Desperationen ökar hos MP. Deras gruppledare angrep mig med orden ”sjukt konspiratoriskt”. Men jag bygger bloggarna på rapporterna från MSB och Försvarshögskolan.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten  –  hör av dig

____________________

Ingress
Den utlovade ”sista delen” av avslutningen på sommarens bloggserie får stå tillbaka.

Det som hände under dagens möte med Umeå kommunfullmäktige bekräftar allt jag bloggat om. Låt oss beskriva hur Nya MP i Umeå agerar. Partiets främsta företrädare klarar inte av att kritik riktas mot islamister och deras medlöpare. Så dessa spårade ur, helt, i samband med en interpellation skriven av Peder Westerberg, Liberalerna. Men Nya MP:s huvudmåltavla var Arbetarpartiet i allmänhet och undertecknad i synnerhet.

Men denna gång lyckades våra motståndare inte uppamma samma hets som blev riksbekant då Arbetarpartiet, i slutet av mars, tog upp frågan om behovet att kartlägga hedersförtrycket i Umeå. I mars steg nämligen islamister, eller deras medlöpare, fram till talarstolen från hela tre partier: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Nya Miljöpartiet i Umeå.
Denna gång fick dock Nya MP i Umeå försöka hetsa själva. Och detta gick inte bra. Inte bra alls. För Nya MP. I mars fick Arbetarpartiet stöd av andra partier. Bland annat av M och KD. Även denna gång fick vi i Arbetarpartiet stöd av andra partier.
Men idag stod Nya MP i Umeå ensamma.
I detta läge hemföll deras två ledande representanter till direkta lögner (Mariam Salem) och trump-twitter-liknande utfall (Nils Seye Larsen). Larsen kopplade ihop mig med ord som ”…extremistiskt, islamofobiskt och sjukt konspiratoriskt…”.

Ingen av dessa två klarade av att resonera, diskutera eller debattera. Och detta bidrog till att de förblev ensamma – med undantag för någon vilsen vänsterpartist som inte verkade representera någon annan än sig själv i debatten.

”Livehändelserna” får gå före analyserna i den tänkta avslutande delen av bloggserien. Istället kan du, i slutet av detta blogginlägg, både se och höra Nils Seye Larsens utfall.

På ONSDAG kommer du att, i ett nytt blogginlägg, både kunna se och höra Mariam Salem. Du kommer även att kunna se och höra mitt svar. Det är utmärkt att kommunen spelar in våra ”uppträdanden”.

 

”Direktrapport från ett just nu (12.32) pågående möte med de 65 ledamöterna i Umeå kommunfullmäktige

1. Då Peder Westerberg, L, tog upp en interpellation som gick ut på att de pengar som Umeå kommuns skattebetalare står för, inte ska gå till kriminella eller extremistiska föreningar och verksamheter fick han att lugnande svar från den socialdemokratiske ordföranden i Fritidsnämnden. Med sikte på framtiden.

Men vår (Arbetarpartiets) tilltro till den översyn som kommunen kommer att göra undermineras av vad kommunen inte har gjort under ett antal år. Den ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” har haft en imam som myndigheterna gripit och beslutat utvisa. Beslutet är överklagat och kommer troligen att avgöras av regeringen – men detta visar på frågans allvar. Samma islamiska förening har, gång på gång, inbjudit minst sagt extrema föreläsare.
Två exempel:
* en av ”föreläsarna” anser att det under vissa omständigheter är rätt att döda homosexuella,
* en annan av ”föreläsarna” förhärligar jihadistkrigare som dör martyrdöden – vilket exempelvis kan betyda att dö för terrororganisationer som Islamiska Staten, al-Qaida eller Boko Haram.

Trots att Islamiska Föreningen i Västerbotten har detta på sitt samvete, och trots att de styrande Socialdemokraterna uppmärksammats på detta, händer ingenting. Detta trots att det, enligt SKL, kan vara möjligt att agera mot exempelvis Islamiska Föreningen via Bostaden AB (som de hyr sin lokal av). Ett kommunalt bolag har nämligen större frihet att agera mot hyresgäster än vad en kommun har.

