Vardagsdemokrati är en bristvara i Umeå. De tre senaste åren har präglats av lika många övergrepp. Etablissemanget älskar att se sig som en intellektuell och kulturell elit. Men då det blir allvar sluter samma etablissemang leden. Sanningen förtigs – individer krossas

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den går både att förklara och förstå.

Men den måste bekämpas. Det är  bland annat detta som jag och vissa andra gör.

____________________________________

 

Vi måste ta tillbaka Umeå.

Anställda och medborgare måste få ökade möjligheter att påverka utvecklingen.

Det blir allt svårare för kommunens anställda och medborgarna i Umeå att påverka utvecklingen. Det handlar både om ekonomiska och demokratiska värden. Den mandatperiod som nu närmar sig sitt slut kommer att efterlämna en dålig eftersmak. Vi tänker nämna tre exempel.

* Införandet av heltidsmodellen

Det som i grunden är en positiv sak, att alla ska kunna leva på sin lön, framfördes inte som ett erbjudande utan ursprungligen som ett hot: skriv på inom fem arbetsdagar – annars får du sparken pga arbetsbrist. Tack vare ett initiativ från ett antal modiga kommunalare tvingade ”styrkan från golvet” bossarna – både politiker och chefer – att backa. Hotet förvandlades till ett erbjudande.

* Utförsäljningen av hyresrätter inom AB Bostaden

Med tanke på att Socialdemokraterna gav alla umebor intrycket av att någon utförsäljning inte stod på dagordningen inför förra valet kom utförsäljningen minst sagt överraskande. Det fanns inte tid att diskutera den principiella aspekten av frågan, varken i kommunfullmäktige eller bland umeborna i allmänhet. Det är självklart så att när processen gått så långt att olika anbud inkommer måste en jämförelse av dessa anbud hållas inom en trängre krets. Men innan frågan har avancerat så långt som till en försäljning, kan frågan om en försäljning är riktig eller inte diskuteras både öppet och brett. Detta borde ha varit fallet. Genom dessa formuleringar tar vi inte ställning till huruvida försäljningen var bra eller dålig sedd ur ekonomisk synvinkel. Det vi vill påpeka är att utförsäljningen skedde på ett sådant sätt att den ytterligare understryker det demokratiska underskottet i Umeå kommun.

* Så ska chefer inte hanteras

För att göra en lång historia kort. Avstängningen av ekonomidirektören samt budget- och finanschefen på ekonomiavdelningen i Umeå har skett på ett sätt som är fullständigt oacceptabelt. En avstängning borde bara kunna komma på fråga om någon uppträder berusad på jobbet, utgör en fara för sig själv och andra eller om misstanke finns om ekonomiska oegentligheter. Så var inte fallet. Om meningsskiljaktigheter uppstår måste allting därför göras för att dessa ska lösas i samförstånd genom en dialog. Om en så dramatisk åtgärd som avstängning ska vidtas mot en anställd skall det först genomföras en utredning och sedan, om utredningen visar på att en avstängning är det enda alternativet, kan en sådan komma i fråga. Men i Umeå kommun hanterades situationen på rakt motsatt sätt. Först stängdes de två cheferna på ekonomiavdelningen av – därefter inleddes en utredning vars syfte från första början gick ut på att motivera att avstängningen var riktig. Hela hanteringen av denna fråga har inte skötts på ett opartiskt sätt i syfte att utröna sanningen. Tvärt om.

Hjälp oss återta Umeå.

____________________________________________________________________________

Stöd en kunnig och orädd opposition, som bekämpar skrytprojekt, att återerövra personal- och medborgarmakt i Umeå – hjälp Arbetarpartiet nå 10 % i kommunvalet för att med råge klara 3-procentspärren etablissemanget satt för att bli av med oss.

4 kommentarer

  1. Åsa Sundh

    Om de styrande inte själva respekterar demokratins spelregler, kommer heller inte deras agerande att vara demokratiskt. På min blogg här i VK kan du i min ’polisåpa’, Jakten på Makten, ta del av hur en del av de styrande tagit sig fram i politiken.
    Politiken har blivit ett ”enkelt och säkert jobb” för förutseende, ohederliga och makthungriga ’politiska broilers’, som aldrig i det civila livet skulle kunna få ett annat arbete med lika hög lön och samma generösa villkor. Så länge det lönar sig att sätta sig över demokrati och dess spelregler, kommer vi att drabbas av dessa makthungriga och skrupelfria politiker utan förankring i arbetslivet och verkligheten.

  2. Olof

    Hej Jan, även om det kanske inte hamnar under vardagsdemokrati så skall du inte glömma att Umeå kommuns politiker går emot vad riksdagens vill med den nya vallagen. D v s att avskaffa att kommuner delas in i flera valkretsar. Men i Umeå så envisas man med att fatta ett beslut att ändå dela upp kommunen. Detta innebär även att det blir en 3%-spärr i kommunvalet. Det kanske är för att slippa dig som granskare i kommunfullmäktige som man inför en 3%-spärr…

    … inte för att jag tror att ens en 10%-spärr skulle hålla Arbetarpartiet ute ur ur kommunfullmäktige detta val. I vart fall om man ser hur snacket går på min arbetsplats.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.