12.00 Den Säpo gripit i Umeå är imam. Han riskerar utgöra en kanal till Umeå för Gävle-imamens tolkning av islam som innebär stöd till Islamiska Staten

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten
____________________________

Ingress
Den umebo som gripits av Säkerhetspolisen och tagits i förvar är imam i en av Umeås muslimska församlingar / föreningar. Västerbottens-Kuriren har tidigare berättat att han har kontakt med den likaså gripne imamen Abo Raad i Gävle. Abo Raad greps tillsammans med sin son, Raad Al-Duhan, för ca två veckor sedan. Imamen i Gävle har under lång tid beskrivits som en av centralgestalterna i den militanta jihadistiska miljön i Sverige.

 

Del 1: Beskrivning av imamen i Gävles (Abo Raad) tolkning av islam

Gefle Dagblad har i en rad artiklar beskrivit Abo Raads tolkning av islam genom en rad olika uttalanden:
* I samband med Islamiska Statens militära framgångar i Irak 2014 uttalade sig imamen Abo Raad bl a på följande sätt på Facebook:
”Bröder och systrar, be till Allah om stöd för deras sunnisyskon i Irak, där de utkämpar ett ödesdigert krig mot svekfullhetens, kufrs och syndfullhetens styrkor (…) Be för era syskon och stötta dem med era pengar, er själva och era tungor”.

* Detta väckte naturligtvis en storm av protester. I detta läge försökte imamen i Gävle förklara sitt uttalande med att han hade syftat på svenska hjälporganisationer. Men detta trodde ingen på. Minst av allt hans egna anhängare. En av dessa uttalade sig på följande sätt i en kommentar: ”Oh Allah, ge seger till våra bröder i den islamiska staten i Irak och Syrien”.

* Abo Raad har också fört fram mycket tydliga synpunkter när det gäller homosexualitet. I en intervju i Sveriges Radio säger han följande: ”Homosexualitet är förbjudet i islam och om ett land följer sharia och styret implementerar lagen, ja då tillämpas guds lag”.

Med ”guds lag” avses dödsstraff.

Men det finns även en rad andra källor som bidrar till beskrivningen av Abo Raads tolkning av islam. En av källorna är vad journalisten Magnus Sandelin vid stiftelsen Doku har skrivit. År 2016 kunde Sandelin avslöja att Abo Raad var medlem i en hemlig facebookgrupp. Namnet på gruppen var avslöjande. Den hette ”Syskon som stödjer Mujahideen” (mujaheddin betyder ungefär ”helig krigare” för islam). Grundaren till facebookgruppen reste till Syrien för att ansluta sig till IS kort efter att han skapat gruppen. I denna hemliga grupp fanns flera svenska IS-krigare. Och i denna grupp ingick även imamen i Gävle (Abo Raad).

Redan 2005 uppmärksammades Abo Raad. Det var i samband med en rättegång mot två andra personer som senare dömdes för finansiering av terrorverksamhet som Abo Raads namn dök upp. Ett vittne berättade att Abo Raad hade bett för självmordsbombare i Irak under en gudstjänst i moskén. Abo Raad var själv inte svarande i denna rättegång. Däremot framkom hans åsikter på ett mycket tydligt sätt. Vittnet berättade följande:
”Imamen bad för dem som skulle spränga sig i luften som ett angrepp på USA:s arme. Man lade också ut en bönematta för att besökarna i moskén skulle lägga pengar på mattan vilka enligt imamen skulle gå till dem som sprängt sig i luften och till de föräldralösa barnen”.
(Källa: Stiftelsen Doku)

Dessa fem exempel från Gefle Dagblad, Sveriges Radio och stiftelsen Doku ger en tydlig bild, både av Abo Raads tolkning av islam, samt att han under lång tid har arbetat för att sprida och förankra denna tolkning av islam, i Sverige. Han fick uppehållstillstånd 1998.

