Arbetare Slut upp i Röd front – Mot Krig och Kristid för Socialism

Av , , Bli först att kommentera 2

Inflation, räntor, matpriser, bensinpriser och elpriser. Kostnaderna har ökat för oss alla samtidigt som arbetsköpare och fackföreningar är överens om att hålla lönerna nere. Återigen är det arbetarklassen som får betala krisen.

Matpriserna har det senaste året stigit med över 20 procent. När hjälporganisationer slår larm och barn kommer hungriga till skolan står politikerna handfallna och vädjar till matjättarna att ta sitt ansvar. Men att vädja till kapitalister att inte vara kapitalister är ingen framkomlig väg.

Hushållens försämrade ekonomi måste hanteras genom rejäla löneökningar eller sänkta levnadsomkostnader. När facket sviker och lönekraven inte ens motsvarar hälften av inflationen måste fler åtgärder till. Ett prisstopp på mat behöver införas. EU-priser på el måste upphöra. Klassklyftorna måste minska genom att höja skatten för de rika.

De återkommande kriserna är en följd av kapitalismens jakt på profit och vinst. Så kan vi inte ha det. Vi behöver något nytt, vi behöver planerad produktion utifrån våra behov – Socialism helt enkelt.

Så kom med du som också känner att samhället är riggat för andra än för oss som arbetar.

Slut upp i Röd Front kl 12 på Rådhustorget 1 maj!
Vi samlas under Parollerna:

NEJ TILL NATO
MOT KRIG OCH KRISTID
FÖR SOCIALISM

NATO-motståndare Slut upp i Röd Front Första Maj – Mot Krig och Kristid för Socialism

Av , , Bli först att kommentera 3

Beslutet att Sverige ska gå med i NATO fattades utan demokratisk förankring. Istället för att ge tid och utrymme åt en förutsättningslös diskussion gjordes tvärtom. NATO-motståndare misstänkliggjordes och tystades.

Lobbyisterna som krattat manegen och politikerna som ställt sig okritiskt på NATOs sida har utmålat fredsrörelsen som landsförrädare. det är tvärtom. riksdagsledamöterna som nu röstat igenom NATO-anslutningen är de som krälat för Erdogan och USA.

Redan 2017 pressades Sverige av USA till att inte underteckna FNs konvention om kärnvapenförbud – trots att Sverige var en av initiativtagarna. Konventionen är nämligen inte förenlig med NATOs kärnvapendoktrin.

I Januari i år ändrades grundlagen så att journalister inte ska kunna granska våra allierade. Tortyren i Abu Ghraib, massakern i Falluja och andra amerikanska krigsbrott hade varit att avslöja i Sverige idag.

När NATO-anslutningen är genomförd kommer dessutom amerikanske och turkiska soldater och krigsbrottslingar att juridisk immunitet på svensk mark.

Till detta kommer kohandeln och kurdiska och turkiska flyktingar som skickas tillbaka till ett land där de riskerar tortyr.

Som medlemmar i NATO kommer Sverige tvingas öka militärutgifterna till två procent av BNP. I ett läge när regioner och kommuner är i kris och sjukvård och skola står utan resurser kommer över 100 miljarder per år att läggas på upprustning.

NATO är ingen försvarsallians utan USA:s viktigaste verktyg att behålla sin ställning som världens ledande supermakt. Vi kommunister kommer aldrig att acceptera NATO. Vi fortsätter att organisera fred, nedrustning och alliansfrihet.

Kom med i Röd Front kl 12 på Rådhustorget  Första Maj.
Visa att du står upp för en fredspolitik istället för en krigspolitik.

Vi samlas under parollerna

NEJ TILL NATO
MOT KRIG OCH KRISTID
FÖR SOCIALISM

Märke I Exportmonopolens Tjänst

Av , , Bli först att kommentera 2

Märket fortsätter att skapa ekonomisk ojämlikhet och hålla tillbaka kommunalarbetares löner – allt för industriföretagens vinster.

Så var märket satt av industrins parter – eller kanske ska man kalla dem industrins kamrater. Under hela lönerörelsen har de varit överens om att höga löner skadar svensk konkurrenskraft och skapar inflation. Att många drabbas hårt av inflationen verkar varken beröra arbetsköparna eller facket – målet är att upprätthålla exportmonopolens profiter.

