Uppdat 13:30. Vågar inte riksdagens majoritet ställa IS-anhängarna som återvänder inför rätta – trots att mycket pekar på att detta är möjligt ?

 Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

__________________________________

 

* INGRESS

Detta är ett första utkast som jag kommer att bygga vidare på.

På grund av den väldiga betydelse som det skulle ha – om jag/vi har rätt i vårt resonemang nedan – lägger jag ut en preliminär version, med eventuella skavanker, redan nu.

Har jag/vi rätt finns de juridiska redskapen tillhanda för att straffa de anhängare av Islamiska Staten som reste iväg och anslöt sig till denna organisation som begått folkmord genom att försöka förinta folkgruppen yazidierna via massmord, sexslaveri, hjärntvätt, gruppvåldtäkter och andra brott mot mänskligheten.

Har jag/vi rätt står striden idag mellan två läger. Å ena sidan oss som vill göra det möjligt att ställa de som anslutit sig till IS / Daesh, genom att personligen resa till det territorium i Irak och Syrien där IS- kalifatet utropades för att aktivt bidra till att stärka detta, och som har svenskt medborgarskap. Å andra sidan har vi de som aktivt försöker förhindra att dessa IS-anhängare, som direkt och indirekt, är ansvariga för mord och folkmord, ställs inför rätta.

Ibland måste du välja sida.

Har jag/vi rätt i att de juridiska verktygen finns är det oförlåtligt av en politisk, humanitär eller opinionsbildande organisation att inte välja sida. Detsamma gäller för media. Ingen ska kunna krypa in under någon sten för att slippa ta ställning. Det handlar om massmord i syfte att utplåna en hel befolkningsgrupp.

FN:s utredningskommission talar om att den Islamiska Statens agerande mot yazidierna påminner om Förintelsen.

Antingen så arbetar du aktivt för att de som har begått dessa vidrigheter ställs inför rätta. Eller så arbetar du för att skydda de som har stött den Islamiska Staten, genom att resa till dess territorium, för att ansluta sig. Alla som reste och anslöt sig till IS/Daesh i Irak eller Syrien är medskyldiga bl a till denna organisations försök att förinta yazidierna genom massmord, sexslaveri, hjärntvätt, gruppvåldtäkter och andra brott mot mänskligheten. Plus oräkneliga andra IS-brott.

Tillhör du de som anser att folkmord ska bestraffas.
Eller tillhör du de som anser att folkmord ska skylas över.
Det är ”antingen eller” som gäller!

 

* TVÅ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT STÄLLA UTÖVARE AV FOLKMORD INFÖR RÄTTA

Det finns mycket som pekar på att det verkligen går att ställa de anhängare av IS/Daesh, med svenskt medborgarskap – som har återvänt från de områden i Irak och Syrien som Islamiska Staten behärskade – inför rätta i Sverige. Just nu talas det om 150 individer. Och att det finns 100 individer med svenskt medborgarskap kvar i Irak och Syrien, individer som stött IS på platsen. Trots att politiker, media och andra  opinionsbildare påstår att ”den nya lagstiftningen inte hinner komma på plats”- och att det därför inte går att ställa de 150 individer som återkommit inför rätta – finns det mycket som pekar på att även de IS-anhängare har återkommit kan ställas inför rätta. Detsamma gäller för dem som inte återkommit idag men som kommer att återvända till Sverige innan den nya lagstiftningen är på plats, någon gång under hösten 2019.

För att det ska vara möjligt att ställa anhängarna av IS/Daesh inför rätta så krävs dock två delar. Den ena delen handlar om förekomsten av juridiska verktyg. Den andra delen handlar om politisk vilja. Eller brist på politisk vilja.

 

* Juridiska verktyg

Den 3 januari 2010 antog Sveriges riksdag en proposition (JuU10). Denna avskaffar preskriptionstiden för mord, dråp, grovt folkrättsbrott, folkmord, och terroristbrott som begås genom mord eller dråp av vuxna lagöverträdare. 

Detta borde innebära att alla anhängare av IS/Daesh, som anslutit sig till denna organisation genom att resa ned till de territorier som IS-kalifatet behärskade, kan ställas inför rätta. Här. I Sverige.

Då preskriptionstiden är borttagen för bland annat mord, dråp och folkmord blir ju aldrig de brott som dessa IS-anhängare begått aldrig inaktuella.

Jag förstår därför inte varför politiska partier, medier och andra opinionsbildare talar om att ”vi inte hinner” åtala de 150 (sägs det) IS-anhängare med svenskt medborgarskap som återvänt till det av dem lämnade Sverige. Deras brott blir ju aldrig inaktuella i lagens ögon. Detta är ju innebörden i det beslut som riksdagen fattade den 3 januari 2010 genom proposition JuU10!

