Se valets största vinnare och förlorare i Umeå. VK har felaktigt utpekat S som den största förloraren samt ”glömt” två av de tre största vinnarna genom diskriminering

Arbetarpartiet gjorde sitt bästa val någonsin till Umeå kommunfullmäktige – sett till det absoluta antalet röster. När den slutliga rösträkningen nu är klar visar det sig att vi har fått hela 3 027 röster! Detta är första gången vi spränger ”3000-vallen”. Vårt valresultat innebär en ökning med 850 röster sedan 2014, vilket motsvarar en ökning på nästan 40 procent! Den slutliga räkningen av rösterna till landstingsvalet är ännu ej klar. Men trots detta vill jag återigen passa på att rikta ett stort tack till alla umebor som valde att rösta på Arbetarpartiet den 9 september.

Jag lovar att vi ska göra vårt bästa för att förvalta detta ökade förtroende under de kommande fyra åren.

 

Valframgången för Arbetarpartiet har dock helt förtigits i lokala media. Idag torsdag kan vi läsa en artikel i VK med kommentarer kring den slutliga röstsammanräkningen. I denna nämns Arbetarpartiet inte ens vid namn! Detta trots att det bara är två partier som har ökat sitt sitt röstetal mer än Arbetarpartiet – i procent räknat.

Det enda rätt som VK lyckas pricka in är att Centerpartiet stod för den största ökningen i valet (men detta berodde inte på att tidningen använde rätt metod utan var endast ett resultat av tur).
* Centern gjorde ett kanonval och ökade sitt röstetal med nästan 80 procent (från 4 693 röster till 8 436 röster).
* VK skriver vidare att det är Vänsterpartiet som har ökat näst mest. Men det stämmer inte. Det var Sverigedemokraterna som ökade näst mest (från 2 577 till 4 487 röster). Detta blir en ökning på 74 procent.
* På tredjeplats kom alltså Arbetarpartiet (vi ökade från 2 177 röster till 3 027 röster – vilket är en ökning med 39 procent).
* Först på fjärde plats, när det gäller ökningen av antalet röster i procent, kommer Vänsterpartiet – som ökade sitt röstetal med 32 procent (från 10 408 röster till 13 727 röster).

Lika fel hamnar VK när de ska beskriva valets största förlorare.

VK skriver att Socialdemokraterna var det parti som tappade flest väljare jämfört med förra valet. Detta är ett bristfälligt sätt att beskriva verkligheten.
* Socialdemokraterna förlorade ungefär var åttonde väljare jämfört med valet 2014. Och för ett stort parti, som S, innebär detta flera tusen väljare. I valet 2014 fick Socialdemokraterna 29 274 röster – att jämföra med 25 657 röster 2018. Detta innebär att Socialdemokraterna endast nådde 87,7 procent av sitt resultat i förra valet. Men procentuellt handlade det ”bara” om en nedgång på 12,3 procent (från 29 274 röster till 25 657 röster).
* Detta kan jämföras med Feministiskt Initiativ. I valet 2014 fick de 3 110 röster – att jämföra med 1 761 röster 2018. FI nådde alltså bara upp till 56,6 procent av sitt resultat i förra valet vilket innebar att de hamnade under treprocent-spärren och åkte ut ur kommunfullmäktige.
* Till detta kommer Miljöpartiet, som förlorade mer än var femte väljare i Umeå. I valet 2014 fick de 5 871 röster. I årets val fick de 4 588. Miljöpartiet nådde alltså bara upp till 78,1 procent av sitt valresultat 2014.

Att få fram dessa siffror är inte särskilt svårt. Speciellt inte för Umeås, Västerbottens och Norrlands dominerande mediekoncern (VK). Det enda som krävs är tillgång till Valmyndighetens hemsida (som ligger fri för alla att komma åt på nätet) och matematiska kunskaper på en högstadieelevs nivå.

VK:s bristande objektivitet innebär att de inte förmår att ge umeborna en statistiskt rättvisande beskrivning av vinnarna och förlorarna i kommunvalet i Umeå.

VK har begått ett grundläggande fel. När man ska jämföra vilka partier som har ökat eller minskat mest måste man jämföra varje partis ökning eller minskning med samma partis valresultat för fyra år sedan. Det VK har gjort är att jämföra partiernas ökning eller minskning i förhållande till det totala antalet väljare. Det här är inte helt lätt att förstå. Men det gör inget så länge som de siffror som presenteras är riktiga och inte felaktiga. VK:s journalist har inte kunna skilja på procent och procentenheter. Detta är en mycket vanliga åkomma bland journalister och har förvridit en rad artiklar i en rad tidningar under en längre tid.

Nedan får du, käre läsare, de riktiga siffrorna.

Håll till godo – här presenterar jag de sanna listorna över valets vinnare och förlorare i Umeå kommun:

Vinnare 2018 och förändring i jämförelse med 2014
1. Centerpartiet: +79,8 procent,
2. Sverigedemokraterna: +74,1 procent,
3. Arbetarpartiet: +39,0 procent,
4. Vänsterpartiet: +31,9 procent,
5. Moderaterna: +12,6 procent.

Förlorare 2018 och förändring i jämförelse med 2014
1. Feministiskt Initiativ: -43,4 procent.
2. Miljöpartiet: -21,9 procent.
3. Socialdemokraterna: -12,4 procent.

Kommentarer till listorna:
1. Siffrorna avser ökningen respektive minskningen i förhållande till valet 2014.
2. Liberalerna och Kristdemokraterna låg kvar på ungefär samma valresultat som 2014. De tillhör därför varken vinnarna eller förlorarna i årets kommunval.
3. Någon ”vän av ordning” kanske har lusläst Valmyndighetens statistik. Denne vän av ordning kanske dristar sig till att påpeka att det var nästan 5 000 fler umebor som röstade i detta val jämfört med valet 2014. Till dig, vän av ordning, vill jag säga följande: Du har rätt!
Men detta spelar ingen roll för uträkningen av mina två listor. Ett annat sätt att räkna partiernas resultat är att titta på hur mycket dessa har ökat sett till den totala andelen röster. Och räknar vi på detta sätt så kommer vi fram till precis samma vinnare och förlorare – i precis samma ordning.

En kommentar

  1. Ville-Valle

    … jag skickade över nedanstående länk (se nedan) till socialdemokraternas självutnämnde allvetare Anders Forss och frågade om det som framkom i länken stämde överens med hans personlighet. Men av någon anledning vägrar han att ta in mitt bidrag. Det vore å andra sidan intressant att veta vad du tycker Jan Hägglund om budskapet i länken och om det enligt din mening träffade rätt mot vissa politiker inom makteliten i Umeå…
    https://www.aftonbladet.se/tv/a/239668

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.