Men inga åtgärder har vidtagits mot Islamiska Föreningen på lokal nivå här i Umeå. Hans Lindberg skrev, för ett-två år sedan, till regeringen för att få en bättre lagstiftning. Vi har inget emot detta. Tvärtom. Men vi vill att Umeås Socialdemokraterna ska göra något nu – genom att pröva den befintliga lagstiftningen. Speciellt som detta inte handlar om vad Umeå kommuns styre kan göra som kommun. Det handlar om vad styret kan göra via Bostaden AB.

Vi anser att Islamiska Föreningen i Västerbotten, via dessa imam och dennes roll och agerande även i samband med Bilaal-förskolorna både i Umeå och annorstädes. Vi anser självklart inte att Islamiska Föreningen ska få hyra lokal av Umeå kommun eller av något av kommunens helägda bolag. Och det handlar konkret om att det ska prövas om Bostaden AB kan låta bli att hålla denna förening med lokaler.

Detta borde vara självklart.

 

2. Krigföring via polisanmälningar och media kallad för LAWFARE  –
enligt en sammansättning av orden krigföring och lag

Jag tog alltså upp att Umeå kommun, via Bostaden AB, inte borde hålla ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” med lokaler. Utifrån deras upprepade agerande. Det var vad jag sade. Och då försökte åter Nya MP i Umeå att få helvetet att bryta lös. De ville försöka locka fram samma typ av stämning som jag / vi blev utsatta för då vi försökte diskuterade hedersförtryck i mars. Dessa påhopp blev rikskända.En rad kända personer gick. Bland annat terrorforskaren Magnus Ranstorp.

Vi ska redovisa två av påhoppen från idag. De kom från Mariam Salem – som ljög rakt ut. Henne ska jag återkomma till. Hennes påhopp ska vi också lägga ut på nätet. Men inte idag, måndag.

Mariam Salem påstod att saker sagts på ett offentligt möte som Arbetarpartiet hade arrangerat. Vi hade bjudit in en forskare knuten till Östergötlands län, som har regeringens uppdrag att arbeta med frågor som har med hedersrelaterat förtryck att göra. Mariam Salem ljög rakt ut om vad som sagts om de som bär slöjor. Som den demokrat Salem är (obs ironi) avslutade hon med att ifrågasätta att Arbetarpartiet fick partistöd.

Och allt detta gick ut på att försvara ”Islamiska Föreningen i Västerbotten”.

Mariam Salems påståenden var kanske det grövsta påhopp jag varit utsatt för sedan jag tog plats i fullmäktige 1991. Detta om vi kombinerar det lögnaktiga innehållet i det hon påstod sagts på vårt möte (som hon inte närvarade på) och den absurda idén att ett parti som inte delar Mariam Salems åsikter ska bestraffas genom att bli av med sitt partistöd (jag tror, oss emellan, inte att Mariam Salem vet hur det går till att beröva ett parti dess partistöd).

Allt detta visar på den rädsla – eller desperation – som finns hos Mariam Salem och Nils Seye Larsen på grund av vår kritik mot detta parti som inte valts underifrån, av medlemmarna, utan tillsatts ovanifrån. Av partitoppen.

Lawfare – lögner – idén att beröva Arbetarpartiet sitt, på väljarstödet baserade, partistöd uttrycker alltså Nya MP:s växande desperation. Kanske var Mariam Salems tanke att jämföra Arbetarpartiet ORD med Islamisk Staten HANDLINGAR. Det är svårt att veta. Desperation leder ibland till uttalanden som brister vad gäller logik.

Just nu pågår fullmäktige för fullt.

Jag redovisar därför endast det ena påhoppet. Just nu. Denna ”drapa” kommer från Nils Seye Larsen, gruppledare, och utvald av Miljöpartiets centrala Partistyrelse – sedan denna Partistyrelse avsatt den av medlemmarna valda ledningen. I Umeå.