 

* Politisk vilja

År 2017 uppmanade Europarådet (som inte är ett EU-organ) sina 47 medlemsstater att erkänna att IS/Daesh, eller Islamiska Staten, har begått folkmord på yazidierna.

En rad stater har också ställt sig bakom Europarådet i detta. Europarådet nämner bland annat till Österrike, Frankrike, Storbritannien, Australien, Kanada, USA samt EU-parlamentet och FN. Hos dessa organisationer finns en vilja att återupprätta yazidierna – och straffa IS/Daesh.

De har mycket på fötterna.

Redan år 2016 underströk FN allvaret vad gäller folkmordet på yazidierna bland annat genom följande uttalande: ”Värre än Rwanda” (SvD 16/6-2016).
FN hade granskat IS/Daesh brott via en utredningskommission. Enligt denna rådde ingen tvekan att det som höll på att hända var ett folkmord. IS/Daesh var inte endast ute efter att erövra bland annat staden Sinjar i nordöstra Irak för att ta kontroll över detta territorium och dess civila för att IS-kalifatet skulle växa. IS systematiska dödande, tortyr och människohandel syftande till sexslaveri syftade till att utrota yazidierna som folkgrupp.
IS-anhängarna syftade till att utrota deras kultur, religion, identitet, historia och liv.

Låt oss återgå till Sverige och dess regering och riksdag. Det som krävs är alltså att Sverige följer uppmaningen från bland annat Europarådet och FN, EU-parlamentet samt de ovan uppräknade staterna (som kan vara fler idag) – och erkänner att yazidierna har utsatts för ett folkmord.

Det borde inte vara svårt. Inte när FN:s utredningskommission talar om att det som hänt påminner om Förintelsen.

Om IS/Daesh agerande mot yazidierna erkänns som folkmord av riksdagen kan beslutet 2010 JuU – om att ta bort preskriptionstiden för särskilt allvarliga brott som folkmord och mord – följas och de IS-anhängare med svenskt medborgarskap som anslöt sig på platsen till IS-kalifatet (och nu återkommit till Sverige) ställas inför rätta.

Men den politiska viljan att ställa dessa IS-anhängare saknas!

 

* Brist på politisk vilja

Det är alltså här som den bristande politiska viljan kommer in.

Sveriges riksdag har, genom ett obeskrivligt svek, avslagit motioner som gått ut på att erkänna att IS/Daesh, eller Islamiska Staten, har begått folkmord på bland annat yazidierna. Det är nämligen fel parti/partier som skrivit motionerna. Detsamma har hänt i utrikesutskottet. Även försök att få igenom beslut om att IS-anhängarnas utrensningar av kristna, mandéer och andra minoriteter i Irak och Syrien ska klassas som folkmord har röstats ned. Även dessa initiativ har kommit från fel parti/partier.

Om det skulle vara så att småaktigheten är sådan att riksdagens majoritet hellre vägrar att ställa personer som deltagit i massmord, folkrättsbrott och folkmord inför rätta, än att bifalla motioner från fel partier, finns det faktiskt en mycket enkel lösning. Om det verkligen endast är småaktighet det kommer an på. 

a) De rätta partierna KAN skriva egen motioner till riksdagen – om det är ett beslut i just riksdagen som krävs,
b) De rätta partierna KAN snabbehandla en proposition,
c) Det kan prövas ifall det räcker med att regeringen fattar ett beslut om att yazidierna har blivit utsatta för folkmord, nu på måndag, den 11 mars 2019!

För såvitt jag förstår finns de juridiska redskapen till hands för att kunna ställa de anhängare till IS/Daesh, som rest ned till denna organisations tidigare territorium, inför rätta. Av svenska myndigheter.

Men jag tror det är värre än så – jag tror inte att riksdagens majoritet vill ställa de återvändande IS-anhängarna med svenskt medborgarskap inför rätta.

Jag tror att det är detta som ligger bakom att Sveriges beslutsfattare – riksdagens majoritet – inte sluter upp bakom FN, EU-parlamentet, Europarådet, Österrike, Frankrike, Litauen, Storbritannien, Australien, Kanada och USA. Jag tror att det är detta som gör att samma beslutsfattare inte bryr sig om att FN:s utredningskommission talar om att det som IS gjort mot yazidierna påminner om Förintelsen.

