Umeå måste få ett synligt styre som både kan ta och avkrävas ansvar. Detta betyder att Centern måste kräva en koalition med S. ”Hans & Anders” informella M-färgade styre måste bort

Umeborna förtjänar ett demokratiskt styre. Det har de inte idag. Låt mig ta några exempel:

* försöket att tvinga igenom en heltidsreform genom att hota tusentals anställda – huvudsakligen arbetarkvinnor – med uppsägning på grund av arbetsbrist om de inte skrev på inom fem dagar,
* utförsäljningen av 1601 hyresrätter från AB Bostadens bestånd – utan bred demokratisk debatt,
* det uppenbart grundlösa, med desto osmakligare, angreppet på de båda ekonomicheferna Susanne Aidanpää och Lennart Malm,
* beslutet att riva upp den kommungemensamma förvaltning som idag leder till att Umeå kommun sparar 300-400 miljoner per år i form av uteblivna kostnadsökningar.

Många kommer att påpeka det uppenbara faktum att både Socialdemokraterna och Centern har varit delaktiga i dessa beslut. Varför skulle det då bli någon skillnad med en koalition mellan S och C i jämförelse med idag?
Jag säger som Carl Bildt: Frågan är felställd!

Vad det handlar om är att idag så styrs Umeå i form av något som kan liknas vid en ”dubbeldäckare”. För er som inte är bekant med Storbritannien vill jag berätta att detta är en kort buss med två våningar anpassad efter detta lands trånga storstäder. På den övre våningen sitter den officiella regeringen. Problemet var att den ”övre” våningens regering bara var på låtsas. Alltså en låtsasregering! Under de gångna fyra åren (2014-2018) bestod denna låtsasregering av Socialdemokraterna och ett sällsynt viljelöst Miljöparti. På den övre våningen fanns ingen ratt. Det gör det inte i dubbeldäckare. Den låtsasregering som satt där uppe, och som var den folk såg, hade alltså ingen som helst möjlighet att styra bussen. Det fanns ju ingen ratt på övervåningen!

På den undre våningen i dubbeldäckarbussen satt chauffören. Eller chaufförerna. Och de hade ratt. Bakom ratten satt ”Hans & Anders”. Denna förarkoalition var informell och kunde därför inte ställas till ansvar ens vid de allvarligaste trafikolyckor. Kring denna ”dubbelstruktur” – där de med ratten var de som styrde – skapades en odemokratisk kultur. Detta kunde exempelvis innebära att tiden från det att en fråga offentliggjordes till dess att beslutet var fattat kunde bli extremt kort. Detta drabbade alla:

a) umeborna,
b) Umeå kommuns anställda – alla nivåer,
c) Umeå kommuns dominerande partier – majoriteten av dess ledamöter i fullmäktige, styrelser och nämnder samt i de kommunala bolagens styrelser,
d) Umeå kommuns oppositionspartier – exempelvis Arbetarpartiet.

Det informella styret i form av ”Hans & Anders” drabbade alltså även det socialdemokratiska partiet självt. Och det drabbade även Centerpartiet. Det drabbade kort sagt alla. Låt oss ta vilka som har drabbats: umeborna, kommunens anställda på olika nivåer, de dominerande partierna i kommunen samt övriga, mer eller mindre oppositionella, partier.

Skälet till att inte alla har sett denna struktur, i form av dubbeldäckarstyret, är att Hans både åkte på den övre våningen tillsammans med gruppledaren i Miljöpartiet och i den undre våningen på bussen – tillsammans med Anders. Det blev ett jädrans springande för Hans och en hel del ledig tid ensam bakom ratten för Anders!

 

Det jag menar är alltså att det informella styret bestående av ”Hans & Anders” har haft en negativ effekt vad gäller demokratin på allt och alla. Det är själva formen – dubbeldäckaren, bussen i två våningar där övervåningen inhyser den formella regeringen och undervåningen inhyser de som styr bussen – som måste bort. När väl denna form är avskaffad. Förlåt, när väl denna odemokratiska form är avskaffad, förlåt, när väl denna mycket odemokratiska form är avskaffad, kommer hela det politiska klimatet i Umeå kommun att förändras. Detta betyder att Socialdemokraterna kommer att vara lite annorlunda eller förhoppningsvis t.o.m mycket annorlunda (även om de aldrig kommer att bli som Arbetarpartiet – som vågar föreslå denna typ av lösningar). Och om Centern slipper bära omkring på Anders Ågren så ser jag inget skäl till att inte även detta parti, dess medlemmar och förtroendevalda, skulle bli lättare till mods. Även Centern skulle gynnas av en mer demokratisk (bredare och tidsmässigt mer utsträckt) debatt kring viktiga frågor. Som de jag började med att räkna upp.

Det finns naturligtvis en massa dumskallar som kommer att tycka att det är konstigt att ”råsocialisterna” i Arbetarpartiet är de som föreslår en blocköverskridande lösning i Umeå kommun. Men det beror just på att de är dumskallar – politiska dumskallar.

