Censuren på Umeå stadsbibliotek har väckt starka känslor. Jag publicerar ett urval av kommentarer samt mina svar.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten – hör av dig
____________________________

Mina båda bloggar om vad som hänt på Umeå stadsbibliotek har blivit både mycket lästa och mycket kommenterade. Jag publicerar kommentarerna och mina svar på dessa nedan. Mitt tredje blogginlägg angående den censur som har förekommit vid Umeå stadsbibliotek kommer på fredag kväll eller lördag morgon.

 

Kommentar från Asha
Att du orkar fortsätta allmän anklagelser från höger till vänster och framförallt mot personal så kallade arbaaatarepariet där ingen jobbar.

Svar till Asha.
Skälet till att jag orkar är att försvaret av de demokratiska fri- och rättigheterna samt det sekulära samhället är av avgörande betydelse. Rättsstaten är av avgörande betydelse. Men när en liten grupp, med ett stort förakt för umebornas omdöme, i hemlighet beslutar sig för att först köpa in viss litteratur. Och sedan slänga denna litteratur på grund av vad som sannolikt är påtryckningar från politiskt eller religiöst håll så måste någon våga stå upp för yttrande- och tryckfriheten. Detta irriterar uppenbarligen dig. Din kommentar tyder på att du gillar att de anställda vid stadsbiblioteket, i hemlighet och efter påtryckningar, har gett efter för kravet på att de ska överge yttrande- och tryckfriheten. Din kommentar tyder på att du ogillar att denna ljusskygga verksamhet kommer fram i ljuset. Du och jag har helt uppenbart en helt annan syn på de demokratiska fri- och rättigheterna. Vi har även en helt annan syn på behovet av att försvara det sekulära samhället. Men dessa värden är så viktiga för mig att de får mig att orka bekämpa de uppfattningar du uppenbarligen står för. Antingen försvarar du yttrande- och tryckfriheten då de angrips av fiender. Eller så överger du dessa rättigheter. Det finns inga neutrala.

Kommentar från Gutenberg (till Asha)
Vad menar du med anklagelser till höger och vänster? Det här är en väldigt specifik anklagelse om en specifik handling att rensa ut en specifik bok. Hägglund lägger ju också ansvaret på ett specifikt bibliotek. Varför reagera mot detta?

Svar till Gutenberg
Tänk vilket lyft det var för yttrande- och tryckfriheten att Gutenberg uppfann tryckpressen. Det bröt vad som i praktiken var ett kyrkligt bokmonopol. Ny finns det andra kyrkor, politiska eller religiösa, som vill återinföra åsiktsmonopolet. Och första steget är att få folk att acceptera censur. Vill du försvara yttrande- och tryckfriheten hör av dig till mig.

Kommentar från Gunnar
Bra jobbat Janne.

Svar till Gunnar.
Tack. Din kommentar värmer. Det känns verkligen som om alltför få fortfarande har svårt att inse den fulla vidden av sveket mot de demokratiska fri- och rättigheterna som har skett på Umeå stadsbibliotek. Det handlar om ett den moderna tidens bokbål.

Rekordmånga har läst vad jag skrev. Det var 1247 sidvisningar. Men rekordfå skriver kommentarer. Många slår ifrån sig en skrämmande verklighet. Det vi ser är samma mentalitet som alltid har varit förutsättningen för att de demokratiska fri- och rättigheterna inskränks. Alltför många tar saker som välfärd och demokrati för givna. Ska det krävas en ny fatwa som den mot Salman Rushdie för att fler ska engagera sig i försvaret av det demokratiska och sekulära samhället. Det som umeborna måste förstå är att – vilket jag är övertygad om – en minoritet (men dock) personal på Umeå stadsbibliotek har börjar censurera böcker. Som IB.

Kommentar från Josephine
Jag har läst boken dock inte lånat den från stadsbiblioteket. Den hade en del att tillföra till debatten kring invandring och integration, utan att jag för den delen medhöll i allt författaren skriver. I Tyskland är boken väldigt stor och var om jag inte misstar mig en av 2018 mest sålda böcker i sin genre (politiska böcker).

Men vad mig personligen tycker om bokens innehåll är inte den centrala frågan. Utan frågan om det djup felaktiga att plocka bort boken, för att någon är missnöjd med dess innehåll. Ett sådant överträdelse av demokratins spelregler är allvarligt.

