Islamiska Föreningens sms ökade Salems röster. Politiska tjänster byts mot röster. Har MP tackat genom löften till kretsen runt gripne imamen?

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten
____________________________

 

SLÅ VAKT OM RÄTTSSTATEN

* Nu har Säpo åter riktat uppmärksamheten mot Umeå. Detta genom sitt intresse för Bilaal-förskolornas ekonomi. Det finns fyra Bilaal-förskolor i Sverige. En i Gävle, en i Söderhamn och två i Umeå.

* Det är en ytterst viktig fråga – bokstavligen en fråga på liv och död – att gå till botten med de förgreningar som JIHADISTISKA NÄTVERK har i Sverige. Vi vill inte ha fler brutala tragedier som det på Drottninggatan.

* Det ska inte daltas med de som bidrar till att värva jihadist-krigare och som inspirerar till terror-mord. Sådana måste förpassas ut ur Sverige. Det ska inte heller daltas med de medlöpare inom politiska partier, media, studieförbund, välgörenhetsorganisationer, Svenska Kyrkan och andra opinionsbildare som gör det möjligt för jihadister och deras sympatisörer att skaffa sig maktpositioner i samhället.

*SAMTIDIGT är väldigt viktigt att påpeka hur få muslimer det är som tillhör samma riktning inom islam som de fem gripna. Den riktning inom sunni-islam som de fem gripna bekänner sig till är en riktning inom salafismen som kallas för ”wahhabism”. Jihadistkrigare som strider för IS och Al-Qaida baserar sig också på en wahhabistisk tolkning av islam.
Men alla salafister är inte för våld. De som stöder våld utgör en väldigt liten del av alla muslimer i Sverige. Däremot är deras inflytande över andra sunni-muslimer (som utgör 85-90 procent av världens alla muslimer) mycket större än deras antal.

* Det är därför viktigt att stötta det fåtal muslimer som vågar träda fram och öppet erbjuda ett alternativ till de extrema islamisterna.

* Här har partierna, media, studieförbunden, välgörenhetsorganisationer, Svenska Kyrkan och andra opinionsbildare svikit. De modiga muslimer som vågar hävda att islam ska skilja på politik och religion måste få allt stöd. Dessa muslimer är alltid välkomna till oss i Arbetarpartiet – som medlemmar eller som samarbetspartners.

Det blir många nya namn och begrepp för den som inte redan är insatt. I slutet på detta blogginlägg har jag gjort en översiktlig sammanfattning av namn och begrepp. En sådan översikt är bra för de som vill hänga med i den viktiga debatt som nu förs.

BAKGRUND TILL DENNA BLOGG

I dagsläget har fem personer gripits av Säpo. De gripna har i olika media beskrivits som extrema. Det handlar om fyra imamer och Raad Al-Duhan – sonen till imam Abo Raad. Abo Raad är den av de fyra gripna imamer som anses ha spelat den viktigaste rollen i skapandet av militanta jihadistiska miljöer i Sverige.

Raad Al-Duhan, sonen till Abo Raad, blev något av en ”golden boy” under sin tid i Umeå. Raad Al-Duhan backades först upp av Umeå kommun. Därefter följde andra organisationer efter. Trots att Raad Al-Duhan har dömts, i två instanser, för att ha dödshotat en tidigare chefredaktör på Gefle Dagblad.

Två ume-politiker har vägrat att distansera sig från Raad Al-Duhan. Det handlar inte om att de inte har hunnit. Det var nämligen 3 år och 3 månader sedan Raad Al-Duhan uttalade dödshotet. Det handlar om att umepolitikerna har velat markera en samhörighet med Raad Al-Duhan. Eller, snarare, med den religiösa riktning som denne representerar. Och med tanke på vilken religiös riktning som det handlar om är det mycket oroande att två umepolitiker vägrar att distansera sig från denna religiösa riktning – en riktning i vilken dödshot är en acceptabel metod.

De två ”vänfasta” har varit Socialdemokraten Mahmoud Chninou och ”Nya” Miljöpartiets Mariam Salem. Deras gemensamma lojalitet med Raad Al-Duhan, eller med hans religiösa åsikter, framstår som långt större än deras lojalitet med sina respektive partier. För mig framstår Chninou+ Salem som ett religiöst radarpar i långt högre utsträckning än ett politiskt radarpar som representerar två samverkande partier (S+MP).

