Kostnaderna för Väven och Navet tar 100 miljoner/ år från utbildning och omsorger! Men dessa verksamheter förlorar ytterligare 300-400 miljoner/ år då den kommungemensamma förvaltningen avvecklas

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den går både att förklara och förstå.
Men den måste bekämpas. Det är detta som jag och vissa andra gör. Bland annat.

_____________________________________________________________

 

Här följer åtgärd nr 3 – för att förebygga skräckscenariot att stå med ett underskott på 7,5-10,0 miljarder kr i underskott 2028: Det handlar om att inse att vardagsverksamheter måste gå före skrytprojekt.

Vi kommer att nämna ytterligare exempel på att vardagsverksamheter måste gå före skrytprojekt i nästa blogg. I detta blogginlägg påminner vi om de, vid det här laget, klassiska exemplen Kulturväven och Äventyrsbadet. I nästa del varnar vi för kostnaden som en onödigt dyr färja mellan Umeå och Vasa kommer att medföra.

 

Men tillbaka till ”Väven” och ”Navet”.

De två senaste mandatperioderna, åren 2010-2018, har det skett en våldsam satsning på olika skrytprojekt i centrala Umeå. De två dyraste skrytprojekten blev kulturhuset Väven och äventyrsbadet Navet.

 

A. ”Kulturväven” vid kajen borde aldrig ha byggts.
Stadsbibliotekets gamla läge var perfekt. Huset var byggt så att dess yta kunde ha ökats med hela 50 % vid behov!. Detta verkar Lennart Holmlund ha glömt bort. Eller så har han aldrig känt till detta. Stadsbiblioteket kunde sedan ha byggts ihop med Folkets hus för samordning av lokalerna i dessa båda byggnader. Lägg sedan till närheten både till biograf Royal (också vid Vasaplan, där Folkets bio kunde ha inrymts) och till Norrlandsoperan.

Alla som vill se sanningen kan se den.
Centrala Umeå hade redan ett helt kulturkvarter – vid Vasaplan (”navet” för busstrafiken). Bygget av ”Väven” innebar att detta kulturkvarter sprängdes. Kulturväven kostade över en miljard (varav kommunens andel blev hälften). En mycket dyr satsning – en satsningen som överhuvudtaget inte var nödvändig – utan som (trots sin gigantiska kostnad) försämrade situationen för stadsbiblioteket – vars behov utgjorde det ursprungliga motiv som angavs för att kulturväven var nödvändig.

 

B. Äventyrsbadet placerades på helt fel ställe.
Den ekonomiska kalkylen utgick ifrån 375 000 – 380 000 besökare / år. Annars skulle det ekonomiska underskottet bli ALLTFÖR stort. Med så många besök krävs bilburna besökare från när och fjärran – med ytterligare försämringar av centrala Umeås redan skadliga luft som följd.

Kostnaden för det s.k. navet blev 400 miljoner – cirka tre gånger dyrare än vad vissa andra kommuner kan bygga bad för. Men eländet slutar inte där. Eftersom antalet besökare inte alls har uppgått till 380 000 / år kommer bygget att bli ännu dyrare. Vattnet ”sinar” i detta bad om inte ytterligare skattemedel tillförs.

Även här kördes medborgarna i Umeå över.

 

Dessa två projekt – Väven och Navet – innebär att Umeå kommun har dragit på sig ca 100 miljoner kr / år i onödiga kostnader. Pengar som nu tas från bl a skola och äldreomsorg. Till detta kommer ett fulare centrum – med ytterligare försämrad luft!
Lägg sedan till detta de 300-400 miljonerna som förloras varje år genom att den kommungemensamma förvaltningen plockas bort.

Hur är det möjligt att fatta så många undermåliga, nästan katastrofalt dåliga, beslut på så kort tid? Svaret är att det råder ett demokratiskt underskott inom Umeå kommun. Sådana katastrofala beslut hade knappast varit möjligt om det funnits mer av personal- och medborgarinflytande inom Umeå kommuns verksamheter.

 

Det behövs ett ökat personal- och medborgarinflytande

Satsningarna på skrytprojekten har satt en väsentlig fråga på dagordningen: Hur mycket ska politikerna och direktörerna i Stadshuset bestämma i förhållande till de kommunanställda och medborgarna?

