17.15 Raad Al-Duhan, gripen av Säpo, kunde nå unga i Umeå med sitt budskap trots varningar. Läs frågorna jag kommer att ställa i fullmäktige

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten
____________________________

 

Detta blogginlägg innehåller nya uppgifter om Raad Al-Duhan samt de politiker och tjänstemän som gav honom fria tyglar.

 

* Jag avslutade min förra blogg med följande ord:

”Det är inte acceptabelt att det som jag beskrivit ovan nu försvinner – i tystnad och glömska. Någon eller några måste alltså stiga fram. Dels för att be de som varnade om ursäkt. Dels för att förklara sitt eget agerande. Det handlar om den politiska ledningens legitimitet. En sak kan jag lova: jag och övriga i Arbetarpartiet kommer att göra vårt yttersta för att detta inte ska försvinna i tystnad och glömska. 

Och vi är inte ensamma.”

 

*Tyvärr har ingen – varken politiker eller ansvarig tjänsteman – haft mod att stiga fram och säga följande enkla ord:
Det var väldigt olyckligt att vi backade upp en olämplig person så att han fick möjlighet att påverka ungdomar i Umeå,  vi ska göra vårt bästa för att det inte ska hända igen och vi kommer att ta visselblåsare på allvar i fortsättningen”.

Dessa ord är allt som behövs – men orden behövs verkligen!

 

*Kort repetition.
Det som hänt kommer inte att försvinna i tystnad och glömska. Detta löfte kommer jag att göra mitt allra yttersta för att hålla. Tillsammans med de övriga i Arbetarpartiet. Jag kommer att publicera fler och nya informationer om Raad Al-Duhan. Och även om hans medlöpare.

En av dessa nya informationer följer nedan.

Om ingen, som idag har makt och möjlighet att förebygga att liknande händelser återupprepas, kliver fram och säger det självklara, återstår inget annat än att börja publicera namnen på de som struntade i varningarna de fick. Detta gäller både ansvariga politiker och tjänstemän.

Låt mig upprepa de självklara orden:
”Det var väldigt olyckligt att vi backade upp en olämplig person så att han fick möjlighet att påverka ungdomar i Umeå, vi ska göra vårt bästa för att det inte ska hända igen och vi kommer att ta visselblåsare på allvar i fortsättningen”

Ni som har läst mina tidigare bloggar vet allvaret i det som har hänt. Raad Al-Duhan, som fick möjlighet att påverka ungdomar i Umeå under en lång tid, har fällts för att ha dödshotat Gefle Dagblads tidigare chefredaktör och nu är en av de fyra som gripits av Säpo. Ni vet också att denne Al-Duhan backades upp och fick en rad projektanställningar inom Umeå kommun och även en (annan) rad av utmärkelser både av Umeå kommun och andra. Och allt detta TROTS varningar.

Varningarna kom från FLERA håll. Den nuvarande gruppledaren för Liberalerna i Umeå, Peder Vesterberg, var en av de som varnade på ett tidigt stadium.

 

* På vägrarfronten intet nytt

Mariam Salem (Nya MP i Umeå) och UPABs ordförande Mahmoud Chninou (S) fortsätter, demonstrativt, att vara vän med Raad Al-Duhan på facebook. De verkar inte tycka att dödshot mot det fria ordets utövare är någon belastning. Jag får numera frågan om vad deras partikamrater tycker om att de fortsätter att vara vän med Raad Al-Duhan på facebook. Jag svarar så här: jag är säker på att de flesta socialdemokrater i Umeå både är förvånade och förbannade på Mahmoud Chninou.
När det gäller Nya MP i Umeå säger jag att ingen kan veta vad de tycker. De är ju inte valda av medlemmarna, underifrån, i Umeå utan endast tillsatta av partitoppen i Stockholm och saknar därför egen talan.

Slutligen säger jag följande: Det verkar finnas ett band mellan Raad Al-Duhan, å ena sidan, och Mariam Salem samt Mahmoud Chninou, å den andra, som är mycket starkare än både partilojalitet och respekten för de demokratiska fri- och rättigheterna. Vore det inte så skulle de plocka bort Raad Al-Duhan som vän på facebook!

Men detta har inte de båda umepolitikerna gjort i skrivande stund.

