Religion o politik måste separeras. Islamiska Föreningen, vars imam delar IS tolkning av islam, har förlorat rätten till lokaler. Dags sätta gränser.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten – hör av dig
____________________________

 

INLEDNING OCH TILLBAKABLICK

Islamiska Föreningen i Västerbotten  förändrades   (Politisk dödsdans – eller dags för partnerbyte, del VI)

Det fanns en tid då jag och en partikollega relativt ofta blev inbjudna att tala till deltagarna på Islamiska Föreningens fredagsbön. Strax före bönen. Det var innan ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” hade börjat arbeta för ett parallellsamhälle, med ett ”vi”  (folk med rätt tro)  och ett ”dom”  (ateister eller folk med fel tro). Det var då Islamiska Föreningen fortfarande vände sig utåt – och fortfarande ville att deras församlings-medlemmar skulle delta i samhällslivet på samma sätt som andra.

Vi i Arbetarpartiet hade under en lång tid en mycket god kontakt med ”Islamiska Föreningen i Västerbotten”.

Om det var någon manifestation, exempelvis mot rasism, som vi själva var hel- eller delarrangörer till tog vi ofta kontakt med någon representant för Islamiska Föreningen i Västerbotten. Deras ledare var positiva till att få reda på vilka aktiviteter som pågick i Umeå. Vi diskuterade ofta världshändelserna. Islamiska Föreningen i Västerbotten tog tydligt avstånd ifrån terrorangreppet på The Twin Towers på World Trade Center den 9 november 2011. Eller 9/11 som man säger i USA.

Vi bjöd alltså ganska ofta in de som besökte fredagsbönen till de aktiviteter som vi var med om att arrangera. Jag vill repetera detta: Det var på den tiden då Islamiska Föreningen uppmuntrade sina församlings-medlemmar att vända sig utåt och delta i det svenska samhället och dess aktiviteter.

Men Islamiska Föreningen förändrades. Och det dramatiskt.

Jag minns när detta gick upp för mig på ett ganska brutalt sätt. Det var året 2013. Trots att vi i Arbetarpartiet var kritiska till Muslimska brödraskapet kunde vi inte stillatigande acceptera verkställigheten av alla dödsdomar som följde, mot medlemmar i ”brödraskapet”, efter militärens maktövertagande i Egypten i juli 2013. Det handlade om många dödsdomar. Och det antyddes, från Egyptens nya militärstyre, att det skulle kunna bli många fler dödsdomar. Två av de som dömdes till döden var Muslimska brödraskapets ledare Muhammad Badie och den, av militären störtade, presidenten Muhammad Mursi (också han från ”brödraskapet”). Inför utsikten av massavrättningar i Egypten tänkte vi genomföra en manifestation – mot massavrättningarna. Vi ansåg att det var svårt att avgöra hur sanna alla anklagelser var, som framfördes mot Muslimska brödraskapet, för de skulle ha försökt stärka sitt grepp om Egypten på ett olagligt sätt. Men militärens maktövertagande var dock heller ingen uppvisning i demokrati. Det var alltså svårt att uttala sig om läget i Egypten, i allmänhet, vid denna tidpunkt.

Men vi ansåg att det var fel med avrättningar – och vi uppfattade hotet av massavrättningar som överhängande.

Jag tog kontakt med en representant för Islamiska Föreningen (i Västerbotten) som jag även kände lite privat via bekantas bekanta och förklarade mitt ärende. Inga problem: jag fick fick komma till Islamiska Föreningen (det är endast ett hus emellan deras lokaler och våra) och bjuda in deras besökare på fredagsbönen till vår manifestation – mot avrättningar av ”brödraskapare” i Egypten.

Jag berättade om manifestationen och dess syfte. Det handlade inte om att ta ställning för eller emot någon religiös organisation – det handlade alltså om en protest mot hotande massavrättningar.

Detta väckte ett fullständigt raseri hos vissa av Islamiska Föreningens medlemmar / deltagare i fredagsbönen. Själv förstod jag ingenting. Jag blev faktiskt chockad. De som ledde Islamiska Föreningen visste exakt vad jag skulle säga och hade godkänt detta. Ändå detta ursinne.