 

Alla rapporter hittills tyder på att Socialdemokraterna vägrar att bilda en koalition med Vänsterpartiet. Låt mig också vara tydlig på mitt och mitt partis vägnar (det låter helt otroligt löjligt att säga ”låt mig vara tydlig…”).

Men, Vänsterpartiet uppträdde exceptionellt illojalt mot Socialdemokraterna under perioden 2010-2014. Dessutom var Vänsterpartiet medansvarigt för alla bestående, hemska, beslut som togs under denna mandatperiod.

* Kulturhuvudstadsjippot – som Umeå kommun endast fick efter att ha lovat EU infrastruktursatsningar som skulle gynna kulturen (!) till ett värde av sju MILJARDER svenska kronor,
* Flytten av Stadsbiblioteket till den absolut onödiga, och miljard-dyra, Kulturväven – som var en del av de sju miljarder som Umeå kommun lovade EU för att få arrangera Kulturhuvudstadsjippot,
* Bygget av det tre gånger för dyra Äventyrsbadet som placerades på den miljömässigt absolut sämsta platsen i centrala Umeå – en placering som också kan spåras till kommunens löften till EU för att få arrangera Kulturhuvudstadsjippot,
* Antagandet av de två fördjupande översiktsplanerna för Umeå kommun som har inneburit den våldsammaste omvandlingen av Umeå stad sedan branden 1888 och som innebar precis det som Vänsterpartiet brukar angripa med gäll röst, när de är på det humöret, nämligen att ”fastighetsspekulanterna” gavs i det närmaste totalt fria tyglar.

För den som ännu inte har förstått det hela: vi är inte speciellt imponerade av Vänsterpartiet vid Makten (VvM).

Men vi skulle naturligtvis inte ha något emot en koalition mellan S och V om den lyckades sopa bort det informella styret på dubbeldäckarens undervåning – ”Hans & Anders”. Men det stora problemet med Vänsterpartiet vid Makten (VvM) är att, de även misslyckades med att sopa bort den motsvarighet som fanns till dagens ”Hans & Anders” under åren 2010-2014. ”Hans & Anders” är nämligen bara ett arv från något som grundlades tidigare nämligen ”Lennart & Anders”. När Vänsterpartiet själva satt vid makten, så satt de på dubbeldäckarens övre våning, och såg aldrig hur Anders satt med bakom ratten. Vänsterpartisterna var för upptagna med att vinka åt folket. Det är det man gör som ledamot av den låtsasregering som sitter på den övre våningen.

Kort sagt: det finns i våra ögon ingenting när det gäller Vänsterpartiets meritlista som säger att de skulle lyckas sopa undan det informella och därför odemokratiska, samt M-färgade, styret ”Hans & Anders” bättre än vad dagens Centerparti, lett av Mattias Larsson, skulle kunna göra.

Till detta kommer alltså rapporterna om att Socialdemokraterna vägrar att bilda en koalition med Vänsterpartiet.

Alla snackar om att ta ansvar för Umeå. Arbetarpartiet, som enligt vissa ”saknar farstu”, snackar inte bara. Vi försöker ta ansvar för Umeå. Och vi gör detta genom att förslag som, i våra ögon, har två fördelar:
a) vi föreslår att övervåningen på bussen med sin låtsasregering avskaffas. De som skulle sitta bakom ratten och styra  – Hans och Mattias – skulle även utgöra den regering som folk såg och därmed kunde ställa till svars,
b) vi skulle avskaffa det informella inflytande som, den i oppositionsrollen tillvande, Anders Ågren idag kan utöva.

Detta är vad vi vill uppnå genom att föreslå en koalition mellan Socialdemokraterna och Centern. Som vi uppfattar det är S inte i en position då de kan fnysa åt ett sådant förslag. Socialdemokraterna har inte ens en tredjedel av antalet mandat i Umeå kommunfullmäktige – vilket vissa av socialdemokrater verkar ha, väldigt, svårt att fatta.

Med Umeå – i tiden.

4 kommentarer

  1. Thomas Ryberg

    Det finns en bok som heter Dumskallarnas Sammansvärjning. Har inte läst den ännu. Funderar på att skriva boken ”Hur man enklast fastnar i farstun med byxorna neddragna” . En långsiktigt hållbar betraktelse efter att ha tvingats bekosta dubbeldäckaren med Lennart, Tamara, Hans och Anders.
    Mitt fulla och helhjärtade stöd! Umeå är i skriande behov av ny regim. Innan det är försent.

  2. Ville-Valle

    … du går från klarhet till klarhet Jan Hägglund. Kan som lite kuriosa i sammanhanget skvallra om att det inte bara är de två chaufförerna i undervåningen på dubbeldäckaren som har en klump i magen varje morgon när de börjar dagen med att läsa din blogg utan nu påstås det också i ”leden” att självaste Lennart Holmlund har drabbats av ”rännskita”…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.