Detta trots att det nu har gått över fyra år sedan Raad Al-Duhan dödshotade Gefle Dagblads tidigare chefredaktör och mer än två år sedan han dömdes för dödshotet! Innebörden är att Mariam Salem Nya MP i Umeå) och Mahmoud Chninou (S) helt enkelt VÄGRAR att ta avstånd från Al-Duhans metoder!

 

* Jag kommer nu att publicera nya uppgifter om Raad Al-Duhan

Under åren 2007-2008 var Raad Al-Duhan skolvärd på Östra gymnasiet. Detta innebar ett stort ansvar. Ett skäl till att han väckte negativ uppmärksamhet, och till att personer i hans omgivning började varna för honom, var att han satt utanför kaféet på Östra gymnasiet och läste högt ur Koranen.

Trots att han fick tillsägelser om att sluta med detta så fortsatte han med denna verksamhet. Tänk efter: Vad skulle ha hänt om någon satt och läste högt ur Bibeln utanför ett kafé på en gymnasieskola? Det sannolika är att lärare skulle ringa polisen och säga att de måste komma och hämta psykiskt sjuk person! Men ingen ringde när Raad Al-Duhan satt och läste högt ur Koranen. Och Raad Al-Duhan var inte psykiskt sjuk. Han hade uppbackning. Vilket kan tyckas vara sjukt – fast på ett annat sätt. Uppbackningen var så stark att Raad Al-Duhan kunde strunta i tillsägelser om att han inte fick sitta utanför fiket på Östra gymnasiet och läsa högt ur Koranen. Detta trots att många anställda och elever reagerade.

Men Raad Al-Duhan gjorde det han gjorde med högsta skolledningens goda minne. Därför satt han alltså kvar utanför kaféet på Östra gymnasiet och läste högt ur Koranen. Trots tillsägelser, och ett motstånd, från både elever och lärare!

Än idag vägrar vissa som utgjorde den tidens högsta ledning på Östra gymnasiet att stryka Raad Al-Duhan som vän på facebook! Precis som Mariam Salem och Mahmoud Chninou!

Jag anser att det var ytterst olyckligt att det fanns de som hade anförtrotts ansvaret för en stor del av Umeås unga och som, likt medlöpare, gjorde det möjligt för Raad Al-Duhan att försöka påverka ungdomar i Umeå med sin religiösa tro. Därför är det, enligt min och Arbetarpartiets uppfattning, nödvändigt att ansvariga politiker – exempelvis de som fick varningarna, eller de som har ansvaret idag – stiger fram och tar sitt ansvar.

Det finns mer att berätta om Raad Al-Duhan. Men vi vet alla att han är fälld för att ha dödshotat Gefle Dagblads tidigare chefredaktör. Han tillhör ”de fyras gäng” som har gripits av Säpo. Vad gör att folk har kvar en sådan person som vän på facebook?

 

* Det är min förhoppning är dock att NÅGON, någon endaste en, ska ha civilkurage nog att gå ut och säga att det som hände var olyckligt och att vi måste hjälpas åt så att det inte händer igen.

Det handlar om legitimiteten för de som leder kommunen.

Jag säger det igen och igen: det som har hänt i Umeå är inte acceptabelt och att jag lovar att jag, tillsammans med övriga i Arbetarpartiet, kommer att agera så att det som har skett inte försvinner i tystnad och glömska. Ju längre tid det tar innan ansvariga politiker går ut och säger att det som hände var fel, och att de ska göra sitt bästa för att det inte ska hända igen, kommer jag att publicera nya historier. Men när historierna är slut så kommer jag att publicera namnen på de som inte tog sitt ansvar. På bäde politiker och tjänstemän.

Men jag vill att dessa, eller deras partikamrater, först ska få chansen att själva ta upp frågan.

Det är fullständigt obegripligt, för mig, att höga politiker och tjänstemän i Umeå kommun endast svarar med tystnad. Detta är oacceptabelt. Och det kommer inte att lyckas. Jag repeterar: det kommer inte att lyckas!

 

* För att understryka detta publicerar jag här en interpellation (frågor hela fullmäktige får diskutera) som vi har skrivit och som förhoppningsvis kommer upp på nästa möte med Umeå kommunfullmäktige måndagen den 27 maj.

– – – 

Interpellation

Ingen av oss vill bli lurade av personer som vill påverka ungdomar att se Usama bin Ladin och militanta jihadister i ett positivt ljus. Å ena sidan. Samtidigt är tiden förbi när det går att bortförklara misstag med uttryck som ”vi var för naiva”, å andra sidan.