Det tragiska är att det finns ett aktivt motstånd, från vissa partier i riksdagen, mot att ställa IS-anhängare med svenska medborgarskap inför rätta; IS-anhängare som nu har återvänt efter att först ha lämnat Sverige för att kunna ansluta sig till IS/Daesh i det av denna organisation utropade kalifatet i Irak och Syrien; IS-anhängare varav vissa har deltagit i massakrer och som idag värvar nya rekryter till ett IS som inte försvann tillsammans med organisationens territorium.

 

* Samhällskontrakt och rättsstat går förlorade ?

Om det inte finns en politisk vilja att ställa de individer inför rätta som begått folkmord genom att försöka förinta folkgruppen yazidierna – detta via massmord, sexslaveri, hjärntvätt, gruppvåldtäkter och andra brott mot mänskligheten – då kommer något att gå sönder i det svenska samhället.

Värre än så – det kommer att gå förlorat!

Det som står på spel är samhällskontraktet och rättsstaten.

PS. Visste du att al-Qaidas andreman i Irak kom från Brandbergen utanför Stockholm? Al-Qaida i Irak kom senare att bli IS. Du kan läsa mer om denne person på Wikipedia. Se länk: https://en.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Moumou DS.

__________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

Det kommer även fler inlägg om den svenska politiska fegheten.

11 kommentarer

 1. Eva

  Du har rätt den politiska fegheten i Sverige visar sitt sanna jag! Hörde på TV 4 imorse,och man blir ju verkligen skrämd av hur vansinnig fega regeringarna har varit i Sverige det sista 9 åren.Dom har vetat att IS var etablerat,och dom visste att hur många svenskar som helst reste ner till Syrien för och stötta och kriga för IS,en terrororganisation som har begått det värsta illdåd som tänkas kan.Uppfostrat sina barn till kalifatet,mördat och misshandlat minoriteter,andra muslimer,de vantro etc. Nu använder dom media för och få sympati och förståelse för och få återvända. Vad har regeringen gjort? Ingenting! Morgan Johanssson pratar om nån lag som ska straffa dom som är med i terrororganisationer,men dem lagen gäller väl inte för augusti 2019,så det återvändande terroristerna som nu kommer dom går fria!!!Tala om galskap! Vad tänker ni göra?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Eva.
   Ursäkta dröjsmålet. Jag och Arbetarpartiet tänker försöka visa att det FINNS en lagstiftning som regeringen och riksdagens majoritet KAN använda om dom VILL och VÅGAR bestraffa de svenska medborgare som återvänt från det territorium som var IS-kalifatet. Se min blogg den 7 mars. Vi tänker även ställa upp i riksdagsvalet 2022. Inte för att detta kommer att påverka regeringen idag. Men de har tappat vårt förtroende.

 2. Jonsson

  Nej, troligen vill de inte ens ha med frågan att göra. Samtidigt är det en ödesfråga för sittande S/MP-regering. Morgan Johansson bör ställa sin plats till förfogande. En adekvat lagstiftning kunde nämligen ha varit på plats 2013.
  Brotten mot mänskligheten utreds och bestraffas lämpligen på plats i Irak. Eftersom den svenska regeringen verkar sakna handlingskraft. JuU 10 borde de ju haft koll på själva – om vilja funnits.
  Någon form av minnesdag och ett center för att hedra alla offren behövs. Sverige får aldrig glömma dessa omänskliga handlingar. Och, om inte Sveriges regering tar sitt ansvar fullt ut nu, då blir det ett nytt svek mot offren. Ett haveri för Sverige – anarki istället för demokrati.
  Det är en het politisk fråga just nu. Men, ansvaret kommer antagligen sedan att helt lämpas över på polisen.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Jonsson
   Ursäkta dröjsmålet. Det är just detta som är kärnan: de politiker som bestämmer – regeringen plus en majoritet i riksdagen – vill inte ha med frågan att göra. Därför har de ”lägligt” glömt bort att JuU10 (antagen den 3 januari 2010) i kombination med ett erkännande av folkmordet på yazidierna gör det möjligt att ställa de återvändande IS-anhängarna inför rätta. Som jag/vi förstår det.

 3. Eva Bergman

  Jag stödjer verkligen att du/ni går vidare med att undersöka om det går att ställa Svenska IS-återvändare inför rätta på det sätt du skriver.
  Jag läste nyss en artikel i DN där de frågar Margot Wallström varför regeringen röstade nej till motionerna 2017. Hon fick även frågan hur regeringen ser på frågan om folkmord idag. Hon svarade att det kanske kan vara frågan om folkmord?!?

