Abdi Hanads kontakter med Rashid Musa utgör ett uttryck för den plattform som islamismen fått inom Vänsterpartiet. Men det finns fler uttryck.

Abdi Hanads kontakter med Rashid Musa utgör ett uttryck för den plattform som islamismen fått inom Vänsterpartiet. men det finns fler.

Fråga 1.
Spelar det någon roll på vilkets partis valsedel du ställer upp?

I december 2017 skrev Abdi Hanad på Facebook att han kommer ställa upp på Vänsterpartiets valsedel i Umeå. Han gratuleras då av Rashid Musa som skriver ”Grattis och lycka till broshan”.

Den fråga som alla mina läsare kan fråga sig själva, och andra politiskt intresserade sina partikamrater, är vad Rashid Musa hade svarat om Abdi Hanad hade skrivit att han skulle komma att ställa upp på Socialdemokraternas eller Moderaternas eller på något annat partis valsedel? Jag tror att vi alla vet svaret, även om vissa kommer att förneka det officiellt.

Svaret från Rashid Musa hade blivit ”Grattis och lycka till broshan” – oavsett på vilket partis valsedel Abdi Hanad skrivit att han skulle ställa upp på i valet (med något undantag).

Denna typ av mycket starka band, som det mellan Abdi Hanad och Rashid Musa, är ett uttryck för den plattform som islamismen har skaffat sig, bland annat, inom Vänsterpartiet. Men den plattform som islamismen har skaffat sig inom V tar sig också andra uttryck. Ett sådant är de många medlöpare till islamismen som finns inom detta parti. 

Som svar på frågan:
Ja, det ska betyda något vilken valsedel du ställer upp på!

 

Fråga 2.
Hur visar sig medlöperiets effekter inom Vänsterpartiet.

Vissa medlöpare är mer medvetna om vad de gör, andra är mindre medvetna och ytterligare andra fattar inget alls. Jag skriver inte dessa rader för att urskulda Vänsterpartiet. Jag skriver dessa rader för att understryka förklara varför det är rätt att välja bort Vänsterpartiet. I årets kommunalval.

Över till medlöperiets synbara effekter!

Nedanför ska jag visa upp ett Vänsterparti som inte går ihop med ett annat Vänsterparti. Jag ska visa att det finns TVÅ Vänsterpartier – och just detta anser jag utgör ett uttryck för den politiska plattform islamisterna, tillsammans med medlöparna inom V, har tillförskansat sig inom detta parti.

Å ena sidan har vi uttalandena från Ulrika Edman.
Hon är ledare för V i Umeå kommunfullmäktige. Det finns ingen politiskt intresserad umebo som inte har hört Ulrika Edman yttra följande ord: om bara Socialdemokraterna styrde Umeå kommun tillsammans med oss i V så skulle allt bli så mycket bättre.

Under den mandatperiod som påbörjades efter valet 2014 har Ulrika Edman repeterat denna fras gång, på gång, på gång. På det senaste fullmäktige den 23 april slog Edman troligen ett nytt rekord när det gällde hur många gånger hon upprepade denna fras.

Å andra sidan de sanslösa angreppen på Socialdemokraterna från samma V.
Det finns två typer av angrepp som kan riktas mot S. Den första typen av angrepp handlar om S sanna brister. I Umeå. De satsar på skrytprojekt i så hög grad att detta drabbar vardagsverksamheter som utbildning, äldreomsorg och personalpolitik. (Samma kritik kan för övrigt riktas mot V).

Det går även att rikta angrepp på S som bygger på sanslösa lögner.
Detta visas av ledande vänsterpartister i Umeå och Västerbotten. Utan att V som parti tar avstånd från dessa angrepp. Låt mig ge några exempel på Vänsterpartiets sanslösa lögner om Socialdemokraterna.

