagspresent. Nils-Ivar och farsan delade ett intresse för Umeås historia. Och Nils-Ivars förslag gjorde alltid succé.

Farsan började fråga mig hur det kom sig att hans ”enfaldige son” – han hade nämligen bara en som till hans stora sorg varken kunde dansa eller spela fotboll – plötsligt hade börjat köpa så träffsä kra presenter i form av böcker. ”Det krävs lite moderation”, brukade jag svara, samt tillägga att min bänkgranne, till vänster, hette Nils-Ivar Nilsson ”och var en aktningsvärd moderat”.

Nils-Ivar och jag var alltså politiska motståndare, men vänner, och med tiden goda vänner. Även om vi inte träffades utanför fullmäktige delade vi bland annat ett intresse för Ivar Kreuger och hans bror Torstens öden. (Ivar hade en mindre känd, men mycket framstående bror vid namn Torsten, som i huvudsak byggt upp ett industriellt imperium). En partikamrat till mig hade gjort ett arbete om bröderna Kreuger. Det hade även Nils-Ivar, fast hans arbete låg på en långt högre nivå. Detta gav oss ytterligare ett, omfattande, gemensamt intresse. Förutom Umeås.

Jag saknar Nils-Ivar Nilsson än i denna dag.

Den typ av respekt som jag beskrivit ovan växer aldrig fram mellan politiska fiender. Detta oavsett om fiendskapen existerar på ett personligt plan eller, vilket är vanligare (enligt min personliga erfarenhet) mellan politiska partier. Men denna politiska fiendskap mellan partier kanaliseras naturligtvis genom representanterna för partierna.

C. V sumpade chansen att visa sig vuxna nog att vara ”med-regent” för Umeå

Vänsterpartiet fick en chans att visa om de var vuxna nog att vara med och dela på det lokala ”regeringsansvaret” i Umeå, tillsammans med Socialdemokraterna, detta under perioden 2010-2014. Det visade sig att Vänsterpartiet inte var situationen vuxen. Partiet kunde inte hantera maktens båda sidor. När du regerar, eller är med-regent, ökar dina chanser dramatiskt att få genomslag för delar av din politik. Detta genom att du får chansen att vara med och utarbeta de fyra budgetar för Umeå kommun och dess bolag som tillsammans utgör det handlingsprogram efter vilket Umeå kommer att styras under den kommande mandatperioden.

Partiets förra gruppledare påstod ofta att hon hade tvingats ”släpa” S efter sig. Så å ena sidan tog Vänsterpartiet ofta åt sig självt äran för det som var populärt hos de grupper som partiet ville vinna insteg hos. Å andra sidan struntade Vänsterpartiet i att försvara de delar av den gemensamma budgeten som alla inte tyckte om. Och V gick längre än så. Om besluten var impopulära hände det inte sällan att V plötsligt att påstod att det var S som släpat V efter sig. Den uppmärksamme kunde se att om besluten var populära så hade V plötsligt styrkan att dra S efter sig. Men om besluten inte var populära förändrades styrkeförhållandena mellan S och V. Plötsligt var det S som var starkt och kunde dra V efter sig. Allt detta var naturligtvis skitsnack från Vänsterpartiets sida. Under den period då S styrde Umeå tillsamman med V hade Socialdemokraterna 25 mandat och Vänsterpartiet hade sju. Detta oavsett om beslutet var populärt eller inte.

D. Vänsterpartiets illojala beteende, lögner och trakassering av personalen

 

Vänsterpartiet tog en risk då det samregerade tillsammans med det större Socialdemokraterna under mandatperioden 2010-2014. Båda partierna (och i Alliansens fall alla fyra) måste kunna få framhålla att de fått gehör för vissa av sina hjärtefrågor. Men det som är absolut nödvändigt är att de partier som styr tillsammans försvara de impopulära besluten. Tillsammans. Men Vänsterpartiet framhöll, systematiskt, att det som var ”populärt” var resultatet av deras insatser. Och systematiskt tog Vänsterpartiet avstånd ifrån det som var impopulärt.

Vänsterpartiet gjorde två avgörande misstag då partiet samregerade med Socialdemokraterna:
1) V förnekade att Socialdemokraterna hade samma uppfattning som de själva, i många av de ”populära” beslut som det lokala ”S+V styret i Umeå” antog, under perioden 2010-2014. V påstod ständigt att de hade släpat S efter sig.

Kommentar
Men även då besluten var populära så hade Socialdemokraterna 25 mandat och V endast sju. S bestämde alltså själva själva var de stod.