Sverige är ett exportland. Vi producerar råvaror och förädlade produkter för export till världskonsumtionen. Skog, järn- och kopparmalm exporteras eller omvandlas till högförädlade produkter som till exempel biobränslen, textilmassa, elkablar, kullager, stållegeringar med mera.

Vinsterna från dessa industrier har varit otroligt höga. Tack vare bland annat så kallade kvantitativa lättnader som infördes efter förra finanskrisen har pengarna flödat in.

De senaste tio åren har beskrivits som den största investeringsboomen i industriproduktion i Sveriges historia. Bara skogsindustrin har investerat 100 miljarder i produktionskapacitet.

Till det kommer 300 miljardersinvesteringar i elproduktion samt investeringar i stålverk, gruvbrytning och infrastruktur. Värdet på exporten för skogsindustrin har ökat från 123 miljarder 2012 till 182 miljarder 2022.

Alla dessa investeringar sänker marginalkostnaden per producerad enhet. Samtidigt har löneandelen av produktionsvärdet minskat. Det är detta som industriavtalet och industrins märke har som mål att bevara.

Industrins märke är också lönepolis inom den offentliga sektorn, där det sätter totalpotten för ökade lönekostnader. Exportmonopolen vill inte att klåfingriga politiker ska tvingas höja skatter på industrins vinster för att finansiera löneökningar inom offentlig sektor. Höga löneökningar inom offentlig sektor skulle kunna leda till lönekonkurrens mellan industrin och offentlig sektor där industrin skulle kunna få arbetskraftsunderskott.

Men om vi får behålla en allt mindre andel av det vi skapar – hur kan vi då konsumera mer och mer? Svaret är bland annat billigare konsumtionsvaror från låglöneländer och billigare krediter. Ju mindre löneandel vi har, desto mer måste vi kompenseras med krediter för att hålla efterfrågan uppe.

Dagens märke inom industrin har sina historiska rötter i mondismen på 1920-talet, där arbetsfred mellan parterna skulle garantera ökade vinstmarginaler åt monopolkapitalet och ökad levnadsstandard åt arbetarklassen. Sossarna och LO skulle vara polis på arbetsplatserna. Ett jobb de tagit på stort allvar sedan dess.

Vi kommunister menar istället att vinsterna ska tillfalla folket. Dels genom högre reallöner, inte minst för att kunna sänka belåningsgraden hos dem med stora bostadslån. Men också genom en omfördelning för att finansiera investeringar i sjukvård, skola, omsorg och kultur.

Vi arbetare blir gång på gång rånade på de värden vi skapar. Rånarna är monopolkapitalet – med god hjälp av LO-topparna. Märket fortsätter att skapa ekonomisk ojämlikhet och skiktningar i landet och inom arbetarklassen. Det bidrar också till fortsatt dåliga villkor och personalbrist inom offentlig sektor. Allt för att hålla industrins vinster uppe.

 

Enad Vänster intet mer, tyvärr

Av , , 1 kommentar 1

Kommunistiska Partiet nåddes för ett tag sedan av Vänsterpartiet i Umeås beslut att lägga ned
Samling Vänster med gemensamt demonstrationståg och tal på första maj. Ett beslut som de
i grund och botten inte äger själv.
Motiveringen var

Beslutet grundar sig på att underlaget för Samling Vänster känns för smalt
om endast tre partibyggande organisationer ska samlas.
Samling Vänster och tidigare Enad Vänster har grundat sig på ett flertal,
men de senaste åren ett allt mindre antal, deltagande organisationer.”

Kommunistiska Partiet var med från början en som en av grundpelarna när föregångaren Enad Vänster startades på tidigt 90-tal.
Tanken var att samla hela den breda och icke-parlamentariskt insyltade vänstern för att visa att det fanns en kraft i enighet
inom vänstern och att på Första Maj åtminstone måste man lägga små diverse skillnader åt sidan för att känna styrka tillsammans
och inspirera varandra att en annan värld är möjlig.

I en tid av borgerlig hegemoni, högervindar och rustningsiver borde det tvärtom vara vänsterns uppgift att stärkas
tillsammans och enas på arbetsplatserna och i bostadsområdena. Därför anser vi att det är olyckligt att Vänsterpartiet ensidigt lägger ned
Samling Vänster för att stärka sitt eget partis position.