Gudrun Nordborg, då ordförande för Vänsterpartiet i Umeå, fällde följande ord i samband med att romerna tvingades lämna Campingen på Nydala. Efter att hon, vilket jag inte anser innebar något övertramp, kallat detta för en ”skammens dag”, fortsatte Gudrun Nordborg med påståendet att denna (skammens dag) ”riskerar att följas av fler i allt brunare nyanser”.

Kommentar:
Begreppet ”brun” är, i politiska sammanhang, en omskrivning för nazism. Begreppet brukar användas av de som inte vågar löpa linan ut och ta begreppet ”nazist” i sin mun när de ska smutskasta en motståndare. Men pröva att säga det Gudrun Nordborg sa, och som hade udden riktad mot S, efter att ha bytt ut ”brun” mot ”nazist”, och lyssna på hur det låter: denna skammens dag riskerar att följas av fler i allt mer nazistiska färger.

Bore Sköld, distriktsordförande för Vänsterpartiet i Västerbotten, frågade ordföranden i Arbetarpartiet, om inte även denne ansåg att S ”rört sig i nazistisk riktning?” Vår ordförande svarade Nej.

Arbetarpartiets kritik mot S i Umeå handlar bland annat om att S satsar på skrytprojekt i så hög utsträckning att detta resulterar i för lite pengar både till vardagsverksamheter och till en högre  personaltäthet. Men vi anser inte att S ”rört sig i nazistisk riktning”. Bore Sköld omvaldes till distriktsordförande för V i Västerbotten nu i mars i år. Såvitt vi vet har varken Gudrun Nordborg eller Bore Sköld bett S om ursäkt. Såvitt vi vet har varken V i Umeå, eller i länet eller nationellt bett S om ursäkt.

Så uppenbarligen finns det en plattform, med starkt stöd både i Umeå och i Västerbotten, för de åsikter som Gudrun Nordborg och Bore Sköld fört fram.

Men frågan blir då denna:
Hur går Ulrika Edmans kritik mot Socialdemokraterna för att de inte vill styra Umeå ihop med henne och Vänsterpartiet å ena sidan, ihop med Gudrun Nordborgs och Bore Skölds utfall mot Socialdemokraterna som de kopplar samman risken för en utveckling ”i allt brunare nyanser” samt med en rörelse ”i nazistisk riktning”å andra sidan?

Svaret på frågan är mycket enkelt: det går inte ihop.

Det är här som faktor X kommer in.
Den som inte förstår den hat- och hets-stämning mot skapats mot S för att dessa satt käppar i hjulet för islamisterna – exempelvis genom att de stoppat islamisten Omar Mustafa från att bli en ledamot i den socialdemokratiska partistyrelsen och genom att de avskedat Mehmet Kaplan ur den nuvarande regeringen – kan heller inte förstå att dessa avspeglar sig inom Vänsterpartiet.

Hetsen mot Socialdemokraterna måste också ses som en förebyggande åtgärd. Stefan Löfven & Co skulle ju plötsligt kunna börja lyssna på personer som Nalin Pekgul och Carina Hägg och via dessa få upp ögonen för det mer omfattande inflytande som islamisterna håller på att skaffa sig över hela landet. Ta infiltrationen av rättsväsendet i Solna där shariavärderingar låg bakom ett juridiskt övergrepp mot en kvinna. Den hets som odlas bland breda skikt inom Vänsterpartiet har, och fortsätter att, påverkat stora delar av det socialdemokratiska partiet som, vilket bör påpekas i detta sammanhang, också innehåller islamister.

Gudrun Nordborg och Bore Sköld är inga islamister. Men deras uttalanden speglar, medvetet eller omedvetet, islamisternas strävanden efter ett parallellsamhälle styrt av sharialagar. Detta är faktor X, förklaringen till den oförklarliga motsättning som finns mellan Ulrika Edmans ständiga upprepande om ett lokalt samregerande med S å ena sidan, och Nordborgs & Skölds sammankopplande av socialdemokratin med det bruna och det nazistiska å andra sidan. Denna otroliga självmotsägelse, som V- gruppen i Umeås kommunfullmäktige helt enkelt inte verkar förstå  vidden eller djupet av, är just det sätt på vilket ”medlöperiets” effekter visar sig inom V.