2) Vänsterpartiets allvarligaste misstag, det misstag som blev avgörande för att Vänsterpartiet i Umeå inte ansågs vara tillräckligt moget för att ingå i en lokal regering, var att partiet inte stod upp och försvarade de sidor av budgeten som var impopulära. I en rad situationer agerade V på ett direkt illojalt sätt – i förhållande till S. Vänsterpartiet lämnade inte bara Socialdemokraterna att ensamma att bemöta kritiken mot den gemensamma S+V budgeten. Vänsterpartiet deltog ibland själva i kritiken mot den budget som de varit med och utarbetat, i direkt samarbete med S, och därför även själva var ansvariga för.

Kommentar
Det mest absurda var Vänsterpartiets direkta lögner riktade mot sin större koalitionspartner.
Några exempel:

* Vänsterpartiet påstod att de låg bakom införande av de tillfälliga, men för många ungdomar positiva, ungdomsjobben under perioden. Men ungdomsjobben kom till genom att Balticgruppen ville satsa 30 miljoner på att ordna kommunala jobb för ungdomar – detta under förutsättning att kommunen betalade in arbetsgivareavgifterna. Det var S som hade kontakterna med Balticgruppen – och S hade fortfarande 25 av S+V styrets totalt 32 mandat. Påståendet att det var V som ordnade ungdomsjobben var en lögn från V:s sida.
* Vänsterpartiet påstod att de hade stoppat föreslagna nedskärningar i äldreomsorgen. Detta var medvetet fel. När det gällde äldreomsorgen var det S+V styret som både tog, men i förslaget till 2014 års budget var det Socialdemokraterna som även gav. Närmare 32,7 miljoner. Bakom detta ställde alla upp.
* Vänsterpartiet påstod inför valet 2014 att Socialdemokraterna hyste planer på att sälja ut AB Bostadens bestånd av hyresrätter i Holmsund. Detta visade sig vara en lögn från V – direkt riktad mot sin koalitionspartner Socialdemokraterna.
* Vänsterpartiets dåvarande gruppledare ansågs, av en ledande arbetsrättsjurist, ha utsatt två kvinnliga chefer i Umeå kommun för ”kränkande särbehandling”. Gruppledaren var en pionjär när det gällde att trakassera personal.

Det var exempel som dessa, allvarliga lögner och illojalt uppträdanden mot sin koalitionspartner S, som grundlade uppfattningen att Vänsterpartiet inte var mogna att vara med och styra Umeå kommun.

 

E. Då Vänsterpartiet påstår att S ”rört sig i nazistisk riktning” skaffar partiet sig politiska fiender

Men det var andra exempel, Vänsterpartiets agerande i opposition under den påföljande mandatperioden åren 2014-2018, som innebar att Vänsterpartiet skaffade sig allt fler politiska fiender. Vi ska repetera uttalandet från den dåvarande ordföranden för V i Umeå som i VK fällde följande, vedervärdiga och helt felaktiga, påståenden om att avhysningen av romerna från campingen vid Nydalasjön var en skammens dag (vilket går utmärkt att påstå i en politisk debatt) – men det gör inte inte fortsättningen som löd – som ”riskerar att följas av fler i allt brunare nyanser”. För att förstå den attityd mot Socialdemokraterna som växte fram inom Vänsterpartiet under åren 2015 – 2016 ska vi även repetera uttalandet från ordföranden för V i Västerbotten. I ett meningsutbyte med Arbetarpariets Ordförande på facebook fällde denne kommentaren att Socialdemokraterna ”rört sig i nazistisk riktning”. Båda dessa representanter för Vänsterpartiet var dessutom ledamöter i Umeå kommunfullmäktige vid tidpunkten för dessa uttalanden.

Då V påstår att S ”rört sig i nazistisk riktning” kommer partiet att skaffa sig politiska fiender. För det som gällde för S – och som orsakade dessa båda utfall – gällde naturligtvis också för nästa alla andra partier i fullmäktige!

Avsnitt fyra kommer på onsdagt!

 

__________________________________

Arbetarpartiet utkämpade valrörelsen genom att berätta sanningen. Prognosen visar att kostnaderna ökar så mycket snabbare än intäkterna att kommunen snart inte kommer att klara av att ge umeborna den service den har rätt till enligt lag – exempelvis vad gäller skola och omsorger. Övriga partier och media försöker tysta sanningen. Hjälp oss driva en politik som prioriterar nödvändig personalanskaffning samt ta kontroll över budgetunderskott och skuldsättning.

