Etikett: Lena Sandberg

Vad hände med visionerna för vården i Västerbotten?

Av , , Bli först att kommentera 3

En bok i min bokhylla fångar mitt intresse, ”Det bästa som hänt oss: Skellefteå lasarett 1990–2015”, 350 välskrivna sidor med foton, som ger bilden av ett dokument som har gjorts med stort engagemang av personal under dessa 25 år. Vad har hänt under de senaste åren, då bilden är en helt annan då personal får komma till tals?

 

Min partikamrat Lena Sandberg skriver i Norran

Jag har ett förflutet som landstingspolitiker och sjuksköterska och får en känsla av sorg att vårt samhälle har gett oss en situation i vården som absolut inte blev den som jag kämpade för.

2004 antog landstingsfullmäktige ett folkhälsopolitiskt program som i sin vision, enligt skrivning i dokumenten ”som arbetsgivare ska hälso och sjukvården främja en positiv hälsoutveckling hos den egna personalen” ett av de elva folkhälsomålen som ingick i Visonen för Västerbottens läns landstings motto att 2020 skulle vi ha en hälsa i världsklass för befolkningen. En vårdarbetare skriver Västerbottens befolkning blir friskare, men faktiskt inte i världsklass, men tyvärr inte medarbetare i politikerstyrda organisationer som kommun och landsting.

Jag fortsätter och läser i mina sparade handlingar och läser i Personalvision 2015 beslutad 2006. 2010 presenteras en nulägesbeskrivning med visionen att alla känner lust, glädje och stolthet i sitt arbete, och ser helheten även i ett övergripande perspektiv med mera. Jag ägnade stor del av min talartid i fullmäktige med att peka på alla vackra ord och handlingsplaner som hade producerats och som majoriteten verkade ha glömt. Tyvärr blev dialog-svaret ofta till mig, du klagar då alltid. Och det har aldrig varit populärt att lyssna till oppositionen, 2013 presenterade Alliansen Framtidspaket för Skellefteå lasarett om att stärka lasarettets ledning och status som akutsjukhus, fungerande äldrevård och god vård för våra barn.

Inledningsvis i boken finns en tillbakablick om hur kristnas kamp i samhället också har format vården. Bibelns budskap ”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, ska ni göra för dem” hade präglat det mesta i vårt samhälle. Kan bara konstatera att vi har fått ett hårdare samhällsklimat , som vi helst inte vill samtala om.

Vilket ansvar har de fackliga företrädarna för dagens personalsituation? Själv minns jag strejken 1995, som inte gick sjuksköterkornas väg. Det finns anledning till eftertanke.

Lena Sandberg

Så är det då offentligt.

Av , , Bli först att kommentera 0

Som nomineringskommittens ordförande i vårt län höll vi i dag presskonferens och offentliggjorde vårt förslag till listor till hösten val. Nedan pressmeddelandet:

 

Toppkandidater på

 

Kristdemokraternas

 

listor i Västerbotten.

– Anders Sellström har varit kommunpolitiker i 14 år och har ett antal centrala uppdrag i partiet bl a som ledamot i partistyrelsen samt gruppledare för partiet i SKL. Nomineringskommittén anser att Anders Sellström är en värdig efterträdare till Gunilla Tjernberg på Västerbottensbänken i riksdagen.
Det sa Hans-Inge Smetana, Nomineringskommitténs ordförande i Västerbotten vid presskonferensen med anledning av offentliggörandet av toppnamnen på listorna i Västerbotten till årets val.

 

– Vi känner oss också mycket nöjda med vårt förslag till landstingslistor. Som toppkandidat för Västra listan förslår vi Jonny Kärkkäinen. Jonny har tunga politiska uppdrag i sin hemkommun Vilhelmina och dessutom sitter Jonny som ersättare i partistyrelsen. Och vi är glada att Jonny även vill gå in i landstingspolitiken.

 

– Till toppkandidat på den södra landstingslistan föreslår vi fortsatt Birgitta Nordvall. Birgitta har också under senare år fått ett antal centrala uppdrag i partiet samt hennes erfarenhet som distriktsköterska är värdefull i landstingsarbetet. Vi föreslår även Birgitta som andra namn på riksdagslistan.

 

– På Norra landstingslistan är vi glada att Lena Sandberg har tackat ja till att åter ställa upp som toppkandidat. Lena har nu suttit i landstingsarbetet i 7 år och enträget jobbat med ett antal frågor. Bl annat driver hon frågor som rör människor i norra länsdelen. Hennes kunskaper och engagemang är vi måna om att behålla i landstingsarbetet, avslutar Hans-Inge Smetana.