Umepolitiken behöver partnerbyte – annars riskerar kommunen en politisk dödsdans, Del III

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten – hör av dig
____________________________

* Paradoxen, eller en av flera paradoxer, i umepolitiken är det som jag skrev om i den Första delen av ”Partnerbyte – eller politisk dödsdans”.

Låt oss repetera, sammanfatta och förtydliga Första delen av ”dödsdans eller partnerbyte”.

Å ena sidan binds Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Nya Miljöpartiet i Umeå (f. 2018) samman av sitt gemensamma beroende av de väljarröster som den umebaserade ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” kan mobilisera till förmån för denna politiska treklöver. (De tre partierna S, V och Nya MP i Umeå är varken röda eller gröna, därför kommer jag aldrig att kalla dem för ”röd-gröna”).

Inget av dessa tre partier vågar angripa den umebaserade ”Islamiska Föreningen i Västerbotten”– trots att denna förening / församling:
*sedan många år tillbaka har bjudit in imamer som bl a anser att det är rätt att döda homosexuella, uppmanar till strid för Allah samt glorifierar de som dör som martyrer i denna strid – något som bidragit till att skapa en miljö i Sverige som underlättat att värva IS-krigare. Två exempel på sådana imamer är Hussein Halawa och Abu Muadh.
*En av de imamer som SÄPO grep, och som Migrationsverket nu har beslutat att utvisa, hade just den umebaserade Islamiska Föreningen som sin bas. Han ingick i det wahhabitiska nätverk som gör samma extrema tolkning av islam som Saudiarabien och Islamiska Staten.
*Wahhabiterna utgör en del av de bokstavstroende salafisterna vars anhängare anser att den enda rätta tolkningen och tillämpningen av islam finns hos de tre första generationer av muslimer efter profeten Muhammed. De som är bokstavstroende och hämtar sina förebilder från 700-800-talet kommer att hamna i konflikt med allt som Upplysningen (slutet av 1600-talet till slutet av 1700-talet) och samhällsutvecklingen efter denna står för. Bland annat grundläggande landvinningar som yttrande- och tryckfrihet, allmänna och fria val, kampen mot klassamhället- och kvinnoförtrycket. Detsamma gäller för bekämpandet av rasism och förtrycket av homosexuella. De som inte, omedelbart, tar avstånd från det reaktionära i salafismens olika schatteringar förråder allt vad demokrati, jämlikhet och jämställdhet heter.
*Umeimam var knuten till huvudpersonen i det wahhabitiska nätverk (imamen Abo Raad vars bas var moskén i Gävle) både genom sin tolkning av islam och via släktskap.
*Umeimamem hade inte endast Islamiska Föreningen som sin bas. Han satt även i styrelsen för den ekonomiska förening som drev två Bilaalförskolor i Umeå. Det är dessa förskolor som inte har kunnat redovisa vart stora summor pengar, som skulle ha gått till förskoleverksamhet, har tagit vägen.

Själv oroar jag mig naturligtvis för att dessa pengar har vandrat vidare och stött exempelvis Islamiska Statens verksamhet.
Denna andra del av ”Partnerbyte eller ”dödsdans” är inte färdigskriven. Jag återkommer till del II ikväll. Men, tills vidare, var vänlig och läs den interpellation som vi lämnat in till debatt på Umeå kommunfullmäktige i augusti – förhoppningsvis.

 

Interpellation till Moa Brydsten, FGN, om konfessionella inslag i undervisningen: Anser du att det som tidigare förekommit gör det berättigat att agera på VK:s uppgifter?

Vi refererar VK: ”Vid en inspektion hösten 2017 anmärkte Umeå kommun bland annat på att det fanns konfessionella inslag i undervisningen vid Bilaal och förskolan fick ett föreläggande om att omgående upphöra med de religiösa inslagen”.

Den 1 juli berättade VK att tidningen, från säkra källor, har fått uppgifter om att det bedrivits islamundervisning i Bilaalförskolorna i Umeå. Enligt VK säger biträdande utbildnings-direktören vid Umeå kommun bl a att den (kommunen) ska agera men ”då behöver vi få veta det av någon som vet, vi kan inte jobba på hörsägen”.

