UD 15.00 Är det så svårt att ta avstånd från IS? Se Rashid Musa slingra sig i TV. Han vill tala för Sveriges unga muslimer – men det kan han INTE

 Försvara yttrande- och tryckfriheten

_________________________________

 

INGRESS

Du ska strax få se ett youtube-klipp från TV.

Men först:
Det borde inte vara svårt att ta avstånd ifrån terror-organisationen ISIS (Islamiska Staten i Irak och Syrien). Islamiska Staten började som en utbrytning ur al-Qaida, vilket speglas i TV-programmet, då namnet al-Qaida även används på IS (eller ISIS). Då TV-programmet spelades in hade också IS (ISIS) hunnit presentera sig för världen genom att ha utfört några av de blodigaste och grymmaste terrordåden efter andra världskrigets slut.

Men Rashid Musa, ordförande för en organisation som anspråksfullt kallar sig för ”Sveriges Unga Muslimer” (SUM), slingrar sig på ett sällan skådat sätt. Han vill undvika att, på ett klart och entydigt sätt, ta avstånd från Islamiska Staten. En terrororganisation med mycket, mycket blod på sina händer.

Rashid Musas namn är känt för många umebor. Det fanns planer på att denne Musa skulle få delge unga muslimer i Umeå sina uppfattningar på ett möte i Ersboda Folkets Hus ifjol. Men Rashid Musa fick inte tala på Ersboda Folkets Hus. Föreningen ingår nämligen i ”Riksorganisationen Folkets Hus och Parker”. Och denna har en policy som går ut på att inte hyra ut sina mötesplatser till ”rasistiska, främlingsfientliga, icke-demokratiska och exkluderande rörelser”. Därför fick inte Rashid Musa tala.

Det var ett bra beslut av Folkets Hus.

Jag vill även understryka att SUM, och dess ordförande Rashid Musa, inte representerar Sveriges alla unga muslimer. Detta trots organisationens anspråksfulla namn.

 

I YOUTUBE-KLIPPET BÖR DU SPECIELLT LÄGG MÄRKE TILL FÖLJANDE TRE SAKER:

 

1.  Bristen på ett rakt och redigt avståndstagande.
Istället för att säga ungefär så här: ”Jag tar självklart avstånd från IS [ISIS] och från de som ansluter sig till IS” säger istället Rashid Musa följande: Det är alltid tragiskt när unga människor åker till konfliktområdet och stupar när de är så pass unga…!

 

Min (JH) kommentar är denna:
Rashid Musa säger alltså att det är tragiskt att unga människor (som anslutit sig till IS) har stupat ! Det vi andra sörjer över är att människor ansluter sig till IS och därmed ger sitt stöd till bland annat folkmord !

FN:s utredningskommission anser att Islamiska Staten har begått ett folkmord mot folkgruppen yazidier. Men FN:s utredningskommission anser även att IS har begått folkmord både mot kristna minoriteter och mot icke-sunnimuslimska minoritetsgrupper. Detta i form av massmord, sexslaveri, hjärntvätt, gruppvåldtäkter och andra brott mot mänskligheten.

När det gäller yazidierna har Islamiska Statens syfte varit att utplåna denna folkgrupps liv och identitet. FN:s kommission anser att folkmordet på yazidierna påminner om Förintelsen!

Jag (JH) sörjer INTE att de som frivilligt anslöt sig till IS stupade i de strider som de själva valt att delta i. Jag sörjer heller inte att de svenskar som under andra världskriget frivilligt anslöt sig till nazisternas väpnade styrkor (Waffen SS) stupade.

Vilket är alternativet. Vilket var alternativet.

Alternativet är att det var motståndarna till IS som stupade. Vi talar om kurderna. Det var dessa som offrade mest blod för att besegra IS-styrkorna i striderna på marken. Om IS hade besegrat kurderna hade IS kunnat fortsätta att halshugga fångar och sälja kvinnor och barn som sexslavar på slavmarknader. Samt fortsätta folkmorden. Jag gläds åt att kurderna segrade och jag sörjer inte att IS-anhängarna som valt kriget stupade. Jag ger mitt moraliska stöd till kurderna.
Går vi bakåt i historien var alternativet till att de svenska SS-soldaterna stupade att soldaterna från den allierade sida stupade (Storbritannien, USA, Sovjet och Frankrike). Om inte de allierade hade segrat skulle Nazityskland ha fortsatt förintelsen av judar, romer, slaver och alla deras politiska motståndare. Nazityskland skulle även ha strävat vidare i syfte att lägga under sig hela Europa, Nordafrika, och Sovjetunionen.