I skrivande stund – drygt tre år efter att Raad Al-Duhan dödshotet mot den förre chefredaktören – upptäcker jag att Mariam Salem till sist har tagit bort Raad Al-Duhan som sin vän på facebook. Detta har skett under den senaste veckan. Skälet är naturligtvis det tryck som jag, och andra, har satt på ”Nya” Miljöpartiet i Umeå. Med bland annat blogginlägg.

Men Mahmoud Chninou, S, ordförande för Ersboda S-förening och för UPAB, vägrar fortfarande att distansera sig från Raad Al-Duhan. Det är dags för två av de ledande socialdemokraterna i Umeå – Hans Lindberg och Alejandro Caviedes, gruppledare i fullmäktige respektive ordförande för S partiorganisation i Umeå – att tala om vart skåpet ska stå i partiet. 

Mahmoud Chninous inte en intern socialdemokratisk angelägenhet. Inte sedan Säpo gripit två personer som arbetat långsiktigt för att skapa djupa rötter för salafismen (wahhabismen?) i Umeå och nu även visat intresse för de två Bilaal-förskolornas ekonomi i Umeå.

 

Bloggens första del:
Mötet mellan Miljöpartiet och ”Islamiska Föreningen i Västerbotten”

Nedan ser vi en bild på Max Troendlé – ledamot i Miljöpartiets Partistyrelse i Sverige (MP-riks). Bilden är tagen då Max Troendlé deltog vid ett möte på Ersboda Folkets Hus – före valet året 2018.

TroendleMax

Max Troendlé

 

På mötet i Ersboda Folkets Hus deltog alltså Miljöpartiet och ”Islamiska Föreningen i Västerbotten”. Det är i denna förening / församling som den imam predikade, och verkade i på andra sätt, som greps av Säpo den 2 maj.

Inga andra politiska partier än MP var inbjudna.

Den som främst representerade Miljöpartiet på mötet med Islamiska Föreningen i Västerbotten var Max Troendlé – som vid denna tid representerade Miljöpartiet i Sverige, Västerbotten och i Umeå !!

 

Bloggens andra del:
Toppstyrningen inom Miljöpartiet

Varför representerade Max Troendle alla led av Miljöpartiet vid träffen med Islamiska Föreningen i Västerbotten?
Svaret är att han, vid denna tidpunkt, var ledamot i Miljöpartiets Partistyrelse (MP-riks) och samtidigt var den som styrde Miljöpartiet både i Umeå och i Västerbotten!

Skälet till detta var att Miljöpartiets ”gamla” ledning i Umeå och i Västerbotten hade blivit avsatta av MP:s Partistyrelse (MP-riks). Detta trots att den gamla ledningen för MP i Umeå och i Västerbotten hade valts underifrån av medlemmarna.

De som idag representerar Miljöpartiet i Umeå och i Västerbotten är tillsatta ovanifrån av Miljöpartiets Partistyrelse (MP-riks). De är alltså inte valda, underifrån, av medlemmarna. Till de som har blivit tillsatta, ovanifrån, av MP-riks hör Nils Seye Larsen och Mariam Salem. Dessa både har alltså Miljöpartiets Partistyrelse att tacka för sina respektive politiska positioner i Umeå och Region Västerbotten (f.d landstinget).

Den ”gamla” ledningen för Umeå och Västerbotten blev alltså avsatta, av MP-riks. Ovanifrån. Detta trots att de hade stödet från medlemmarna, underifrån, både lokalt och regionalt.

Miljöpartiets Partistyrelse (MP-riks) ansåg dock inte att medlems-demokrati passade i Umeå och i Västerbotten.
Åtminstone inte inför valet 2018. Detta är sanningen om Miljöpartiet – trots allt snack inom MP om gräsrötter, maskrosor, att vara inkluderande, så vidare.

 

Den tredje delen:
Den fråga som tränger på är denna:
”Islamiska Föreningen i Västerbotten sände sms till sina medlemmar med uppmaningen att rösta på Mariam Salem. Detta är unikt för nämnda förening. Tidigare har inte Islamiska Föreningen i Västerbotten förespråkat en muslim före en annan muslim. Det har nämligen funnits muslimer i flera ume-partier.
Detta reser frågan: Har Miljöpartiet ”betalat” för stödet från Islamiska Föreningen i Västerbotten inför valet 2018 genom att avge politiska löften till denna föreningen – vars imam gripits av Säpo ?”

