Fredag. För att tvinga fram en debatt om censuren av Sarrazins bok har jag lämnat in tre frågor till Umeå kommunfullmäktige. Läs dem här.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten – hör av dig
____________________________

MER TILL STADSBIBLIOTEKETS PERSONAL
Under drygt fyra månader har jag och andra fått höra att boken ”Feindliche Übernahme” från 2018 av författaren Thilo Sarrazin inte har utrensats – utan de mest skiftande förklaringar har förts fram. Nu plötsligt sägs det, rakt ut, både skriftligt och muntligt, att boken faktiskt HAR utgallrats. Men varför, varför, kunde inte detta sägas redan i månadsskiftet januari / februari? Skälet är att detta skulle vara hemligt – men mitt bloggande har gjort denna position ohållbar.

Motiveringen till denna ”utgallring” dålig. Genant dålig.

Censuren av boken påstås nämligen bero på utrymmesbrist!

Boken beställdes av personal på stadsbiblioteket med full insikt om att den skulle ianspråkta 3 cm hyllytan. Sedan fanns det plats på hyllan (för utlåning) under två-tre månader under hösten 2018. Sedan, strax före årsskiftet, uppstod plötsligt utrymmesbrist. Och det var en ALLVARLIG utrymmesbrist. Boken fick inte ens plats i depån på Nygatan. Seriously: vem kan ta detta på allvar. Den allvarliga utrymmesbristen var av politisk art.

NI som själva arbetar inom biblioteksväsendet kan bara inte ta detta på allvar? Självklart hade boken fått plats på Nygatan. Men både ni och jag vet att boken även hade fått plats på hyllan till utlåning på stadsbiblioteket. Dit den var beställd och där den hade stått under två-tre månader hösten 2018. Ända till dess påtryckningarna kom.

Jag har kunnat påvisa väldiga självmotsägelser i de olika svar som vissa i personalen har lämnat. Detta har jag inte gjort för att vara elak utan för att försvara demokratins fundament: yttrande- och tryckfriheten. Sannolikt har ni nu fått order uppifrån om att alla ska hålla sig er till samma genanta förklaring: utrymmesbrist! Ni ska inte hitta på egna förklaringar. Men skulle era chefer ha påbjudit en sådan likriktning så har era chefer agerat både odemokratiskt – och sannolikt även olagligt.

Finns det ingen anställd på stadsbiblioteket som mår dåligt av alla lögner?

Mår ni inte dåligt över det faktum att boken först faktiskt fanns hemma för utlåning (vilket det tog 4½ månad att erkänna), sedan plockades boken bort (vilket förnekades under 4½ månad), och nu ska ni (troligen) alla påstå att detta beror på utrymmesbrist!

Vore det inte befriande med sanningen?

Mår ni inte illa av att bli utnyttjade av pk-politiker, och mer eller mindre politiserande chefer, som plockar bort böcker efter religiösa-politiska påtryckningar istället för att stå upp för demokratiska fri- och rättigheter.

Varför blev NI bibliotekarier en gång i tiden? Var är er lojaliteten mot den yttrande- och tryckfrihet som står över hemsnickrade tolkningar av bibliotekslagen?

TILL ALLA LÄSARE – INKLUSIVE ANSTÄLLDA PÅ STADSBIBLIOTEKET
Då ingen enhetschef på stadsbiblioteket eller politiker i kulturnämnden vågar försvara det agerande som har förekommit i samband med att anställda plockat bort Thilo Sarrazins bok Feindliche Übernahme från utlåningshyllan på Umeå stadsbibliotek, trots skriftliga bevis på att boken köpts in, känner jag mig tvingad att ta upp frågan till debatt i Umeå kommunfullmäktige.

Censur hör inte hemma i en rättsstat och vi, jag och andra i och utanför Arbetarpartiet, kämpar för att Sverige ska förbli en rättsstat. Och Umeå är en del av Sverige även om jag ibland tvivlar på att alla i denna kommun har fattat detta. Jag tvivlar även på att alla i Umeå, politiker och andra, har insett att grundlagarna står över hemsnickrade ”värdegrunder”.

Jag vill understryka detta: jag har det största förtroende för majoriteten av personalen på stadsbiblioteket. Det är vissa chefer och vissa kulturpolitiker plus en minoritet av personalen på stadsbiblioteket som jag anser har agerat oacceptabelt.