Mycket bra att denna handling kommer fram.

Svar till Josephine.
Tack. Du har helt rätt. Det handlar inte om ifall Thilo Sarrazin har rätt i allt som han skriver eller inte. Det handlar om tre saker:
a) ska biblioteket föra väsentlig litteratur,
b) ska (en minoritet av) de anställda vid Umeå stadsbibliotek tillåtas att ostraffat censurera litteraturen,
c) ska de anställda få ljuga om sitt tilltag för låntagare – utan konsekvenser (nästa blogg) ?

Kommentar från Tomas
Bra att någon vågar vara obekväm och dra fram detta i ljuset. Ser fram emot att läsa om låntagaren. Ser ännu mer fram emot att någon ansvarig kliver fram och förklarar detta minst sagt märkliga agerande.

Svar till Tomas.
Tack för dina ord. Jag väntar också på att någon ansvarig ska stiga fram. Antingen för att påstå att jag ljuger. Eller för att be umeborna om ursäkt.

Kommentar från Lars-Erik
Fruktansvärt agerande, men bra att det kommer upp i ljuset. Har man lyckats få personalen att gallra böcker och författare man avskyr en gång så kommer man göra det igen. Jag hatar homeopati, new-age mumbo-jumbo och sådant skit, som i vissa fall är direkt farligt för människors hälsa. Ändå skulle jag inte vilja att biblioteket gallrade bort sådant. Ett utomordentligt slag mot den politiska fegheten.

Svar till Lars-Erik.
Tack. Du har fattat poängen i denna strid. Det handlar inte om huruvida du gillar innehållet i en eller annan bok. Det handlar om att försvara yttrande- och tryckfriheten. Det är fullständigt oacceptabelt att några ur personalen på Umeå stadsbibliotek plockar bort vissa böcker – strax efter att inköpare på samma biblioteket köpt in denna bok. Det finns endast ett namn på vad som har förekommit och det är censur. Denna censur som en minoritet (hoppas jag) av de anställda på Umeå stadsbibliotek sysslar med innebär att de trampar på yttrande- och tryckfriheten. Du har rätt i att det som har skett väcker en rad frågor:
a) Har detta skett tidigare – genom bortplockning ur hyllan eller genom att vissa böcker helt enkelt inte har beställts,
b) Vilket är skälet till att boken plockades bort en kort tid efter att den placerats ut i hyllan – politisk påverkan eller religiös,
c) Vad styr på stadsbiblioteket – deras egen värdegrund eller Sveriges grundlagar?
d) Vågar någon säga emot internt – eller är grupptrycket så hårt att anställda ser övergrepp mot grundlagen utan att våga slå larm?

Alla som vill försvara yttrande- och tryckfriheten hör av sig till mig.

Kommentar från Frank Pettersson
Att ge efter för politiska påtryckningar är helt oacceptabelt. Oavsett om de kommer från islamister, nazister, svenska kyrkan eller anonyma hot. Den demokratiska rättigheten som offentliga bibliotek innebär måste försvaras. Bra att detta kommer upp i ljuset!

Svar till Frank Pettersson.
Det är helt oacceptabelt av ett stadsbibliotek att ge efter för hot. Eller för påtryckningar. Vare sig de är av politisk eller religiös karaktär. Alla som vill försvara yttrande- och tryckfriheten skriv till mig.

Kommentar från Agnes
Hej Janne, det är bra att detta kommer fram, jag trodde inte att något sådant förekom på kommunala bibliotek, det är upprörande. Tack för ditt arbete och mod att skriva om saker som är viktiga och kanske retar upp människor med andra åsikter än dina.

Svar till Agnes.
Tack. Det är väldigt upprörande. Och jag hoppas att någon, politiker eller bibliotekstjänsteman/kvinna, tar bladet från munnen och antingen kallar mig för en lögnare eller ber umeborna om ursäkt. Men Umeå har en tystnadskultur utöver det vanliga. Men problemen försvinner inte bara för att en massa fega stackare sticker huvudet i sanden. Alla som vill försvara yttrande- och tryckfriheten hör av sig till mig.

Kommentar från Peter
Bra jobbat Janne!

