MP-ledamot i Umeå anser att den mest konkreta handlingen av jämlikhet är att befinna sig i Mecka – där det är straffbart att vistas som ensam kvinna eller icke-muslim

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den finns, kan förklaras och förstås.
Men den måste bekämpas. Det är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

__________________________________

 

Denna text har lagts upp på Instagram av en kvinna i Umeå tillsammans med bilden på en av MP:s valaffischer.

Texten riktar sig mot Mariam Salem som var tvåa på MP:s kommunlista i Umeå.
Aldrig att jag röstar på dig. Du lät mig inte simma när det var sim i kvinnogruppen eftersom jag ”hade en baddräkt utan shorts” och du ansåg att jag var ”naken”. När jag sa att det bara är kvinnor här så sa du att ”enligt islam är det även haram att vara naken inför kvinnor”. Slutade med att jag fick lämna simhallen.

 

Kommentar
Under de senaste fyra åren har Umeå styrts av S och MP tillsammans. Under förhandlingarna rörande tillsättningen av posterna till bl a Kommunstyrelsen förklarade Arbetarpartiet att vi inte längre kunde acceptera ett fortsatt styre S+MP. Skälet är att vi anser att Mariam Salem är islamist – eller en medlöpare till dessa. Detta bygger vi inte på ovanstående Instagram utan på andra händelser som en debatt där vi deltog under valrörelsen. Den utlagda texten bekräftar endast vår uppfattning. Arbetarpartiet kommer inte att hjälpa islamister eller dess medlöpare till makten, vare sig i regeringen, eller i någon kommun.

Efter valet har Sveriges Radio i sin heliga enfald låtit nämnda Mariam Salem hålla morgonandakterna under en hel vecka med början den 1 oktober. Hennes första morgonandakt hade titeln ”Inför Gud är vi alla jämlika”. Från denna, till ledningen på SR väl anpassade titel, gick Salem raskt över till sitt egentliga budskap. Detta löd:
Vi människor aldrig är så jämlika som när vi i bön inför Gud och vi kan aldrig uppleva en mer konkret handling av jämlikhet än när vi befinner oss i Mecka under vallfärden”.

 

Denna kupp gick naturligtvis inte helt obemärkt förbi, på sociala medier. Även om jag inte uppfattat att exempelvis SR – eller Umeås helt dominerande tidning Västerbottens-Kuriren – reagerat på något sätt. Därför tänker jag uppmärksamma händelsen själv. Detta genom att citera delar av ett blogginlägg som jag tycker har ett relevant innehåll:

”… Mecka är ju faktiskt inte vilken stad som helst, utan en av de mest aggressivt, institutionaliserat ojämlika platserna i hela världen. Icke-muslimer måste hålla sig minst 15 kilometer därifrån. Kvinnor får inte röra sig fritt utan en manlig övervakare. De som är ateister, tror på fel gud eller älskar någon av fel kön förföljs, förtrycks och mördas, med hänvisning till religiös lag.

I ljuset av detta blir det väldigt märkligt att påstå att bönen i Mecka är en vacker jämlikhetsmanifestation. Ty, den enda jämlikhet som finns där är den sorts jämlikhet som råder mellan människor som tror på samma sak och hyllar en auktoritär ideologi tillsammans. För de andra, de som inte gladligen ställer sig i bön inför Gud, finns ingen jämlikhet i Mecka. Där har de inte rätt att vara jämlika, de har inte ens rätt att leva. Det är en fullskalig Handmaid’s Tale-dystopi, fast på riktigt.

Ändå kan Mariam Salem – oemotsagd – i Public Service tala om Mecka som ett jämlikhetens paradis. Tyvärr verkar det vara så att man även i det sekulariserade Sverige, kommer undan med att i religionens namn uttrycka åsikter som annars, rätteligen, hade ansetts helt oacceptabla …”

(Jesper Sandström, jespersandstrom.se)

 

Kommentar
Jag har haft många tillfällen att ta mig för pannan med anledning av den flathet som råder i Sverige. Det är därför jag har följande devis högst upp på varje blogginlägg: Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den finns, kan förklaras och förstås. Men den måste bekämpas. Det är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Arbetarpartiet gör det vi kan.

Vi vägrade som sagt att acceptera ett fortsätt styre bestående av S+MP i Umeå just på grund av denna, i media så omhuldade islamist/islamistmedlöpare. Utan att förstora effekten av våra insatser är det dock med viss tillfredsställelse som jag kan konstatera att MP inte längre tillhör det lokala styret av Umeå kommun …

 

Men det finns fler islamister och medlöpare i Umeå.