Ibland måste Du ta ställning.
Att inte ta ställning mot barbariet är att svika alla de som bekämpar barbariet – och att svika alla de som blir barbariets offer. Under andra världskriget gällde det för svenskarna att ta ställning mot nazismen i Tyskland. Men det var inte alla som gjorde detta.
Idag gäller det bland annat att ta ställning mot IS. Men återigen är det inte alla svenska medborgare som tar ställning mot IS. Det fanns medlöpare till nazismen. Det finns medlöpare till IS.

Rashid Musa måste acceptera att besvara samma, för honom obekväma, frågor som alla andra politiker och offentliga debattörer måste besvara. Musa har ingen rätt till ett undantag – även om han kämpar med näbbar och klor för att skaffa sig ett undantag som gör att han ska slippa besvara obekväma frågor.

_     _     _     _     _

 

2. Försöket att dribbla bort den egentliga frågeställningen
Rashid Musa kunde alltså ha sagt: ”Jag tar självklart avstånd från IS (eller ISIS) och från de som ansluter sig till IS”. Men istället  säger Rashid Musa följande:”Människor har ju åkt i alla tider till olika konfliktområden och det här är ju liksom inte så ovanligt att människor gör det …”

 

Min (JH) kommentar är denna:
Det finns mycket att protestera emot. Det har även tidigare funnits mycket att protestera emot. Själv har jag deltagit i väldigt många protester riktade mot en rad invasioner och övergrepp, från USA och Europas gamla kolonialmakter, riktade mot exempelvis Vietnam och Gaza.

Men denna gång, just denna gång, handlade det om att kraftfullt ta avstånd ifrån den Islamiska Staten. Eller att inte ta avstånd ifrån IS. Det handlar – återigen – om ett antingen eller.

Det som Rashid Musa gör, istället för att ta ett tydligt avståndstagande från IS, kallas för att RELATIVISERA.
Som tur var påpekade Per Gudmundson detta i TV-programmet du ska få se.

Att relativisera går ut på att förminska de ohyggliga brott som nazismen och Islamiska Staten har begått. Förutom att förminska folkmord och andra brott mot mänskligheten fyller även metoden att RELATIVISERA syftet att leda uppmärksamheten bort, från ämnet, till något annat ämne.
De som vill avleda kritiken från nazisternas brott före och under andra världskriget börjar gärna tala om de europeiska kolonialmakternas brott i exempelvis Afrika. Men att lyfta fram dessa (fruktansvärda) brott, just då nazismens brott ska diskuteras, fyller endast syftet att mildra kritiken mot – och därmed indirekt försvara – nazismen! Så fungerar metoden att RELATIVISERA.

Detta är exakt den metod som Rashid Musa använder sig av i det TV-program som Du strax ska få se. Musa gör detta genom att börja tala om att även andra har rest till olika konflikthärdar. På så sätt försöker Musa dels förminska IS brott, dels leda uppmärksamheten bort från IS. Detta utgör, indirekt, ett försök att försvara IS och de som rest ned för att med bland annat vapen i hand stötta den Islamiska Staten och det kalifat som IS utropade!

Som tur var angrep Per Gudmundson den metod som Rashid Musa använde.

Låt oss återvända till det som Rashid Musa sade: ”Människor har ju åkt i alla tider till olika konfliktområden och det här är ju liksom inte så ovanligt att människor gör det …”.
Detta är ett glasklart exempel på RELATIVISERING.

Istället för att säga att han självklart tar avstånd från IS slaktande av människor via flera folkmord, massvåldtäkter, slavmarknader och andra brott mot verkligheten säger Musa alltså följande: Det här är ju liksom inte så ovanligt att människor gör det … ”
Och sedan vill han byta ämne.