2 kommentarer

 1. Christer norman

  Intressanta vinklingar av kommunpolitiken!
  En annan anmärkningsvärd detalj i vänsterns kommentarer på riksplanet, är hur extrem-motståndaren på andra kanten (”de bruna”), har sina fötter i historieträsket. Försvarar man därmed sina rötter i det, som jag ser det, det röda träsket.
  Dvs Stalin, Mao tse Tung, Che Guevara, Ceaucescu m.fl. listan kan göras lång och visar bara på förtryck, obefintlig tryckfrihet, förvisning, straffläger och dödsstraff! Är det detta som Sjöstedt och hans svans ser upp till och önskar ska införas i vårt land?
  Fortsätt ge de på pälsen, jag stöttar dig till 100%

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Jonas Sjöstedts stora politisk-historiska belastningar hör Kongressen med Kommunistisk Ungdom (KU) 1989 som Sjöstedt var medlem i (KU heter idag) Ung Vänster) Och liksom Vänsterpartiet Kommunisterna (Vpk) heter idag, som du vet, Vänsterpartiet). Det som hände 1989 var bland annat massakern på Himmelska Fridens torg i Peking (Beijing). Kinas kommunistiska parti och stat (samma sak) beordrade då insatser av soldater och stridsvagnar mot de som satt upp ett tältläger, som förvandlades till en kåkstad på Himmelska Fridens torg, som en protest mot bristen på yttrandefrihet och andra demokratiska fri- och rättigheter. Kina stod vid denna tidpunkt på gränsen av ett inbördeskrig. Befälhavaren för den första starka militära formation som beordrades att rensa Himmelska Fridens torg vägrade. Hans uppgift var att skydda Kina mot landets yttre fiender. Jag tror att detta var en elitstyrka som deltagit i verkliga strider ett antal år tidigare mot Vietnam. Kommunistpartiets (och statens) lösning blev att sätta in en annan styrka. Uppgifter från den tiden gör gällande att Kina stod mycket nära en väpnad konflikt mellan den hedervärde befälhavaren och andra militära styrkor. Det råder ingen tvekan om att om befolkningen fått reda på bakgrunden till en sådan väpnad konflikt fått spridning så skulle inte den militäta formation som vägrade rensa torget ha behövt kämpa ensamma. Det skulle ha fått aktivt stöd både från stora delar av kinas befolkning men även från delar av den övriga krigsmakten. Hur som helst: kåkstaden rensades. Vid den tidpunkten hade många arbetare och övrig befolkning i Peking slutit upp bakom de studenter som inledde ockupationen av Himmelska Fridens torg. Då militären kom gjorde vissa motstånd medan andra gick sjungande, hand i hand, rakt mot soldaterna och döden. Stridsvagnarna körde rakt över både levande och döda. Efteråt fanns ett lager av krossade och sammanpressade människokroppar kvar på torget. De scener som utspelades där och då tillhör världshistoriens allra värsta. Skälet till att jag känner till detta är att jag läst, och läst om, en redogörelse från ett ögonvittne. Hans pamflett heter ”Eyewitness in China” och är skriven av en australiensare vid namn ”Stephen (Steve) Jolly”. Han och jag tillhörde en gång samma organisation. Jag går i god för dess äkthet. Du hittar den själv på nätet.
   I Umeå samlade vi – olika umebor – alla kineser som då fanns och kunde/vågade komma till en picknick vid Nydalasjön. Vid den tidpunkten tillhörde nästan alla som fick studera utomlands Kinas kommunistparti. Och vi visste att de hade i uppdrag att hålla uppsikt över varandra. Vi ville inte försätta dessa kineser i en situation där de, eller deras familj i Kina, skulle kunna råka (väldigt) illa ut. Kom ihåg: Kina stod på gränsen till ett inbördeskrig under denna period. Men sorgen och chocken bland kineserna var äkta. Det kan jag också gå i god för. De var oerhört tacksamma för denna sammankomst.
   Vad gjorde då Vpk:s ungdomsförbund Kommunistisk Ungdom (KU). På sin kongress, i tid väldigt nära massakern, bjöd de in fyra representanter för det kinesiska kommunistpartiet (staten) från Kinas ambassad i Stockholm till sin kongress. Dessa förklarade att det som skett var en isolerad händelse framprovocerad av imperialister. Detta enligt en redogörelse i KU:s dåvarande medlemstidning. I samma redogörelse stod det även att dessa fyra representanter från den kinesiska ambassaden fick ”kongressens varmaste (alt starkaste) applåd”. Jag har denna redogörelse ur KU-tidningen kvar på papper. Jonas Sjöstedt var med 99 procents säkerhet där. Det fanns inga som helst rapporter om att det förekom några avvikande uppfattningar på KU-kongressen. När det gäller förhållandet till Sovjet och öststaterna i Europa var VPK beroenden av deras ekonomiska stöd. Detta partis historia är inte vacker. Idag ser jag Sjöstedt endast som en politisk opportunist och enfråge-politiker. Men har Sjöstedt gjort upp med sitt politiska förflutna. Svaret är Nej.
   Till sist: detta är skrivet till dig. Jag vill inte nämnas som källa om du skriver något själv. Jag har mina egna planer för V som du läst. Men att hänvisa folk till denna text går bra. Bäst är att du läser pamfletten av Steve Jolly. Men var beredd. Den är sann och kommer att vara något av de mest gripande och brutala du någonsin läst. Det garanterar jag.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>