Själv tror jag – men jag vet inte – att kontakterna mellan Miljöpartiet och Islamiska Föreningen i Västerbotten ledde fram till politiska löften från Miljöpartiets sida. 

Det finns ett antal skäl till att jag tror detta – förutom det redan nämnda.

 

Den fjärde delen:
Miljöpartiet i Umeå och i Västerbotten befann sig i en akut kris inför valet 2018.

Det var många muslimer som tidigare hade röstat på ”Gamla MP i Umeå”. Många inom ledningen för Gamla MP i Umeå hade varit muslimer. Dessa hade valts, underifrån, av partiets medlemmar. Och många av medlemmarna i Gamla MP var även de muslimer.

Här är det dags att påpeka något viktigt: muslimerna i Gamla MP i Umeå kunde skilja på religion och politik.

Det var därför som bland annat jag och Arbetarpartiet kunde samarbeta bra med representanterna för Gamla MP i Umeå. Vi och dom skrev gemensamma debattartiklar för en bättre miljö vid ett antal tillfällen. Jag upprepar: vi i Arbetarpartiet samarbetade bra med Gamla MP i Umeå. Vi hade ett gott samarbete både med de som var muslimer och med de som inte var muslimer – exempelvis i kampen för en bättre miljö i Umeå.

Men genom att MP-riks hade rensat ut den tidigare ledningen (Gamla MP) i Umeå, som alltså i stor utsträckning hade bestått av muslimer, hade det uppstått en överhängande risk för att det ”Nya” MP i Umeå skulle förlora muslimernas röster i kommunalvalet, därmed hamna under 3-procentsspärren och hamna utanför Umeå kommunfullmäktige.

Det ”Nya MP i Umeå” befann sig i ett krisläge inför valet 2018.
Hur skulle de agera?

 

A. Förebilden: Socialdemokratins uppgörelsen med ”brödraskapet” 1999.

År 1999 gjorde Socialdemokraterna (riks) en uppgörelse med den organisation som ÄR Muslimska brödraskapet i Sverige nämligen Islamiska Förbundet. Vid uppgörelsen använde sig Socialdemokraterna av sin (dåvarande) kristna gren ”Broderskapsrörelsen” som buffert vid uppgörelsen. Muslimska brödraskapet, å sin sida, använde sig av Sveriges Muslimska Råd (SMR) som buffert. Innebörden i uppgörelsen var denna: Socialdemokraterna lovade Muslimska brödraskapet ett specificerat antal platser på sina valsedlar till riksdagen, landstingen och kommunerna. Det var vad Socialdemokraterna förde med sig till förhandlingsbordet.

Det som Muslimska brödraskapet hade med sig till förhandlingsbordet var sitt inflytande bland muslimerna – och sin möjlighet att använda detta inflytande för att påverka muslimerna att rösta på S. Problemet med denna uppgörelse var många. Ett problem var att Socialdemokraterna ställde ”lediga platser” på sina valsedlar till förfogande – utan att ha en aning om vilka individer som ”brödraskapet” skulle komma att utse till dessa ”lediga platser”.

Men chansen att få röster och vinna val gjorde att S (Göran Persson) gick med på denna fullständigt principlösa överenskommelse. I dagens Sverige byts röster mot politiska tjänster. Låt mig få berätta om ett extra grovt exempel då just Miljöpartiet var inblandade:

Ali Khalil satt i kommunstyrelsen för MP i Botkyrka då han inför valet 2018 försökte ”köpa” ett bygglov till en ny moské genom att lova (M) 3 000 röster. Dessa röster på (M) skulle miljöpartisten Ali Khalil fixa via ”sin” församling!
”Fixaren” Ali Khalil har även gillat inlägg av Yusuf Al-Qaradawi – en av Muslimska Brödraskapets högsta andliga ledare – som bl a sagt att Hitler utgjorde guds straff mot judarna… Tala om anti-semit. MP uteslöt Khalil. Men hur länge tilläts denne f.d

 

B. En del av lösningen för Miljöpartiet i Umeå:

* erbjud Mariam Salem en politisk karriär,
* avge eventuellt politiska löften om att stödja krav som hon och Islamiska Föreningen i Västerbotten vill driva.
* försök få Islamiska Föreningen i Västerbotten att använda sina medlemmar (sitt kontaktnätet) för att backa upp Mariam Salems politiska karriär.