  Du skrev att du inte tror att det finns politisk vilja att ställa svenska IS-återvändare inför rätta. Varför tror du att viljan saknas?

  Eva Bergman

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Eva
   Jag publicerar din kommentar nu samtidigt som jag ber om ursäkt för att jag inte kan svara förrän på tisdag. Skälet är att det hålls ett möte med Umeå kommunfullmäktige i morgon (måndag 24 mars) och idag förbereder jag detta för att delta i diskussionerna under måndagen. Din fråga kräver ett genomtänkt svar, med exempel, så för att ha en chans att leva upp till detta återkommer jag om två dagar. Men jag KOMMER att återkomma.
   Ha en trevlig söndag.
   PS. Mellan 09.00 – 10.00 kommer vår interpellation om behovet att kartlägga hedersförtrycket upp – om vi har tur. Annars kommer den upp någon gång på eftermiddagen efter de olika beslutsärendena. Jag har publicerat denna interpellation i mitt förra blogginlägg. DS.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Eva.
   För 20 år sedan gjorde Socialdemokraterna upp med islamisterna i Muslimska brödraskapet (Islamiska förbundet i Sverige) om att dessa skulle använda sina positioner som imamer i moskéerna till att påverka muslimer att rösta på S, detta i utbyte mot att islamisterna skulle få ett visst angivet antal platser på S valsedlar till kommunerna, landstingen och riksdagen. Det IS gjorde var att utropa ett Kalifat – en stat som styrs av ett prästerskap med en kalif i spetsen som är både en präst och en andlig ledare. Denna styrelseform är oförenlig med synen att vi har allmänna och fria val till en lagstiftande församling som kallas riksdag i Sverige, parlament i Storbritannien och förbundsdag i Tyskland.
   Det Muslimska brödraskapet arbetar också för ett nytt Kalifat, precis som IS, men ”brödraskapet” har anammat en annan metod i Väst. Den går genom att infiltrera de olika partierna. Mehmet Kaplan, tidigare bostadsminister, var islamist knuten till president Erdogan i Turkiet. Men islamisterna har även skaffat sig djupa rötter i Socialdemokraterna. De har ju haft 20 år på sig. Skulle Margot Wallström och Socialdemokraterna ställa IS-krigarna inför rätta skulle de riskera att stöta sig med väldigt många som sympatiserar med tanken på att bilda ett nytt kalifat. Personer som idag besitter en rad positioner inom S. Kom ihåg att SSU (S ungdomsförbund) var helt infiltrerat av islamister. Vissa av dessa SSU:are har nu vuxit ur ungdomsförbundet och sitter på relativt höga positioner inom S. En tvättäkta islamist, Omar Mustafa, valdes in i den socialdemokratiska partistyrelsen (jag tror det var 2013) som suppleant. Efter en vecka blev han avsatt. Men det finns ett skikt inom S som antingen själva är islamister eller är medlöpare till islamisterna. Och idag är sossarna så beroende av dessa, och de röster de drar till S, att den hemska sanningen är att Margot Wallström inte vågar ta strid med dessa krafter. Och skulle IS-krigarna ställas inför rätta skulle det avslöja HUR STORT stödet faktisk är både i Sverige och inom S för IS och ett nytt Kalifat. Du kan även läsa mitt senaste blogginlägg. Där framgår det hur lite dessa grupper av personer bryr sig om sin egen partiledare.
   Jag har sammanfattat detta på ett bättre sätt tidigare:
   Kan det verkligen vara så illa? Ja. I år blir det exakt 20 år sedan Socialdemokraterna slöt en överenskommelse med Muslimska brödraskapet via var sin buffertorganisation. Socialdemokraterna använde sig av dåvarande kristna Broderskapsrörelsen (idag ”Tro och Solidaritet”). Islamiska Förbundet i Sverige är ”brödraskapet” i Sverige. Deras buffertorganisation var Sveriges Muslimska Råd. Under de tjugo år som gått har islamisterna skaffat sig ett väldigt inflytande. Bland annat genom att infiltrera andra organisationer på nästan varje nivå i samhället. Dåvarande ordföranden i Islamiska förbundet (Muslimska brödraskapet i Sverige), Omar Mustafa, valdes t o m in som suppleant i Socialdemokraternas partistyrelse – för att bli avsatt efter en vecka. Idag är han förbundsrektor för det ”brödraskapet” närstående studieförbundet Ibn Rushd. Allra lättast har islamisterna haft att infiltrera MP. Via detta parti tog sig islamisten Mehmet Kaplan ända in i regeringen! På senare tid har det avslöjats hur islamisterna infiltrerat SSU-Skåne. Många kommer ihåg att islamisterna även infiltrerat rättssystemet via de två kvinnliga nämndemännen i Solna Tingsrätt som dömde enligt sharianormer – i namn av Centerpartiet. För att ta några exempel av oändligt många fler.

