Valet gav Arbetarpartiet en position där vi kunde kräva att NYA Miljöpartiet hölls utanför styret av kommunen – men (S) svek sitt löfte. Del 6 av 10.

 Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten – hör av dig
____________________________

 

En allt större del av mitt bloggande består av att besvara kommentarer från mina läsare -
läs gärna mina läsares olika kommentarer – och mina svar till dessa.

Del 6 av 10 ”Politisk dödsdans – eller dags för partnerbyte”

 

Stycke ett.

Socialdemokraterna svek sitt löfte till Arbetarpartiet och bildade ”regering” i kommunen tillsammans med Nya MP i Umeå.

I förhandlingarna mellan partierna, efter kommunalvalet 2018, förde vi endast fram ETT ENDA krav på Socialdemokraterna för att vi skulle ingå den överenskommelse med dem som de ville. Kravet bestod i att (S) INTE skulle bilda en lokal ”regering” med Nya MP i Umeå (f. 2018). Och detta löfte fick vi också av Socialdemokraterna. Både en och två gånger.

Socialdemokraterna lovade oss – både muntligt och skriftligt – att inte ge Nya Miljöpartiet i Umeå status av lokalt ”regeringsparti”.

Skälet till att jag alltid kallar Nya Miljöpartiet i Umeå för Nya MP i Umeå beror på att detta parti skapades 2018 – av MP:s centrala Partistyrelse i Stockholm – efter omfattande utrensningar inom den tidigare ledningen för det (Gamla) Miljöpartiet i Umeå varav många var muslimer – muslimer som kunde skilja på religion och politik och som Arbetarpartiet därför kunde samarbeta med – bland annat för en bättre miljö.

Arbetarpartiet fick alltså både muntliga och skriftliga löften av Socialdemokraterna att de skulle styra Umeå kommun ensamma genom att söka stöd hos olika partier i olika frågor (något som kallas för ”hoppande majoriteter”). Socialdemokraterna lovade alltså att de inte skulle styra kommunen tillsammans med Nya MP i Umeå (f. 2018).

Det vi lovade Socialdemokraterna, i gengäld, var att inte ingå något budgetsamarbete med de tidigare allianspartierna. Då de tidigare allianspartierna, under flera år, hade lagt gemensamma budgetförslag som alltså M, C, L och KD stått bakom – och detta budgetförslag innehållit skattesänkningar – var det lätt för oss att lova (S) att inte inleda något budgetsamarbete med de fyra tidigare allianspartierna. Skattesänkningar var något som vi inte kunde stödja.

Allt detta är offentliga handlingar.

 

Stycke två.
Hur kom det sig att Socialdemokraterna kände sig tvingade att acceptera Arbetarpartiets krav på att Nya Miljöpartiet i Umeå inte fick ingå styret av Umeå efter kommunvalet ifjol?

Låt oss dels titta på vilka partier som varken (S) eller de fyra borgerliga partierna ville bli beroende av, dels titta på mandatfördelningen efter valet till Umeå kommunfullmäktige 2018.

(S) ville inte göra sig beroende av (V) – och de tidigare allianspartierna ville inte göra sig beroende av SD.Socialdemokraternas erfarenheter av V, från mandatperioden 2010-2014, gör att (S) i Umeå inte vill ”regera” kommunen ihop med (V) igen. Detta var i alla fall uppfattningen hos en majoritet av Socialdemokraterna efter kommunalvalet 2018 – är det väl bäst att tillägga.

Det var denna situation som gjorde att (S) blev beroende av Arbetarpartiets mandat.

Våra mandat räckte nämligen till för att Socialdemokraternas lokala ”regeringsunderlag” skulle bli märkbart större än det lokala ”regeringsunderlag” som M, C, L och KD fick ihop av egen kraft.

Detta är också offentligt – även om det inte finns i några handlingar.

Låt oss titta på uppställningen av mandaten här nedan så blir bilden mycket tydlig.

