Tisdag 04.30 Ska Caviedes bluff få skapa ångest hos brukare, anhöriga och anställda inom hemtjänsten – tiotusentals umebor har drabbats

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

__________________________________

 

UPPDATERING.
Ursäkta. Jag kan tyvärr inte vidareutveckla frågan om vad som går att göra inom LOV förrän på onsdag. Detta då vi inte har blivit klar med Nya Arbetartidningen. Denna måste bli klar i morgon (idag) tisdag.
Jag utmanar Alejandro Caviedes på debatt rörande LOV, LOU och det han sagt om min person nu på lördag kl 13.00.  Jag återkommer med platsen. Jag bjuder på kaffe.
Janne
– – –            – – –            – – –            – – –

 

Är det acceptabelt att Caviedes bluff har fått skapa så mycket ångest och oro hos umeborna? Det handlar totalt om tiotusentals brukare, anhöriga och anställda hos privata utförare inom hemtjänsten !

Alejandro Caviedes, S, påstår att jag uttalar mig i namn av Kommunals medlemmar. Genom detta påstående fortsätter han vägen nedåt på det sluttande tak där han befinner sig. Den politiska bluffens sluttande tak.

Varken jag eller någon annan från Arbetarpartiet har mandat att uttalat oss för Kommunals medlemmar. Och detta har vi heller aldrig, till skillnad från Alejandro Caviedes, gjort sken av. Alla som läser detta blogginlägg har kommit hit via rubriken. I denna följande: ”Arbetarpartiet ligger närmare Kommunals kongressbeslut än Kommunal Umeå + (S)wänstern. Jag synar Alejandro Caviede(s) bluff”

Vi i Arbetarpartiet ger inte oss själva något mandat att tala för Kommunals medlemmar. Däremot drar vi in det mandat som Alejandro Caviedes har gett sig själv när det gäller att tala för just Kommunals medlemmar genom att använda sig av en väldigt stor och allvarlig politisk-facklig bluff.

 

A.
Arbetarpartiet och fackförbundet kommunal

Arbetarpartiets politik innebär att LOV inte ska avskaffas för att ersättas med dagens LOU. Det är detta som fackförbundet Kommunals beslut i samband med motionsbehandlingen på 2016 års Kongress innebär. Denna nyanserade hållning har aldrig Alejandro Caviedes, S, förmått framföra. Istället har Caviedes vid upprepade tillfällen sagt följande om  Fackförbundet Kommunals ståndpunkt: Vi i Kommunal har ett kongressbeslut på att LOV ska avskaffas. Därefter har Caviedes satt punkt i sitt referat av Kongressbeslutet.

Detta påstående har Alejandro Caviedes, S, fört fram oavsett om han har talat med sina politiska meningsfränder inom (S)chwänstern (de socialdemokrater som vill vara mer som V än vänsterpartisterna själva) eller sina politiska motståndare – både inom S och utanför.

Det är detta påstående om innebörden av beslutet på fackförbundet Kommunals Kongress 2016 som gör Alejandro Caviedes, S, till en politisk bluffmakare. Det är genom denna bluff som Caviedes har medvetet gett sken av att tala för Kommunals medlemmar under hela debatten om hemtjänsten i Umeå.

 

B.
Sanningen om fackförbundet Kommunals position

Det vi i Arbetarpartiet nu gör är att ”dra in” Caviedes självpåtagna rätt att tala för Kommunals medlemmar. Och vår metod är att berätta det som Caviedes så länge undanhållit såväl sina politiska meningsfränder som sina politiska motståndare – såväl inom som utanför Socialdemokratin.

Sanningen är nämligen den att fackförbundet Kommunal varken anser att LOV eller dagens LOU passar för välfärdssektorerna. Då menar Kommunal inte hemtjänsten i Umeå, såvitt jag vet har inte fackförbundet (riksorganisationen) någon position alls när det gäller just hemtjänsten just i Umeå.

Det fackförbundet (riksorganisationen) Kommunal uttalade sig om i samband med motionsbehandlingen på sin Kongress 2016 var skolan, socialtjänsten och sjukvården i hela Sverige. Och vad fackförbundet önskade sig var en ny lagstiftning när det gäller dessa sektorer. Skälet är att Kommunal som fackförbundet inte anser att varken LOV eller LOU är tillfredställande.

Det skrevs en motion till fackförbundet Kommunals kongress 2016 om att avskaffa LOV. I yttrandet från Kommunals ledning (förbundsstyrelsen) i samband med debatten skrev ledningen bland annat följande:

”För att Kommunal ska kunna få gehör för sitt krav att LOV ska avskaffas är en viktig pusselbit att det skapas en annan juridisk lösning för de kommuner och landsting som vill erbjuda sina medborgare möjlighet att välja ett privat välfärdsalternativ. Förbundet har därför till regeringen lagt fram förslag på hur lagen om offentlig upphandling (LOU) behöver förändras för att bättre passa välfärden. Centralt är att villkor enligt kollektivavtal säkras för all upphandlad verksamhet.”