Vi har tidigare redogjort för Mariam Salems snabba politiska karriär:
a) Hon gick med i Miljöpartiet så sent som i november 2017,
b) Hon sattes omedelbart upp på Miljöpartiets valsedlar:
* på andra plats på valsedeln till Umeå kommunfullmäktige,
* på sjunde plats på valsedeln till Västerbottens läns landsting,

Detta är raskt marscherat för en person som blev medlem i MP först i november 2017 – en kort tid innan valsedlarna skulle fastställas.

Idag har Mariam Salem följande politiska uppdrag.

Hennes positioner i Umeå kommun:
* Andre vice ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
* Ledamot i Äldrenämnden,
* Ledamot i Kommunfullmäktige,
* Ersättare i Personalnämnden.

Hennes positioner i Region Västerbotten (f.d landstinget):
* Andre vice ordförande i Beredning folkhälsa & demokrati Umeå-regionen,
* Ersättare i Regionfullmäktige (motsvarar kommunfullmäktige).

 

Femte delen:
Är Mariam Salem Islamiska Föreningen i Västerbotten representant i MP – eller MP.s representant i Islamiska Föreningen i Västerbotten?

Mariam Salem visar en långt större solidaritet med Raad Al-Duhan – eller sannolikt med den religiösa tro som denne representerar – än med Miljöpartiet. Detta antyder, i mina ögon, att Salem är Islamiska Föreningen i Västerbottens representant i Miljöpartiet i långt högre utsträckning än tvärtom.

Du kan läsa om vilka uttryck som hennes religiösa åsikter har fått på mina tidigare blogginlägg. Exempelvis från den 9 respektive 12 april i år. Till detta kommer hennes, minst sagt demonstrativa, 3-åriga vägran att plocka bort Raad Al-Duhan som vän på facebook.

Jag repeterar här vem Raad Al-Duhan är – den som Mariam Salem under 3 år och 3 månader vägrade att distansera sig ifrån:
a) Al-Duhan är fälld i två instanser för att ha dödshotat Gefle Dagblads dåvarande chefredaktör – detta skedde för drygt tre år sedan så det handlar inte om tidsbrist när någon inte stryker honom som vän på facebook,
b) han är en av de fem personer som har gripits av Säpo under de senaste veckorna,
c) Raad Al-Duhan är alltså son till Abo Raad – den imam som beskrivs som mest central för skapandet av den militanta jihadistiska miljön i Sverige,
d) Raad Al-Duhan befann sig i en situation där han kunde påverka unga i Umeå – något som han enligt media också har försökt göra – bl a genom att tala väl om Usama bin Ladin och visa jihadist-krigare på film för ungdomar i Umeå.

Jag upprepar: Vad är det för lojalitet som gjorde att Mariam Salem under över tre år vägrade att distansera sig från Raad Al-Duhan och att Mahmoud Chninou ännu inte (i skrivande stund) har tagit bort Raad Al-Duhan som vän på facebook?

Jag repeterar också: att Mariam Salem nu, efter allt tryck som bl a jag skapat med mina blogginlägg, har tagit bort ser jag endast som en taktisk eftergift. Inte som en verklig omvärdering av Raad Al-Duhan. Om det verkligen skulle ha handlat om en verklig omvärdering skulle denna ha kommit redan då Raad Al-Duhan hotade att döda förre chefredaktören på Gefle Dagblad för tidningens kritiska granskning av Raad Al-Duhans far imamen Abo Raad.

Men under tre år var det okej för Mariam Salem att ha en vän på facebook som hotat att döda kritiskt granskande tidningsmänniskor. Och för Mahmoud Chninou är det fortfarande okej att ha Raad Al-Duhan som vän på facebook. Jag vågar påstå att det finns högre makter som betyder mer för Mahmoud Chninou än Socialdemokraterna!

 

Sjätte och sista delen:
Hur nära står Mariam Salem ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” ?