Svar till Peter.
Tack. Jag lovar att jobba visare.

Kommentar från Jonsson
Det finns en bibliotekslag.

Historiska serien Tintin blev föremål för en aktivistisk utrensning i ett annat svenskt bibliotek. Det tilltaget godtogs inte om jag fattat rätt.
Trist att låntagaren fick ett dåligt bemötande.
Tack, för en mycket uppfriskande och läsvärd blogg.

Svar till Jonsson.
Tack för dina ord om bloggen. Det som jag är ute efter är att få folk att vakna upp och inse några saker. En av de viktigaste är att yttrande- och tryckfriheten faktiskt ÄR hotad i Sverige. Och hotet kommer från en grupp människor som har POSITIONER men saknar RYGGRAD nog att försvara yttrande- och tryckfriheten. Jag inleder varje blogg med en devis om den politiska fegheten i Sverige samt uppmanar folk att höra av sig om de vill göra en insats i kampen för att försvara demokratin och det sekulära samhället. Dessa värden har uppenbarligen fiender på Umeå stadsbibliotek. Vill du bidra i kampen för yttrande- och tryckfriheten så skriv till mig.

Kommentar från CE
Ja, vem är övermänniskan som tar sig friheten att bestämma vad vi ska få läsa om och inte? Med eller utan påtryckningar. Om påtryckningar och hot uttalats föreslår jag att dom omedelbart polisanmäler, men ställer fram boken igen. Om den inte redan är fördärvad. Självklart håller inte alla med om allt som skrivs eller sägs och det måste man inte, men det är ett allvarligt övertramp att angripa det fria ordet och bör inte få passera obemärkt. Den skyldige måste få veta att vi inte accepterar detta och jag tycker att dennes tjänst ska ifrågasättas, att någon med den agendan har den typen av makt är ingen bra kombination. Som sagt, vad mer får inte stå på hyllorna? Man kan inte bli allmänbildad om man inte får läsa om allt. Däremot tror jag att du skulle behöva väsnas lite mer än att ”bara” blogga om det Janne, för jag tror inte att någon kommer att våga stå för det så enkelt. Tack för att du tar upp ämnet och skriver utförligt om det!

Svar till CE.
Tack för ditt stöd. Ja, du har rätt att det inte räcker med att blogga. Jag ska skriva en interpellation om detta och ta upp frågan om vad som hänt i Umeå kommunfullmäktige. Kanske i en debattartikel/insändare också. Men jag lovar att väsnas. Det som skett är ett angrepp på det fria ordet, som du på pekar, och detta kan bara inte få passera obemärkt. Eller obestraffat.

Kommentar från Björn
Bedrövligt när personal bedriver en egen form av urval av litteratur, oavsett innehåll. Bra jobbat Jan

Svar till Björn.
Tack. Jag gör mitt bästa när låntagare som har behandlats illa och kan bevisa sina påståenden vänder sig till mig för att få hjälp med den oacceptabla attityd som vissa (säkert en minoritet) i personalen vid Umeå stadsbibliotek har visat upp.

Kommentar från Jan Sjöström
Hej.
Naturligtvis har du rätt i sak. Det är inte under någon omständighet
acceptabelt att person i tjänst hos allmänhet beslutar att via påverkan
eller begränsning av den fria tanken vinna gehör för den personliga
övertygelsen.

I vårt land innebär demokrati rätt till fri åsikt. I detta spelar bibliotek
ofta en avgörande roll, av detta skäl ska det inte vara möjligt att begränsa
eller styra utbud i egen personlig agenda.

Utbudet skall ovillkorligen präglas av allsidighet och får inte styras av
ideologiska eller religiösa påtryckningar. Att ogilla någons åsikt – ger
naturligtvis aldrig person i offentlighetens tjänst rätt att obstruera i
demokratiska fundament.

I Umeå styr (S) som bekant, trotts detta äger inte politiken rätten till
tanken, det är med andra ord inte möjligt för (S) eller annan, att via
censur eller tillrättaläggande / utbildande åtgärd tillhandahålla rätt
s k värdegrund. Till detta är en tjänstepersons agerande alltid
underställda politiska beslut.