Ställ dig själv frågan: vilken budskap skulle Rashid Musa sända till unga muslimer om han hade tagit ett klart och tydligt avståndstagande från IS-barbariet?
Jämför sedan med det budskap som Rashid Musa sänder till unga muslimer då han säger: ”Det här är ju liksom inte så ovanligt att människor gör det … ”
Du som förstår skillnaden mellan dessa två budskap förstår också vad RELATIVISERINGENS effekter blir när det gäller hur många som kommer att lämna Sverige för att ansluta sig till ISIS (IS i Irak och Syrien)

Personer som inte frivilligt, klart och entydigt, fördömer IS måste själva fördömas. Därför att deras agerande i praktiken utgör ett stöd till förövarna av folkmord på yazidierna, på kristna minoriteter och på muslimska minoriteter som inte tillhör sunni.

Rashid Musa måste acceptera att besvara samma, för honom obekväma, frågor som alla andra politiker och offentliga debattörer måste besvara. Musa har ingen rätt till ett undantag – även om han kämpar med näbbar och klor för att skaffa sig ett undantag som gör att han ska slippa besvara obekväma frågor.

Det är tur att Rashid Musa inte representerar Sveriges unga muslimer.

_    _    _    _    _

3. Rashid Musa försökte att göra frågan om ett avståndstagande till ”islamofobi”
Under det korta TV-inslaget försöker även Rashid Musa stämpla själva frågan om ifall han tar avstånd ifrån de som åker till Irak och Syrien för att ansluta sig till IS som ”islamofobisk”. Därmed antyder han att de båda kvinnorna i TV-inslaget – journalisten och debattören – är ”islamofober”.

Rashid Musa sade nämligen så här: Du måste förstå att ”frågan är väldigt islamofobisk”.

 

Min (JH) kommentar är denna:
Metoden att stämpla personer, eller frågeställningar, som ”islamofobiska” går naturligtvis ut på att slippa debattera eller besvara obekväma frågor. Den metod som Rashid Musa använder sig av har blivit mycket vanlig. Då vi diskuterade frågan om hedersförtryck i Umeå kommunfullmäktige i mars i år blev jag kallad ”islamofobisk”. Påståendet kom från en socialdemokratisk ledamot i kommunfullmäktige.

Metoden utgör ytterligare ett exempel på hur vissa, politiker och andra offentliga debattörer, genom att missbruka religionen försöker slippa besvara frågor som andra, politiskt aktiva eller debattörer, självklart måste besvara.

Fobi (som i ”Islamo-fobi”) är ett sjukdomstillstånd. Om någon kallar dig för ”islamo-fob” kallar den personen dig för ”sjuk”. Fobi-tillstånd behandlas ofta med kognitiv beteendeterapi (KBT). OM någon kallar dig för ”islamofob” bör du känna efter ifall du har ett behov av KBT.

Rashid Musa måste acceptera att besvara samma, för honom obekväma, frågor som alla andra politiker och offentliga debattörer måste besvara. Musa har ingen rätt till ett undantag – även om han kämpar med näbbar och klor för att skaffa sig ett undantag som gör att han ska slippa besvara obekväma frågor.

_     _     _     _     _

 

Nu till TV.
Hur svårt kan det vara att ta avstånd ifrån de som anslutit sig till IS / Daesh?

Se videon: https://www.youtube.com/watch?v=onNZyxWqpVc

PS. Det kan följa andra youtube-klipp efter det klipp som jag har länkat till. Dessa kan vara relaterade vad gäller ämnet, men skilja från person till person, och jag kan varken veta vilka klipp som följer, bedöma eller rekommendera dessa klipp. DS.

__________________________

Du som inte accepterar påståendet att det skulle saknas lagstiftning i Sverige
som innebär att de återvändande IS-anhängarna kan ställas inför rätta. Du måste läsa ett tidigare blogginlägg
som jag varit med om att författa. Detta visar att det finns lagstiftning – men att det som saknas är det politiska modet.
Klicka här för att läsa detta blogginlägg.

Det kommer även fler blogginlägg om den svenska politiska fegheten.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>