3. Innan ni läser vad gruppledaren i Nya MP i Umeå säger ska ni veta följande:

* Det Nya MP i Umeå har försökt tysta mig, och Arbetarpartiet, har genom två polisanmälningar riktade mot mig för förtal – som givetvis lades ned,
* Det Nya MP i Umeå har försökt tysta mig genom att hota med ytterligare en polisanmälning (som jag känner till) och fick VK att skriva om denna ”tanke”. Denna metod att koppla ihop mitt namn med ”polisanmälningar” kallas för Lawfare – krigföring via lagar – som blir omnämnda i media (även om de som anmäler VET att deras anmälningar kommer att läggas ned,
* Direkta lögner från Nya MP:s Mariam Salem om vad som sades på vårt möte, där en forskare knuten Östergötlands län, som har regeringens uppdrag att upplysa om hedersrelaterat våld och förtryck.

 

Här nere kommer inlägget från gruppledaren för Nya MP i Umeå. Lägg märke till hans förkärlek för två saker:
a) att INTE bemöta vad jag sagt om Islamiska Föreningen, vars imam tillhör det wahhabitiska salafistiska nätverket, som myndigheterna gripit och beslutat utvisa,
b) att iställe kalla mig och mina åsikter för sjuka. Som gruppledare för Nya MP i Umeå debatterar han aldrig lokala kopplingar till islamism, jihadism, terrorism. Han deltar i metoden att polisanmäla, ljuga och tala om andras sjuka åsikter.

Här kommer Nils Seye Larsen (mina undersökningar):

Det är som sagt en debatt som kräver att vi håller oss på en seriös nivå.

Och det är en debatt som kräver också att partier går in med intentionen att värna vår demokrati och att jobba mot extremism, och inte missbruka det. Och just var går gränsdragningen för vad man kan anse vara extremistisk, det tycker jag ändå är en relevant sak. Det Mariam lyfter upp är ju ändå relevant.

Nu har jag ju suttit och matat igenom de närmare 70 bloggartiklar som en partiledare här har publicerat på sin blogg. Närmare 400 sidor.

Och i detta framstår det väldigt mycket material som jag skulle säga är både extremistiskt, islamofobiskt och sjukt konspiratoriskt.

När man har den ingångsvinkeln så blir det inte seriöst.

Då underminerar man möjligheterna för att ha en seriös debatt om hur vi kan göra för att försvara vårt samhälle, vårt föreningsliv, hur vi försvarar detta mot våldsbejakande extrema rörelser.

Så att jag vill bara återkoppla till att vi tar gärna en seriös debatt om detta. Miljöpartiet deltar väldigt gärna, precis som många andra partier.

Men då är det så viktigt att vi gör detta genuint, seriöst och utan att ha sjukliga baktankar som vissa faktiskt har. Tyvärr.

 

Kommentar:

Mina argument bygger på de två rapporterna från MSB, Försvarshögskolan samt på arbeten från de forskare som medverkat i dessa rapporter. Om detta gör mig och mina åsikter ”extremistiskt, islamofobiskt och sjukt konspiratoriskt” – som Nils Sey Larsen påstår så befinner jag mig i gott sällskap.

Frågan är: i vilket sällskap befinner sig Nils Seye Larsen och Nya MP i Umeå?”

 

Här kan du själv se Seye Larsens inlägg på Youtube:

18 kommentarer

 1. Olof

  Snacka om svepande anklangers som Nilsen håller på med: ”Och i detta framstår det väldigt mycket material som jag skulle säga är både extremistiskt, islamofobiskt och sjukt konspiratoriskt.”

  I vad består det extremistiska? Att din blogg försvarar demokrati och att alla skall vara lika inför lagen?
  I vad består det islamofobiska? Att din blogg klargör skillnader mellan vanliga muslimer, politiskislam/islamister och jihadister? Borde inte Nilsens sammanbindning av dessa grupper till en vara just islamofobisk om något!
  I vad består det sjukt konspiratoriska? Att det finns ett foto där MP representant från den nationella partistyrelsen som ensamt parti är på träff med Islamska Föreningen i Västerbotten och att den föreningen via sms uppmanade sina medlemmar att rösta på MP efter det?