Det ska, i ärlighetens namn, sägas att det var en minoritet som blev ursinniga. Det var definitivt fler som nickade uppskattande eller som såg väldigt generade ut på grund av det skrikande som bröt ut. Då ag bad de som godkänt min närvaro, och vår inbjudan, om en förklaring till denna reaktion förstod jag att inte heller dessa hade väntat sig detta. Men någon riktig förklaring fick jag inte. Det var uppenbart att det som skett var väldigt känsligt att tala om. Efter detta blev vi aldrig mer blev inbjudna. Det berodde inte på den kritik som vi idag framför mot islamister – oavsett om de representerar ”brödraskapet” eller salafisterna. Denna händelse utspelade sig i juli/augusti sommaren 2013. Och det var inte förrän i början av 2016 som vi hade tillräckligt med kunskap för att inse att alla shariaanhängare vill avskaffa allmänna och fria val till en folkvald riksdag och avskaffa demokratin och det sekulära samhället. Oavsett om de tillhörde ”brödraskapet” eller någon salafistisk riktning. Alltså nästan tre år senare.

Jag har i efterhand kommit att uppfatta denna händelse som en avspegling av att Islamiska Föreningen då höll på att tas över av wahhabitiska salafister – och att dessa inte uppskattade att jag blev inbjuden, så att jag i min tur fick en möjlighet att bjuda in till en demonstration som utgjorde en protest mot massavrättningar av det Muslimska brödraskapets ledare och medlemmar i Egypten. Rätt eller fel – en sak är säker: Islamiska Föreningen förändrades. Den ”radikaliserades” som det brukar heta. Och det jag fick vara med om speglade denna process. Det är jag säker på.

Bakom denna ”radikalisering” låg imamer som Abu Muadh och Hussein Halawa samt, främst, Islamiska Statens militära framgångar och dess utropandet av ett nytt Kalifat år 2014. Detta hade en enorm effekt på många muslimer. Den hade också en effekt inom den Islamiska Föreningen. Denna förening (eller församling) behövde snart inte längre bjuda in imamer som Abu Muadh eller Hussein Halawa, från Halmstad eller från Irland, för att lyssna till extrema budskap. Den imam som dök upp i Islamiska Föreningen och hade denna som bas tillhörde själv de extrema.

Imamen som hade Islamiska Föreningen som bas tillhörde alltså det wahhabitiska nätverk som har samma tolkning av islam som terrororganisationerna Islamiska Staten, al-Qaida, Boko Haram samt som staterna Saudiarabien och Qatar!

Mot denna bakgrund anser Arbetarpartier inte att Umeå kommun ska hålla Islamiska Föreningen med lokaler. Och det borde vara ännu lättare, både att inse detta och att kunna förmå sig till att agera, idag, efter myndigheternas ingripande mot Islamiska Föreningens religiöse ledare, än under våren 2018. Även om vi faktiskt anser att det borde ha varit möjligt att uppfatta det olämpliga i att döda homosexuella och att hylla jihadist-krigare som dör martyrdöden redan under våren 2018.

Socialdemokraterna borde begripa att dagens version av Islamiska Föreningen inte ska tillåtas hyra lokaler av AB Bostaden.

 

Stycke 1.

Det är fullständigt oacceptabelt att kommunen håller Islamiska Föreningen med lokaler via AB Bostaden!

Vi kommer att göra detta till en valfråga 2022 – men också en fråga som diskuteras fram till valet 2022! Myndigheternas tillslag mot det wahhabitiska nätverket, med samma tolkning av islam som Islamiska Staten, al-Qaida, Boko Haram och Sauidiarabien samt Qatar måste få någon effekt även i Umeå.

Kanske någon tycker.

Jag skrev redan förra våren, på Arbetarpartiets vägnar, att Umeå kommun inte kunde hålla ume-baserade Islamiska Föreningen i Västerbotten med lokaler. Bakgrunden till detta var följande händelser och debatt:

Jag och Arbetarpartiet i övrigt hävdade, stödda av många andra, att det var oacceptabelt att Umeå kommun skulle stå för lokalerna när imamer med extrema åsikter kom till Umeå. Som exempel tog vi Hussein Halawa samt Abu Muadh.