En sådan grundläggande motsättning i synen på S av en avgörande faktor i splittringen av det kommunistiska partiet 1929. Men idag verkar vad som helst kunna sägas dag ett och dag två verkar Vänsterpartiet tro att allt är som tidigare. Ett skäl till detta är alltså att islamisterna använder sig av folk – som inte begriper bättre – till att vräka ur sig fruktansvärda saker. Detta för att hålla Socialdemokraterna ”på mattan” när det gäller att se sanningen om islamismen. Samtidigt skulle det inte gynna islamisterna om Vänsterpartiet upplöstes. Det skulle heller inte gynna islamisterna om Miljöpartiet föll ut ur riksdagen. Islamisternas chans ligger i en formell eller informell regerings-koalition mellan S+MP+V. Därför har det politiska språkbruket förändrats. Det är å ena mycket mer aggressivt än tidigare. Å andra sidan leder utfallen nästan inte till någonting. Båda dessa delar är nya inslag i det svenska politiska livet. Båda inslagen speglar faktor X – islamisternas inflytande inom partier som bland annat V.

Fråga 3.
Om V kopplar samman S med det bruna och nazistiska – hur ska då V analysera och angripa SD eller NMR?

Ställ nu dig själv frågan: Om V angriper S på detta sätt – med vilka analyser och begrepp ska V sedan användas då partiet ska beskriva och angripa SD – och Nordiska Motståndsrörelsen?
Kanske blir SD ”höger-sossar”? För Nordborg har ju kopplat samman S med begreppet brunt och Bore Sköld har kopplat samman S med begreppet nazism. Logiken är då att Socialdemokraterna skulle bli ”Vänsterbruna” eller ”Vänsternazister”. Medan SD skulle bli ”Högerbruna” eller ”Högernazister”. Låt mig här påminna om historien. Begreppet av Socialdemokraterna som ”vänsternazister” var Stalins eget uttryck för Socialdemokraterna – under slutet på 1920-talet och under början på 1930-talet.

Fundera sedan, du som är medlem i eller röstar på Vänsterpartiet i Umeå, vad detta parti har för omdöme.
Jag upprepar: Gudrun Nordborg var ordförande för V i Umeå då hon fällde dessa ord. Hon sitter fortfarande i Umeå kommunfullmäktige. Vad jag vet har hon aldrig tagit tillbaka vad hon sa. Bore Sköld var och är fortfarande ordförande för V i Västerbotten. Jag anser inte att det är acceptabelt att angripa Socialdemokraterna för att vara ”bruna”.

Då Vänsterpartiet gör detta: Vem kommer då att lyssna på de sanna angreppen på S – för deras satsning på skrytbyggen och för deras bristande personalpolitik?

Svaret på frågan är att med sådana utfall mot S så har Vänsterpartiet i Umeå inga metoder kvar för analysera och förstår varken SD eller Nordiska Motståndsrörelsen.

PS. Självklart jämställer jag inte SD med NMR – varken när det gäller politiska ståndpunkter eller metoder. DS.

 

I morgon ska vi ställa och försöka besvara frågorna 4-5:
-Vänsterpartiets medlöperi mot islamisterna inom sitt eget parti – i övriga Sverige?
-Innefattar den starka kopplingen mellan Rashid Musa och Abdi Hanad fler – i Umeå?

2 kommentarer

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

      Det är lätt att sitta på ett bibliotek i en av Umeås kranskommuner som börjar på V och ställa politiska diagnoser. Hur skulle det vara om vi träffades för att tala politik, öga mot öga?

Lämna ett svar till Anders Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.