V och islamisterna har knutit fasta band även i Umeå. Men SD:s bristande omdöme när det gäller att utse kandidater kräver en omedelbar uppföljning. Bloggen om islamisterna och V kommer därför först på fredag

Kort förord
Det blev lite turbulent på grund av efterspelet till min blogg om den SD-kandidat som hade ambitioner på att ta sig in i svart-taxibranschen. Jag tänker därför sända en hälsningen till medlemmarna i Sverigedemokraterna i detta blogginlägg. Men även repetera den nödvändiga bakgrunden till morgondagens beskrivning av banden mellan Vänsterpartiet och islamisterna i Umeå.

_________________________________________

 

1. En hälsning till medlemmarna i Sverigedemokraterna i Umeå

Jag vill säga följande till er som är medlemmar i SD om kandidaten med ambitioner vad gäller svart-taxiverksamhet.

OM NI FÖRSÖKER VARA SMARTA och tror att ni kan göra en taktisk reträtt nu – genom att plocka bort Willy Pettersson från valsedeln till Umeå kommunfullmäktige – men låta honom hoppa fram senare under valrörelsen vill jag berätta att detta inte kommer att fungera som ni har tänkt. Som en första upplysning.

Alla i Umeå är inte godtrogna.

Jag är född samma år som Willy Pettersson, har bott i Umeå i hela mitt liv och har följt Petterssons karriär. Både i upp- och nedgång. Detta som en andra upplysning.

Ni medlemmar i Sverigedemokraterna kanske tror att Pettersson – när det här med svart-taxin ”lugnat ned sig” – återigen ska kunna bli er ”bästa” valarbetare. Och att Pettersson, om ni gör ett bra val, ska kunna ta plats i INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN som regelbundet omvandlas till en myndighet som bland annat avgör vilka påföljder som missbruk ska ge. Ni kanske tror att om ni gör ett bra val ska Pettersson kunna ta plats i TINGS- ELLER HOVRÄTTEN där påföljder för innehav av olika substanser beslutas efter en rättslig prövning.

Det är dit Willy Pettersson vill – ett av hans uttalade mål är nämligen att skapa en ny politik vad gäller missbruksvård.

Men om Pettersson skulle dyka upp, som gubben ur lådan, mitt under valrörelsen kan jag lova er medlemmar i SD en sak. Ett sådant bedrägligt beteende från er sida kommer INTE att bidra till ett bra valresultat för ert parti. En sådan bedräglig manöver från er sida kommer, med stor sannolikhet, att bidra till ett SÄMRE valresultat för SD.

Ni medlemmar – i SD Umeå och Västerbotten – kan välja att ta fasta på denna hälsning från mig och andra. Ni kan också välja att nonchalera denna hälsning. Effekten om ni försöker er på något smart – som att dra bort Willy Pettersson från valsedeln nu – för att låta honom hoppa fram som den snälle-och-tilltufsade-farbrodern-som-bara-ville-väl-men-som-inte-kunde-reglerna-för-taxi-branschen senare kommer inte att fungera.

Willy Pettersson har haft FÖR många strängar på sin lyra.
Vi är FÖR MÅNGA som känner till detta.

Ni som är medlemmar i SD har chansen att tala med mig och därmed också med många ur min generation som sett konsekvenserna av Petterssons framfart. Även de saker som aldrig kan göras ogjorda.

Hör ni inte av er och klarlägger att Pettersson
a) är borta ur valrörelsen,
b) är borta från alla planer på att ta plats i någon kommunal nämnd och/eller Tings- eller Hovrätter
tvingas vi att dra slutsatsen att ni just nu sysslar med ett taktiskt drag i syfte att låta Pettersson hoppa fram senare.

Detta kommer i sin tur att leda till följande:
c) Vi kommer att visa att sprickorna i Willy Petterssons fasad inte enbart består av kriminella ambitioner i taxi-branschen,
d) Vi kommer att visa att Willy Pettersson inte är lämplig att sitta i en nämnd som fattar beslut i frågor som har med brott och påföljd att göra – eller i någon kommunal nämnd över huvud taget,
e) Vi kommer att visa att Pettersson är ännu mindre lämpad att sitta i en Tingsrätt eller i en Hovrätt.

Det är inte olagligt att välja honom dit – men det är mycket olämpligt.

Och ett försök från er sida att rida ut stormen som rasar just nu – genom att plocka bort honom – för att låta honom hoppa fram senare kommer att ha ett högt politiskt pris.

Det är inte vi som har startat detta:
a) det är den person som provocerar genom sin strävan efter att bli svart-taxiförare och samtidigt tror sig veta hur missbruksvården ska fixas,
b) det är ert parti som för fram Willy Pettersson i förhoppning om att han ska skaffa er en massa röster åt SD,

Men kom ihåg det jag sade tidigare: Det finns för många ur min generation som har sett konsekvenserna av Petterssons framfart – även av de saker som aldrig kan göras ogjorda.

Jag hoppas att ni hör av er och bekräftar att Willy Petterssons politiska karriär i SD är över. Eller så uteblir denna kontakt och bekräftelse från er. Detta betyder då att Willy Petterssons politiska karriär inte är över – och att ni just håller på med den taktiska manöver som vi har varnat er för.

Då kommer detta att utgöra utgångspunkten för fortsättningen. Det är ni medlemmar i SD som har bollen: vi väntar på att ni hör av er – eller på att ni inte hör av er.

Jag vet att jag har uttryckt mig på ett sätt som inte kan missförstås.

Nu är det alltså er tur.