Halawa anser bland annat att det kan vara rätt att döda homosexuella som påverkar andra att också bli homosexuella (prideparaden?)
Abu Muadh uppmanar bland annat till strid för Allah och glorifierar i detta sammanhang de jihadist-krigare som dör som martyrer i denna kamp. Hussein Halawa är baserad på Irland. Abu Muadh är aktiv vid moskén i Halmstad. Han tillhör tillhör de imamer som har bidragit till att skapa en miljö som underlättat värvningen av jihad-krigare till exempelvis IS i Sverige. Vi ansåg att det var fel att Umeå kommun skulle ställa lokaler till förfogande för predikanter med sådana åsikter. Detta förde vi fram både i Umeå kommunfullmäktige och till Socialdemokraterna informermellt – första gången redan 2016.

 

Stycke 2.

Förra våren försvarade Socialdemokraterna sin passivitet på följande sätt:
Det är, med gällande lagstiftning, inte möjligt att vägra hyra ut kommunens lokaler till personer som Abu Muadh och Hussein Halawa. Därför kom det sig att Halawa predikade mer än en gång i Umeå (bland annat på Ersboda Folkets Hus) och Abu Muadh talade våren 2018 på Ålidhemsskolan (tidigare Kolbäcksskolan).

Vi blev, dock, uppringda av den dåvarande politiske sekreteraren i S-fullmäktigegrupp, Robin Enander, som berättade att Hans Lindberg hade skrivit till Stefan Löfven och påtalat behovet av en förändrad lagstiftning (så att det blev lättare att stoppa extremister från att hyra och därmed tala i kommunens lokaler).

Vi hade inget emot att Hans Lindberg skrev till Stefan Löfven.

* Löfven har ju, visade det sig senare, gått långt före Socialdemokraterna i Umeå när det gäller en annan fråga (hedersförtrycket). Men vi ansåg att svaret från Socialdemokraterna i Umeå var alldeles förbannat otillfredsställande. Det gick ut på att S i Umeå var helt maktlösa.

a) Men (S) i Umeå hade kunnat testa den gällande lagstiftningen genom att vägra hyra ut exempelvis Ålidhemsskolan till Abu Muadh – med motiveringen att dennes extrema åsikter inte hör hemma i Umeå kommuns lokaler,
b) (S) i Umeå kunde, som ett absolut minimum, ha skrivit ett uttalande där partiet offentligt beklagade att de inte kunde vägra hyra ut lokalerna till en person som Abu Muadh – men inte en enda sosse kunde klämma ur sig detta ens på sin blogg,
c) (S) i Umeå hade kunnat tala om för ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” att denna, om de fortsatte med att bjuda hit extrema uttolkare av islam, inte skulle få fortsätta att hyra lokaler av kommunägda AB Bostaden.

Vi hade nämligen själva kontaktat SKL (Sveriges kommuner och landsting). Och en representant för denna organisation hade berättat för oss att ett kommunalt bolag (som AB Bostaden) hade större frihet att göra vad den ville än en kommun. Vi fick veta att det inte borde vara omöjligt för exempelvis ett kommunalt bolag som AB Bostaden att vägra hyra ut lokaler till en förening som inbjöd extremister.

Detta öppnade alltså dörren för Socialdemokraterna i Umeå, att stänga dörren för extrema uttolkare av islam, som Hussein Halawa och Abu Muadh.

* Men Nej. Socialdemokraterna i Umeå gjorde ingenting! Absolut ingenting!
De testade inte den gällande lagstiftningen genom att vägra hyra ut Ålidhemsskolan till Abu Muadh,
De skrev inget offentligt uttalande och beklagade att de inte ansåg sig kunna vägra att ställa kommunens lokaler till Abu Muadhs förfogande (inte en enda sosse i Umeå kunde klämma ur sig en endaste liten blogg med detta innehåll – det är sååå ömkligt),
De tog heller inte fasta på att ett kommunalt bolag (som AB Bostaden) sannolikt kan vägra att hålla en förening som ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” med lokaler – exempelvis med motiveringen att de bidrar till att föra fram odemokratiska åsikter!