  I det sista kan jag faktiskt hålla med Nilsen, det är SJUKT av MP att göra delar med Islamska Föreningen i Västerbotten, och det är SJUKT att en ett trossamfund anger till sina medlemmar hur de skall rösta. Det är en sjuk konspiration, men kan knappas vara ditt fel Janne, som böra lyfter fram detta i dagens ljus.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Olof.
   Jag hade inte tänkt på det du skrev om att det faktiskt är jag som, tillsammans med det parti jag tillhör, behandlar muslimerna på det sätt man behandlar alla andra. Som olika. Väldigt olika. Våra motståndare, islamisterna och deras medlöpare, talar om muslimerna som om de alla hade samma tro och personlighet. Vilket de naturligtvis inte har. Och det har vi i Arbetarpartiet fattat. Tack för ditt svar till Nils Seye Larsen. Nya MP i Umeå visar tecken på desperation. Och min gissning är att de, åtminstone i Umeå, kommer att isoleras. Jag talar om Nya MP i Umeå. Jag undrar vart ledningen från det Gamla MP tog vägen. De brydde sig nämligen om miljön.

 2. Frank Pettersson

  Denne Nils Seye Larsen! Falsk människa. Jag noterade en intressant sak för någon vecka sedan: Säpo rapporterade om en ökad risk för terrordåd från högerextremistiska miljöer. Larsen skrev om denna rapport och försökte koppla dessa dåd till ett uppsving av islamofobi. Det han dock valde (observera valde) att utelämna var att Säpo i sitt pressmeddelande skrev att en orsak till den ökande risken var att det på nätet fanns ”uppmaningar om att agera och göra något innan det är för sent, vilket kan jämföras med resonemang inom andra extremistmiljöer att använda sig av alla till buds stående medel.” Denna jämförelse mellan dåd kommande från våldsbenägna islamister och våldsbenägna högerextremister; att de inspirerar varandra – denna jämförelse valde Larsen att utelämna. Vissa människor har en ”mjuk” framtoning, men en brutal insida!

 3. Olle

  Vänsterextremister begår nästan lika många våldsbrott av politiska skäl som högerextremister. De allra flesta som misshandlar, hetsar eller har sönder saker i politiskt syfte är unga, kring 20. Det visar en kartläggning från Säpo och Brottsförebyggande rådet BRÅ.

  Även om vänsterextremister sällan blir misstänkta för till exempel hets mot folkgrupp medan högerextremister ofta blir det, så begår de totalt sett i princip lika ofta politiska brott, säger Johan Olsson på Säpo.

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

     Svar till Olle
     Definitivt. Det enda jag undrar över är om de fortfarande har några aktiva utövare. Jag känner till folk som har sina rötter i dessa organisationer. Men de har, i en rad fall, växt upp rent mentalt (och sannolikt även ”politiskt”). Vet du om de har några aktiva utövare som förbereder nya bataljer med (främst) NMR.

     • Olle

      Ställde en fråga till Larsen om inte vänsterextremister också var ett hot. Men det behagade har inte svara på , men det är väl hans allierade kanske , vad vet jag. Han är snabb att svara på sånt som passar honom

     • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

      Svar till Olle
      Jag har heller aldrig fått svar av honom. Delvis på grund av att jag varken har skrivit, eller talat, med honom många gånger. Men gentemot mig har Larsen, Salem och vissa allierade dessa två har inom Vänsterpartiet följande förhållningssätt: a) tystnad, b) polisanmäl för förtal, c) framställ dig som ett offer för ”brutale Hägglund”. Vad de vägrar att göra är att debattera ”sharia kontra demokrati” eller ”kopplingen mellan Mariam Salem och Islamiska Föreningen i Västerbotten”. Vad dessa individer inte förstår är att det finns ett före, och ett efter, myndigheternas ingripande mot det wahhabitiska-salafistiska nätverket i Sverige. Och att folk numera ser igenom deras taktik. Men det är BRA att folk som du ställer frågor till dem.

 4. Jonsson

  Förskräckligt att gruppledaren för Nya Mp patologiserar meningsmotståndare på detta sätt.

  Är inte vänster- och högerextremister egentligen olika röda nyanser sprungna ur samma familj?
  Tomas Bertelman kom nyss ut med boken ”Från ett kallt krig till ett annat”. Han skriver bland annat om Sovjetunionens kritik – efter WW2 – mot Sveriges falska neutralitetspolitik. I ”Literaturnaja Gazeta” (1950), beskrevs den svenska regeringen i termer av: högernationalistisk kamarilla och monopolister. Om jag då underförstår detta så ansågs Sverige sympatisera med Hitler, d v s högernationalistisk vänster jämfört med Sovjet på vänsterns vänsterkant. Konservativa partier tenderar att vara reformister och inte aktivister eller revolutionärer. NMR som marscherar 1 maj tolereras inte av (S) och (Mp). Men, de tågar ju för att de är vänster.