 

Mandatfördelningen

De två partier som ingen ville bli beroende av i samband med ”regeringsbildningen” i Umeå efter valet till kommunfullmäktige 2018.
SD = 4
V =   11
-   -   -   -   -
De båda partier som styrt kommunen tillsammans under mandatperioden 2014-2018 var Socialdemokraterna och ”Gamla” MP. Detta ville Socialdemokraterna fortsätta med – trots att det inte längre handlade om samma Miljöparti, utan om ett Nytt Miljöparti, som fötts så sent som på våren 2018. Tillsammans hade (S) och Nya MP i Umeå (f. 2018) tillsammans 24 mandat.
S = 20
MP = 4
24
-   -   -   -   -
Tillsammans hade de tidigare allianspartierna också 24 mandat!

M = 11
C = 7
L = 4
KD = 2
24
-   -   -   -   -
Därmed blev våra två mandat av stor vikt för Socialdemokraterna i Umeå. Arbetarpartiets mandat gjorde att de kunde hävda att de hade ett otvetydigt bredare ”regeringsunderlag” större än de borgerliga partierna.

AP = 2

 

Stycke tre.
Vi kunde naturligtvis inte hindra (S) från att SAMARBETA med vem de ville
Självklart kunde Socialdemokraterna söka stöd hos olika partier, i olika frågor, genom s.k. ”hoppande majoriteter”. De kunde exempelvis söka stöd exempelvis hos Moderaterna i vissa frågor och hos med Nya MP i Umeå i andra. Denna frihet måste självklart ett parti som ska styra i minoritet ha.

Men det krav vi ställde på Socialdemokraterna bestod i att de inte skulle ge Nya MP i Umeå (f. 2018) samma status av lokal ”regeringspartner” som de gett Gamla MP i Umeå under förra mandatperioden 2014-2018.

Skälet var följande: det handlade om två helt olika partier.

Gamla MP (som upphörde 2018) hade, bland annat, många muslimer med i sin ledning. Men dessa muslimer kunde, som tidigare sagts, skilja på religion och politik. Nya MP (f. 2018) hade en mycket stark koppling till ume-baserade Islamiska Föreningen i Västerbotten. Ett av uttrycken för denna koppling bestod i att Islamiska Föreningen, för första gången i sin historia, uppmanade sina församlings-medlemmar (via ett sms-utskick) att kryssa en viss person (Mariam Salem). Men för att göra detta måste medlemmarna rösta på Nya MP i Umeå – som därmed bokstavligen räddades från det dåliga rykte som Miljöpartiet löpte en uppenbar risk att få bland Umeås muslimer – detta på grund av utrensningarna av bl a en stor del av ledningen i det Gamla MP i Umeå som ju var muslimer.

Skillnaden mellan Gamla MP och Nya MP är alltså av avgörande betydelse. Det handlar om två helt skilda partier.
Detta faktum har inte alls fått den uppmärksamhet det förtjänar. Men detta tänker jag tänker råda bot på.

I denna bloggserie.

 ____________________________

De tidigare blogginläggen i serien om islamisternas roll i kommunen och landstinget (regionen)
”Politisk dödsdans – eller dags för partnerbyte i ume-politiken”
har publicerats 9 juli, 13 juli, 16 juli, 19 juli och 23 juli.

 

2 kommentarer

 1. Jonsson

  Per Gahrton (Mp:s grundare), ansåg att Kaplan tvingades avgå på grund av en sionistisk konspiration!
  Jag inbillar mig att Mp, trots inbördes strider, är och har varit ett enat parti utåt. Att dess representanter accepterar Gahrtons ideologi. (Han skrev redan 1987 en bok om Egypten som demokrati). På 10-talet skrev han propalestinska artiklar.
  Vilka effekter är att vänta med Nya Mp som regeringsparti i Umeå – utöver budgetsamarbetet?
  Det är väl sannolikt att Mp kräver eftergifter för att stötta S? En annan fråga är vem som lurat vem – det kan vara S som blir blåsta.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Förbättrat svar till Jonsson.
   Först: Per Gahrton lever definitivt på en annan planet – i denna fråga. Mehmet Kaplans upphöjelse till minister uppmärksammades av väldigt prominenta islamister runt om i världens. Så gjorde även Kaplans egen resa till Turkiets president Erdoğan. Kaplans uppfattningar och kontakter var endast okända för de som medvetet valt att blunda.
   Sedan: Det kommer tveklöst att bli (S) som förlorar!
   Det som har hänt i Sverige mellan åren 1994 – 2018, om vi ser till riksdagsvalen, är att ”Socialdemokraterna i Sverige” har stått för förändringen (förlusten) under dessa 26 år. Sverigedemokraterna har stått för förändringen (vinsten) under samma period.
   Jag har gjort en enkel, men talande, tabell över förändringarna i riksdagsvalen (avrundade till en decimal):
   Partierna 1994
   (S): 45,3
   Alliansen: 41,3
   V+MP: 11,2
   SD: 0,3
   Övriga: 1,9
   partierna 2018
   (S): 28,3
   Alliansen: 40,4
   MP+V: 12,4
   SD: 17,5
   Övriga: 1,9
   Differens
   (S): – 17,0
   Alliansen: – 0,9
   MP+V: + 1,2
   SD: + 17,2
   Övriga: + – 0,0