Med andra ord så ska det inte vara möjligt för politisk åsikt att sortera
innehållet i den offentliga miljö som utgör försvaret av det fria ordet.
J O har i återkommande beslut riktat kritik mot ”folkbibliotek” som i
alla delar sett skäl att överge tankar på allsidighet och i detta de
förutsättningar som ger demokrati.

Oavsett så har vi i Sverige inget formellt skydd av våra grundlagar,
det förutsätts att ansvar ska tas via våra tillsynsfunktioner. Huruvida
detta förhållningssätt ger respekt för ”lag och regel” är ytterst till stort
tvivel, numera är ord från tillsynsfunktion närmast att betrakta som
chimärer, d v s om någon reaktion överhuvudtaget.

Problemet / tillståndet kan och ska definieras som ytterst allvarligt
detta enär respekten för gemensamt fattade regelverk / demokratin
riskerar att försvagas. Personligen ser jag inte annan lösning än att
”återinsätta ansvar” för alla, även de som verkar i publik tjänst.

Svar till Jan Sjöström.
Tack för din utredande kommentar. Jag tackar särskilt för upplysningen om hur JO har sett på denna typ av självtillräckligt agerande. Och det vore bra ”återinsätta ansvar” för alla.

Kommentar från Rahime
Jag håller med. Det är inte acceptabelt!
Tyvärr har liknande hänt i andra kommuner. I Ekerö kommun försökte biblioteket förhindra att Tino Sanandajis bok Massutmaning köptes in. Lyckligtvis de kördes över av kommunen.

Svar till Rahime.
Tack för denna värdefulla upplysning. Jag skulle tro att den bok av Tino Sanandaji finns i Umeå kommun. Men varför inte kolla. Jag tar gärna emot hjälp. OM vi vill kolla upp saken och OM (mot förmodan) boken inte skulle finnas i Umeå kommuns biblioteksväsen så gå inte med på att de ordnar ”ett fjärrlån”. Föreslå att de köper in boken och hör av dig till mig. Men bara OM du har tid.

Kommentar nr 1 från Erik
Hej Jan,
Pratar du händelsevis om någon av Thilo Sassazins böcker?
Det du beskriver är mig veterligen inget konstigt. Biblioteken tilldelas stora mängder böcker månadsvis, bl a genom Statens Kulturråd. De köper också självmant in böcker samt förskansar dem på andra sätt. Samtidigt tvingas de hela tiden gallra i sina bestånd, och då ryker böcker med låg utlåningsfrekvens.

Särskilt många böcker gallrades från Umeå stadsbibliotek i samband med flytten till Väven. Detta har en och annan tjänsteman försökt tona ner, men det finns rätt bra statistik på detta, samt även dystra bilder på containrar på väg till Dåvamyra.

Det vore hur som helst intressant att veta vilken bok det är frågan om.

Svar till Erik.
Jag ska återkomma till vilken bok/böcker som det handlar om i senare blogginlägg. Jag ber dig ha tålamod. Det jag kan säga är att den bok som jag talar om stod i hyllorna på Umeås stadsbibliotek så sent som under hösten 2018. Alltså långt efter flytten av stadsbiblioteken från Vasaplan till kulturhuset väven. Så detta handlar om aktiv handling med största sannolikhet som ett resultat av att någon politisk / religiös biblioteksbesökare reagerat negativt på bokens förekomst. Ren politisk censur.

Kommentar nr 2 från Erik
Jag förstår att du vill bygga upp dramaturgin i din blogg, men det skulle onekligen se mer seriöst ut om du lade alla fakta på bordet, istället för att undanhålla dem från läsarna. Detta är extra viktigt när man går ut med en anklagelse (tyvärr är det heller inte ovanligt i den nya tidens mediaklimat).

Utan att säga om du har rätt eller fel i din anklagelse vill jag i alla fall be dig betänka att de kommunala biblioteken tvingas gallra tusentals böcker årligen, och att det främst är skick och utlåningsfrekvens som styr vilka som måste ryka. De flesta bibliotekarier håller nog med om att det fria ordet är viktigare än allt annat, särskilt något i sammanhanget så futtigt som politik och personliga preferenser. En bok, som inte är skriven på svenska, och därtill författats av en tysk politiker, låter emellertid inte som någon kioskvältare.