Frågan är viktig.
För vad representerar denna förening (eller församling) för värderingar? På detta har jag svar. Låt oss titta på vilka imamer som Islamiska Föreningen i Västerbotten har bjudit till Umeå för att predika. Två exempel:
* Abu Muadh: förhärligar martyrskapet – att dö i strid för islam som jihadistkrigare eller genom en självmordsattack på ett torg,
* Hussein Halawa: anser att homosexuella kan dödas – om de försöker påverka andra att också bli homosexuella.

Dessa inbjudningar säger mer om Islamiska Föreningen i Västerbotten än tusen andra ord.

Låt oss gå tillbaka till mötet mellan Miljöpartiet och Islamiska Föreningen i Västerbotten, på Ersboda Folkets Hus, före valet 2018 och till frågan i rubriken på detta blogginlägg:
Har Miljöpartiet avgett politiska löften till Islamiska Föreningen i Västerbotten – och i så fall vilka?

På detta kan jag inte avge något säkert svar.
Ännu.

Men en sak är säker: vad som än skedde på detta möte så knöts det mycket starka band mellan Islamiska Föreningen i Västerbotten och Miljöpartiet. Från att ha varit helt och hållet okänd i politiska sammanhang (eftersom Mariam Salem gick med i MP så sent som i november 2017) har hon gjort en snabb karriär. Och Islamiska Föreningen i Västerbotten har spelat en väldigt viktig roll i Mariam Salems politiska karriär!

Personligen tror jag att Mariam Salems kontakter med den salafistiska tolkningen av islam går väldigt mycket längre tillbaka i tiden än till november 2017 då hon blev medlem i ”Nya” Miljöpartiet i Umeå och Västerbotten.

_     _     _     _     _

 

Islamister, salafister och wahhabister – och muslimer som kan skilja på religion och politik

I. Idag styrs Sverige politiskt av ett system med allmänna och fria val – för män och kvinnor – till en folkvald riksdagen. Det är riksdagen som beslutar om lagarna i Sverige. Sedan har regering och rättssystem att tillämpa dessa lagar. (Jag utelämnar medvetet EU).

II. Islamister kallas de som vill avskaffa det svenska systemet med en folkvald riksdag. Istället vill de ha ett Shariastyre. Detta innebär att ett självutnämnt prästerskap även ska styra det världsliga samhället utanför moskén. I ett shariastyrt samhälle baserar prästerskapet sina beslut på tolkningar av Koranen samt på berättelser om profeten Muhammeds handlingar och uttalanden (sunna). I Sverige strävar shariaanhängarna vanligtvis efter att styra vissa förorter – eller enklaver av samhället – i enlighet med sharia.

III. Islamisterna bygger sin uppfattning på föreställningen om en gudomlig rättsskipning. I Sverige sker lagstiftningen via den av folket – människan – valda riksdagen. Två helt oförenliga principer ställs mot varandra. Ett självutnämnt prästerskap som tolkar koranen och berättelser om profeten som anses skapa ett samhälle baserat på en gudomlig rättsskipning. Tron på människan, som genom allmänna och fria val – för män och kvinnor – väljer en lagstiftande församling (riksdagen), där lagarna stiftas. Detta i Upplysningens anda.

IV. I Sverige lägger vi beslutanderätten hos människan. Detta är möjligt eftersom vi har skilt kyrkan från staten, eller tron på en högre makt från styret av samhället. Därmed blir tron – eller icke-tron – på en gud en privatsak. I det sekulära Sverige. Så är det inte för islamister.

V. Islamisterna erkänner inte uppdelning mellan kyrka och stat, de erkänner inte uppdelningen mellan tron på en högre makt och styret av samhället (via en folkvald riksdag). Islamisterna anser att prästerskapets tolkningen av heliga skrifter som ska gälla även utanför moskén och vara rättesnöret för hur hela samhällslivet ska formas och styras. För islamisterna blir därmed inte tron, eller icke-tron, en privatsak. Detta då de anser att tron ska utgöra grunden för styret av samhället även utanför moskén. Islamisterna förkastar därför de demokratiska fri- och rättigheterna. De rättigheter ser islamisterna som ett sätt av människan att sätta sig upp mot guds lagar – som ska utgöra grunden för samhällets styre – via det självutnämnda prästerskapets tolkningar.