Kommunistiska Parti kommer i år anordna Röd Front första maj kl 12
på Rådhustorget där vi även om det är kort om tid dit vill sträcka ut en hand till
de som vill samlas under parollerna

Nej till NATO
Nej till Krig och Kristid
För Socialism

Vi vill också säga att vi hoppas att Enad Vänster uppstår till framtida första maj
det behövs mer än någonsin en Enad Vänster.

Spring för Fred och Solidaritet

Av , , Bli först att kommentera 3

Fredsloppet går av stapeln på Ålidhem igen imorgon Lördagen den 24.

Fredsloppet behövs nu mer än någonsin då klyftorna mellan människor ökar i det svenska samhället liksom resten av världen. Fåtalets jakt på vinst, ges företräde framför människans och miljöns behov. Överallt i världen ser vi en politik som leder till konflikt över jordens resurser och tillgångar samt imperialistiska krig. Vi ser att en annan värld är möjlig!

Det finns tillräckligt med kunskap för att sätta människor och miljöns behov främst. Vi kämpar för en värld som bygger på solidaritet mellan människor där vi lever i samklang med miljön – istället för ett samhälle som bygger på konkurrens och imperialistisk dominans.

Inkomsterna från loppet delas ut till Union of Palestinian Women för att stödja deras arbete för kvinnor och tjejer på Gaza och Västbanken. samt Mediciner för Kuba för att bryta USAs Folkrättsvidriga blockad mot Kuba.

Så alla ni som tror att man inte kan bara gå runt och göra världen bättre har nu en möjlighet till just det! Promenera eller spring för fred och solidaritet!

Anmäl er här eller på plats utanför Klossen på Ålidhem. Promenadklassen startar kl 12 och löpningen startar kl 13!
https://mittlopp.se/Anmalan/Arrangemangsgrupp/EGNKDVHNDQLOJJOHNO

En fattig bonddräng

Av , , Bli först att kommentera 3

Vad har sången en fattig bonddräng med Kommunistiska Partiet att göra?
Jo nu när valet är över och de politiska pamparna från de etablerade partierna kan återgå till att mysa inne på kommunhus och fullmäktige börjar slitet om för de kommunistiska medlemmarna.

Vi från Kommunistiska Partiet vill tacka alla våra sympatisörer och de som har valt att lägga sin röst på oss.
Ert stöd under åren och speciellt under valkampanjen har varit lysande. Allt från de som hjälpt oss dela ut valmaterial, tagit diskussioner med grannar och vänner eller hjälpt till att förklara vår politik i valstugan för nyfikna. Detta arbete har stärkt oss och knutit oss samman.

Vi vänder oss speciellt till er som varit i närheten av partiet länge, ta nu chansen att ansöka om medlemskap och gå våran grundcirkel som kommer ha första träffen Söndagen den 2 oktober kl 14  på Bokhandeln Röda Stjärnan på Skolgatan 124. Kostar inget och inga förkunskaper krävs.

Vi vill att ni som stödjer oss blir medlemmar för ni behövs. Vi har under valrörelsen blivit kontaktade av många som berättar skrämmande historier om hur samhället abdikerar eller inte hjälper dem som är mest utsatta. Det är allt från hur LSS blir sämre. Hur hemtjänstpersonalen har så dåliga villkor att brukarna får sämre och sämre kvalité då personalen får dålig upplärning och de som är duktiga slutar för att få bättre arbete någon annanstans. Det har varit föräldrar till barn som farit fruktansvärt illa inom socialtjänst och BUP där det måste till mer resurser då fler och fler ungdomar mår dåligt och den politiska majoriteten har förhärdat i stängningen av ASTA-mottagningen som istället borde blivit utvecklad. Därför behöver vi bli fler för att kunna hjälpa där det behövs och för att höja rösten för dem som inte orkar. Samhället ska ju vara till för att hjälpa dem som är svaga men vi har idag ett samhälle som hjälper de som redan klara sig bra, det ska vi ändra på!

Samtidigt så börjar en avtalsrörelse i under en av de mest turbulenta tiderna med rekordhög inflation som drabbar de med lägst löner mest och som lök på laxen så kommer riksbanken med enorma räntehöjningar som drabbar arbetare som sitter klämda mellan prisökningar på mat och drivmedel och samtidigt ska bli skinnade av bankerna på sina pengar, Lönerna måste upp! Vi behöver fler kommunister på arbetsplatserna som vågar ställa kraven om inflationskompensation åtminstone på löneökningnarna. Samt krav på en återreglerad och återförstatligad energimarknad för att  strypa inflationen.