Med anledning av den skriande tystnaden när det gäller frågorna om hur Thilo Sarrazins bok har behandlats, och hur de som har försökt erhålla besked om ifall Umeå stadsbiblioteket kommer att ”nyinköpa” hans senaste bok blivit behandlade, känner jag mig tvingad att ta upp frågan till debatt i Umeå kommunfullmäktige.

Då får de olika partierna en chans att bekänna färg när det gäller sin syn på censur vs värdet av yttrande- och tryckfrihet.
Detta kommer att bli svårt för de styrande Socialdemokraterna och för Miljöpartiet (SMP). V kan ju alltid ducka.

Jag har därför sänt in en interpellation till Umeå kommunfullmäktige med tre frågor. Dessa kommer antingen att behandlas nu på måndag den 17 juni eller måndagen den 26 augusti. Här nedan kan du läsa min interpellation – både min bakgrundsbeskrivning och mina tre frågor.
Sedan jag snabbt skrev interpellationen har jag gjort en språklig bearbetning som gör versionen här nedan mer lättläst. 

_     _     _     _     _

 

”Interpellation till kulturnämndens ordförande Helena Smith (S)

Umeå stadsbibliotek köpte in en bok av Thilo Sarrazin under hösten 2018. Boken plockades sedan snabbt bort från hyllorna för utlåning. För den som inte vet vem Tholo Sarrazin är kan jag berätta följande: han socialdemokrat och har haft en rad tunga förtroendeuppdrag inom den tyska offentliga sektorn sedan 1975. Sarrazin har bl a arbetat inom finansministeriet och Bundesbank. Under åren 2002 – 2009 var han senator i Berlin med ansvar för stadens ekonomi. År 2010 utkom han med en bok som blev den mest sålda politiska boken i Tyskland, skriven av en tysk, under ett helt årtionde. Även Sarrazins senaste bok Feindliche Übernahme har sålt mycket bra. Mot denna bakgrund är det fullt naturligt att varje stadsbibliotek, med självaktning och kulturella ambitioner, köper in denne författares nya bok. Det som däremot inte var fullt så naturligt var att boken försvann väldigt snabbt från stadsbibliotekets hyllor.

Boken gavs ut i Tyskland den 30 augusti 2018, ställdes ut på stadsbibliotekets utlåningshyllor i Umeå en tid därefter men försvann från dessa hyllor strax före (eller efter) nyår. Boken kan därför endast ha funnits att låna under ett par-tre månader.

Men folk som kan tyska hann se boken i utlåningshyllan.

När en del av dessa sedan, efter nyår, försökte låna boken upptäckte de att boken var spårlöst borta. Personalen på stadsbiblioteket har gett en rad varierande förklaringar på detta. Några exempel:
a) stadsbiblioteket har aldrig haft boken hemma till utlåning,
b) det går inte att se om stadsbiblioteket har haft boken hemma,
c) boken går inte att köpa in från förlaget.

Personalen utfärdade både ett löfte om att pröva en begäran om att ”återinköpa” boken detta redan i månadsskiftet januari/februari i år. Personalen lovade även att, eventuellt, köpa in boken vid senare tillfällen. Då sades att de skulle återkomma med besked senast en vecka efter ett möte rörande bokinköp som skulle hållas den 10/4. Det har nu gått två månader sedan detta möte – men ingen från stadsbibliotekets personal har hört av sig.

Frågorna runt Sarrazins bok, varför den försvann och om den kan köpas in på nytt, var under lång tid uppenbarligen för känslig för att besvaras. I ord. Däremot har frågan besvarats i handling. Detta genom många brutna löften och uteblivna svar. En person fick slutligen ett skriftligt besked om att boken verkligen hade köpts in för utlåning. Däremot fick personen ingen begriplig förklaring till att boken försvann från hyllorna så fort. Vid ett senare tillfälle har, efter månader, samma person fått veta att skälet till att boken försvann var att ”den [boken] kanske bedömts som mindre lämplig”!

Hela handläggningen av Sarrazins bok väcker stor oro. Olika anställda har, både skriftligt och muntligt, bekräftat att boken har beställts av stadsbiblioteket. Vi vet att boken blev sedd i hyllan för utlåning och plockades bort – mycket snabbt. Personal har, som påpekats, sagt att ”den [boken] har kanske bedömts som mindre lämplig”. De som har lagt förslag att stadsbiblioteket ska köpa in boken igen har inte erhållit något svar på om så ska ske, eller inte, trots att det i skrivande stund (11/4-19) har gått hela 4 ½ månader sedan förslaget om ett ”nyinköp” lämnades in för första gången. Hela handläggningen har dragit ut orimligt länge på tiden. Det som har hänt är fullständigt oacceptabelt.