  Sovjet ogillade Sveriges fortsatta neutrala hållning för att vi blev en ”neutral” buffert mellan Nato och Warsawapakten. Sverige ansågs då tjäna USA med landningsplatser och kanonmat (svenskarna), i ett nytt krig. Destabiliserande.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Jonsson 11.37 – första delen
   Jag tror vi vinner på att göra en analys av världs- eller stormaktspolitiken under och efter andra världskriget och en annan analys av Sverige idag. Vi får inte glömma att Sovjetunionen och USA hjälptes åt att (tillsammans med Storbritannien) besegra Nazityskland. Samarbetet mellan ”De tre Stora” innebar en omvändning på 180 grader. Den blev nödvändig mot den krigiska expansionspolitik som Nazityskland och Japan stod för. Efter kriget skedde en ny 180 graders sväng och denna ”allians” bröts upp och världen ”kastades” (mycket motvilligt vad gällde medborgarna i de krigströtta länderna i hela Europa och Sovjetunionen) in i ett nytt ”kallt” krig. De enorma händelserna:
   1. bildandet av en allians mellan Sovjet å ena sidan, och USA och Storbritannien å den andra,
   2. själva kriget som hade tre ”scener”, inte två, (huvudsakligen Nazityskland vs Sovjet i Europa), USA vs Japan i Stilla havsområdet samt (den bortglömda scenen Kina vs Japan – in Kina)
   3. uppbrottet av alliansen och övergången till det ”kalla kriget” med sin kapprustning och (verkligen) ett propaganda-KRIG,
   … krävde väldiga överdrifter och lögner för att få med en någorlunda enad befolkning exempelvis i ”väst”. Så jag tror inte att man ska ta för allvarligt på vad som skrevs av någondera sidan under denna epok (före, under och efter andra världskriget).
   Men när det gällde Sverige så förde landet en anpassningspolitik mot Nazityskland. Men detta innebar ju inte att samlingsregering (Sociald, Högern, Bondeförb och Folkp) var nazister. Men de anpassade Sverige till ett Europa som skulle komma att domineras av Nazityskland. Men detta är jag, helt och till hundra procent, säker på att inget av dessa fyra partier ville. Däremot framstod landet för exakt vad det var: ett neutralt land – som i praktiken gjorde så omfattande och regelbundna affärer med Nazityskland så att ”vi” bidrog till det tyska krigsmaskineriet. Och med tanke på vad alternativet var för exempelvis Sovjet (som förlorade uppåt 25 miljoner människor under kriget och led obeskrivliga materiella förluster medan Sverige blev rikare på ”vår” handeln med Nazityskland), nämligen att Sverige hade kunnat gå i krig med Nazityskland, skrevs det nog väldigt mycket elakt om Sverige. Men det teoretiska, analytiska, värdet om karaktären på Sverige som statsskick ger jag inte mycket för. ”Krigets första offer är sanningen” finns det ett ordspråk som säger. Men Sverige var fortfarande, i grunden, en demokrati under andra världskriget. Men denna demokrati var delvis mycket inskränkt och samlingsregeringens agerande i förhållande till Nazityskland kan, på goda grunder, sägas ha innehållit alldeles för stora inslag av eftergiftspolitik. Däremot vill jag inte ta på mig ansvaret för att Sverige skulle ha gått i krig med Nazityskland. För Sverige var, i praktiken, obeväpnat. Så det som skrev under 30-, 40- och 50-talen var ofta mer känslomässigt än analytiskt. Sverige anpassade sig till ett nazistyrt Europa på ett skamligt undergivet sätt. Men var fortfarande en demokrati – låt vara feg och med stora inskränkningar i exempelvis yttrande- och tryckfriheten samt i organisationsfriheten.
   Efter kriget utgjorde Sverige en del av USA:s/Natos allians mot Sovjet/Warsawa-pakten. Tveklöst. Den s.k. Catalina-affären 1952, då Sovjet sköt ned två svenska flygplan, berodde på att Sverige bedrev den mindre neutrala verksamheten att, med hjälp av den modernaste amerikanska radarutrustningen, försökte kartlägga det sovjetiska luftförsvaret så att USA:s kärnvapenbestyckade bombplan skulle kunna ta sig fram oskadda till dåvarande Leningrad för att utplåna staden.