Så Stärk arbetarklassen och anslut er till det Kommunistiska Partiet!

UMEÅ – NORRLANDS GOTHAM

Av , , Bli först att kommentera 3

Umeå har under de senaste åren genomgått en förvandling i och med
kommunfullmäktiges plan på att öka invånarantalet till 200 000 år 2050.
För att nå detta mål har strategin varit att omvandla Umeå till ett norrländskt nav
för kultur och upplevelser, där tillväxt är ett mål i sig, oavsett människors behov.
Detta har Umeå kommun försökt uppnå genom att smygprivatisera kommunens
verksamhet via så kallad offentlig/privat samverkan (OPS). Det har inneburit att
lokala kapitalister fått i princip fri tillgång till kommunala medel för skrytprojekt.
Korruptionen har skapat ett läge där några företag och politiker i kommunen
förser sig själva ur kommunkassan. Umeåborna har ingen möjlighet till insyn
eftersom offentlighetsprincipen har satts ur spel. Kommunistiska Partiet anser
att spiralen av rusande ersättningsnivåer till politiker ska stoppas; politikernas
ersättning, som idag är cirka 76 000 kr för en heltid, samt otaliga förmåner och
ersättningar, är alldeles för höga.
Vår syn på politiker och tjänstemän grundar sig på Pariskommunens principer, de
som företräder oss ska ha samma levnadsvillkor som dem de företräder. Politik
ska inte vara ett karriärval utan ett aktivt steg för att förbättra för sina grannar och
arbetskamrater.

Kommunistiska Partiet kräver att:
– Det offentliga ska stänga ute kapitalet och istället ta tillbaka och driva all
kommunal verksamhet i egen regi med möjlighet till insyn.
Lönen för politiker ska sänkas till medianinkomsten för invånarna i
kommunen, som idag är ca 25 000 kr.

 

KULTUREN ÄR INTE EN HANDELSVARA!

Av , , Bli först att kommentera 2

År 2014 firade Umeå kommun att staden blivit vald till Europas kulturhuvudstad. I
stället för att stärka kulturlivet i Umeå medförde det en hårdare kommersialisering
av kulturen; kulturverksamhet stöds om den anses tillväxtdrivande och skapar
vinster för privata företag och näringsidkare, medan offentlig och ickekommersiell
kulturverksamhet motarbetas.
Umeåborna har berövats många mötesplatser, och ses enbart som konsumenter
i stället för engagerade deltagare i kulturlivet. Kommunistiska Partiet motsätter
sig nedskärningar i offentlig kulturverksamhet, vill satsa på ”gräsrotskultur” och
skapa fler ickekommersiella mötesplatser för kulturverksamhet.

Kommunistiska Partiet kräver att:
– Umeå kommun satsar på en levande gräsrotskultur och låter Umeå bli en
folkets kulturhuvudstad.
– Umeå kommun skapar mötesplatser för kultur och kulturutbyten som
inte är kommersiella.
– Umeå kommun ökar anslagen till offentlig, ickekommersiell
kulturverksamhet, inte minst inom skolan.

BOSTAD ÄR EN RÄTTIGHET!

Av , , Bli först att kommentera 3

En bra bostad är viktig för alla och är därför något vi gemensamt måste bygga

och förvalta. Idag ser vi hur politikerna använder det kommunala bostads-
bolaget Bostaden som en sedelpress, för att bygga kommunala skrytprojekt

eller täcka upp budgeten när det blivit underskott.
Det allmännyttiga hotas av utförsäljning och privatisering. Utförsäljningar med
efterföljande renovräkningar har blivit ett samtalsämne bland Umeåbor.
Kommunistiska Partiet anser att rätten till bostad är så viktig att vi inte kan låta
privata näringsidkare eller riskkapitalbolag sköta detta, utan det måste vi göra
tillsammans.

Kommunistiska Partiet kräver att:
– Umeå kommun driver på för att Odell-lagen rivs upp, då den tvingar kommunala
bolag att drivas enligt marknadsmässiga principer istället för kommuninvånarnas behov.
– AB Bostaden ombildas till en icke vinstdrivande stiftelse – Bostadens överskott
ska användas till att bygga nya hyresrätter och renovera det äldre beståndet.
– Det byggs , där alla Umeåbor kan leva och mötas
oavsett storlek på plånbok

.