   Kommentarer: Om vi jämför med hela väljarkåren:
   a) har Socialdemokraterna tappat hela 17,0 procentenheter,
   b) Samtidigt har SD gått framåt med 17,2 procentenheter under detta dryga kvartssekel,
   c) Både Alliansen och MP+V har i princip stått stilla under samma tidsperiod.
   d) Socialdemokraternas andel av väljarna i riksdagsvalet var det lägsta sedan 1911 – alltså före den allmänna rösträttens införande (1918-1919).
   Om vi jämför vi (S) med (S):
   * har Socialdemokraterna förlorat nästan fyra av tio väljare under denna 26-årsperiod.

   I Umeå har (S) idag kvar endast 20 av de totalt 65 mandat som finns i kommunfullmäktige. År 1988 hade (S) hela 30 av de totalt 65 mandaten.

   Jag vill inte överskatta den effekt som mitt bloggande har för invånarna i Umeå och i Västerbotten. Men jag skriver i en period då folk – både i Sverige och i Umeå/Västerbotten – håller på att förlora sitt förtroende
   för (S). Detta dels på grund av partiets nedskärningar i kombination med satsningar på skrytprojekt, dels p g a partiets oförmåga att hantera frågor som invandring, hedersförtryck och islamism.

   När jag då berättar mer om hur (S) har gjort sig beroende av ett helt Nytt Parti (Nya MP i Umeå f. 2018) både i Umeå kommunfullmäktige och i landstings- eller regionfullmäktige kommer invånarna både i Umeå och i Västerbotten att lyssna på ett nytt sätt. Särskilt sedan myndigheterna har gripit och fattat beslut om att utvisa delar av det salafistiska-wahhabitiska nätverket som haft ett av sina fästen i Umeå.

   Förtroendet för (S) kommer att fortsätta att sjunka när allt fler får klart för sig att detta parti har gjort sig beroende av Nya MP som, i sin tur, står i ett beroendeförhållande till ”Islamiska Föreningen i Västerbotten”. Just den ”Islamiska Förening” vars imam har haft det wahhabitiska nätverk som bland annat SÄPO och Migrationsverket anser vara samhällsfarligt eftersom nätverket har bidragit till att skapa ett samhällsklimat som underlättat värvningen av jihadistkrigare. Detta beror på att nätverket gör samma tolkning av islam som Islamiska Staten, al-Qaida och Boko Haram samt staterna Saudiarabien och Qatar (för att ta några exempel).

   OM inte Socialdemokraterna klarar av en verklig pånyttfödelse, vilket kräver att de Traditionella Socialdemokraterna återtar makten inom (S), och det väldigt snart kommer partiet att fortsätta att krympa i kommande val både till riksdagen och till Umeå kommunfullmäktige (och i andra fullmäktigen). Detta inte för att andra partier är så bra, utan på grund av att så många som annars skulle ha röstat på (S) nu anser att partiet har svikit sina tidigare värderingar och väljare. Vilket också – i mina ögon – är fallet.

   Och att ge Nya MP i Umeå – som befinner sig i ett beroendeförhållande till Islamiska Föreningen i Västerbotten – ”regerings-STATUS” i Umeå kommunfullmäktige och i landstinget/regionen var något av det mest politiskt idiotiska som (S) någonsin har gjort i Umeå och i länet. Detta kommer att straffa sig med ett stort S!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>