Etikett: Region Västerbotten

KD stärker sina positioner i regionen.

Av , , Bli först att kommentera 0

Första mötet i kväll med nya fullmäktigegruppen. Vi är inte valda i regionen än men folket har valt oss. Kd stärker sina positioner i regionen.

Ett mandat till fick vi efter valet så 5 ordinarie ledamöter och första ersättare har väljarna gett 2183 kryss. 3 av 5 fullmäktigeledamöter är nya. Med deras erfarenheter och våra som varit med tidigare och det arbete vi lagt ner under perioden, och kommer intensifieras ytterligare, så kommer vi synas ännu mer i debatten framöver.

Och vår röst kommer sannerligen behövas.
I veckan visar det sig att 60 % av de som väntar på vård får göra det olagligt länge. Det är alltså bara 40 % Västerbottningsr som får vård inom den lagligt garanterade tiden om 3 månader
Det är i dagsläget 13049 personer i Västerbotten som väntat olagligt länge på första besöket eller vård. Så kan vi inte ha det.

Påfyllnadsdos!

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu kan alla som fyller 65 i år eller är äldre boka tid för ytterligare en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Höstens påfyllnadsdos är viktig för att behålla ett högt skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19. Det ska ha gått minst fyra månader sedan den senaste dosen.

– Det känns bra att kunna släppa på en till grupp så pass snabbt. Från och med fredag den 2 september är de båda centrala vaccinationsmottagningarna i gång igen, och då har vi hög kapacitet att vaccinera. Så passa på att boka en tid på en gång, säger Ronny Lestander, vaccinationssamordnare, Region Västerbotten.

Personer som är 65 år eller äldre tillhör en av de grupper som riskerar att bli allvarligt sjuka i covid-19, och rekommenderas därför en påfyllnadsdos under hösten.

– Nu när skolorna börjat och många är tillbaka på jobbet förväntar vi oss att smittspridningen kommer att öka. Att fortsätta vaccinera dig är det bästa du kan göra för att skydda dig mot svår sjukdom i covid-19, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, Region Västerbotten.

Rekommendationen om en påfyllnadsdos gäller även de som nyligen har haft covid-19.

Sedan tidigare kan personer som är 18 år eller äldre boka tid om de har hemtjänst, hemsjukvård eller har en sjukdom eller ett tillstånd som ger en ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. Personer som bor på särskilda boenden för äldre får sin påfyllnadsdos i hemmet.

– När vi upplever att de som riskerar att bli allvarligt sjuka i covid-19 har haft möjlighet att boka en tid kommer vi även att erbjuda vaccin till resten av befolkningen som är 18 år eller äldre, säger Ronny Lestander.

Boka en tid eller kom på drop in

Alla som har möjlighet rekommenderas att boka tid genom att logga in på webbplatsen 1177.se. Det går även att boka tid genom att ringa till valfri hälsocentral. På vissa orter finns möjlighet att komma på drop in. Det går inte att ringa telefonnummer 1177 för att boka eller avboka en tid för vaccination.

Det ska ha gått minst fyra månader sedan den senaste dosen.

Bokningsbara tider samt tider för drop in finns påvaccinationsbokning.regionvasterbotten.se

Viktigt vid vaccination

  • Ta med legitimation, vaccinationskort och en ifylld hälsodeklaration.
  • Kom inte till mottagningen med symtom på covid-19. Boka i stället om tiden.
  • Kom tidigast tio minuter före bokad tid för att undvika trängsel. Håll avstånd till andra som väntar.
  • Använd munskydd i samband med vaccinationen.
  • Ha gärna kortärmat eller kläder som är lätta att ta av för att enkelt få sprutan i överarmen.
Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Påfyllnadsdos erbjuds från den 1 september

Av , , Bli först att kommentera 2

Från och med den 1 september erbjuds den första gruppen invånare i Västerbottens län ytterligare en påfyllnadsdos i höstens vaccinationer mot covid-19. Det är en viktig vaccination eftersom skyddet från den senaste vaccinationen börjar avta.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en påfyllnadsdos vaccin till personer som är 65 år och äldre samt personer i andra riskgrupper. Utöver den gruppen rekommenderar Folkhälsomyndigheten även att alla mellan 18 och 64 år ska erbjudas möjlighet till vaccination i höst. I Västerbottens län kommer grupperna 75 år eller äldre, personer på särskilda boenden för äldre, personer som har hemsjukvård eller hemtjänst och andra riskgrupper att erbjudas påfyllnadsdosen först. Vaccinationen börjar den 1 september men tider går att boka redan nu för dessa grupper. Därefter kommer de som är 65 år och äldre att erbjudas möjlighet att boka tid för vaccinering. En påminnelse i form av ett vykort kommer att skickas hem i brevlådan till alla som är 65 år eller äldre. Personer i riskgrupper bokar tid i samråd med behandlande specialistläkare. När dessa grupper har fått påfyllnadsosen kommer alla över 18 år ges möjlighet att boka tid.