För så är definitivt fallet när det gäller imamer som Hussein Halawa och Abu Muadh. Åsikter som rättfärdigar mord på homosexuella och som hyllar jihadist-krigare som lider martyrdöden är inte demokratiska.

Detta utspelade sig alltså våren 2018. Innan myndigheterna slog till mot det wahhabitiska nätverket i vilket ume-imamen ingick.

 

Stycke 3.
Socialdemokraterna är uppenbarligen beroende av islamisterna och/eller deras medlöpare

Den totala oförmågan att agera visar allra minsta vis kan, i mina ögon, endast tyda på två saker:
*
oförmågan att agera visar hur beroende (S) i Umeå är av ”islamisterna och/eller deras medlöpare”,
*
oförmågan att agera visar hur splittrade (S) i Umeå är när det gäller hur de ska agera mot ”islamisterna och/eller deras medlöpare”.

Kom ihåg:
Mahmoud Chninou vägrar fortfarande att bryta sin demonstrativa facebook-vänskap med Raad Al-Duhan – S i Umeå gör ingenting åt detta,
Islamiska Föreningen i Västerbotten har, sedan minst fem åt tillbaka, bjudit in imamer med extrema budskap – budskap som har bidragit till att skapa ett klimat i Sverige som har underlättat (och som fortfarande underlättar) värvningen av jihadist-krigare till terrorklassade organisationer – och S i Umeå gör inget år detta.

Socialdemokraterna klarade inte av att framföra följande, självklara, budskap till Islamiska Föreningen i Västerbotten:
”om ni fortsätter att bjuda in imamer, vars åsikter varken är lagliga eller demokratiska utan har syftet att hetsa mot homosexuella och underlätta värvningen av jihadist-krigare kommer vi att göra allt för att ni ska bli av med ert hyreskontrakt med AB Bostaden.

*Var detta för mycket begärt av Socialdemokraterna i Umeå:
efter alla terrordåd i Europa, USA och i resten av världen?
efter terrordådet på Drottninggatan den 7 april 2017 då fem människor berövades livet och 15 skadades.
Svaret är Ja.

Uppenbarligen klarade S inte av att förklara för Islamiska Föreningen i Västerbotten att ”här går gränsen”!

 

Stycke 4.
Efter myndigheternas ingripande mot imamen i Umeå, som hade ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” som bas – och som har spelat en central roll när det gäller de pengar som försvunnit från Bilaal-förskolorna – har situationen förändrats radikalt.

Det är naturligtvis inte längre aktuellt att kräva av Islamiska Föreningen att den slutar att bjuda in extrema imamer. Det är uppenbart för alla, utom för de som aktivt väljer att likt en politiskt struts vägra se verkligheten, att Islamiska Föreningen har haft en egen imam som också tillhör de extrema. Han utgjorde en del av det wahhabitiska nätverk som gör samma tolkning av islam som exempelvis Islamiska Staten. Och denne imam har verkat, i full frihet, inom Islamiska Föreningen under en i sammanhanget lång tid.

Det visade sig alltså att det inte endast var vi i Arbetarpartiet som såg allvarligt på Islamiska Föreningens verksamhet. Det var därför som SÄPO grep, och Migrationsverket beslutade att utvisa, fem (5) personer som ingick i detta wahhabitiska nätverk. En av de som SÄPO grep, och som Migrationsverket sedan beslutade utvisa, är den imam som haft Islamiska Föreningen i Umeå som sin bas.

Detta kan inte sägas nog många gånger: SÄPOs och Migrationsverket agerade berodde på att denne imam tillhörde ett wahhabitiskt nätverket, ett nätverk som gör samma tolkning av islam som terrororganisationerna Islamiska Staten, al-Qaida och Boko Haram; ett nätverk som har bidragit till att skapa en miljö som gör det lättare att värva jihadist-krigare och andra terrorister.

Borde inte Socialdemokraterna se detta som ett tillfälle att tala om för Islamiska Föreningen i Västerbotten (på Ålidhem) vad som gäller? Tyvärr finns det inget som tyder på att S gör detta.

Detta kan endast bero på att Socialdemokraterna styr Umeå ihop med Nya MP i Umeå (f. 2018) – Nya MP i Umeå som i sin tur har starka kopplingar till Islamiska Föreningen.