Svar nr 2 till Erik.
Jag kommer att lägga alla fakta på bordet. Jag är dessutom, som jag betonat, övertygad om att en majoritet av de anställda vid Umeå stadsbibliotek sätter frågorna om yttrande- och tryckfriheten högt. Jag har också understrukit att jag är övertygad om att de som har satt sig över vad som är moraliskt och/eller juridiskt rätt utgör en minoritet. Det jag är så obeskrivligt less på, när det gäller beslutsfattarna i Umeå kommun (både vad gäller politiker och tjänstemän) är deras ”decennielånga” metod att tiga ihjäl saker – ofta genom ATT DRA UT PÅ TIDEN I DET OÄNDLIGA.

Efter att ha misslyckats med att få någon ansvarig att just ta ansvar och ge ett redigt svar måste du ursäkta mig för att jag nu har tänkt använda mig av en liknande metod. Jag tänker också dra ut på tiden. Detta till dess att någon ”biblioteksansvarig”, förhoppningsvis, bryter detta mönster av tystnad och går ut och ta ansvar för detta flagranta moraliska och/eller juridiska brott mot yttrande- och tryckfriheten.
Det här handlar inte om ifall boken är en kioskvältare eller inte. Du bör inte ”go down that road”. För med detta som måttstock skulle väldigt många klassiker, som varje välsorterat bibliotek med självaktning bör föra, kunna rensas ut. Då blir detta en helt trivial sak om utlåningsstatistik. Men jag VET att så inte är fallet. Och jag KRÄVER att någon tar på sig ansvaret och erkänner att det som har skett är väldigt, väldigt fel. Yttrande- och tryckfriheten är kärnan i det demokratiska systemet. Jag hoppas att vi är överens om den saken. Jag kommer inte att tillåta att detta ”trivialiseras” bort.

Kommentar från Fredrik
Det är ytterst beklagligt att du föregår rättvisan, åter igen, genom att påstå något som eventuellt inte är ett lagbrott. Du är, precis som alla andra medborgare i landet, fri att ha en åsikt men du är inte fri att döma någon eller några – framför allt inte juridiskt. Jag hävdar detta då du inte är domare vid någon av våra domstolar, utan precis som jag en lekman i ämnet juridik. Din erfarenhet från politiken gör dig inte mer, eller mindre, kvalificerad att döma en annan människa och då bör man (min åsikt) avstå från att göra det.

Och i detta inlägg hävdar du att någon eller några i personalen på Umeå Stadsbibliotek eventuellt brutit mot lagen, detta utan att helt och fullt tala om VAD. Hur ska någon kunna försvara sig mot sådant beteende? Skulle du själv acceptera att bli anklagad för något utan att denne som anklagar dig säger vad det är? Så klart inte. Ingen vettig människa skulle acceptera det.

Och, det är inte förbjudet i Sverige att begå brott av moraliskt art – av den enkla anledningen att det inte är ett brott. T ex kan en person ha sex med någon annan än sin partner utan att dömas till varken böter eller fängelse för det i Sverige. Det är faktiskt av den anledningen till varför vi kallar oss för en rättsstat – att vi har domstolar och lagar som grundas på juridik och inte moral. För, vems moral ska vi följa Jan? Din? Min? För i princip ingens moral är den andre lik, vilket betyder att det blir en omöjlighet att döma någon utifrån moraliska perspektiv.

Och till sist, i blogg efter blogg har du hårt gått åt islamistisk extremism bl a utifrån att du menar att dessa människor bygger samhällen utifrån ideologiska och moraliska aspekter som inte borde finnas i varken Sverige eller någon annanstans – men då kan du inte använda din ideologiska övertygelse och moral heller för det innebär hyckleri. Att påstå att du vet och kan mer/bättre än andra som har en annan ideologisk uppfattning än dig.