 

 

2. Kort A-B-C om muslimer kontra islamister
Vänsterpartiet och islamisterna har knutit ett fast band. Så även i Umeå. Det ska exempelvis bli mycket intressant att se i hur hög grad islamisterna kommer att få sätta sin prägel på Vänsterpartiets demonstrationståg på 1 Maj. I Umeå och på andra orter. Jag skulle personligen bli mycket överraskad om inte islamisterna kommer att sätta en kraftfull prägel på V-tåget.

Arbetarpartiet gör, som alla andra insatta, en åtskillnad mellan vanliga muslimer och islamister.

Vanliga muslimer.
I Sverige stiftas lagarna och utses regeringsbildaren (Stefan Löfven) av en riksdag som har utsetts i allmänna och fria val. Vanliga muslimer accepterar denna ordning. Ofta på ett individuellt plan.
Därför utgör vanliga muslimer mycket viktiga allierade i vårt försvar av det demokratiskt samhället. Ett demokratiskt samhälle är alltid baserat på tron att människan är förmögen att själv ta sitt öde i egna händer.

Denna uppfattning utesluter inte tron på en gud.

Troende kristna, muslimer, judar, hinduer eller buddister kan kombinera sin tro med uppfattningen att människan kan ta sitt öde i egna händer. Människans förmåga att ta sitt öde i egna händer delas av ateister. Vi som tillhör dessa grupper måste hjälpas åt att försvara dagens systemet, där lagarna stiftas och regeringsbildaren utses av en riksdag, som utsetts i allmänna och lika val mot bruna högerextremister eller mot islamister. Vanliga muslimer som flytt hit utgör en av de viktigaste grupperna i försvaret av dagens system. Detsamma gäller för kristna som flytt till Sverige på grund av religiös förföljelse. Eller icke troende flyktingar.


Islamister.
Islamister är de som anser att muslimer måste skyddas från inflytandet av majoritetssamhället. Islamister är de som anser att muslimer måste skyddas från den individuella frihet som de demokratiska rättigheterna ger. Trots sina fel och brister har, sett under en längre tidsperiod, kvinnans ställning blivit väldigt mycket starkare i takt med att löntagarnas och fackföreningarnas ställning blivit starkare. De homosexuellas juridiska ställning i Sverige är långt starkare än i många andra länder.

Det är mot dessa och andra framsteg som islamisterna vill ”skydda” de människor som kommer från muslimska länder. Därför arbetar islamisterna för ett system med två parallella samhällen inom Sverige. Ett samhälle ska vara för majoritetsbefolkningen som får styras i enlighet med de lagar som stiftas av en riksdag som utses i allmänna och fria val. Ett annat samhälle för muslimer som ska styras efter föreställningen om en gudomlig rätt tolkad av ett självutnämnt prästerskap. Detta prästerskap vill att kvinnans vittnesmål i en rättegång ska fortsätta att vara värt hälften av mannens; prästerskapet vill att mannen även fortsättningsvis, nästan, alltid ska få omvårdnaden om barnen vid en vårdnadstvist; prästerskapet vill att barnäktenskap ska få fortsätta att förekomma i ett land som just beslutat om en proposition för att göra FN:s barnkonvention till svensk lag; prästerskap vill att en man, även i fortsättningen, ska få ha upp till fyra fruar.

Dessa ståndpunkter bygger islamisterna på tron om en gudomlig rätt baserad på sharia. Sharia och baserar sig på 350 verser ur Koranen som anses vara Allahs ord berättade för profeten Muhammed via ängeln Gabriel samt på berättelser om Muhammeds gärningar och yttranden (Profetens sunna). Via dessa källor tolkar ett självutnämnt prästerskap hur samhället ska styras idag. Detta system att styra samhället på är naturligtvis helt och hållet oförenligt med de demokratiska principer som råder i Sverige. Detta vet islamisterna. Det är därför som de vill dela upp Sverige i ett parallellsamhälle – i ett vi och ett dom.

Det är islamisterna vill dela upp Sverige i ett vi och ett dom.
Ni vill dela in samhället ”i ett vi och ett dom”. Detta uttalande har, under över tio år, används av islamister och deras medlöpare för aggressiva angrepp mot de som ifrågasätter deras förlegade uppfattningar om hur samhället ska organiseras.
Istället för att diskutera sakfrågan – ska strävan vara ett samhälle byggt på demokratiska principer kontra religiös diktatur som de vi ser i Iran och Saudiarabien – har många fått veta att vi är ”islamofober, ”rasister” samt att ”vi vill dela in samhället i ett ”ni och dom”. Men de som verkligen vill skapa ett ”vi och ett dom” är naturligtvis islamisterna – de som vill skapa två parallella samhällen styrda efter två helt skilda principer (demokrati kontra religiös diktatur) inom samma länder. Detta är i sanning ett ”vi och ett dom”.

Denna skillnad mellan vanliga muslimer och islamister bör alla kunna innan vi berättar om banden mellan islamisterna och Vänsterpartiet i Umeå.

____________________________________________________________________________

Stöd en kunnig och orädd opposition, som bekämpar skrytprojekt, att återerövra personal- och medborgarmakt i Umeå – hjälp Arbetarpartiet nå 10 % i kommunvalet för att med råge klara 3-procentspärren etablissemanget satt för att bli av med oss.

 

2 kommentarer

  1. Steffo

    Hur mkt pengar har han dragit in? Blir väl åtal. Hur funkar det där projektet i Litauen? Hur redovisas sådant?
    Om man kikar på hans Facebooksida så innehåller den många främlingsfientliga inlägg.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.