Frågan handlar inte om boken är politiskt korrekt i allas ögon. Det som står på spel är yttrande- och tryckfriheten – som slås fast i grundlagarna. Det finns sannolikt de som ogillar innehållet i Sarrazins bok. Men dessa ska under inga förhållanden kunna pressa de anställda på något enda bibliotek att plocka bort böcker. De är däremot i sin fulla rätt att själva föreslå inköp av andra böcker med uppfattningar som går emot de Sarrazin framför. Och om inte låntagare förstår detta är det definitivt en skyldighet från de biblioteksanställdas sida att förklara att det är så det fungerar och själva efterleva dessa regler.

Mot denna bakgrund ställer jag följande frågor:
1. Anser du att det är rätt att plocka bort Thilo Sarrazins böcker från stadsbibliotekets hyllor på grund av religiösa och politiska påtryckningar?
2. Anser du att Thilo Sarrazins bok Feindliche Übernahme är för kontroversiell för att kunna stå på stadsbibliotekets hyllor för utlåning?
3. Anser du att nämnda bok av Thilo Sarrazin ska kunna lånas på stadsbiblioteket i Umeå framöver – antingen genom ett nyinköp av biblioteket självt eller som gåva skänkt av mig?

Jan Hägglund,
Arbetarpartiet”

____________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

19 kommentarer

 1. Peter

  Jätte bra jobbat Janne då håller jag tummarna att kommunfullmäktige svarar ärligt på kritiken så att medborgarna inom Umeå kommun får besked om vad som hänt på biblioteket och om det blir någon förändring!

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Peter.
   Tack. Jag kommer också att hålla tummarna för att de styrande politikerna i Umeå kommun svarar ärligt. Detta borde vara en självklarhet. Men det är inte längre så. Tyvärr.

 2. CE

  All heder till dig Janne, det är uppskattat att du inte ger upp så lätt! Det ska bli oerhört intressant att höra vad dom kommer fram till. Men hur stor är inte risken att det drar ut på tiden och/eller försöker tystas ner med ett svävande svar? Det är nog en alltför kontroversiell fråga att våga yttra sig i offentligt oavsett vad svaret blir. Men om inte annat kanske den skyldige till bokstölden kan få sig en reprimand.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till CE.
   Jag tänker hålla denna fråga vid liv, det lovar jag. Möjligheten finns ju att skänka stadsbiblioteket Thilo Sarrazin båda böckerna och se ifall de stämplar in dem och ställer ut böckerna på hyllan. Eller vägrar att ta emot böckerna. Och då måste personalen motivera varför de vägrar att ta emot böckerna. Jag tänker beställa böckerna i morgon. Vi får se om jag hinner erbjuda stadsbiblioteket dessa böcker före midsommar – eller om det får bli efter semestern i slutet av juli. Hur som helst: jag lovar att frågan inte kommer att rinna ut i sanden. Tack för ditt stöd. Vill du bidra i försvaret av yttrande- och tryckfriheten så hör av dig.

 3. Sven

  Jag har inte orkat läsa allt du skrivit i ämnet, men skummat en hel del. Tyvärr hittar jag inte ett direkt svar på om det inte kan vara så enkelt så att boken helt enkelt inte är särskilt efterfrågad och därför, som tusentals andra böcker, inte står framme MEN som kan lånas ändå. Via fjärrlån. Ser inget konstigt i om det är så med tanke på omöjligheten att ha alla böcker framme.
  Vilka är bevisen på att det är censur och inte en enligt ovan rent praktisk hantering?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svart till Sven.
   Jag lärt mig är att det är omöjligt att övertyga de som inte vill övertygas. Men för de mer objektiva duger brevet som jag publicerade i min förra blogg samt den analys som jag gjorde där. Sedan bidrar det naturligtvis om du har en del kunskaper om hur ett bibliotek fungerar. Och du kan ju även fundera på varför en man blir lovat ett besked om ifall boken ska köpas in på nytt, senast den 17/4, men ännu inte har fått ett besked. Sedan: sluta skumma – läs min förra blogg ordentlig.
   Men jag hör på din attityd att jag aldrig kan övertyga dig: så gå och be stadsbiblioteket att plocka fram boken och lös därmed gåtan åt oss alla. Berätta sedan gärna i en kommentar HÄR vad som hände.