Svar till Fredrik.
Jag föregår inte rättvisan. Jag säger att det som skett är ett moraliskt och/eller juridiskt brott. Moraliskt eller juridiskt. Eller både och. Men det handlar inte om att föregå något. Det som har skett HAR nämligen skett. Och det var ALDRIG menat att hamna i dagsljuset. Istället är det så här: Om inte jag hade skrivit om detta moraliska eller juridiska brott hade ingen fått veta om något som skedde för minst 6 månader sedan. Jag har lyft fram något ytterst ljusskyggt i ljuset. OM du är intresserad av rättvisa borde du tacka mig. Om du är intresserad av att skydda ljusskygg verksamhet då ska du skriva som du skriver. Och säg inte att jag föregår något. Det antyder att någon instans skulle ha ”prövat” detta missförhållande OM INTE JAG BERÄTTAT OM DET. Men så är inte fallet. Det enda din kommentar går ut på är att det är synd att jag lyft fram det ljusskygga i ljuset.

____________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

13 kommentarer

 1. Alice

  Jag är så otroligt tacksam att du belyser dessa viktiga ämnen som yttrandefrihet och tryckfrihet. Slår vi inte vakt om dessa friheter, och försvarar dessa från angrepp från mörka krafter, så kan snart vår demokrati vara hotad.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Alice.
   Tack Alice. Det som hänt vid Umeå stadsbibliotek är en del av det arbete som bedrivs av kretsarna runt imamerna i det wahhabitiska nätverk mot vilka Säpo slagit till. Vill du bidra i försvaret av yttrande- och tryckfriheten så kontakta mig.

 2. Rahime

  Jan,
  Jag har varit på biblioteket och letat efter Tino Sanandajis bok Massutmaning. Och den boken finns! Men den är utlånat på alla biblioteken. Så censur gäller inte för Sanandaji i Umeå.

  Jag vill också tacka dig Jan för att du försvara oss muslimer som vill följa svensk demokrati.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Rahime.
   Det allra viktigaste är att den majoritet av muslimer som är inställda på att följa svenska lagar känner sig företrädda av någon person, grupp eller parti. Det är mitt mål att bidra till detta på det sätt som jag kan. Det är denna majoritet av muslimer som måste organisera sig mot islamisterna. Tyvärr är islamisterna de som organiserat sig. Och därför får dessa företräda ALLA muslimer och ofta även de icke-muslimer som som kommer från länder där islam dominerar. Vill du bidra i kampen för yttrande- och tryckfrihet – hör av dig till mig.

 3. Lars-Erik

  Det är talande att taktiken från de som angriper dig inte handlar om att försvara stadsbibliotekets agerande, det vill säga att du har fel och de gjorde rätt. De misstänkliggör dig eller ifrågasätter din rätt att berätta att detta hänt. Antiintellektuell och primitivt. Tyvärr en allt för vanligt taktik idag.

 4. Pensionerad bibliotekarie inte i Umeå

  Vad vet du egentligen? Att Umeå stadsbibliotek köpt in boken? Den kan lika gärna ha förvärvats som gåva. Att någon (inte du själv) sett den i hyllan på biblioteket? Att det är en absolut sanning att bibliotekspersonalen ställt den där och inte någon annan. Jo, det händer ganska ofta på våra svenska folkbibliotek. Tittar man i den svenska nationalkatalogen Libris finns inte ett enda exemplar registrerat i Sverige så den besudlar inte någon hylla i Uppsala som du så målande beskriver det. Att alla bibliotek i landet skulle ha alla böcker i världen är absurt så därför har vi ett världsomfattande system med fjärrlån. Helt korrekt av personalen att erbjuda fjärrlån av böcker som det egna biblioteket inte äger. Varför är det så kränkande, det är ju en fantastisk service? Hur kan ett erbjudande om att tillhandahålla boken ses som censur? Dina andra anklagelser vet jag ingenting om men jag blir betänksam när du som kommunpolitiker uttrycker dig så tvärsäkert.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Pensionerad bibliotekarie inte i Umeå.
   1. Ja. Det är en ABSOLUT SANNING att viss personal vid Umeå stadsbibliotek både köpt in boken i fråga samt tagit bort samma bok. Sannolikt beroende på påtryckningar av politiska och/eller religiösa skäl.
   2. Det är ABSOLUT INTE ”helt korrekt” av vissa i personalen att erbjuda fjärrlån. Detta gör de nämligen för att dölja att de har ”censurerat bort” den bok av Thilo Sarrazin som de under en kort period hade på hyllorna efter att de köpt in boken.
   3. Det är inte mig som person som vissa i personalen har kränkt. De har satt sig över yttrande- och tryckfriheten, vilket är YTTERST ALLVARLIGT, samt tagit sig rätten att bestämma att umeborna varken ska få se och läsa denna bok. Detta är mycket kränkande. Mot alla som anser att yttrande- och tryckfrihet är viktigt.
   Sedan kan det vara intressant, för de som läser detta, att veta att du just nu sitter i Umeå och skriver. Tvärtemot vad du påstår.

