Slutversion: De 2601 som skrev under kravet att kommunen ska kartlägga hedersförtrycket väger tyngre än moderaternas aggressiva agerande i Göteborg och sossarnas aktiva motstånd i Umeå.

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den går både att förklara och förstå.
Men den måste bekämpas. Det är  bland annat detta som jag och vissa andra gör.

____________________________________

 

Avsnitt A.

Inledande sammanfattning
Hedersförtrycket i Umeå måste kartläggas.
Hur är stämningen bland gräsrötterna? Och hur har Socialdemokrater och Moderater agerat här i Umeå?

 

I måndags överlämnades 2601 namnunderskrifter rörande hedersförtrycket till Umeås 1:a kommunalråd Hans Lindberg (S). Det vi lärde av namninsamlingen var att det finns ett undertryckt behov av att få tala om frågor som hederskultur och hedersförtryck med andra än de man uppfatta som rasister – och för många hör SD till den kategorin. Vi i Arbetarpartiet hade tagit initiativet till namninsamlingen. Men jag vill betona att även andra har hjälpt till att samla in alla namnen.

 

Plötsligt försöker M framställa sig som Partiet som ska stå upp för de som drabbas av hederskultur och hedersförtryck.Men för det har de ingen täckning. Inte i Umeå.
Socialdemokraterna har, å sin sida, bedrivit ett aktivt motstånd mot att hedersförtrycket ska kartläggas i Umeå. Men 2601 umebor har visat vägen. De har bland annat skrivit under på att kommunen just borde kartlägga förekomsten av hedersförtryck i Umeå. Och de är inte ensamma.

 

Avsnitt B.

 

Jag vill tacka alla som deltagit i insamlingen av namnunderskrifterna.
När någon skriver på en namninsamling som kräver att kommunen ska kartlägga förekomsten av hedersförtryck här i Umeå sker detta inte utan att ett samtal först äger rum kring dessa frågor. Vissa håller med men vill inte skriva på. Andra håller inte med. De 2601 namnen representerar därför uppåt dubbelt så många samtal. Eller kanske tre gånger så många. Alla vi som hjälpts åt har tillsammans kanske vidtalat uppåt 15000 umebor, i trapphus, vid köpcentra eller på stadens två större torg. Det utgör i sanning en en väldig arbetsinsats. Tack alla ni som hjälpt till.

Som jag skrev ovan: Vi som samlat in namn har mötts folk som känt att de äntligen kunnat få tala med någon ”normal” – i betydelsen icke-rasist – som närmat sig denna fråga på ett seriöst sätt. Det blir allt färre som låter som vänsterpartiets Gudrun Nordborg, Vid det senaste tillfället som vi tog upp frågan i Umeå kommunfullmäktige gjorde hon följande statement: Det gynnar rasisterna bara att vi talar om frågan! Nordborg är ordinarie ledamot i fullmäktige och då hon gjorde detta statement var hon även ordförande för V i Umeå.

 

Jag vill också tacka alla som skrev under namninsamlingen.
Vi är en växande majoritet som inte längre låter oss hunsas, inte låter oss skrämmas, till tystnad av utfall som att:
det gynnar rasisterna bara att vi talar om frågan! om hederskultur och hedersförtryck,
-det gynnar SD,
-ni är ju rasister som samlar in namn så där.

Ni alla 2601 som skrev under namninsamlingen kan vara stolta: ni har tagit ställning för de tjejer och kvinnor som utsätts för hederskultur och hedersförtryck, och även för de pojkar, som tvingas in i detta system.

Allt fler bryter sig loss från det informella förbudet att diskutera hederskultur och hedersförtryck. Allt fler ser svagheten och desperationen hos ”V med vänner” som är så snabba med att stämpla de som börjar kräva att något görs åt detta VÄXANDE FÖRTRYCK som rasister. Allt fler vill diskutera HUR de som är utsatta kan stödjas. Allt fler strävar efter att förstå problemets RÖTTER och ”BELÖNINGEN” av hederskultur och hedersförtryck. Vi som har brutits oss loss från detta informella förbud är varken rasister, bruna eller nazister. Vi som vill agera mot hederskulturen och hedersförtrycket strävar efter att ge stöd till de mest utsatta barnen och kvinnorna i samhället. Och det ska vi vara stolta över.
Återigen: Tack alla ni som skrev på.

 

 

Avsnitt C

 

Moderaterna haft sina Sverigedagar i Göteborg.
Där slog de an ett batteri av toner i olika frågor. Tonen när det gällde hedersförtryck blev aggressivt. Det är ju valtider och då brukar Moderaterna bli aggressiva. Den som slog an den aggressiva tonen var partiets ekonomiska talesperson. Detta i form av en hälsning – rakt ut i luften. Ett aggressivt tonfall utan ens en antydan till kunskaper är ingen politik. Min uppfattning är att Moderaterna, hittills, både genom sin tystnad här i Umeå kommun och aggressivitet borta i Göteborg inte har visat att de besitter någon förståelse för hur de ska handskas med de växande problemen med hederskultur och hedersförtryck.