VI. Då vi talar om islamister menar vi huvudsakligen Muslimska brödraskapet och salafisterna.

VII. Båda dessa riktningar tillhör de 85-90 procent av världens alla muslimer som tillhör ”sunni-islam”. Den näst största riktningen är ”shia-islam”. Cirka tio procent av världens muslimer är shiiter.Sunni är statsreligion i exempelvis Saudiarabien och Qatar. Shia är statsreligion Iran. Både IS/Daesh och Al-Qaida tillhör en variant av sunni som kallas wahhanabism (och utgör en del av salafismen). Deras anhängare utgör en minoritet av sunni. Även i shia-islam finns extrema tolkningar av islam. Den form av islam som prästerskapet i Iran av idag utgör en sådan extrem tolkning.

VIII. Slutmålet för de båda olika sunni-grenarna av islam – Muslimska brödraskapet och Salafisterna – består i att skapa ett Kalifat. Det vill säga att skapa en statsbildning (Kalifat) där samhället som styrs av en kalif – som både är samhällets andlige och världslige ledare. Detta innebär ett shariastyre. Se ovan. Varken brödraskapet och salafisterna accepterar att tron är en privatsak. De vill alltså inte hålla isär politik och religion. Men i Europa agerar alltså ”brödraskapet” fredligt. De skaffar sig inflytande genom att exempelvis gå in i politiska partier och studieförbund. Studieförbundet ”Ibn Rushd” är en av Muslimska brödraskapets många frontorganisationer.

IX. Muslimska brödraskapet har alltså valt en fredlig väg. I Europa. De absolut flesta salafister är också fredliga. Men den helt dominerande delen av rekryteringarna – till Islamiska Staten, Al-Qaida, e t c – har skett i de extrema salafistiska miljöerna. Det är i dessa miljöer som wahhabismen (en del av salafismen) har fått fäste. Wahhabismen utgör en mycket liten del av alla muslimer i Sverige. Men då den utgör statsreligionen i Saudiarabien och Qatar har dessa kunnat förse olika församlingar i Europa med pengar som har använts för att finansiera (ibland) storslagna moskébyggen. Föreningen Wakfs moské i Malmö är finansierad med pengar från Qatar. Det handlar om hela 30 miljoner kr (källa: Sydsvenskan). Det tål att upprepas: där är wahhabismen som utgör den religiösa grunden för bland annat Islamiska Staten och Al-Qaida. Wahhabismen har fått har ett stort ideologiskt inflytande i en rad länder.

X. De fem personer (fyra imamer och en son på 34-år) som har gripits av Säkerhetspolisen bekänner sig till den wahhabistiska (salafistiska) tolkningen av islam. Återigen: det är samma tolkning av islam som IS och Al-Qaida bekänner sig till.

XI. Andelen muslimer som stöttar wahhabismen utgör en väldigt liten del av antalet muslimer i Sverige. De muslimer som skiljer på politik och religion – som ser en folkvald riksdag som sättet att styra samhället samt religionen som en privatsak – är mina och Arbetarpartiets vänner och allierade. Dels i kampen mot kolonialismen, dels i kampen mot IS/Daesh och Al-Qaida.

XII. Det grundläggande religiösa problemet är att islam, till skillnad från kristendom och judendom, inte har genomgått någon inre reformering. I islam har inte kyrka och tro separerats, det självutnämnda prästerskap har inte underordnats det demokratiskt valda parlamentet. Detta innebär att anpassningen till det sekulära svenska samhället måste ske på ett individuellt plan. Men i ett läge där antalet islamister (Muslimska brödraskapet eller salafister) har ökat, dramatiskt, blir denna personliga anpassningen av islam till det sekulära Sveriges lagar och värderingar om jämställdhet mellan könen och barnens rätt allt svårare. Det finns allt fler islamistiska åsiktspoliser som förtrycker tidigare sekulariserade muslimer. Islamisterna inflytande på andra muslimer har blivit oproportionerligt stort.

Dessa rader är de viktigaste, och mest kontroversiella, av det som jag har skrivit här ovan om islam.

Men detta förklarar varför vi måste stötta de krafter som vill reformera islam – krafter som vill att religionen islam ska vara en privatsak och att islam ska hålla sig borta från politiken. Precis som kristendomen och judendomen.