– För att behålla ett bra skydd mot covid-19 är det viktigt att man tar de doser som man rekommenderas. Vaccinationen skyddar mot allvarlig sjukdom och död. Det här ser vi framför allt på boenden för äldre, att även om fler blir sjuka så blir de inte lika allvarligt sjuka, säger Ronny Lestander, vaccinsamordnare i Region Västerbotten.

Även invånare som nyligen haft covid-19 rekommenderas att ta en påfyllnadsdos i höst.

Boka tid för din vaccination

De centrala vaccinationsmottagningarna i Skellefteå och Umeå har bra kapacitet att vaccinera under hösten. Personer med hemsjukvård och personer som bor på särskilda boenden för äldre vaccineras i samarbete med kommunen.

Vaccinationstider kommer gå att boka via nätet eller genom ett telefonsamtal till en hälsocentral. Tider för drop in kan även finnas på vissa mottagningar. Observera att det inte går att ringa telefonnummer 1177 för att boka tid. Nya vaccinationstider kommer att släppas allt eftersom och invånare får boka utifrån den grupp man tillhör. Region Västerbotten meddelar när det blir dags.

– Så snart vi upplever att merparten av de äldre grupperna och övriga riskgrupper har haft möjlighet att boka sin tid så släpper vi på nästa grupp, säger Ronny Lestander.

Vi fortsätter även att erbjuda möjlighet för personer som ännu inte påbörjat sin vaccinering, eller de som ännu inte fått sina tre första vaccinsprutor, att boka tid.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Så räddar KD förlossningsvården i Västerbotten.

Av , , Bli först att kommentera 2

Svarar i VF på ledarens frågor vad KD har för lösning på förlossningsvården. ”Hur har Kristdemokraterna tänkt lösa bemanningen i förlossningsvården?”.

Bemanningen inom länets förlossningsvård är och fortsätter att vara en omdebatterad fråga. KD har lösningar på lång sikt för att säkerställa god och säker förlossningsvård i hela Västerbotten. Med vårt förslag blir det en självklarhet att vi ska ha tre förlossningskliniker i länet.

I dag styrs förlossningsvården av 21 självstyrande regioner vilket är ett resursslöseri som inte klarar av att möta upp dagens vårdbehov. Staten måste säkra en jämlik vård i hela landet och med vårt förslag skulle förlossningen i Lycksele få 75 % av finansieringen från staten för att kunna säkra fortsatt drift och bättre arbetsvillkor för personalen.

De avsatta medlen är strikt designerade till att genomföra den nationella förlossningsplanen. Den nationella förlossningsplanen tar avstamp i:
– Statlig medfinansiering
– Barnmorsketeam
– Förstärk landets mindre förlossningsenheter
– En mamma-rehab-check till alla nyblivna mammor.
– Forskningsprogram på kvinnors hälsa och kvinnosjukdomar.

Medan den feministiska styrande majoriteten i regionen står helt handfallen föreslår Kristdemokraterna konkreta förslag för att länets kvinnor ska få en trygg och patientsäker vård, både inom förlossningsvården och övriga kvinnovården, oavsett var du bor i länet.

Läs hela artikeln här!! https://www.folkbladet.nu/2022-08-11/kd-raddar-forlossningsvarden-i-vasterbotten

Ytterligare stabsläge. Blir tufft i sommar!

Av , , Bli först att kommentera 2

hero image

 

Den särskilda sjukvårdsledningen i Skellefteå har beslutat att lasarettet går upp i stabsläge. Precis som stabsläget för Norrlands universitetssjukhus beror det på den ansträngda vårdplatssituationen. Alla planerade operationer ställs nu in.

Skellefteå lasarett är det andra sjukhuset i Region Västerbotten som går upp i stabsläge på grund av vårdplatssituationen. Norrlands universitetssjukhus gick upp i stabsläge under tisdagen.

Stabsläget gäller tills vidare. Intagning av patienter i Skellefteå som inte är allvarligt sjuka stoppas, men akut verksamhet fortsätter som vanligt.

– Vi är tyvärr i en situation där läget är ansträngt och vi har för få vårdplatser. Därför går vi nu upp i stabsläge för att kunna bevaka läget och sätta in de åtgärder som behövs, säger Magnus Hedström, sjukvårdsledare.