Lördagen den 6 oktober hade Arbetarpartiet torgmöte. Jag talade i mikrofonen. En av våra medlemmar stod vid vårt informationsbord. Tre män, som vi vet är medvetna islamister eller medlöpare till dessa, kom fram till bordet. De ville fortsätta en debatt sedan valet rörande frågan om man bör skaka hand med både män och kvinnor.

Stämningen blev aggressiv.

En av de tre jobbar som läkare på Norrlands Universitetssjukhus (NUS). Han frågade vår medlem varför denne brukar hälsa på honom på sjukhuset. Svaret var att det berodde på att läkaren, i samband med debatten under valet, hade sagt att han inte trodde på att vår medlem studerar till läkare. De tre islamisterna / medlöparna blev allt mer aggressiva.

Medlemmens föräldrar var i Umeå för att fira sitt guldbröllop.

De hade bokat tid för att äta lunch. Då pappan dök upp på torget för att påminna om detta bröt han in i diskussionen. Detta ledde till att den manliga trion även började förolämpa vår medlems pappa. Läkaren började fälla hånfulla kommentarer som ”Hur gammal är du – 70 år?” och ”Är du hans förmyndare, eller…”.

Jag har alltid trott att muslimer visar respekt för äldre familjemedlemmar. Men detta kanske är en av skillnaderna mellan vanliga muslimer och islamister. Islamister saknar respekt för det mesta som inte böjer sig för dem.

Efteråt har jag funderat på den ovan nämnde läkaren.

Om han inte kan acceptera att vår medlem hejar på honom på sjukhuset – hur ska han då kunna sköta sitt jobb om båda kallas till akuten vid en stor trafikolycka? Eller vid en terrorattack? Vilka krav måste ställas på en läkare. Och vad kan en läkare tillåta sig. Oavsett om läkaren är troende eller inte. Exempelvis mot människor som är släkt med någon som de har en hård debatt med.

Var finns läkaretiken?

 

__________________________________

Arbetarpartiet utkämpade valrörelsen genom att berätta sanningen. Kostnaderna i Umeå ökar så mycket snabbare än intäkterna att kommunen snart inte klarar att ge umeborna den service de har rätt till enligt lag – exempelvis vad gäller skola och omsorger. Övriga partier och media försöker tysta sanningen. Hjälp oss driva en politik som prioriterar nödvändig personalanskaffning samt ta kontroll över underskotten så att lönerna kan betalas ut även i framtiden.

11 kommentarer

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   De partier som saknar fasta strukturer, traditioner och är fyllda med ”snällism” är de lättaste offren när det gäller ”övertagande”. Men islamisterna arbetar inom alla partier. kom ihåg de två kvinnorna som dömde i Solna Tingsrätt och använde shariatänkande som rättesnöre! Problemet är stort. Under de kommande fyra åren kommer detta att bli märkbart i Umeå.

 1. Tompa

  Man blir ju mörkrädd, hur i hela fridens namn har dessa islamister fått förtroendeposter i MP? Bra att du och Arbetarpartiet skriver om detta.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Mitt grundläggande svar har du i mitt svar till Bergis kommentar. Jag vill bara göra ett tillägg. Umeå är ett av Sveriges bästa eller värsta PK-städer. Men vi måste slå vakt om den allmänna och lika rösträtten – för män och kvinnor – till den lagstiftande för samling vi kallar riksdagen. Islamisterna vill införa shariastyre i de delar av städerna där de kan det. Vi kommer att utsättas för prövningar under de fyra kommande åren. Islamisterna (eller deras medlöpare) har äntrat Umeå kommunfullmäktige på allvar – via MP, V och S. Vi är inte rasister, vi är religionskritiker. Religionen ska vara en privatsak – den ska inte försöka ersätta riksdagen som lagstiftare. Men det är islamisternas strävan. Dessa – Muslimska brödraskapet och Salafisterna – förtrycker vanliga muslimer. Vi måste vara npga med att göra skillnad på dessa. Vi får inte driva vanliga muslimer i händerna på islamisterna i Muslimska brödraskapet eller Salafiströrelsen.