__________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

12 kommentarer

 1. Peter

  Umeås kommunalråd syns bara i media i samband med representation eller tillställningar.
  När det ”bränner till” eller blir något väsentligt, då lyser dom med sin frånvaro.
  Annat var det på Lennart Holmlunds tid.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Peter.
   Det skulle behövas att Hans Lindberg och Janet Ågren, nummer 1 och nr. 2 i kommunen, gick ut och talade om läget efter:
   a) Säpos gripande av imamen vid ”Islamiska Föreningen i Västerbotten”,
   b) Säpos gripande av Raad Al-Duhan (i Umeå 2006 – 2014),
   c) Säpos intresse för Bilaal-förskolornas ekonomi.
   Umeå idag är varken tiden eller platsen för tystnad. De politiker som har makten måste tala klarspråk.

 2. Jag Igen

  Det SVIIIIIIIIIIIIIDER hårt va ? Vi Muslimer Förstår dig. din smutskastning påverkar inte oss, Vi jobbar med samhället och för samhällets bästa och kommer blir mer fler och bättre på det.
  medans du, Fortsätt med att skriva logiklösa texter hahaha!!

  Du vågade inte publicera mitt förra svar om statistiken som visade dina lögner, det spelar ingen roll för mig, det betyder att du kände att jag hade rätt och du vill inte skämma bort dig hahah, och jag tror inte du våga publicera det här, för mig räcker det att du läser det.
  I och för sig jag tror inte så mycket folk vill lyssna eller läsa det du skriver, vi varit förbi stan när du och dina partikamrater höll tal, INGEN STOD OCH LYSSNADE hahahah skämmigt

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till ”Jag igen”.
   Du representerar inte muslimerna. Varken i Umeå, Gävle eller någon annanstans. Har du någonsin ställt dig själv frågan varför jag skriver så träffsäkert? Därför att majoriteten av muslimerna i Umeå vill att jag skriver det jag skriver. Och det är detta som du nu, efter lång tid, har insett och blivit panikslagen över. Därför ditt desperata tonfall.
   Men du kan vara säker på att jag ska publicera det du skriver. Allt som du skriver. Även det som du skrev förra gången. Men du kan också vara säker på en annan sak: att besvara dina vulgära inlägg, som du sitter och skriver på Ersboda, kommer inte först på min åtgärdslista. Under ditt andra namnBahaanämnde du en rad siffror. Dessa tar det tid att besvara. Svaret kommer alltså – men det kommer när jag har tid. Du vågar inte ens komma fram och diskutera. Du byter namn varje gång du skriver. Du representerar därmed inte ens dig själv. Du representerar minst av allt muslimerna. Varken i Umeå, Gävle eller någon annanstans.

   PS. Jag fick ett telefonsamtal från en person som berättade att du tillhör Mahmoud Chninous bekanta – hälsa Chninou från mig. DS

   PPS. Jag ska skriva en speciell blogg om den metod du använder i dina kommentarer. Du kommer att bli känd. DS.

   • MB

    Bra ” rutet ” Jan! Tack för att du finns och gräver fram sanningen och pressar Umeås ledning i denna hemska soppa. ”Jag igen ” beter sig som en pressad, hatisk person..uttrycker sig på ett barnsligt sätt. Man kunde tro att det var ett barn om man bortser från innehållet i hans kommentarer. Stå på Jan, vi är många som hejar på dig!

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

     Svar till MB.
     Tack MB. Dina ord värmer. Detta är första gången som jag anar en underförstådd hotfullhet från ”islamister-med-medlöpare” hållet.

   • Jag igen

    Jag struntar i allt du skrev förutom denna mening. ”Därför att majoriteten av muslimerna i Umeå vill att jag skriver det jag skriver”.
    Alltså näääär ska du sluuuta motsäga dig själv??
    Du skrev en artikel lika lång som lång fredag om att Mariem Salem vann pga muslimernas röster i Umeå och sms, och nu skriver du att majoriteten av muslimerna vill att du skriva det du skriver ????
    Huuuur?? Är muslimerna med dig på det du skriver mot Mariem samtidigt som dem har röstat fram henne ?!!!