 

Del 2: Kopplingar till Umeå – med dödshot i bagaget
Jag har tidigare berättat om Abo Raads son Raad Al-Duhan, som greps av Säkerhetspolisen samtidigt som sin far, och om hans (Raads) starka kopplingar till Umeå. Jag ska repetera några av dessa umekopplingar samt lägga till en koppling som har ett stort intresse när det gäller den gripne imamen i Umeå.

Den 34-årige sonen Raad Al-Duhan arbetade mot betalning för Umeå kommun i en rad olika befattningar och sammanhang under hela sex år (fr o m 1/1-2009 t o m 31/12-2014). Genom honom har det funnits en kanal, från Gävle till Umeå, när det gäller den tolkning av islam som bland annat Abo Raad representerar.

Raad Al-Duhan fick under åren i Umeå en stark uppbackning. Denna kom både från politiker och tjänstemän. Vi har tidigare redogjort för hans ”politiska” facebook-vänner som bland annat består av Mariam Salem (Nya MP i Umeå) samt av ordföranden för UPAB, Mahmoud Chninou (S). Men dessa tillhörde inte de som backade upp Raad under åren 2009 – 2014.  På den tiden saknade Salem och Chninou politiska positioner i Umeå kommun. Däremot anser jag det vara illa nog att de fortfarande är vänner med Raad på facebook. Raad dömdes för olaga hot så sent som 2017 efter att ha hotat att döda Gefle Dagblads dåvarande chefredaktör.

Stödet till den nu gripne var både moraliskt och ekonomiskt. Stödet gjorde det möjligt för Raad Al-Duhan att bedriva en rad olika verksamheter, bl a en boxningsklubb. Vissa av dessa verksamheter var inte dåliga i sig. Tvärtom. Det stora problemet var att verksamheterna gav Raad möjligheter att bygga upp ett brett kontaktnät bland ungdomar i Umeå. Detta kontaktnät missbrukade Raad. En källa till Gefle Dagblad (7/5) berättar följande om Raad Al-Duhans sympatier för islamistisk extremism:
”- Han tyckte om Osama bin Laden och kunde visa ungdomar med invandrarbakgrund jihadistfilmer från Algeriet och Irak. Inte så att han predikade utan han låtsades som att det var på skoj. Han vågade inte visa sådant för någon med svensk bakgrund. Han pratade även mycket om sin pappa Abo Raad och att han var Europas största imam, med förhoppning att göra honom till en förebild för ungdomarna”.

Jag är mycket, mycket kritisk till att Raad Al-Duhan fick bygga upp ett brett kontaktnät i Umeå som han sedan hade möjlighet att missbruka.

Det handlar inte om att vara efterklok.

Det fanns nämligen personer här i Umeå som, både kraftfullt och envetet, varnade för Raad Al-Duhan. Varningarna riktade sig både till politiker och tjänstemän i Umeå kommun. En del av varningarna byggde på negativa erfarenheter av Raads tidigare arbete med föreningar i Gävle. Tyvärr tog varken de politiker eller tjänstemän som blev varnade för Raad detta på allvar. Idag framstår denna nonchalans som ytterst allvarlig. Jag känner mig tvingad att återkomma med kritik mot de som struntade i varningarna.

 

Del 3: Den gripne imamen i Umeå och kopplingarna till Gävle
Jag ska försöka beskriva de kopplingar som finns mellan den gripne imamen i Umeå – och Abo Raad (samt dennes son Raad Al-Duhan).