 

Stycke 5.
Låt oss sammanfatta vad Islamiska Föreningen representerar idag – för att hjälpa Socialdemokraterna.

* Föreningen (eller församlingen) har, sedan många år tillbaka, har bjudit in imamer som bland annat anser att det är rätt att döda homosexuella; imamer som uppmanar till strid för Allah och som glorifierar de som dör som martyrer i denna strid – något som bidragit till att skapa en miljö i Sverige som har underlättat att värva IS-krigare. Två exempel på sådana imamer är Hussein Halawa och Abu Muadh.

* En av de imamer som SÄPO grep, och som Migrationsverket nu har beslutat att utvisa, hade just Islamiska Föreningen som sin bas. Han ingick i det wahhabitiska nätverk som gör samma extrema tolkning av islam som Islamiska Staten, al-Qaida, Boko Haram samt stater som Saudiarabien och Qatar,

* Wahhabiterna utgör en del av de bokstavstroende salafisterna vars anhängare anser att den enda rätta tolkningen, och tillämpningen, av islam finns hos de tre första generationer av muslimer efter profeten Muhammed. De är bokstavstroende och hämtar sin förebild (när det gäller hur samhället och familjen ska organiseras) från en religion – på 700-800-talet! Det är oundvikligt att dessa kommer att hamna i konflikt med allt som Upplysningen (från slutet av 1600-talet till början av 1800-talet) står för och har inspirerat till.

Det är oundvikligt att de som hämtar sin förebild, när det gäller hur samhället och familjen ska organiseras, från en religion på 700-800-talet kommer att råka i konflikt med dagens samhälle. Det gäller synen på de grundläggande landvinningarna som yttrande- och tryckfrihet, allmänna och fria val, kampen mot klassamhället och kvinnoförtrycket. Detsamma gäller för bekämpandet av rasism och förtrycket av homosexuella. De som inte, efter att ha förstått innebörden av salafismen och dess wahhabitiska variant, förmår ta avstånd från denna reaktionära rörelse sviker allt vad demokrati, jämlikhet och jämställdhet heter. Det som inte distanserar sig från wahhabismen är verkligen medlöpare.

* Imamen i Islamiska Föreningen var knuten till huvudpersonen i det wahhabitiska nätverket (imamen Abo Raad, vars bas var moskén i Gävle) både genom den wahhabitiska IS-tolkningen av islam och via släktskap.
* Denne ume-imam, Hussein Al-Jibury, som greps av SÄPO i början av maj hade inte endast Islamiska Föreningen som sin bas. Al-Jibury satt även i styrelsen för den ekonomiska förening som drev de två Bilaalförskolor i Umeå. Det är dessa två förskolor som inte har kunnat redovisa vart stora summor pengar, som skulle ha gått till förskoleverksamhet, har tagit vägen. Den som har hållit i pengarna, i sin roll som kassör, är just ume-imamen Hussein Al-jibury!

Jag hoppas inte att denna helhetsbild kommer som en nyhet för Socialdemokraterna i Umeå. Jag hoppas att ni förmår att agera. För tålamodet hos väldigt många, med en politisk ledning som vägrar att agera, har sina gränser.

 

Stycke 6.
Idag krävs det mycket större förändringar för att Islamiska Föreningen ska få behålla sina lokaler – enligt vår uppfattning. Den islamiska Förening som fanns i början av 2000-talet finns inte mer. Den har ”radikaliserats”.