Om stabslägen
Stabsläge är det lägsta beredskapsläget av de tre som en verksamhet kan sättas i. Det innebär att sjukhuset samlar ledning och ett antal nyckelfunktioner för att bevaka händelseutvecklingen och vid behov kunna agera snabbt. De två ytterligare beredskapslägen som finns inom hälso- och sjukvården är förstärkningsläge och katastrofläge.

 

Det krävs förtroende..

Av , , Bli först att kommentera 6

Det krävs förtroende för att handha skattemedel

Nyligen kunde vi läsa om det slarv som revisionen för Region Västerbotten upptäckt vid en stickprovskontroll i hur regionala utvecklingsnämnden hanterat betalkort. Det visade sig att en fjärdedel av alla inköp saknade kvitton. Sammanlagt saknades kvitton för mer än 300 000 kronor. Hur är detta möjligt?

Det är stor skillnad mellan slarv och oegentligheter, och vi vet att det är mänskligt att fela. Men när man handlar med andras pengar, eller med skattemedel, läggs ett betydligt större ansvar på att det ska bli rätt. I andra sammanhang där man inte kan styrka inköp med kvitto får man själv betala. Så borde också ske när man handlar med skattemedel.

Revisionens granskning var nödvändig. Den belyser de skillnader som existerat mellan gamla Region Västerbotten och övrig verksamhet inom tidigare Västerbottens läns landsting. Det är inte rimligt att regelverket för hantering av bland annat betalkort skilt sig så mycket mellan förvaltningarna, eller att styrdokument inte uppdaterats. Västerbottens läns landsting upphörde den 1 januari 2019 och blev Region Västerbotten med ett tydligt ansvar för både sjukvård och regional utveckling. En stor förändring där det nu blivit tydligt att administration och rutiner inte hängt med.

Det finns många delar av verksamheten inom regionala utvecklingsnämnden som behöver synkas med regionens övriga rutiner. Vi kristdemokrater vill att Region Västerbotten ska vara en region med gemensamma rutiner men med olika uppdrag. Revisionens granskning är därför en nödvändig väckarklocka, och de rekommendationer som ges i rapporten menar vi är både självklara och konkreta för att säkerställa att pengarna läggs på rätt saker.

Det är tack vare granskningar och uppföljningar som förtroendet kan upprätthållas. Nu väntar vi kristdemokrater med spänning på den tillsatta utredningens slutsatser. Och vi förutsätter att framgent varje krona som inköpts för skattemedel ska kunna styrkas.

Om inte har man förbrukat sitt förtroende att handla med skattemedel.

Hans-Inge Smetana, gruppledare för Kristdemokraterna i Region Västerbotten

Veronica Kerr (KD), ledamot i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten

Gravida i Västerbottens hjärtland..

Av , , Bli först att kommentera 7

Gravida i Västerbottens hjärtland förtjänar bättre!

Bemanningen vid förlossningen i Lycksele har utvecklats till en kris som upprepar sig med några månaders mellanrum. Det kan inte vara så att gravida som bor i Västerbottens hjärtland ska tvingas känna denna oro och osäkerhet, där sträckan till närmsta BB riskerar bli ännu längre än den redan är idag, ifall personalbristen fortsätter.

Långt innan sommarens kris var ett faktum, la vi kristdemokrater att initiativärende i hälso- och sjukvårdsnämnden att Region Västerbotten måste se över personalbehoven både på kort och lång sikt. Vi föreslog även personalfrämjande åtgärder, exempelvis en trohetsbonus åt de som tjänstgjort under många år. Men våra förslag röstades ner av det rödgröna styret. Socialdemokraterna och deras kumpaner ansåg att man gjort tillräckligt.

Till skillnad från dem, såg vi det komma. Bara månader efter att vi i vintras som ensamt parti agerade för att stärka bemanningen, tvingades de rödgröna till nödlösningar inte bara under sommaren – en period som kan vara svårlöst när många ska få sin välförtjänta ledighet – utan nu även under andra tider på året.  

Att stänga ner förlossningen i Lycksele under sommaren ledde till oro och stress, särskilt bland förstföderskor. Utifrån den problematik vi ser med den stora bristen på barnmorskor krävs krafttag för att vända utvecklingen. Både sett till patientsäkerhet och till personalens arbetsmiljö måste Region Västerbotten säkerställa att vi framöver har personal i rätt antal. Utbildningen till barnmorska tar 1,5 år så det är hög tid för de styrande att genomlysa vilka personalbehov som finns och utbilda därefter.