Vi som försvarar de demokratiska fri- och rättigheterna samt ett sekulärt samhälle måste vidta åtgärder för att gjorda misstag inte upprepas. Om det visar sig finnas substans i de anklagelser som ligger bakom gripandet av en av de imamer som finns i Umeå måste detta få konsekvenser. Vi har tidigare ifrågasatt rätten för personer som hyllar martyrdöden, och personer som anser att människor kan dödas för att de är homosexuella, att predika i kommunens lokaler. Vi har även ifrågasatt rätten för föreningar / församlingar som bjuder in sådana talare att få hyra lokaler av kommunen och dess bolag, exempelvis AB Bostaden.

Mot denna bakgrund vill vi ställa följande frågor:
1. Kommer kommunen att stoppa uthyrningen av lokaler till talare som är kända för extrema åsikter som att hylla martyrdöden och att homosexuella förtjänar döden?
2. Om imamen fälls: kommer föreningen / församlingen – eller vad som uppenbarligen är dess efterföljare med annat namn och andra i styrelsen – att sägas upp från sina nuvarande lokaler samt vägras hyra nya inom ramen för Umeå kommunkoncern?
3. Planerar ledningen för Umeå kommun och dess kommunala bolag att vidta några ytterligare åtgärder i syfte att förebygga att kommunens företrädare åter blir lurade av personer med en islamistisk agenda?

– – –

Det finns de som tycker om det jag skriver. Det finns de som inte alls tycker om det jag skriver. Men jag kommer att fortsätta att skriva. Det som har hänt är alltför allvarligt för att det ska kunna glömmas och gömmas. I DUM tystnad.

Fortsätter tystnaden kommer de ansvariga att namnges.
Det är allvar nu.

__________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

16 kommentarer

 1. Hans J

  Bra att du tar tag i detta, Jan!
  Verkar vara ett alltför känsligt ämne för många inom Umeå kommun. Inte helt förvånande kan jag säga då jag själv arbetade på Östra Gymnasiet under den tid denne Raad var anställd där. Han var väldigt uppburen av ………. Enligt ….. var Raad en person som ”kunde prata med vissa av våra elever på ett sätt som ingen av oss andra anställda kunde.”
  Med det vi vet idag, och vad som borde varit känt för ledande personer redan då, känns ju Raads närvaro vid en gymnasieskola som ett stort misstag. Särskilt om man beaktar den problematik som rådde vid sagda gymnasieskola under just den tiden.
  Återigen; bra jobbat Jan! Viktigt att någon politiker törs stå upp och faktiskt ta denna diskussion. Den politiska fegheten blir ju extra tydlig i fall som dessa. Samtidigt blir det ju extra tydligt hur viktigt det är att åtminstone en politiker i Umeå kommun törs ta upp frågan.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Han J.
   Tack. Dina ord värmer. Det ÄR viktigt att veta vem som får ta hand om Umeås ungdomar. Misstag KAN göras. Men i dagsläget MÅSTE misstagen erkännas och åtgärder vidtas för att samma misstag inte ska UPPREPAS.

 2. Bergis

  Höga politiker? och tjänstemän i Umeå tar inte sitt ansvar eftersom det stör dem där de befinner sig i sin bubbla med höga löner, shoppande efter utemöbler, vad skall jag grilla i eftermiddag. Hur ska jag agera för att få sitta kvar?

 3. Eva

  Nu får ansvarliga politiker i Umeå börja agera som politiker och inte som ett gäng med fega marionetter.Uppdrag granskning visar gång på gång vad som sker i förstäderna där kriminella ungdomsgäng får härja som dom vill,det skjuts ihjäl,ordningsvakter och polis blir traksserade och nästan dräpt,imens står politiker i riksdag och kommun och käbblar om vad? Fegheten är total,och tack och lov för SÄPO,herregud man kan ju nästan inte tänka tanken om inte SÄPO fanns! När inte vanliga politiker kan ta upp bekymringar om extrem islamister som utbrer seg mer och mer gott hjälpat av moskeer,utan och bli kallad vad som helst så är bottennivået nådd,vad om nazismen stormar fram ska Sverige också då stå och bli vingeklippt som dom gjorde under 2.världens krig? Gå till botten med detta,välgarna kräver det,jag vill inte rösta på ett socialdemokratisk parti som hägrar om ett ikke demokratisk samhälle styrd av religiøsa fanatiker!! Sverige är inte en stat styrd av religion och skall aldrig bli det heller ,men det är politikers ansvar och se till att det blir förblir så! Chockerande och läsa vad som förgått! skrämmande! Du måste bara stå på! Förresten har du rätt i din fråga”hur många olkia sorters socialdemokrater finns det?”