a) Dagens version av Islamiska Föreningen i Västerbotten måste i praktiken upplösas,
b) detta genom att en helt ny ledning utses,
c) medlemmarna eller deltagare i fredagsbönen (och andra aktiviteter) måste aktivt sluta upp bakom gällande lagstiftning och rättspraxis i Sverige. Detta innebär bland annat följande för det som idag kallas för Islamiska Föreningen i Västerbotten:
* religion och politik hålls isär,
* religionen erkänns vara en privatsak,
* lagarna i Sverige ska stiftas av en riksdag utsedd i allmänna och fria val, för män och för kvinnor, och tillämpas av det nuvarande rättsväsendet,
* sharia ska inte vara något som föreningen (församlingen) och dess ledning strävar efter att införa – med föreställningen om en gudomlig rättsskipning baserad på 350 verser ur Koranen och Muhammeds sunna och tolkade av ett prästerskap – i Sverige stiftas lagarna av den folkvalda riksdagen,
* parallella samhällen, präglade av sharia, ska inte vara något som föreningen (församlingen) och dess ledning ska sträva efter – de lagar som den folkvalda riksdagen stiftar gäller för hela Sverige,
* månggifte, barnäktenskap och förföljelser av homosexuella är något som föreningen (församlingen) och dess ledningen aktivt motarbetar,
* de som tillhör den nya föreningen (eller församlingen) samt dess ledning måste, precis som alla andra i Sverige, acceptera Sveriges grundlagar, andra lagar och den rättspraxis som vuxit fram ur denna lagstiftning.

 

AVSLUTNING
De som tillhör den nya föreningen, eller församlingen, och dess ledning måste aktivt sluta upp bakom Sveriges ”konstitution” (de av grundlagarna som de demokratiska fri- och rättigheterna vilar på) vilket innebär ett demokratiskt samhälle och en sekulär stat. En framtida ledning för det som, idag, heter ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” kan inte ha religiösa, eller personliga, kopplingar till det wahhabitiska nätverket. Detta wahhabitiska nätverk (jag repeterar det gärna hur många gånger som helst) har samma tolkning av islam som bland annat Islamiska Staten och nätverket har bidragit till att skapa en miljö som underlättat värvningen av jihadist-krigare och andra terrorister.

Om inte dessa krav uppfylls måste kontraktet med ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” sägas av AB Bostaden. Denna uppsägning av kontraktet måste ske snarast.

Islamiska Föreningens bristande demokratiska trovärdighet innebär, i våra ögon, att de har förverkat rätten till de lokaler som de har idag. Dessa frågor kommer att bli valfrågor 2022 – men vi kommer att börja att driva dem från och med idag.

Det måste finnas gränser – även i Umeå !

 

 ____________________________

De tidigare blogginläggen i serien om islamisternas roll i kommunen och landstinget (regionen)
”Politisk dödsdans – eller dags för partnerbyte i ume-politiken”
har publicerats 3 juli, 9 juli, 13 juli, 16 juli och 19 juli.

 

8 kommentarer

 1. Patrik

  Att folk blev upprörda när du fick tala inför islamiska föreningen skulle kunna bero på två saker:
  1) de var arga för att en otrogen (icke-muslim) fick tala inför församlingen. Detta vore logiskt utifrån svenska salafisters vilja att isolera sig från samhället.
  2) De var arga för att salafisternas parti i Egypten vid denna tid stödde militärens störtande av Mursi. Detta efter att den egyptiska militären gjort upp med Saudiarabien. Muslimska Brödraskapet, å sin sida, hade kontakter med, och stöd från, Qatar.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Patrik.
   Jag tror att du är något på spåren här. Ursinnet från vissa (de flesta var vid denna tid ännu positiva till vår inbjudan) personer berodde troligen till den mindre delen på att jag var en icke-muslim (otrogen) och till den större delen på att ”de ursinniga” inte ville veta av någon manifestation som skulle kunna uppfattas som ett indirekt stöd till Muslimska brödraskapet och deras president Muhammad Mursi. Jag betonade visserligen att vi endast tog ställning mot hotande massavrättningar – men även detta kan ha tolkats som ett stöd för ”brödraskapet”. Det är stor ironi: Jag blev rejält utskälld, av vissa (fick stöd av andra), för att några som deltog i Islamiska Föreningens fredagsbön trodde att jag stödde ”brödraskapet”. Återigen: sanningen var att vi genomförde en protest mot den egyptiska militärens hot om massavrättningar av Muslimska brödraskapets ledare och medlemmar. Till sist: fördelen med att ha besökt Islamiska Föreningen och träffat olika ledargestalter genom åren är att vi själva har kunnat iaktta ”radikaliseringsprocessen”.