   • Sven

    Hej igen Jan!
    Klart du kan övertyga mig om du bara har hållbara argument. Jag brukar ofta hålla med dig och har övertygats många gånger av din argumentation.
    Jag har läst det du hänvisar till, har tom jobbat på bibliotek i ungdomen, men ser inte mer som talar för din spekulation än min alternativa spekulation i inlägget ovan.

    Personligen kan jag tycka att det är olyckligt att gallra ut en bok så pass snabbt efter inköp med skattemedel. Å andra sidan inget unikt då bibliotek faktiskt köper in en hel del ”breddlitteratur” just för att man ska kunna tex fjärrlåna. Även smala och kontroversiella ämnen.

    Fortsätt gärna vara en blåslampa på allt det vansinniga det politiska etablissemanget tar sig för i Umeå. I denna fråga är dock min personliga åsikt fortfarande att det känns som om du överreagerar med långtgående slutsatser på ett vagt underlag.

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

     Svar till Sven.
     * Nej. Det är omöjligt att övertyga ALLA med SAMMA argument. Det är inte bara avsändaren det beror på. Det beror även på mottagaren. Vissa VILL helt enkelt inte TRO på att samhället är så korrumperat som det är. Andra INSER att samhället ÄR så korrumperat som det faktiskt är. Det värsta är att denna utgallring av vissa böcker sker även på andra ställen än i Umeå.
     * Men du ska få ett nytt argument. Jag har, av Umeå stadsbibliotek, blivit erbjuden att få ett FJÄRRLÅN på den bok av Thilo Sarrazin som vi talar om – den från 2018. Jag vet ytterligare två personer som har blivit erbjudna fjärrlån på samma bok. Jag ringde till Malmös stadsbibliotek. Förra veckan. I Malmö uppgav de att det inte går att erbjuda något fjärrlån – eftersom boken inte finns I HELA SVERIGE! Detta betyder att de, på Umeå stadsbibliotek, som gång på gång har erbjudit fjärrlån har LJUGIT! Och de har inte endast ljugit mig rakt i ansiktet, de har även ljugit andra rakt i ansiktet! Två av dessa har vänt sig till mig. Det är därför som jag har engagerat mig i denna fråga. Den handlar om yttrande- och tryckfrihet.
     * Jag undrar hur det känns för den person som dels tog emot mitt ”inköpsförslag” av boken (och lovade att höra av sig med beslutet men som aldrig hörde av sig), dels erbjöd sig att ordna ett fjärrlån (som han visste var omöjligt att ordna). Jag tror knappast att han är stolt över sig själv.
     * Här nedanför ett finns ett mail-brev från depåbiblioteket som gick till en person som sedan vände sig till mig. Detta mail-brev bekräftar dels att boken inte finns i hela Sverige (exakt vad de sade till mig då jag ringde Malmö förra veckan), dels innebörden av detta – nämligen att vissa i personalen på Umeå stadsbibliotek har ljugit rakt i ansiktet på, minst, tre personer. Detta genom att erbjuda oss fjärrlån som de alltså VISSTE inte var möjliga att ordna (men som löste problemet med den besvärliga låntagaren för stunden).

     Läs brevet nedan.

     ”Depåbiblioteket Sveriges depåbibliotek
     14 maj 2019 10:53
     till mig

     Hej!
     1. Du måste börja med att göra ett inköpsförslag på ditt bibliotek alternativt på Stadsbiblioteket. Titeln från 2018 finns inte tillgänglig för fjärrlån på något bibliotek i Sverige. [min boldning/Jh].
     2. På depåbiblioteket har vi endast svensk litteratur eller litteratur utgiven i Sverige.
     3. Det finns 2 olika titlar utgivna från 2010, det är möjligt att de går att fjärrlåna. Vänd dig till ditt närbibliotek eller till Stadsbiblioteket.

     Med vänliga hälsningar
     …… ”

     * Det förhåller sig alltså på följande sätt med Umeå stadsbibliotek:
     a. det struntar i att svara på inköpsförslag: Jag berättade om mannen som tar sig fram med kryckor och som nu fått vänta i två månader på ett besked som skulle ta en vecka – själv har jag fått vänta ännu längre,
     b. de erbjuder fjärrlån som de VET är omöjliga att låna – de i Umeå ser nämligen exakt detsamma i datorn som de ser i Malmö,
     c. de tar in en bok, som enda bibliotek i Sverige, och gör sig sedan plötsligt av med denna,
     d. de låtsas att det inte finns plats för Sarrazins bok trots att de till och med har kvar sitt depåbibliotek i Umeå på Nygatan – samma depåbibliotek som de hade tidigare då biblioteket låg vid Vasaplan.