 5. Blomman

  Verkar ju minst sagt underligt att Timo S omstridda bok finns tillgänglig, men att en bok på TYSKA (som knappast många umebor kan) skulle gallras ut i smyg. Som någon påpekade brukar samtliga böcker på folkbiblioteken listas i Libris nationella databas och kan verkligen vilken bibliotekarie som helst gå in och radera i den databasen?

  Är du säker på att du inte hemfaller åt ganska långsökta konspirationsteorier?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Blomman.
   Ja. Jag har nämligen svart på vitt på att Umeå stadsbibliotek har haft den bok som vissa av de anställda beslutat att censurera och plocka bort. Jag ska naturligtvis publicera mina bevis. Under tiden vill jag att du ställer dig själv följande fråga: om jag ljuger – varför går ingen på stadsbiblioteket ut försvarar sig?
   Det jag påstår är verkligen allvarligt.
   Men trots det mötes det som jag skriver endast av tystnad. Vore alla på biblioteket i fråga oskyldiga till den censur som jag talar om skulle deras enhets- eller verksamhetschef på ut och slå tillbaka mot mig. Eller självaste ordföranden för Kulturnämnden. Men det enda som jag bemöts av är TYSTNAD. De skyldigas tystnad. När du fått de bevis som du vill ha är du välkommen i försvaret av yttrande- och tryckfriheten.

 6. Pensionerad bibliotekarie inte i Umeå.

  Jag påstår att jag inte är bibliotekarie i Umeå, mitt yrkesliv har utspelat sig på helt andra orter oberoende av var jag bor nu. En del av oss hinner flytta flera gånger under ett långt yrkesliv. Så jag skriver inte för att försvara mig eller någon närstående kollega vilket du insinuerar. Kan vara intressant för dem som läser detta.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Pensionerad bibliotekarie inte i Umeå.
   Jag har aldrig trott eller insinuerat att du har arbetat som bibliotekarie i Umeå eller försvarar någon närstående kollega. Du har självklart arbetat någon annanstans. Hade du arbetat här i Umeå skulle du aldrig ha skrivit. Det finns nämligen ingen bibliotekarie i Umeå kommun som deltar i denna debatt. Skälet till detta är att de mycket väl VET vad som har hänt. Problemet är att vissa, ett fåtal, sätter tonen för den majoritet av bibliotekarier som har respekt för demokratin. Ta och fundera ett slag på varför du, med ditt yrkesliv någon annanstans, är den ende/enda bibliotekarie som deltar i denna debatt? Jag ska besvara den frågan: du tror inte att det kan vara så illa som det verkligen är här i Umeå. Det positiva är alltså att vi har en majoritet av bibliotekarier som värnar det fria ordet. Det negativa är att dessa låter sig styras av en minoritet. Och om inte majoriteten återtar kommandot inom biblioteksväsendet här i Umeå kommer även majoriteten att förvandlas till medlöpare.

 7. Håkan

  Offtopic men riktigt illa.

  ”Vad tycker vi om att Ibn Rushd bjuder in unga muslimer till studiecirkel där cirkelledaren bott i Saudiarabien, Medina, och studerat Islam?

  Jag önskar att jag skämtade.”
  Faw Azzat

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Håkan.
   Enligt min mening tillhör studieförbundet Ibn Rushd de som aktivt försöker sätta stopp för yttrande- och tryckfriheten. AKTIVT och SYSTEMATISKT. Jag har själv råkat ut för Ibn Rushd i samband med att jag och några andra personer samt ett studieförbund trodde skulle arrangerade ett möte med forskaren Magnus Norell på Umeå universitet (jag tror det var under hösten 2016). Vi tycker alltså inte om deras aktiviteter. De spelar en viktig roll i att organisera personer som senare kanske kan övertygas om att arbeta för islamisterna. Vill du bidra i försvaret av yttrande- och tryckfriheten så hör av dig.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.