Bra protest mot SD

Jag vill gratulera Rebecca Andersson och hennes kompisar för ett bra initiativ. Initiativet blev till en värdig manifestation mot Sverigedemokraterna. Arrangemanget blev lyckat på två sätt: dels för att hundratals umebor lämnat jobb och skola för att ta avstånd från SD en måndag förmiddag. Dels innebar metoden att vända ryggen åt SD, istället för att kasta mat på Jimmie, att rasisterna inte fick den offerroll som dom eftersträvar.

När det gäller innehållet i Åkessons tal var detta ytterst nedtonat.

Det fanns egentligen bara ett enda spår i SD-ledarens tal. EU håller på att förvandlas till ett övernationellt monster. För att göra något åt detta ska alla rösta på de enda sanna EU-motståndarna (Sverigedemokraterna). Det var inte mycket till budskap. Skulle SD-ledaren följa den inre logiken i sitt EU-kritiska tal skulle partiet inte ställa upp i valet till EU-parlamentet. Men likt alla andra partier, för karriärsugna män och kvinnor, lockar pengarna och prestigen. Därför ställer SD ändå upp och legitimerar därmed, på precis samma sätt som andra partier, det övernationella monstret EU. Inte heller Åkesson kunde tillräckligt mycket för att ta avstånd ifrån uppbygget av den Eurokår på 60 000 permanenta soldater som bland annat Angela Merkel ser som början till en EU-armé. Därmed faller snacket om att SD är de enda verkliga motståndarna mot EU platt till marken. Överhuvudtaget var det ett mycket platt framträdande från SD-ordföranden. Och det var bra. (Det var faktiskt mer drag under galoscherna då föregångaren Ian Wachtmeister besökte Umeå 1991). Låt oss hoppas att SD faller samman på samma sätt som Wachtmeisters Ny Demokrati gjorde.

Återigen: Ett tack till Rebecca med kompisar som bjöd in till dagens protest.

PS. En trolig sympatisör till Revolutionära Fronten (RF) gjorde ett ömkligt framträdande. En tjej, uppenbarligen utan insikt i hur farliga explosiva ämnen kan vara för människors ögon och öron, kunde inte låta bli att smälla av något som hade ungefär samma styrka som ett knallskott. Detta kunde ha skadat anti-rasisterna och ”frontaren” själv. Som politisk manifestation var det sällsynt ynkligt.

RF vill framställa sig själva som professionella. Därför måste jag säga: detta var ett uttryck för ansvarslös AMATÖRISM. Jag hoppas personen blir a) utan veckopeng, b) inte får leka med tändstickor, samt c) får utegångsförbud av mamma och pappa. DS.

Etiketter: , ,

3 kommentarer

 1. vän av ordning

  Ursäkta men vad har du för bevis att kvinnan skulle vara medlem eller sympatisör till revolutionära fronten? Väldigt edward riedeligt av dig att ta saker ur luften och framföra som fakta.

  I övrigt håller jag fullständigt med dig i det du skriver. Ni har min röst i kommunvalet.

 2. Per-Arne Hallgren

  Man kan tacka Rebecka Andersson för ett bra initiativ. Fråga var om det var så lyckat.
  Störande av förrättning eller allmän sammankomst är enligt svensk lag ett brott. Den brottsliga handlingen innebär att någon med våld, oljud, ljus eller på annat liknande, stör eller försöker förhindra exempelvis gudstjänst, andaktsövning, vigsel, begravning, domstolsförhandling, andra statliga förrättningar (det vanligaste exemplet här är demonstrationer på riksdagens åhörarläktare), politiska möten, undervisning eller föredrag.
  För brottet är föreskrivet böter eller fängelse i högst sex månader enligt 4§, 16:e kapitlet, Brottsbalken.
  Frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats. Med demonstrationsfrihet menas rättigheten att demonstrera för eller emot vad man vill. Den som anordnar en demonstration måste enligt ordningslagen ansöka om tillstånd, eller lämna in anmälan till polismyndigheten. Har man via
  e-post hävdat att det skall företas en motdemonstration, utan tillstånd, som dess utom går ut på att störa ut ett valmöte, så är detta ett fall för Säpo. Det rimmar väldigt illa med de svenska grundlagsskyddade reglerna om vår demokrati.
  Säkerhetspolisen arbetar med att förhindra brott mot rikets inre säkerhet. Denna brottslighet syftar till att med våld, hot eller tvång ändra det demokratiska statsskicket, förmå beslutsfattande politiska organ eller myndigheter, att fatta beslut i en viss riktning eller hindra enskilda medborgare från, att utöva sina grundlagsfästa fri- och rättigheter.
  Jag hemställer, att alla dessa motdemonstrationer/motdemonstranter skall polisanmälas. Då de är ett klart hot mot demokratin. Dess utom har de en klar prägel av organiserad handling. Det åligger alltså polisen att gripa en, eller ett par förövare, så att detta kommer till allmänhetens kännedom. Detta bör ske i god tid före valet. Har man tillstånd till motdemonstration skall denna givetvis göras på anvisad plats. Jag anser således inte att det var fel att be folk flytta på sig.
  En tjej, uppenbarligen utan insikt i hur farliga explosiva ämnen kan vara för människors ögon och öron, kunde inte låta bli att smälla av något som hade ungefär samma styrka som ett knallskott. Nu kommer vi in på de djupare delarna av juridiken. Kan man tänka sig en koppling mellan upphovet till demonstrationen och för det som de facto händer. Kan Rebecca Andersson på något sätt bli ansvarig för icke planerade händelser? Man skall ha klart för sig att moral och juridik inte alls är samma sak. Det ansvarslösa i det som hände kunde ha gett en ögon eller öronskada av rang. Vet föräldrarna vad deras barn gör om dagarna, är de medvetna om de juridiska riskerna. Föräldrar kan liksom andra vårdnadshavare kan bli personligen ansvariga enligt culpa-regeln speciellt om skada uppkommit p.g.a. brist på tillsyn. Föräldrar bör alltså veta vad barnen gör. Speciellt om barnet är involverat i brott mot grundlagsfästa fri- och rättigheter.
  Sverigedemokraterna måste få möjlighet att komma ut med sin valpropaganda före valet i september. Val är ett tillfälle at vädra åsikter som berikar genom diskussion. Diskutera gärna med en Sverigedemokrat, men glöm offerkoftan. Detta är en klart bättre och framförallt lagligare väg att gå
  Jag förutsätter dock, att man efter valet fortsätter, att spåra upp dessa brottslingar.

 3. Emil W

  Väl skrivet, fast jag vill påpeka att jag hörde ett annat spår i Jimmies resonemang. Han talade om att farliga utlänningar tar sig in i Sverige genom de öppna gränserna, och att billiga utlänningar tar ifrån svenskar jobb med sin lägre utbildning och mindre lönekrav, och att giriga utlänningar tar svenska skattemedel för att förbättra liv för människor i andra länder. Budskapet jag hörde var att utlänningar är dåliga och Sverige förtjänar att ha det bättre än omvärlden eftersom svenskarna är bättre än de som inte är svenskar, och EU är dåligt eftersom det gör gränsen mellan Sverige och resten av världen mindre viktig.

  Eftersom Sverigedemokraterna naturligtvis inte är rasister, fast de kanske gärna litar på att rasister ska rösta på dem.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.