 2. Jonsson

  Umeå får inte bli en fristad för odemokratiska krafter. Tyvärr utgör inte (S) någon garanti mot det. Vilket framgick inte minst i KF tidigare i år. Valet av just det partiets politiska representanter är viktigt – borde vara det. Statsbärande som det ju länge varit. Men, (S) verkar emellanåt fungera som täckmantel för politiska och religiösa inriktningar som står i direkt motsatsförhållande till demokrati. Även i Umeå har (S) valt ökända Mp som partner. Det är på tiden att Mp visar sitt rätta jag i frågor som framför allt gäller antisemitism och extrem islamism. Sedan Fridolin fick yttrandeförbud om migrationsfrågor före valet 2018, så torgför hans parti enbart klimatfrågan. Det verkar rimligt att Arbetarpartiet redan nu lägger upp valstrategin inför 2022. Ett extra val innan dess kan i bästa fall bli verklighet.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Jonsson.
   Det var absolut olyckligt att Socialdemokraterna bildade ”regering” i Umeå tillsammans med MP. I förhandlingarna mellan partierna, efter valet 2018, var det enda krav som vi ställde på (S) att de INTE skulle bilda en lokal ”regering” med MP. Detta blev vi också lovade av (S)! Under perioden fram till det att budgeten skulle antas i juni, i år, var det också så det var. På ytan. Men i samband med att budgeten antogs visade det sig att (S) hade lurat oss.
   Detta på två sätt: dels genom att inte samtala med oss om budgeten – något som Hans Lindberg lovat offentligt i ett blogginlägg. Dels genom att presentera en gemensam budget med MP där Hans Lindberg och Nils Seye Larsen satt, sida vid sida, och presenterade sin gemensamma budget på en presskonferens. Detta innebar att alla kunde se att Umeå idag styrs av ”koalitionen” S+MP.
   Denna koalition hade (S) lovat att inte förverkliga. De hade lovat – både muntligt i samtal samt skriftligt i en av Hans Lindbergs bloggar och i minst ett pressmeddelande – att de skulle styra Umeå ensamma och i minoritet. I ett av de olika pressmeddelanden som gick ut förstärktes (S) löfte om ”ensamstyre” (som i utan medverkan av MP) dessutom av begreppet ”med hoppande majoriteter”. (Detta uttryck har en historisk betydelse och hänvisar till hur Sverige styrdes av olika minoritetsregeringar under 1920-talet – uttrycket är främst förknippat med C. G. Ekmans tid som statsminister).
   Jag skulle aldrig förespråka en koalitionsregering mellan S och C på riksplanet. Vi i Arbetarpartiet motsätter oss uppgörelsen mellan S + MP + C + L på riksplanet. Men den lokala politiken är något annat än rikspolitiken. Jag skrev därför två blogginlägg efter valet 2018 där jag förespråkade ett lokalt samregerande mellan bland annat S och C. Detta delvis för att jag trodde att detta skulle leda till en mindre ostadig ekonomisk politik i Umeå (budgetarna). Men HUVUDORSAKEN var att vi inte ville släppa fram MP till den lokala makten – i Umeå eller någon annanstans. Men idag utgör MP en del av ”regeringen” i Umeå. Och detta beror på att Socialdemokraterna i Umeå lurade oss – in cold blood.

   Hur kan då vi i Arbetarpartiet ha spelat en så stor roll när det gäller ”regeringsbildningen” i Umeå kommun? Låt oss dels titta på mandatfördelningen, dels kolla på vilka partier som varken (S) eller de fyra borgerliga partierna vill bli beroende av.

   Mandatfördelningen
   S = 20
   MP = 4
   24

   M = 11
   C = 7
   L = 4
   KD = 2
   24

   SD = 4
   V = 11

   AP = 2

   Inget av blocken vill göra sig beroende varken av SD eller av V.

   Socialdemokraternas erfarenheter av V, från mandatperioden 2010-2014, gör att S i Umeå inte vill ”regera” kommunen ihop med V igen (i alla fall en majoritet av S – är det väl bäst att tillägga). Detta gjorde att (S) var beroende av våra två mandat för att bli klart större än M, C, L, KD. Detta gjorde att våra mandat blev viktiga. Mycket viktiga.
   Vi kan naturligtvis inte hindra (S) från att SAMARBETA med vem de vill, i olika frågor, genom s.k. hoppande majoriteter (alltså ibland med exempelvis Moderaterna, ibland även med något annat parti – även med MP). Denna frihet måste självklart ett parti ha! Å ena sida. Den andra sidan är vilka partier som ska ingå i ett lokalt regeringsunderlag?