 4. Jonsson

  Det är alltså fullt möjligt att vara bosatt och verksam i Sverige låt säga i 25 år? – utan att ha medborgarskap här. Som missionär verkar det nästan …
  Ledarsidorna.se skriver idag om Centerpartiets riksdagskonferens den 15 maj, nästa vecka, inför valet. Ämnet är bl a islamofobi!
  Arbetarpartiet har förhoppningsvis rustat sig med ett mycket stort tålamod. De gamla partierna C, V och S verkar nämligen ha svårt att vilja ändra kurs i religionskaoset. Bra kämpat hittills Arbetarpartiet!

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Jonsson.
   Tack för tipset. Jag ska kolla ledarsidorna.se När det gäller Arbetarpartiet så har vi både hett temperament och stort tålamod. Men för få medlemmar och prenumeranter. Vi förväntar oss en lång kamp. Därför har vi även startat poddradio. Den rekommenderas.

 5. jonas

  Om jag inte tar fel så sitter Mahmoud Chninou fortfarande i Ersbodas S-förenings styrelse. Ordförande också en ”Achmed”- namn som ordförande. Du kan ju kolla att det fortfarande är så nu.

 6. jonas

  En kommentar till:
  Det är ju Christer Lindwall, Ersboda (S) som under lång tid har kämpat för att få med fler ”utomnordiska” medlemmar i föreningen och nu sitter två i det yttersta styret.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Jonas.
   Jag tror Christer Lindwall tillhörde alla de socialdemokrater som inte satt sig in i frågorna – om hedersförtryck och religiös extremism – och som därför ville ha med alla som de trodde, i sin tur, kunde dra röster till S. Sedan har det hela exploderat i ansiktet på dem. Det finns ett engelskt uttryck för detta. Ignorance. Fast i detta fall gäller det ett helt, statsbärande, parti bildat 1889. Socialdemokratins (som helhet, individuella undantag har funnits) agerande i dessa båda frågor tillhör partiets politiska bottennapp.

 7. jonas

  Ersboda s-förening
  Ordförande: Mahmoud Chninou
  e-post:

  (utdrag från S-föreningarna i bl.a Umeå)

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Jonas.
   Tack. Då är saker och ting fortfarande som de varit tidigare. Mahmoud Chninou är både ordf. i Ersboda S-förening och för Umeå Parkerings AB (UPAB).

 8. Andreas

  Hej Jan!

  Jag tycler att det är patetiskt hur mycket du bryr dig om Mariam och Mahmoud fortfarande är vänner med Raad på Facebook. Det kommer ändå inte göra någon förändring att avstå en person på det sättet. Tycker det verkar va så att du har rasistiska skäl om hur du skriver och brinner inom dig på ett annat sätt. Jag tycker det är okej att sitta och läsa koranen högt, man behöver inte skrika men att läsa högt är en del av att lärteknik för att då memorera det som står. Och det är en del av den muslimska traditionen. Att säga att om en annan person hade suttit i hans situation och läst högt från bibeln hade kallats för psykopat är skrämmande. I Sverige händer det tyvärr oavsett vilken Religion man har. Och ändå skriker Sverige att vi har religionsfrihet och att vi får utöva våra Religioner precis som bi vill. Sverige är dubbelmoral.

  Sluta skyll på religion. Sluta vara hjärntvättade.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Andreas – 3 nov 2019
   Du får gärna sitta och läsa Koranen högt. Eller Bibeln. Men problemet med Raad Al-Duhan är bland annat att han har dömts – både i Tings- och Hovrätt – för att han dödshotade en chefredaktör på Gäfle Dagblad då tidningen gjorde en kritisk granskning av moskén där huvudpersonen i det wahhabitiska salafistiska nätverket var imam. Imamen är Raad Al-Duhans far. Du talar om att läsa högt ur Koranen. Jag talar om att Raad Al-Duhan blivit fälld för dödshot. Han har också talat väl om Usama Bin Laden samt visat film, för ungdomar i Umeå, med våldsbejakande jihadister. Tala om att vara falsk. Regeringen i detta land må ha agerat som politiska idioter. Men de kommer att bytas ut. Det finns fortfarande tänkande personer i Sverige.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.