A. Den första kopplingen är mer allmän och handlar om förskolan Bilaal.

Bilaalförskolor finns endast på tre orter i Sverige: Gävle, Söderhamn och Umeå. År 2015 avslöjade Gefle Dagblad att Abo Raads släkting Ali Al-Ganas hade publicerat en bild på Facebook år 2014. Bilden föreställde en färdigpackad resväska i vilken det fanns ett pass fanns nedstucket med texten ”Islamiska Staten”. Samt flygbiljetter. Ali Al-Ganas kommenterade bild med sina egna ord: ”Må Allah förverkliga det här”. Innebörden är naturligtvis att han stödde bildandet av Islamiska Staten, dess kalifat och de blodiga metoder med vilka IS-kalifatet bildades. Ali Al-Ganas var anställd vid förskolan Bilaal i Gävle samtidigt som han lade ut bilden med den av mig här redogjorda kommentaren.

Jag måste be alla stanna upp här för att påpeka det självklara: För personer som öppet hyllar exempelvis en fascistisk organisation som begår motsvarande brott mot mänskligheten som IS gjorde då bilden lades ut skulle det naturligtvis ha varit omöjligt att få jobb inom barnomsorgen på vanliga förskolor. Detsamma gäller för skolor, ungdomsgårdar och för alla former av arbete med ungdomar. I Sverige. Men detta gällde ursprungligen inte förskolan Bilaal i Gävle. Efter en våldsam kritik tvingades dock Bilaal-förskolan i Gävle att säga upp Ali Al-Ganas. Detta skedde dock inte omedelbart utan år 2015.

Låt oss repetera.
Bilaal-förskolorna finns på tre orter i Sverige: Gävle, Söderhamn och Umeå! I styrelsen för Bilaal-förskolan i Umeå finns fem personer. Tre av styrelseledamöterna är från Umeå och två var ursprungligen från Gävle (även om en av dessa senare flyttade utomlands). Återigen kan vi se personkopplingar mellan Gävle och Umeå.

Den gripne imamen i Umeå har engagerat sig i Bilaal-förskolan här lokalt.

B. Det verkar även finnas en personlig koppling mellan imamen Abo Raad i Gävle och den gripne imamen här i Umeå. Jag vill understryka att vi inte är 100-procentigt säkra på karaktären av denna personliga koppling. Men enligt vad vi har fått reda på av våra uppgiftslämnare består denna koppling i att den gripne imamen i Umeå är gift med en syster till Abo Raads fru.

 

Del 4: Vår kritik mot församlingen / föreningen var berättigad
Jag har tidigare riktat en mycket hård kritik mot den muslimska församling / förening där den nu gripne umebon verkat som imam. Ett exempel är då denna församling / förening bjöd in den extreme Abu Muadh att tala i Umeå kommuns lokaler (våren 2018). Abu Muadh blev ”rikskänd” då han förhärligade martyrdöden i flera föreläsningar på Youtube. Jag och övriga i Arbetarpartiet har även kritiserat att samma församling / förening tidigare har bjudit in Hussein Halawa, en irländsk imam, som anser det vara rätt att döda homosexuella som agerar på ett visst sätt.

Då vi framförde kritik mot att dessa islamister tilläts tala i Umeå kommuns lokaler drabbades jag och övriga Arbetarpartiet av vad som måste kallas för en ”shit storm”. Men vi stod fast. Predikanter som Abu Muadh och Hussein Halawa ska inte tillåtas tala i Umeå kommuns lokaler. Tyvärr tillät de ledande politikerna i Umeå kommun detta att ske.
Och detta skedde på inbjudan av den muslimska församling / förening i vilken den nu gripne umebon är imam. Säkerhetspolisens ingripande stärker ytterligare vår kritik från våren 2018 mot den förening / församling som bjöd in dessa predikanter. I anständighetens namn borde vissa av de representanter från andra partier som antingen gav sig på oss för ett år sedan, eller som inte ställde upp bakom oss i vår kritik vid denna tid, be oss om ursäkt idag.

 

Avrundning: kanaler från Gävle till Umeå för en extrem tolkning av islam

Jag slutar här för denna gång.

Men jag kommer att återkomma med ny information om Umeå kommuns ansvarslösa beteende när det gäller de händelser som jag har beskrivit i denna blogg. Det handlar om ett mycket ansvarslöst beteende.