 

C.
Kommentarer till detta yttrande från Kommunals förbundsstyrelse

a) Fackförbundet Kommunal säger alltså att det först måste skapas ett alternativ till ”lagen om valfrihet” LOV innan LOV kan avskaffas.
b) Det framgår att detta alternativ inte är dagens variant av ”lagen om offentlig upphandling” LOU. Istället står det, klart och tydligt, att förbundsstyrelsen anser att ”lagen om offentlig upphandling (LOU) behöver förändras för att bättre passa välfärden….
c) Vi kan även, klart och tydligt, läsa att ”Förbundet har därför till regeringen lagt fram förslag på hur…” LOU ska förändras.
d) Det står även att det är centralt är ”att villkor enligt kollektivavtal säkras för all upphandlad verksamhet”. Detta viktiga krav är redan tillgodosett inom hemtjänsten i Umeå kommun – under LOV!
e) Denna ståndpunkt från fackförbundet Kommunal har framkommit vid flera tillfällen. Så skriver exempelvis Oskar Taxén, jurist på Kommunal riksorganisation, bland annat följande:” Sammantaget är min uppfattning att såväl LOU som LOV är illa anpassade för upphandling i välfärden och att de bör utmönstras till förmån för en egen särskild lag om välfärdsupphandling … ”!

 

D.
Tillbaka till Alejandro Caviedes

Det som inte står är att fackförbundet Kommunal vill avskaffa LOV – för ersätta denna lagstiftning med dagens LOU! Det som står i förbundsstyrelsens kommentar är att fackförbundet Kommunal vill att regeringen ska förändra dagens LOU – inte använda sig av dagens LOU. Det som juristen skriver är att både LOV och LOU borde avskaffas och ersättas med en ny lagstiftning.
Men ingenstans står det att fackförbundet Kommunal vill avskaffa LOV för att ersätta denna lagstiftning med dagens LOU.

Det är just detta som gör Alejandro Caviedes, S, till en politisk bluffmakare. Caviedes har nämligen, under en lång tid, drivit frågan om att just ersätta dagens LOV med dagens LOU. Och i detta sammanhang har Caviedes alltså påstått att Vi i Kommunal har ett kongressbeslut på att LOV ska avskaffas. Därefter har Caviedes satt punkt i sitt referat av Kongressbeslutet. Hur vi än vrider på det som fackförbundet Kommunal skrivit, och det Alejandro Caviedes, S, har sagt (gång på gång) blir det helt enkelt inte samma sak.

Det är inte alls samma sak!

På samma sätt är det en desperat bluff då Caviedes påstår att jag (eller andra inom Arbetarpartiet) skulle ha tagit oss rätten att tala för Kommunals medlemmar. Detta har vi naturligtvis aldrig gjort sken av. Däremot syftar det jag skriver här till att ”dra in” den rätt som Alejandro Caviedes – genom sin grova bluff om Kongressbeslutet – har gett sig själv när det gäller att tala för Kommunals medlemmar – något som han medvetet har gjort sken av under hela debatten om hemtjänsten i Umeå.

 

E.
Alejandro Caviedes politiska framtid

Har Alejandro Caviedes har haft mage nog att bluffa när det gällde innehållet i beslutet på fackförbundet Kommunals kongress, både då han bidrog till att få med sig eget parti Socialdemokraterna och i debatter med andra partier, måste frågan ställas om Caviedes är lämplig att inneha förtroendeuppdrag.

Frågan måste naturligtvis ställas av det parti han tillhör (Socialdemokraterna).

Men om det är Caviedes bluff som ligger bakom den plötsliga vändning inom S – till förmån för att avskaffa LOV och ersätta denna med dagen LOU – så har bluffen påverkat hela Umeå kommun.

Debatten om hemtjänsten i Umeå hade kanske aldrig behövt tas. Och om det verkligen skulle vara så att hela debatten bygger på Alejandro Caviedes (m fl) bluff innebär detta varken mer eller mindre en skandal.

Vi hade, i så fall, kunnat undvika all oro och ångest hos tiotusentals umebor. För det är nämligen så många som har berörts av debatten om hemtjänsten i Umeå. Detta om vi lägger samman de över 1600 brukare och deras anhöriga, de 18 privata hemtjänstföretagen och alla deras anställda som idag tar hand om över hälften av alla som har blivit beviljade hemtjänst i Umeå kommun.

Och om denna debatt, med all ångest och ängslan, har skett helt i onödan så hoppas jag att Alejandro Caviedes parti, Socialdemokraterna, ställer sig följande fråga: är denna representant för S en tillgång för partiet – eller motsatsen?

Är det acceptabelt att Caviedes bluff har fått skapa så mycken ångest och ängslan hos brukare, anhöriga och anställda hos privata utförare inom hemtjänsten. Totalt handlar det om tiotusentals umebor som har berörts !

__________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

Det kommer även fler inlägg om den svenska politiska fegheten.

2 kommentarer

 1. Sören Landby

  Lite off topoc. Men nu är jag förbannad!
  Inte på er utan de politiker som röstade för en utförsäljning av lägenheterna.

  Jag måste säga att politiker i Umeå ska skämmas. Sälja lägenheterna till SKOJARE!
  Men ni bryr er väl inte om att folk kan dö på kuppen?
  Heimstaden struntar i att skotta snö. Det har inte skottat på hela helgen!!! Det är sjuka mängder snö här på Carlshem!
  Inatt fick jag hjälpa loss AMBULANSEN som hade kört fast!!!!!!
  Jag har ringt Heimstaden jour men inget hjälper. Det är FORTFARANDE oskottat och post eller ambulans göre sig icke besvär på Carlshem.

  Vilket ansvar har politikerna som röstade FÖR en försäljning just till Heimstaden???
  De som röstade ja ska skämmas!!!
  Jasägare bör genast komma och handskotta så att post, ambulans m.m kan komma fram. Ellert det meningen att man måste ha en snöskoter för att bo här???

  Nu vet jag iaf vars gränsen för ”seriösa köpare” går när det gäller Socialdemokraterna i Umeå…
  Klåpare…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.