   Det är här som (s)veket kom!
   Vi krävde nämligen endast EN ENDA sak av S i förhandlingarna – och det var alltså att MP INTE skulle bli en del av en lokal regeringskoalition. Och (S) lovade oss detta. Det var därför som vi skrev under en överenskommelse med (S)! Vi hade fått både muntligt och skriftliga bevis på att MP inte skulle komma att ingå i ett lokalt ”regeringsunderlag”. Vi skrev inte någon uppgörelse med (S) för att få några platser i Kommunstyrelsen eller i olika nämnder. Vi fick dock sådana platser utöver det vi själva hade krävt (håll MP borta från det lokala styret) och vi tackade JA till platserna. Det handlade om en ersättarplats (insynsplats) i Kommunstyrelsen (KS) och även om ersättarplatser i vissa av nämnderna.
   Nu har vi avsagt oss allt. Först platserna i nämnderna och sedan även platsen i KS. Detta i protest mot hur (S) har behandlat oss. Det handlar om (s)veket när det gäller löftet att hålla MP utanför det lokala styret av Umeå kommun. Det gäller även en annan sak som känns lika djävlig, när det gäller (S) behandling av oss, men den vill inte gå in på.
   Detta blev en dyr läxa för oss.
   Men vi trodde aldrig att skrivna saker, i offentliga blogginlägg och i lika offentliga pressmeddelanden, bara skulle kunna ”skrotas”. Men jag lovar dig, Jonsson, vi gör inte om misstaget att lita på (S). För det ABSOLUT SISTA vi hade tänkt göra var att underlätta för MP att erhålla maktpositioner. Detta ”Miljöparti” som hjälpte en islamist som Mehmet Kaplan (som dessutom har kontakter med fascistorganisationen ”De grå vargarna” i Turkiet) in i regeringen.

 3. Jonsson

  Jag är tacksam om Mp hålls utanför makten i stan och regionen. Kaplan fick gå, men Maria Ferm (Mp), fick en befattning nära statsminister Löfven. Denna Ferm som länge kämpat för att försvåra terrorlagstiftning i Sverige. Varför? – är frågan som infinner sig!

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Jonsson.
   Jag kommer att fortsätta försöken att visa att Nya MP i Umeå inte bör ingå i ”styret” av kommunen. Eller Sverige. Det kan jag lova. Detta parti producerar hela tiden nya saker att skriva om. Inte minst i Umeå. När det gäller Maria Ferm: kan du rekommendera mig någon läsning. Skriv i så fall till min email. janlennart.hagglund@gmail.com

 4. Jonsson

  I spridda skurar finns en del att läsa om Maria Ferm.Till exempel Patrik Kronqvists ledare (expressen.se den 18/4 2017): ”Gustav Fridolin är inte trovärdig i terrorfrågan”.
  Riksdagsmotionen 2011/12 Ju 333 ” Öppenhet och frihet i stället för rädsla och övervakning” : åtal för samvets- eller åsiktsbrott är inte värdigt ett demokratiskt rättssystem och får inte förekomma inom EU. Definitionen för terrorism …
  Motion 2013/14 N 441, Digitala rättigheter: 3. Inledning: EU:s ”anti-terrorlagar”. De riksdagsmotionerna kan läsas på nätet.
  Maria Ferm nämns även helt kort i ”Ljusets fiender”.
  I dagens Ledarsidorna.se 25/7, förekommer hon också ”Sverige placerar sig i den europeiska frysboxen”.
  Ferm var väl tidigare migrationspolitisk talesperson, och hennes åsikter delas förmodligen av övriga Mp – och kvarstår nog.
  Fridolin skrev i sin bok, som släpptes ifjol, att han tystats. Han menade att det berodde på att Mp ville ”röstmaximera”. Därför fick han inte prata om migration. Vad märkligt av Mp!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.