Vi kristdemokrater vill ge barnmorskor samma ekonomiska förutsättningar att utbilda sig med bibehållen lön, som läkare har under sin specialistutbildning, och satsar därför 5 miljoner kronor. Till detta krävs ett bättre mentorskap både för de som studerar till barnmorskor och de som just examinerats. De anställda slår larm om en ansträngd bemanningssituation sedan en längre tid. Stress, sömnlösa nätter, ”en klump i magen när man går till jobbet”. Och en känsla att man inte får betalt för sitt arbete värdigt de kompetenser man har.

Nu görs stora satsningar för tillbyggnader vid Lycksele lasarett. Inget parti gläds mer åt detta än Kristdemokraterna. Vi kämpar ständigt för att länet ska ha tre välfungerande sjukhus, för en god och nära vård i hela Västerbotten. Men vi ska inte bara ha lokaler, utan även fungerande verksamheter innanför de nybyggda väggarna. Och personal som trivs och ges möjligheter att utföra sitt viktiga arbete på bästa sätt.

Tillståndet är betydligt allvarligare än det verkar. Ifall bemanningsbristen fortsätter vid förlossningen i Lycksele riskerar det påverka möjligheten att behålla annan kompetens, såsom narkosläkare. Försvinner dessa, riskerar akutmottagningen och därmed även intensivvården att stå inför nedläggningshot i framtiden. Konsekvenserna för Lycksele och för hela inlandets vård kan bli ödesdigra. Men Kristdemokraterna kommer aldrig tillåta en sådan utveckling!

Många barnmorskor har slutat senaste året. Risken är att fler följer efter om man inte upplever en kommande ljusning. De rödgröna kallar sig gärna feminister men ignorerar förlossningsvården, år efter år. Personalkrisen på Lyckseles förlossningsmottagning kan inte få fortsätta – Gravida i Västerbottens hjärtland förtjänar bättre!

 

Hans-Inge Smetana (KD), gruppledare Region Västerbotten

Betty-Ann Nilsson (KD), ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden

Max Fredriksson (KD), ersättare hälso- och sjukvårdsnämnden

Mönster att de rödgröna..

Av , , 2 kommentarer 4

Mönster att de rödgröna ignorerar vårdpersonalen

Neurorehabiliteringen, tidigare belägen i Sävar, har ett oerhört gott anseende med över 40 års erfarenhet. Man har stått förebild för liknande verksamheter söderöver som tagit efter deras sätt att jobba. Dessvärre har den rödgröna majoriteten ignorerat personalen, som i förtvivlan fört fram synpunkter på de nya, dåligt anpassade lokalerna på Norrlands universitetssjukhus, dit verksamheten numera flyttats. Det börjar bli ett mönster att de rödgröna partierna ignorerar personalen – samtidigt minskar Region Västerbottens attraktivitet som arbetsgivare.

Att ha hela verksamheten placerad inom samma område – boende, matsal, natur, bassäng och träning – har haft stor positiv inverkan på patienternas välmående. Tidigare hölls även uppskattad gruppverksamhet vilket inte längre är möjligt i de nya lokalerna. Istället tvingas man till fler individuella rehabiliteringsinsatser.

NUS-lokalerna är helt enkelt inte ändamålsenliga. Här tvingas patienter dela sovrum, vilket inte är lämpligt eftersom god sömn är avgörande vid rehabilitering. När pandemin nu lättar är personalen oroliga över att det kommer bli fler patienter än tidigare. Både patienter och personal förtjänar bättre.

I våra möten med personalen framkommer att deras synpunkter för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt, har ignorerats under hela den långa processen med flera lokalbyten de senaste åren.

Det finns stora investeringsbehov inom Region Västerbottens lokaler. Byggnader håller låg klass och dras med byggnadsrelaterad ohälsa. Dessa behov har dessvärre tillåtits växa under det rödgröna styret som har nedprioriterat fastighetsvård. Lösningen tycks vara att lappa och laga.

Vi konstaterar, att när rehabilitering behövs ligger inte behovet främst på läkarvård utan på arbets- och fysioterapi, samtal med kurator och psykolog. Därmed behöver inte verksamheten vara belägen på NUS. Vi kristdemokrater är för samordning men vill att det ska ske utanför sjukhusområdet. Västerbottens patienter förtjänar rehabilitering i en miljö som främjar just detta.