 2. Krille55

  Nu börjar det bli intressant!
  AP ligger till vänster om V och Mp som ligger på kl 9 som jag ser det. SD på kl 3.
  AP:s åsikter om oliktänkande religiösa rörelser,i detta fall islamister, förflyttar ju hela AP till typ kl 6. Nu är ni närmare SD än ni är Sossarna, äntligen börjar det hända saker även i de gamla förtryckarleden.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Jag anser att llt inte går att pressa in på den endimensionella höger-vänsterskalan. Verkligheten har ju fyra dimensioner: längd (höger-vänster), bredd, djup samt tid. Nu verkar du ha uppfunnit en annan, endimensionellt, måttstock. Jag tycker inte heller att din klocka speglar en fyrdimensionell verklighet. Vi är religionskritiker. Och sekulära. Religionen ska vara en privatsak. Staten ska inte lägga sig i. Du ska få vara ateist eller troende. Är du troende kan vara kristen,muslim, jude, buddist eller hindu. Men går religionen in på statens domäner, exempelvis om religionen försöker ersätta allmänna och lika val för män och kvinnor med föreställningen om gudomlig lagstiftning byggd på 350 verser ur koranen och profeten Muhammeds sunna (gärningar och uttalanden) som ska tolkas av ett självutnämnt prästerskap, då måste staten och samhället i övrigt säga stopp. Och barnäktenskap samt månggifte är exempel på när religionen börjar stifta lagar. Och då är den inne på riksdagens domäner. Då sätter islamisterna sin tro högre än det vi anser vara demokrati. Och då måste det bli stopp. Islamister -som Muslimska brödraskapet och Salafister – förtrycker även andra muslimer. Här måste samhället sätta ned foten.

  • gr

   Jag är uppvuxen med att sekularism är en av vänsters värderingar (”religionen är folkets opium” sa Marx).
   SD, liksom republikaner i USA, stödjer däremot kristna fundamentalistiska värderingar (vilka inte är så olik de islamistiska).
   Det är då helt fel att säga att politiker som stödjer sekularism, jämlikhet och jämställdhet står närmare SD.
   Att V och S har gjort upp med islamister tycker jag är helt ofattbart. Vänster borde representera allt som islamisterna och övriga religiösa fanatiker hatar.

   • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

    Just är det.
    Tyvärr är vänstern inte socialister längre. Tidigare tänkte folk på vänstersocialister när de sa vänster. Men idag har tyvärr de som förr var socialister blivit ”vänster” i samma mening som en gång Folkpartiet var det – borgerligt ”snäll”. Att vara ”mer” vänster är att vara ”mer” förstående för allt och alla. Klass är inget för vänstern längre eller strejker. ”Vänstern” av idag är ”vänstern” i den borgerliga meningen. Helt ”ofarlig” mot de styrande men ”farligt” eftergiven mot islamister som Muslimska brödraskapet eller Salafisterna.

 3. Leif Rundqvist

  Läkaren som inte vill ta kvinnor i hand kanske förlitar sig på sura 5, vers 6 i Koranen. ” Och om ni befinner er i ett tillstånd av stor rituell orenhet, skall ni rena er. Den som är sjuk eller befinner sig på resa eller som just har förättat sina behov eller haft kontakt med kvinnor och icke kan finna vatten, skall ta ren jord och stryka över ansikte och händer . Gud vill inte lägga på er tunga bördor, men vill rena er och fullkomna sin nåd mot er – kanske känner ni tacksamhet.” Är man salafist tolkar man detta bokstavligt. Att ha berört en kvinna är alltså jämställt med att gå på toaletten. Jo, jag tackar.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Ja, det jag vet är att det kommer att bli ett annorlunda kommunfullmäktige. Och med så många PK-typer så kommer snacket om att jag engagerad i dessa frågor beror på ett personligt hämndbegär. Men de flesta vet att det inte är så. Trots detta fortsätter de att sprida denna lögn. (Jag slåss med ord, det talade och skrivna, och inte med vapen. Annat än i självförsvar). Men det känns som om vissa försöker solka ned de minnen man har. Men det lyckas de inte med. Det ska bli intressant att se vissa av dessa typer i ögonen en gång i månaden.

 4. Ville-Valle

  … Herre Gud Jan Hägglund, ni inom Arbetarpartiet måste anmäla denna läkare till den ansvarsnämnd som övervakar sjukvården. Det vore också mycket värt om du namngav denna läkare så att vanliga patienter kan kräva att inte bli behandlade av hen…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>