Vi har hittills talat om de dyra skrytbyggena i centrala Umeå. Låt oss nu se på hur kommunen agerar i förhållande till sina anställda och hyresgäster. Vi tänker på införandet av heltidsmodellen och på försäljningen av AB Bostadens hyresrätter.

 

1. Det är något i grunden positivt att få ett erbjudande att jobba heltid och kunna leva på sin lön-
om man vill och orkar. Men det sätt på vilket bossarna (politiker såväl som tjänstemän) ursprungligen lade fram den nya heltidsmodellen innebar att de förvandlade något positivt till ett hot. De anställda ställdes inför valet ”skriv på inom fem arbetsdagar eller riskera uppsägning p g a arbetsbrist”.

Detta visar på en brist på respekt för personalen och även en bristande vilja att behålla densamma.

 

2. Ett annat exempel på etablissemangets arrogans är utförsäljningen av AB Bostadens hyresrätter.
Allianspartierna har föreslagit att en tredjedel av lägenheterna ska säljas ut. Många uppfattade därför Socialdemokraternas uttalande före valet 2014, mot en utförsäljning, som en garant för att så inte skulle ske. När utförsäljningen plötsligt kom, utan föregående debatt, uppfattades den som en ”kupp” av många. Stor oro har uppstått för nya utförsäljningar. Många känner sig svikna av S.

Allt kan naturligtvis behöva omprövas.
Men S borde öppet ha fört ut sin nya uppfattning, och skälen till denna, redan i mars 2017. En utförsäljning av 1601 hyresrätter berör nämligen alla. Hyresgästerna och Bostadens anställda berörs på ett direkt sätt. Men en utförsäljning av kommunala lägenheter är en principfråga – och berör därför också alla andra i kommunen. Vi i Arbetarpartiet är kritiska mot hur utförsäljningen gick till. Vi uttalar oss inte här om det rent affärsmässiga när det gäller utförsäljningen.

Däremot anser vi att utförsäljningen understryker den arrogans som präglar etablissemanget i kommunen. Den arrogans som alltför ofta ger utslag i form av ett demokratiskt underskott.

 _________________________________________________________

Arbetarpartiet utgör en kunnig och orädd opposition som bekämpar skrytprojekt och vill skapa personal- och medborgarmakt i Umeå. Våra motståndare inom S, M, C och V har infört en tre-procentsspärr för att hindra oss från att återväljas till kommunfullmäktige. Hjälp oss därför att få 10 %  av rösterna – så att vi kan fortsätta att utmana de etablerade.

 

4 kommentarer

 1. Ville-Valle

  … hej Jan, jag är säker på att det finns fler läsare än jag som gärna hade sett att även du ”blandade dig i leken” och skrev ett blogginlägg om maktfullkomlige Lennart Holmlunds kränkande påhopp på universitetslektorn som klev fram och vågade ifrågasätta sossemaffians arroganta och maktfullkomliga agerande gentemot Umeåborna. Du om någon Jan Hägglund kan sätta dem på plats, inklusive Lennart Holmlund…

 2. Sven

  Du har så klart rätt i det du skriver (även om utförsäljningen i sig var klok trots sin katastrofala brist på insyn).
  Lägger man till hanteringen av färjan, vansinnet med splittrade handelsområden (inkl alla dolkstötar mot centrumhandeln) och den fullständigt vansinniga strukturen av ringled , en bro till Bölesholmarna när det är Ön som ska byggas ut mm mm mm blir det ju än mer uppenbart hur illa det sköts. (Visst. Lokalpolitiker hävdar att de inte är inblandade i ringleden. Det är ju ännu värre om de inte ens ser till att ordna en bra ringled. Nu har de varit med. Och beslutat om omväg och vm i rondeller.)

  Lägg även till den totala skräck bland tjänstemän och ledare som gör att ALLT fastnar. Ingen vågar se till att något görs. Gör man något riskerar man ju att bli straffad. Därför härskar kulturen att inte göra något….

  Jag stödjer inte er politiska grund MEN i sakfrågorna i Umeå är det ju skrämmande hur ni kan ha så rätt och de etablerade är så lååååååångt från verkligheten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.