     *Till sist: När det gäller det fysiska rent utrymmet för Thilo Sarrazins bok så fanns detta utrymme, uppenbarligen, under ett par-tre månader under hösten 2018. Sedan var det, sannolikt, någon som hade hört att Thilo Sarrazin var kritisk mot att Tyskland tagit emot för många flyktingar, att islamister försöker skapa parallellsamhällen samt anser att detta kostar samhället mycket pengar. Och därför skulle boken bort! Av politiska-religiösa skäl. Men motiveringen att boken ”utgallrades” på grund av PLATSBRIST är så obeskrivligt genomskinlig att den måste komma från en politiker, och dessutom från enpolitiker som ALDRIG, upprepar ”aldrig”, har besökt ett bibliotek. Motiveringen är en förolämpning mot folks intelligens. Ska du ändå ljuga så försök ljuga med lite finess. Stadsbiblioteket hade nämligen plats för Sarrazins bok under ett par-tre månader. Och sedan skulle alltså platsen plötsligt ha ”tagit slut”. Nåväl, detta är inte sant, men OM platserna tagit slut så kan boken flyttas till ”bokdepånin” på Nygatan som alltså finns kvar sedan tiden FÖRE flytten till Väven.
     * Om du VÄLJER att TRO på stadsbibliotekets historia så biter självklart inga argument. Mot TRON hjälper nämligen inga som helst argument! Men platser på ett stadsbibliotek ”tar inte bara slut”. Den personal på stadsbiblioteket som ursprungligen beställde boken visste att den skulle ianspråkta 3 cm hyllplats redan innan då boken köptes in. Och stadsbiblioteket har fortfarande plats för exempelvis Margit Sandemoses 82 band från de tre sammanhängande bokserierna ”Sagan om isfolket”, ”Häxmästaren” och ”Legenden om ljusets rike”! Till detta kommer alltså alla plats i depåbiblioteket på Nygatan. Herregud. Denna motivering om platsbrist kommer att gå till historien som den minst trovärdiga lögnen, någonsin, från ett bibliotek i Sverige.
     * Boken av Thilo Sarrazin, ”Feindliche Übernahme”, från 2018 är förhäxad. Men bara i här Sverige. Det ska man komma ihåg. Det är helt osannolikt att följande serie av händelser skulle vara tillfälligheter:
     a) boken ”Feindliche Übernahme” av Thilo Sarrazini, 2018, finns inte till utlåning i något kommunalt bibliotek i hela Sverige,
     b) boken fanns bevisligen i Umeå – men den försvann efter ett par-tre månader,
     c) personalen på stadsbiblioteket erbjuder fjärrlån (för att bli av med låntagaren – för stunden) som de vet är omöjliga att verkställa, vilket betyder att personalen ljuger,
     d) personalen påstår att boken är ”utgallrad” av utrymmesskäl – trots att de visste (en djärv gissning från min sida) att boken skulle ianspråkta 3 cm plats – vilken den också FICK ta – under två-tre månader.
     Du måste ha en mycket stark TRO för att uppfatta detta som en serie av, olyckliga, TILLFÄLLIGHETER.
     Skillnaden mellan oss är att jag VET att det här handlar om censur! Baserad på politiska-religiösa grunder.
     Det vet även bibliotekens chefer och deras chefer – pk-politikerna.
     Därför denna skriande tystnad.

 4. Sandberg

  Mycket bra att du tar upp frågorna i fullmäktige i form av interpellation så vi förhoppningsvis får höra hur de övriga partierna ser på saken. Särskilt intressant blir svaret från kulturnämnden och hur allvarligt de ser på bortplockande (censur) av den bok du refererar till och om de tänker agera på något sätt.

 5. Blomman

  Jag har nu lyckats fått tag i en enhetschef, GB, som tog reda på saken. Boken är utgallrad, så inte biblioteket ska bli överfullt (!)

  Jag måste dock hålla med om att det verkar vara slöseri med skattebetalarnas pengar att gallra ut en bok så snabbt efter inköp.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Blomman.
   Tack för att du satt lite press på G.B. Nu finns det alltså ett officiellt uttalande från en biblioteksanställd som bekräftar inköpet av boken och som ger en antydan om varför boken försvinnit. Det finns också ett officiellt uttalande från en chefsperson som säger något helt annat om varför boken är borta. Detta är helt enkelt underbart.
   Naturligtvis har cheferna på stadsbiblioteket haft ett möte tillsammans med några pk-kulturpolitiker, och blivit påtvingade ”förklaringen” att boken å ena sidan verkligen HAR blivit ”utgallad”! Men att det å andra sidan skulle beror på att det råder platsbrist.