    Sen låt säga du är ärlig, låt oss föreställa oss det bara för skojs skull ,
    När du svarar mig, säg till att använda rätt ord.
    Du sa majoriteten ha ? Ok hur visste du att det är Majoriteten ? Det finns ingen officiell register som ger exakt siffra antal muslimer i staden, där var nr 1, nr 2 låt oss hjälpa dig och gissa att det är 1000 muslimer, majoriteten är ju 51%, låt säga 501 person, kan du bevisa att du har stöd från 501 muslimer ??
    Varsågod, the stage is yours, besvara dessa 2 frågor.

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

     Svar till ”Jag igen”. Muslimer vill veta sanningen. Muslimer är som alla andra. Även de som kryssade Mariam Salem vill veta att Miljöpartiets Partistyrelse använde muslimerna i Umeå som brickor i sitt smutsiga politiskt spel. Muslimerna vill veta att detta var första gången som Islamiska Föreningen (i Västerbotten) favoriserade en muslim framför en rad andra muslimer som har längre erfarenhet av politisk verksamhet än Mariam Salem och som, med stor sannolikhet, skulle kunna åstadkomma mer för muslimerna än vad Salem kan göra. Du tänker på detta sätt: de muslimer som röstade på Mariam Salem vill inte veta att det fanns en rad andra muslimer som de hade kunnat välja – om dessa muslimer hade blivit presenterade för dem på samma villkor som Mariam Salem. Jag tror att även de som röstade på Mariam Salem vill veta sanningen om det politiska spelet där Miljöpartiet gjorde Umeås muslimer till spelbrickor. Varför skulle de muslimer som fick sms från Islamiska Föreningen vara negativa till att få veta att detta aldrig förekommit tidigare? Det var under 300 som personkryssade henne. Och detta till stor del p g a sms:en från Islamiska Föreningen. Alla vill veta att de hade andra kandidater att rösta på men som blev inte fick samma chans av Islamiska Föreningen på Ålidhem. Alla de som inte röstade på andra än Mariam Salem vill också veta att Miljöpartiet försökte att göra muslimerna i Umeå till en bricka i deras (MP:s) fula spel. Faktum är att alla muslimer i Umeå vill veta sanningen om att Umeås muslimer blev en bricka i detta spel från Miljöpartiets Partistyrelse. Både de muslimer som röstade på MP och de som röstade på andra partier vill veta sanningen. De som inte vill att Umeås muslimer ska få veta sanningen är endast några få aggressiva individer. Du är en av dessa få aggressiva.
     Varför tror du att jag kan skriva om sådant som ingen annan vet när det gäller detta cyniska spel som Islamiska Föreningen blev indragen i av Partistyrelsen i MP? Det beror på det breda kontaktnät jag har bland muslimer. Många vänder sig till mig eftersom de inte vill bli behandlade som brickor i detta spel från Partistyrelsen i MP – de är emot MP:s spel som drabbade andra muslimer. Det komiska med ditt sätt att tänka och argumentera är att du tror att muslimer inte vill veta sanningen. Dessutom verkar du tro att de som röstade på Mariam Salem är särskilt emot att få veta sanningen. Jag tror mer på muslimerna än vad du gör. Och jag ser det som min plikt att skriva sanningen för Umeås muslimer. Jag tror att många kommer att ångra att de valde en muslim när de får veta att de kunde ha valt andra muslimer – och att dessa muslimer inte fick samma chans. Jag är övertygad om att du är rädd för hur muslimerna kommer att reagera när de får veta SANNINGEN om detta spel. Det är därför du är så aggressiv. Jag tror mer på muslimerna än vad du gör. Muslimer vill veta sanningen. Muslimer är precis som alla andra
     Nu vill jag att du besvarar fem frågor:
     1. Har jag fel när jag berättar om att det endast var Islamiska Föreningen och Miljöpartiet närvarande på mötet före valet på Ersboda Folkets Hus (mötet från vilket jag har ett foto ifrån)?
     2. Har jag fel när jag berättar om hur Islamiska Föreningen påverkade muslimerna hur de skulle rösta via sms?
     3. Har jag fel när jag säger att detta var första gången som Islamiska Föreningen satte en muslim Mariam Salem över andra muslimer i ett val?
     4. Har jag fel när jag säger att denna sanning måste ut till alla muslimer?
     5. Har jag fel när jag säger att du är rädd för att muslimerna kan komma att ändra hur de röstar nästa gång när de får veta att det finns andra och mer erfarna som de kan rösta på – både muslimer och icke-muslimer?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>