Vår slutsats är att VK:s uppgifter inte räcker för att Umeå kommun inte ska agera. Detta anser vi vara oacceptabelt. Reaktionen från kommunen ger intrycket av att det är ”business as usual”. Någon friskola gör ett fel, får en tillsägelse, och sedan är allt bra. Men vi ser inte på situationen vid Bilaalförskolorna i Umeå på detta sätt. Låt oss påminna Umeå kommuns ansvariga politiker och dito tjänstemän om följande:

*det har tidigare förekommit konfessionella inslag i undervisningen vid Bilaal i Umeå

*den imam som nu uppges ha hållit i koranskolan är idag utvisningsdömd ur Sverige,
*av de pengar som kommunen utbetalat till Bilaalförskolorna i Umeå har stora belopp slussats vidare till oidentifierbara konton,

*”Så sent som i våras fick Söderhamns kommun in en anmälan från en anställd vid Bilaal om att de uppmanats att ha islamundervisning samt att de inte fick avslöja det vid en eventuell inspektion av kommunen” (VK 1/7). Förskolan i Söderhamn handlar om en filial till Bilaal i Umeå.

Det som slår oss, mot denna bakgrund, är att om Umeå kommun frågar en representant för de två Bilaalförskolorna i Umeå om det fortfarande förekommer otillåten undervisning i islam är det inte, helt, säkert att kommunen får ett, fullständigt, sanningsenligt svar.

Mot denna bakgrund vill vi ställa följande frågor till ordföranden i FGN:

1. Anser du att det som tidigare förekommit – överträdelse av skollagen vad gäller konfessionella inslag i undervisningen, en tidigare medlem i den ekonomiska föreningen bakom Bilaalförskolorna är utvisningsdömd, pengar är försvunna samt en anmälan vid en filial i Söderhamn – gör det berättigat att agera på VK:s uppgifter,

2. Om inte – är du säker på att skollagen följs på Bilaal där den föreskriver att det inte får förekomma några konfessionella inslag i undervisningen,
3. Vid en inspektion hösten 2017 framkom att det förekom konfessionella inslag i Bilaalförskolan i Umeå: vad innebar den ”tillsyn” som kommunen då satte in för att den mot skollagen stridande undervisningen i islam skulle upphöra,
4. Vilka garantier hade kommunen fått i januari 2018 för att det inte längre förekom undervisning i islam då kommunen avslutade tillsynen av Bilaalförskolorna i Umeå?

 

Jan Hägglund                                Patrik Brännberg                         Arbetarpartiet

 

____________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

4 kommentarer

 1. Jonsson

  Oavsett nyanserna så får ju V hem sin partiledare till Vänsterbotten. Vilket säkerligen stärker dem lokalt.
  Skolan ska enligt min mening sortera under staten. Det är katastrofalt att skattepengar kunnat försvinna. Kan pengarna krävas tillbaka?
  Medlen har ju troligen då inte behövts till undervisningen.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Jonsson.
   Jag är inte helt säker på att Jonas Sjöstedts närvaro i Umeå kommer att stärka V lokalt. Sjöstedt befinner sig långt borta från Vänsterpartiet lokalt när det gäller frågan om hedersförtryck. Det kan leda till konflikter. Vänsterpartiet i Umeå har inte sällan agerat HELT fritt från hur partiledaren. Den tidigare ordföranden för V i Umeå (sitter fortfarande i Umeå kommunfullmäktige) använde begreppet/färgen brun när hon talade om Umeås riktning under Socialdemokraterna. Detta med anledning av beslut som togs av bland annat av S när det gäller romerna. Den nuvarande ordföranden för V i Västerbotten (sitter också i Umeå kommunfullmäktige idag) har använt begreppet/uttrycket nazistisk i samband med Socialdemokraternas riktning. Detta med anledning av Socialdemokraternas beslut att ”dra i handbromsen” i november 2915 när det gällde personer som tilläts komma in i Sverige för att söka uppehållstillstånd. Detta är naturligtvis inte, och kan aldrig vara, Sjöstedts språkbruk mot Stefan Löfven. Å ena sidan. Å andra sidan har Sjöstedt, så sent som i maj i år, kritiserat Vänsterpartiet i Umeå för att de har demonstrerat tillsammans med Kommunistiska Partiet (KP) och deras ungdomsförbund Revolutionär Kommunistisk Ungdom (RKU) på Första Maj. Så att komma till Umeå kan även leda till svåra konflikter mellan Sjöstedt och den lokala företrädarna för V.
   När det gäller skolan så har vi inte funderat klart när det gäller om den ska ligga under staten eller fortsatta under kommunerna. Men oavsett vilket måste vi ta strid för att inga pengar som ges till friskolor, särskilt religiösa friskolor, ska kunna misstänkas gå till fel ändamål. Och särskilt inte till att understödja terrorister.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.