   Oh, heliga enfald!

   Detta med platsbrist var alltså så känsligt att det har tagit från månadsskiftet januari/fenbruari fram till i går den 11 juni att klämma fram! Det är 4½ månad.
   Den man, uppåt 70 år och som rör sig med hjälp av kryckor, har gjort många och ansträngande besök till stadsbiblioteket har ALDRIG fått någon förklaring. Alls. Och då jag besökte stadsbiblioteket fick jag heller aldrig någon förklaring. Bara förnekanden. Skälet till att det nu plötsligt behövs en förklaring är det interna trycket bland de anställda orsakat av mina skriverier. SOM JAG VET FÖLJS MYCKET NOGA AV DE ANSTÄLLDA.
   Det finns nu så många, både på stadsbiblioteket och på kommunens övriga bibliotek, som skäms över det som hänt att chefer och pk-politiker helt enkelt MÅSTE hitta på en lögnaktig förklaring till varför boken har köpts in och sedan ”utgallrats”. Det duger inte med att personalen ständigt ger olika versioner:
   a) boken har ALDRIG funnits,
   b) det går inte se OM boken har funnits,
   c) Boken HAR funnits men det går inte att se var den tagit vägen,
   d) boken köptes in i tron att det var skönlitteratur, men den var facklitteratur och det är liten efterfrågan på sådan på tyska …
   Nej Hägglunds bloggar kräver ett kraftfullt och enat agerande. Personalen får inte fortsätta svara lite hur som helst. Som hittills. Men jag skulle ALDRIG någonsin ha gissat att förklaringen skulle vara så ofattbart genomskinlig och icke-trovärdig. Varför inte hävda att jorden är platt på samma gång – eller hävda att tyngdlagen inte existerar och sedan hoppa från Thulehuset för att bevisa detta. För mig är denna ”förklaring” en ytterligare bekräftelse på att boken utgallrats p g a religiösa eller politiska påtryckningar.
   Den förklaring du har fått stämmer inte med den skriftliga förklaringen från en annan biblioteksanställd som du kan läsa i det mail-brev som jag publicerade i mitt förra blogginlägg (8 juni). Där står alltså att boken köptes in i tron att den var skönlitterär, det visade sig att dock att boken var facklitteratur och det är liten efterfrågan på facklitteratur på tyska (vilket säkert stämmer – i allmänhet). Sedan överlåter den biblioteksanställde åt låntagaren att själv dra slutsatsen att boken kastades på grund av den bristande efterfrågan.
   Men i det brev, från en biblioteksanställd, som jag publicerade den 8 juni, finns det inget som antyder att boken skulle vara ”utgallard” på grund av platsbrist. Tanken på att en bok av Thilo Sarrazin, en av de mest läsa debattörerna i Tyskland idag, skulle kastas bort på grund av platsbrist är så SENSATIONELLT genant osannolik att det måste vara en politiker som rekommenderat Gunilla Brink att säga så. Påståendet att boken Feindliche Übernahme inte finns kvar på stadsbiblioteket i Umeå på grund av platsbrist är OFATTBART enfaldig. Ska man ljuga så ljug med lite finess. Förolämpa inte intelligensen hos den du ljuger för. Idén är så ofattbart genomskinlig att den helt enkelt måste komma från den politiska nivån. Jag ska ta upp detta påstående i framtida bloggar, på nästa torgmöte och i vår poddradio. Ingen ståuppkomiker i världen skulle missa att kommentera ett sådant påstående. Jag tackar för denna upplysning. Den är helt enkelt överväldigande. Återigen: Oh heliga enfald. Men jag lovar att göra detta påstående känt.
   Det är min plikt mot eftervärlden.

   • Björn

    Det var intressant, återigen så visar det sig att det var enfaldigt att flytta biblioteket till ett ställe med mindre utrymme för böcker. Nej, jag tror inte på lögnen den här gången heller.