 

Hans-Inge Smetana (KD), gruppledare Region Västerbotten

Betty-Ann Nilsson (KD), ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden

Värna vårdens kärna

Av , , Bli först att kommentera 2

Vi i Alliansen i Region Västerbotten anser att sjukvårdens kärna måste prioriteras på bekostnad av överdimensionerad central överbyggnad, växande kostnader för hyrpersonal och ineffektivitet i vårdsystemet. De som drabbas hårdast av den rödgröna misskötseln av regionen är länets patienter och vårdmedarbetarna. Patienter som behöver vänta flera månader och ibland år för att få sin behandling samt vårdens medarbetare som jobbar patientnära och sliter tungt i en dålig arbetsmiljö. Denna utveckling måste vändas och vi vill ta oss ann det.

Vår målsättning är en köfri vård. Därför vill vi avsätta 200 miljoner kronor för att kunna åtgärda länets långa vårdköer. Pengarna ska användas för att inom egen regi och i samverkan med personal och fackförbund hitta tillfälliga samt långsiktiga lösningar som möjliggör att kapa köer, även upphandla vård inom landet samt inom Norden. För vårdens medarbetare krävs en ökad lönepott, bättre arbetsmiljö och fler karriärvägar.

Vi satsar därför 22 miljoner kronor ytterligare för att stärka personalens utveckling. För att kunna behålla nuvarande personal samt möjliggöra rekrytering av framtida medarbetare krävs en god och rättvis löneutveckling. Vi vill se en generell höjning av ob-tilläggen samt satsa 38 miljoner kronor ytterligare till lönepotten.

Det har inte undgått någon den BB-kris länet befinner sig i. På grund av långvarig socialdemokratisk misskötsel finns det tyvärr en mycket stor risk att BB i Lycksele måste stängas igen. Denna nedmontering av länets förlossningsvård måste vändas och därför vill Alliansen göra satsningar för att behålla personal med rätt kompetens i hela länet. Det krävs höjda löner och att utbildning, kompetens och skicklighet premieras. Även en ökad grundbemanning på sikt för att framöver undvika ohållbara lösningar under sommarens semestermånader.

Ett annat krisområde är ambulansvården i länet. Antal akuta larm har ökat kraftigt i kombination med att en växande befolkning inte har matchats med fler ambulanser. Vi avsätter därför 10 miljoner mer till ambulanssjukvården i länet. Ett ytterligare område som inte prioriterats tillräckligt är barn- och ungdomspsykiatrin. Enligt Socialstyrelsen har psykisk ohälsa hos barn i åldern 10–17 år fördubblats under de senaste tio åren.

För att stärka vårdens förutsättningar att hantera problemet vill vi avsätta 4 miljoner till ungdomsmottagningen samt 4,4 till BUP där ett vårdval behöver införas. Maktinnehavet med 40 år av rött styre har lett till en avsaknad av idéer och brist på vilja och förmåga att pröva nya lösningar. Det krävs ett nytt ledarskap med ny kraft i Region Västerbotten!

 

Nicklas Sandström (M) Regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C) Gruppledare

Maria Lundqvist Brömster (L) Gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD) Gruppledare

Rödgrön springnota

Av , , Bli först att kommentera 6

Redan innan pandemin hade Region Västerbotten alldeles för långa vårdköer, en situation som nu har förvärrats. Nu när vaccinerna möjliggör att öppna upp samhället och återstarta landet och verksamheten är det av högsta prioritet att leverera på regionens kärnuppdrag – att ge sjuka patienter vård.

Idag får västerbottningarna betala betydligt mer för vård än rikssnittet, även efter justeringar kopplat till bland annat befolkning, socioekonomi och yta. Som vanligt väljer de rödgröna att ta en springnota, och lämna över kostnaderna till nästa generation.

Kristdemokraterna vill tillsammans med Alliansen avsätta 200 miljoner kronor fördelat på i år och nästa år. Dessa medel kan bli ännu mer utifrån hur mycket extra pengar som regeringen tillför regionerna för nästa år med krav om att korta köer.

Medlen som tillförs ska användas för att inom egen regi, i samverkan med personal och fackförbund, hitta både tillfälliga och långsiktiga lösningar som möjliggör att kapa vårdköerna. Det kan handla om att upphandla vård både inom landet och i våra nordiska grannländer. Ett liknande initiativ har tagits av Region Norrbotten.

Den rödgröna regionmajoriteten prioriterar dessvärre egna toppstyrda projekt från regionhuset. För nästa år så avsätter de totalt 89 miljoner kronor varav nästan allt ligger på centrala projektmedel. Men det går inte att kapa köer från regionhuset – pengarna måste gå till sjukvården!

Du ska kunna lita på vården i Västerbotten!