Som sagt: Vi som har drivit frågan här i Umeå har aldrig fått stöd av Ågren och co i kommunfullmäktige. För att kunna göra något åt hederskulturen måste man förstå dess rötter och hedersförtryckets ”belöning”. Gapandet på Moderaternas Sverigedagar antyder inte att så är fallet. Det enda som hördes var alltså ett tonfall. Ett TOMT tonfall. Sedan spelar det ingen roll att det var aggressivt. Det skulle inte förvåna mig om Anders Ågren försöker föra med sig detta aggressiva tonfall hem till Umeå.

Först med att ta upp frågan om att kommunen borde agera mot hederskulturen här i Umeå var en modig liberal. Därefter följde vi i Arbetarpartiet tagit upp frågan. Vid båda tillfällena har Ågren och övriga moderater suttit tysta. Som jag minns det i alla fall. Den som alltså var först med att resa frågan om behovet att kommunen skulle agera mot hedersförtrycket i Umeå var Ulrica Westerlund (L). De som stödde henne i debatten var vi från Arbetarpartiet. Som jag minns det var det endast vi. Hennes egna lyste med sin frånvaro i debatten. Eller så lyste de så blekt att de inte märktes. Detsamma gällde för moderaterna samt för C och KD. Men jag är ganska säker på att inte någon i hela Alliansen stödde henne. Varken från det egna L eller från M, C eller KD. Jag frågade inte, men det intryck jag fick var att det var Ulrica Westerlund själv som drev frågan och inte hennes parti. I alla fall inte då och inte i Umeå. Det är därför som jag skriver modig liberal.

Så ett råd: var ödmjuk Anders. Du är sent ombord på tåget. Men naturligtvis gäller ”bättre sent än aldrig” !

 

Avsnitt D.

 

Hur har då Socialdemokraterna agerat då frågan om hedersförtryck rests i Umeå kommunfullmäktige?
För att förstå detta måste man förstå att Socialdemokraterna inte är ETT parti, aldrig har varit ett enda parti och kanske kommer att spricka upp i olika delar vad det lider.

Till er inom S som nu blir förbannade vill jag säga följande: ni har redan förlorat nästan 1/3 av partiet netto sedan 1994. De flesta gamla väljare som inte stannat, eller nya väljare som tidigare skulle ha gått till S, är arbetare. Och de flesta av dessa har gått till SD.

Låt mig redovisa min uppfattning om de tre S-falangerna i de båda frågorna hedersförtryck och religiös extremism.

* Först har vi de ”in(s)iktsfulla.
Hur många de är vet jag inte – bara att de är tillbakaträngda.
* Sedan har vi (S)trutsarna
De som stoppar huvudet i sanden och – genom en dubbel politiskt, inte personlig, feghet – vägrar ta itu med både själva hedersförtrycket och problemet inom de egna leden.
* Slutligen har vi Sch-vänstern
Vissa var med i SSU till för några år sedan. De befinner sig ”under tummen” på Vänsterpartiet och sysslar ständigt med att försöka bevisa att de är lika mycket borgerlig vänster som V. De är med i S idag. Men de kan ha gått till V i morgon. Till deras metoder hör att, precis som V, alltid undvika sakfrågorna, om sakfrågorna handlar om hedersförtryck och religiös extremism. De är inte lika snabba som V med att stämpla allt och alla som rasister, bruna eller nazister. Men de är desto snabbare med att stämpla folk som islamofober eller som ”gynnare av SD”. Vissa av dem är med i S idag, men som sagt, kan ha gått över till V i morgon. Det är Sch-vänstern som utgör det problem inom de egna leden som (S)trutsarna inte vill ta itu med.

 

Sch-vänstern är aggressiva motståndare till att kartlägga förekomsten av hedersförtryck inom Umeå kommun. Ett argument är att det är kränkande. Ett annat är att personer kan identifieras på grund av att vissa rektorsområden är för små (heliga dubbla politiska enfald). Ni kan fråga eleverna om allt mellan himmel och jord, exempelvis om drogvanor. Men inte om just förekomsten av hedersförtryck!