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

     Svar till Björn.
     Du har rätt. Det var enfaldigt. Jag vill att du ska tänka på saken på följande sätt: de styrande politikerna, och Balticgruppen, ville bygga Väven. Det falskt framkastade motivet (till Umeås skattebetalare) var att stadsbiblioteket behövde större lokaler. Men detta en lögnaktig förevändning – vad gällde bygget av Väven. Stadsbiblioteket fick mindre lokaler vid flytten från Vasaplan till Väven. Den tidigare platsen för stadsbiblioteket (vid Vasaplan) var, dessutom, gjort för att kunna ”byggas på. Där hade stadsbiblioteket en ytan på 7000 kvadrat. Men det hade gått att skapa 10 500 kvadrat vid Vasaplan. Det innebär en ökning på 50 procent. Så motivet att bygga väven var INTE att öka antalet kvadrat åt stadsbiblioteket. Motivet var att få Kulturhuvudstadsåret förlagt till Umeå (och att hjälpa Balticgruppen att tjäna pengar).
     När det gäller utrymmet för Thilo Sarrazins bok så fanns detta utrymme, uppenbarligen, i ett par-tre månader. Sedan var det, sannolikt, någon som hade hört att Thilo Sarrazin var kritisk mot att Tyskland tagit emot för många flyktingar, att islamister försöker skapa parallellsamhällen samt kostar samhället för mycket pengar. Och då skulle boken bort. Detta av politiska-religiösa skäl. Motiveringen att den ”utgallrades” på grund av platsbrist är så obeskrivligt genomskinlig att det måste komma från en politiker som ALDRIG, upprepar ”aldrig”, besökt ett bibliotek. Motiveringen är en förolämpning mot folks intelligens. Stadsbiblioteket hade hade alltså plats för Sarrazins bok i ett par-tre månader. Och de visste att boken skulle ianspråkta 3 cm hyllplats då den köptes in. Och stadsbiblioteket har plats för Margit Sandemoses 82 band m de tre sammanhängande bokserierna ”Sagan om isfolket”, ”Häxmästaren” och ”Legenden om ljusets rike”! Denna motivering om platsbrist kommer att gå till historien.

 6. Jan Hägglund (inläggsförfattare)

  Trots nedanstående förklaring som jag publicerade för ca en vecka sedan fortsätter den politiske rättshaveristen Lars Gidlöf att skriva kommentarer till mina bloggar. Den ena kommentaren är mer vulgär, osammanhängande, ologisk och förolämpande än den andra. Så till Lars Gidlöf och de övriga av mina läsare återpublicerar jag här nedan förklaringen till varför denna person (Lars Gidlöf) inte får sina kommentarer publicerade här.
  - – -
  Ett SISTA svar till Lars ”Che” Gidlöf.
  Det förvånar mig inte att du:
  1. är nöjd med att Umeå stadsbibliotek agerar på följande sätt: a) erbjuder ett fjärrlån istället för att beställa en bok som de a) först haft hemma, b) sedan plockat bort, c) slutligen vägrat köpa in trots en efterfrågan på att boken ska finnas i sortimentet,
  2. det förvånar mig inte att du saknar förmåga att hålla isär BEVIS från erbjudande om ett FJÄRRLÅN?
  3. Det förvånar mig inte heller att du, ofta, ställer krav på svar som skulle kräver en hel uppsats för att tillgodose.
  I mina ögon är du en politisk motsvarighet till vad som inom juridiken kallas för rättshaverist. Därför är detta SISTA gången som jag besvarar en kommentar från dig. Du ska även, omedelbart, sluta att sända dina mail till min privata min privata e-postadress. Vill du kalla mig för det du gör så skicka en insändare till lokaltidningen.
  Direkt svar:
  1. Ett fjärrlån har INGENTING med det jag kritiserar stadsbiblioteket för. Det hela handlar om att personal på stadsbiblioteket har ”censurerat bort” på eget bevåg trots att de ursprungligen hade beställt hem den. Till skillnad från dig anser jag att denna moderna form av bokbål är oacceptabel.
  2. Bevis har inget med fjärrlån att göra. Personalen kan, faktiskt, både plocka bort en bok från SINA hyllor och samtidigt försöka DÖLJA att de plockat bort sitt eget ex av boken för att försöka lugna upprörda låntagare. Och detta är exakt vad personalen på stadsbiblioteket har gjort i detta fall. Vid upprepade tillfällen. Jag presenterar mitt bevis material i den takt som JAG anser vara lämpligt. Inte i den takt som DU anser vara lämpligt.
  3. Skulle du få som du vill skulle hela min blogg handla om att tillgodose dina krav. De flesta som skriver i en fråga för ETT svar, någon gång TVÅ och i undantagsfall TRE. Detta har ALLA som varit kritisk mot mina åsikter förstått, sedan jag började blogga politiskt på allvar, kring årsskiftet 2017/2018. Utom du: Lars ”Che” Gidlöf. Denna brist på insikt om att världen inte cirkulerar runt dig, dina mail till min privata e-postadress samt ditt vulgära sätt att uttrycka dig innebär att dina kommentarer nu har publicerats för allra sista gången. Det är slut med vår kommunikation på denna blogg och på min privata e-postadress, och detta gäller även eventuella idéer från din sida om att ringa eller skriva sms. Du har, genom ditt beteende, blivit den förste som jag har plockat bort. Och detta gör jag från och med NU.