   • Eva Bergman

    Tack för ditt utförliga svar. Jag har även läst dina andra blogginlägg i ämnet, det känns att du är väl insatt i islam, islamism och jihadism. I ett inlägg skrev du att det är viktigt att tänka på att de flesta muslimer vill ha en åtskillnad mellan stat och religion och att vi ickemuslimer måste stödja dem. Det håller jag verkligen med om. Islamister försöker ju få till en skiljelinje mellan muslimer och icke muslimer men vi behöver flytta skiljlelinjen så att den istället går går mellan oss som vill ha lagar stiftade av människor på ena sidan och de som strävar efter gudsstyre på den andra.
    Tyvärr tror jag du har rätt ang den 20-åriga uppgörelsen. Det är bedrövligt. S hamnar ju på fel sida.
    För ett tag sedan höll Rashid Musa (Sveriges Unga Muslimer) en föreläsning i samarbete med SSU. Jag skrev och frågade varför de samarbetar med SUM som har så tydliga kopplingar till Muslimska Brödraskapet. Fick inte ens svar.
    Det är sorgligt om S bryr sig mer om rösterna än att verka i rätt riktning med de stora problem Sverige har med islamism. Sorgligt och hemskt också om det är många islamister typ Muslimska Brödraskaps anhängare som inte vill att svenska ISjihadister ska dömas. Tyvärr tror jag du har rätt.
    Om det sätt du beskrev för att döma ISjihadister skulle bli verklighet, skulle det inte ändå behövas starka bevis för precis vad var och en gjort sig skyldig till? Eller skulle det räcka med att ha rest till kalifatet och anslutit sig för att kunna döma dem?

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

     Till Eva.
     Ursäkta dröjsmålet. Det blev en stor uppståndelse kring pöbelfasonerna på fullmäktige i måndags.
     Det jag tror är detta: OM alla som har kommit, och som fortsätter att komma, från det område som IS-kontrollerade dels tas in på förhör, dels får sina mobiler och datorer undersökta, liksom sina samtal och sms på mobilerna, sina mail och twitter
     , mm, kartlagda så kommer olika kopplingar att visa sig. Dessa åtgärder kan, såvitt jag vet, göras i samband med en undersökning. Sedan måste givetvis Sverige samarbeta med andra länder som har infört en ”skarp” lagstiftning redan tidigare och jämföra sina uppgifter med dessa länders uppgifter och tillgodogöra sig deras fakta. Detta skulle göra olika personers bindningar än starkare. Lägg därtill de uppgifter som kan fås exempelvis från de kurdiska peshmergasoldaterna i Irak, och dess motsvarighet i Syrien, och sannolikheten skulle öka kraftigt när det gäller att få veta vilka som har varit IS-krigare under den tid som folkmordet på yasidierna pågick. Dessa bör kunna fällas för folkmord och brott mot mänskligheten. Troligen kommer vissa undan. Men i jämförelse med idag, då de 150 som återvänt fått en vänlig klapp på axeln, vore detta ett väldigt framsteg.

     • Eva Bergman

      Som du skriver skulle antagligen en del inte gå att straffa men det skulle ändå bli stor skillnad mot hur det varit hittills.
      Sen är det ju så klart viktigt att Sverige erkänner att yazidierna blivit utsatta för ett folkmord för de överlevandes skull och för förtroendet för Sverige som en human röst i världen.

      Jag är glad över att ni från vänsterhåll har så kloka tankar och mycket kunskap kring islamism. Tyvärr är det inte så vanligt vilket ju gör att dessa viktiga frågor lämnas över till högern.
      Lycka till i erat arbete!
      Eva

     • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

      Till Eva.
      Det skulle bli en stor skillnad. Yazidierna behöver vårt erkännande och stöd. Men dessutom behöver vi som bor i Sverige detta erkännande av folkmordet för att, PÅ ALLVAR, förstå det barbari som den Islamiska Staten / Daesh representerar. Och för att förstå det barbari som alla de anhängare som fanns, och som fortfarande finns IDAG, representerar. Det var nämligen endast en mycket liten del av alla IS-anhängare i Sverige som åkte ned till det av Daesh utropade Kalifatet i Irak och Syrien.
      Tack för dina vänliga ord om vår kunskap. Den har inte varit gratis. MMen den gör att det är möjligt att se sig själv i spegeln.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.