Men hur ska vi kunna hantera små rektorsområden? Knivigt värre! Men man kanske skulle kunna slå ihop två rektorsområden i samband med att eleverna ska besvara frågor så slipper vi risken att dessa kan identifieras, inte bara när det gäller hedersförtryck, utan även när det gäller drogvanor och andra känsliga frågor…

Det du, käre läsare, ska veta är följande: det är inte en fråga ifall OM kommunen ska kartlägga förekomsten av hedersförtryck. Det handlar om NÄR.
Regeringen har bestämt att Socialstyrelsen ska se till att alla Sveriges kommuner ska göra denna kartläggning. Och i Sveriges tre största städer – Stockholm, Göteborg och Malmö – håller resultatet av en kartläggningen av förekomsten av hedersförtrycket på att sammanställas. Just NU i skrivande stund. (Och i dessa landets tre största kommuner styr S tillsammans med andra  partier). Om Socialdemokraterna i Umeå gjorde en kartläggning av hedersförtrycket i kommunen så vore de alltså i gott sällskap. Men Umeå kommun kommer alltså inte undan med sina Schvänster-argument lånade från Vänsterpartiet. Regeringen har alltså gett Socialstyrelsen i uppdrag att se till så att alla kommuner gör en kartläggning.

Frågan är bara om Umeå ska gå i täten eller gå sist? Eller mitt emellan?

Chansen att gå i täten har Schvänster-falangen inom S – i sitt samarbete med V i denna fråga – lyckats dribbla bort. Men Umeå kan fortfarande undvika att komma sist. OM ”de insikt(s)fulla” och (S)trutsarna lyckas ta sig samman och visa vilka som bestämmer i partiet.

Min prognos är dock att detta inte kommer att lyckas.

 

Avsnitt E.

 

Varken Moderaterna eller Alliansen har imponerat. Hittills. Men bättre sent än aldrig. Socialdemokraterna har, beroende på de interna styrkeförhållandena, agerat ännu sämre. De har varit aktiva motståndare till en kartläggning av hedersförtrycket. Tillsammans med V. Och givetvis tillsammans med Miljöpartiet – som denna mandat styr Umeå kommun tillsammans med S – på papperet. MP själva styrs ju av Partistyrelsen i Stockholm.

 

Gräsrötternas motkraft
Detta gör att vi i Arbetarpartiet som tog initiativet till att, i samarbete med andra, samla ihop de 2601 namnunderskrifterna har lyckats visa på en motkraft, dels till det aktiva motståndet från Sch-vänstern och Vänsterpartiet, dels till passiviteten inom Alliansen. Denna motkraft är större än de 2601 underskrifterna. I Umeå. Och motkraften är i växande.

Jag hoppas på en växande motkraft till proffspolitikernas dribblande med denna allvarliga fråga i valtider. De kvinnor och barn som utsätts för hederskulturens förtryck förtjänar något bättre än den obstruktionspolitik 1/ som bedrivs av Sch-vänstern och Vänsterpartiet. Och också till den passiva tystnaden från Allianspartierna. Eller till den nya, befarade, gapigheten i frågan från M. Som ett resultat av att det är valår.

 

Gräsrötterna har visat vägen genom sina 2601 namnunderskrifter. Vi ska bygga vidare på dessa.

—————————–

1/ Synonymer till begreppet obstruktion: Strävan att förhindra, blockering, förhalning, maskning, tilltäppning.

________________

 

 

Om titulaturen – och lite om det politiska spelet

Hans Lindberg är kommunstyrelses ordförande i Umeå = regeringschef. För den som vill förstå titulaturen kan jag säga att den politiska majoriteten i kommunstyrelsen utgör Umeås motsvarighet till regering. På papperet och i budgetsammanhang består denna regering av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Visste du det?. Nu tror ju många tror att kommunen, egentligen, styrs av S+M, vilket inte alls behöver vara osant. Vad som ÄR sant är att Ulrika Edman, Vänsterpartiet, alltid säger att S borde styra med V. Precis som under åren 2010-2014 då skrytbyggena Väven och Navet byggdes. Denna önskan undermineras emellertid av Gudrun Nordborg, som skrivit att Umeå tar steg i brun riktning under S, och av Bore Sköld som anser att S utvecklats i nazistisk riktning (ja, så skrev de). Bore Sköld är ledamot för V i Umeå fullmäktige och ordförande för V i Västerbotten.
Kommunfullmäktige utgör Umeås motsvarighet till riksdag. Fullmäktiges ordförande heter Marie-Louise Rönnmark (S) och är alltså kommunens motsvarighet till riksdagens talman.

Detta om titulaturen. Och lite om det politiska spelet.

 

 

____________________________________________________________________________

Stöd en kunnig och orädd opposition, som bekämpar skrytprojekt, att återerövra personal- och medborgarmakt i Umeå – hjälp Arbetarpartiet nå 10 % i kommunvalet för att med råge klara 3-procentspärren etablissemanget satt för att bli av med oss.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.