 7. Jonsson

  Jag saknar nästan ord inför denna kulturskymning. Är det platsbrist i Vävens bokhyllor, då föreslår jag att t ex Leïla Slimanis ”intervjubok” Sexe et mensonges (2017), plockas bort. Boken översattes till svenska och gavs ut ifjol, och den finns både som e-bok och i fysisk form i Väven. Marockanska Slimani som sedan länge är bosatt i Frankrike, har möjligen en gås plockad med Sverige fast hon tycks sakna all anknytning hit. Sverige utpekas flera gånger som syndens näste, och måste därför fördömas står det fördomsfullt. Trots att det är helt irrelevant att nämna Sverige alls i den onödiga boken.
  Men Sarrazins bok kan vara intressant för sverigebor, då våra högsta ledare verkar tagit efter Merkel i migrationsfrågan. Biblioteket kanske behöver få in många fler inköpsförslag på Sarrazins bok.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Jonsson.
   Du har rätt i att det råder kulturskymning. Och även en skymning för yttrande- och tryckfriheten i Sverige – där Umeå är beläget (även om vissa på stadsbiblioteket inte verkar förstå att Sveriges grundlagar även omfattar dem). Du har rätt i att det vore bra om fler lämnade in inköpsförslag. Väldigt rätt.

 8. jonas

  Synd att du tar fokus från islamism och terrorism. Det gör du genom att lämna detta ämne och istället kriga om en bok. En bok som i alla fall jag inte har hört talas om och säkert många med mej. Synd.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Jonas.
   Vem har sagt att jag lämnar kampen mot islamism när jag avslöjar att Thilo Sarrazins bok har blivit utrensad?
   Vilka tror du har utövat påtryckningar på bibliotekspersonalen. Det är tvärtom så att försvaret av yttrande- och tryckfriheten utgör den absolut mest centrala delen i kampen mot islamism. Och det JUST DÄRFÖR som jag tar en så stor strid för denna bok. Alternativt uttryckt: de som har pressat personalen på stadsbiblioteket att plocka bort boken är dessa kretsar – islamister och/eller deras politiska medlöpare. Det är detta budkskap som jag har framfört då jag, från allra första början, har skrivit att boken plockats bort på grund av politiska-religiösa påtryckningar.
   Du kan gilla eller ogilla Thilo Sarrazins åsikter: att invandringen är för stor, att islamisterna strävar efter att skapa parallella samhällen där sharia skall råda, att denna utveckling kostar för mycket.
   Men i en stat med demokratiska fri- och rättigheter ska dessa åsikter kunna framföras. Och när personalen på biblioteken, över hela Sverige, har bojkottat denna bok bör någon reagera. För medan boken kan lånas i andra länder finns det inte ETT ENDA EX att låna på de kommunala biblioteken i hela Sverige (även om personalen på stadsbiblioteket lögnaktigt har erbjudit fjärrlån – som alltså inte är möjliga att verkställa då boken inte finns).
   Det var helt unikt att Sarrazins bok faktiskt fanns i Umeå!
   Men boken försvann snart bort från den kommunala biblioteksverksamheten även här. Därmed finns det alltså inte ett enda ex till utlåning inom hela det kommunala biblioteksväsendet i hela Sverige! Så detta är INTE en strid om en BOK. Detta är en strid om två helt andra saker:
   a) ska de åsikter som Sarrazin står för FÅ framföras i Sverige – eller inte; här handlar det om att försvara efterlevnaden av de GRUNDLAGAR som handlar om yttrande- och tryckfrihet,
   b) ska personalen på ett stadsbibliotek, självsvåldigt, få bestämma att befolkningen INTE ska få ta del av vissa åsikter genom att ge efter för påtryckningar från odemokratiska kretsar och införa censur genom att gallra bort vissa böcker.

   Vill du bekämpa islamism och hedersförtryck måste du ställa upp i försvaret av yttrande- och tryckfriheten. Och det är om detta som hela debatten handlar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>