Jag vill också understryka att många har frågat mig om namnet på den gripne imamen. Detta namn är dock ointressant.
Det intressanta är om Säpos uppgifter är korrekta:
Det intressanta är de kanaler som jag och andra har kunnat uppdaga, från Gävle till Umeå, för den extrema tolkning av islam som Abo Raad står för.
Det intressanta är att den muslimska församlingen / föreningen, där den nu gripne imamen har verkat, kan ha utgjort en kanal för denna extrema tolkning av islam.

Den tolkning av islam som den församling / förening i Umeå, där den nu gripne imamen verkade, står för är inte representativ för Umeås muslimer. Denna tolkning av islam omfattas av en minoritet av muslimerna i Umeå.

Om bedömningen av imamen i Umeå står fast, vilket innebär att denne utgör ett hot och exempelvis utvisas, kommer jag och Arbetarpartiet att kräva att församlingen / föreningen – i vilken den nu gripne imamen verkade – ska lämna sina lokaler. Detsamma gäller om församlingen / föreningen fortsätter att bjuda in predikanter som förhärligar martyrdöden eller anser det rätt att döda homosexuella.
Ingen kommunledning kan behålla sin legitimitet, och räkna med att bli återvald, om den fortsätter att tillhandahålla lokaler åt en grupp där vissa inom gruppen utgör en kanal till Umeå för en tolkning av islam som innebär ett stöd för Islamiska Staten / Daesh.

__________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

6 kommentarer

 1. Håkan Rombe

  Mycket bra jobbat att avslöja allt detta! Jag häpnar. Man skulle nästan kunna säga att målsättningen inte ha varit att integrera hitkommande muslimer i det svenska samhället utan att integrera Umeå i IS-kalifatet.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Håkan Rombe.
   Målet har i alla fall INTE varit att integrera hitkommande och få dem att acceptera det som ryms inom den svenska lagstiftningen. Idiotin har varit monumental. Det finns fortfarande beslutsfattare, politiska och andra, som inte inser att det krävs KONFRONTATION för att få de som predikar sharia och ett nytt IS-Kalifat att acceptera allmänna och fria val för män och för kvinnor. Vi försvarar ett sekulärt samhälle med demokratiska fri- och rättigheter. Detta krävde kamp vid sekelskiftet, under andra världskriget och det krävs kamp idag. De som kryper för islamister som Muslimska brödraskapet eller Salafisterna är de medlöpare. Precis som det fanns medlöpare, åt fascisterna i Mussolinis Italien, under mellankrigstiden.

 2. Jan Sjöström

  Hej

  Och tack för dina inlägg i en sak som svårligen kan bero.

  Naturligtvis kan vi som land inte acceptera att våra demokratiska
  fundament fritt tillåts erodera. Att konfrontera situationen blir
  således allt viktigare, i detta är jag övertygad om att så kommer
  att ske, kanske inte i dag men definitivt inom en snar framtid.

  Värre är att orsaken till den Svenska sjukan ” snällhet” måste
  identifieras och tillåtas tillföras ”sans och förnuft”. I detta måste
  statsfinansierad media förstå sitt ansvar, ”egen agenda kan aldrig
  under någon omständighet tillåtas för den som är satt att verka
  i ett granskande oberoende”

  Inget samhälle överlever naivitet sett över tid, inget land heller.

  Dagens situation har inte varit svår att förutse, religion bygger
  norm, att tro att dessa normer försvinner när individ beträder
  annan mark är inte bara naivt utan ytterst extremt problematiskt,
  i detta är medias makt över bilden av verkligheten alltid total.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Jan Sjöström.
   Du har helt rätt BÅDE vad gäller att religiösa värderingar inte försvinner eller förändras bara för att en gräns passeras OCH när det gäller medias makt. Det är ett skäl till att vi börjat med egna ”sändningar” via poddradio.

Lämna ett svar till Jan Hägglund Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.