   Till Sverige av idag. Den ”hederliga” marxismen bygger på att proletärerna (arbetare och även tjänstemän) ska få, eller ska få bestämma över, hur det fulla värdet av vad de producerar genom sitt arbete ska användas. Marxismen bygger på att samhället är indelat i … forts senare – jag skrev så mycket att texten försvann.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Jonsson 11.37 – ANDRA DELEN
   forts … samhällsklasser – och har tagit sida för proletärerna. Dessa arbetare var organiserade i massorganisationer som stora politiska partier och fackföreningar. Detta hotade det borgerliga etablissemangets ordning. Fascisterna i Italien och Spanien samt nazisterna i Tyskland var ett svar på arbetarnas massorganisationer. Fascismen i exempelvis Italien och nazismen i Tyskland var också massrörelser vars syfte var att krossa arbetarnas massorganisationer – men stödda av det borgerliga etablissemanget. Och krossade arbetarnas massorganisationer gjorde fascisterna och nazisterna. Problemet som då uppstod var att dessa fascistiska-nazistiska massrörelser inte ville återbörda makten till det borgerliga etablissemanget utan behålla den själv. Ta Nazityskalnd: inget traditionellt borgerligt etablissemang – politiskt och ekonomiskt – skulle ha utmanat tre världsimperier (Storbritannien, USA och Sovjetunionen). Och inget traditionellt borgerligt etablissemang skulle ha fortsatt kriget ända till dess hela Tyskland låg i en enda ruin. Denna historia handlar om ”De Stora Elefanternas Dans”.
   Marxismen har absolut inget att göra med partier som exempelvis V eller MP eller F!. Dessa söker något annat än klasspolitik. De söker identitetspolitik, vi-ska-frälsa-världen-genom-att-vara-snällast-så-folk-förstår-att-det-endast-behövs-mer-kärlek trams, radikalfeminism, o s v. De tror inte på styrkan hos de som knegar. Detsamma gäller grupper som AFA och Revolutionära Fronten (RF). De ersätter fackföreningarna (med miljoner medlemmar) med sina egna slagsmål. Och NMR är inte heller någon fascistisk eller nazistisk massrörelse. NMR har inget tålamod eller kunskap om hur de ska bygga upp en massrörelse. Detsamma gäller AFA och Revolutionära Fronten (RF). De ser sina förebilder i helt olika samhällsklasser – från 20-, 30- och 40-talen. Men de är bara skuggor, av skuggor av skuggor. I brist på att BETYDA något för samhällsordningen (som de inte kan rubba) siktar de in sig på individer. Jag har fått många hot och min f.d. fru fick många dödshot. Hon var huvudskyddsombud på en fabrik där det fanns en liten grupp nazister som hatade henne för att hon representerade fackföreningen och var socialist. Detta var under den period då nazisterna var som farligast i Sverige (i modern tid) och dödade många individer – under första halvan av 90-talet.
   Dessa grupper – AFA och RF å ena sidan, och NMR å den andra – måste få utlopp för sin energi. NMR misshandlar och dödar ibland motståndare. Och AFA och RF slåss med NMR (i alla fall på den tiden då denna organisation hette Svenska Motståndsrörelsen). Jag anser att de har helt olika förebilder – i olika massrörelser och massorganisationer som representerar olika samhällsklasser. Men deras brist på förmåga att själva skapa sådana stora rörelser själva gör dem ofarliga för samhällsordningen – men farliga för individer. Däribland för varandra. Deras metoder är ju nästan desamma. Våld istället för folklig förankring – som de aldrig kommer att få.

 5. Jonsson

  Tack för genomgången av WW2 och kalla kriget.
  Rusta för fred, för krig är det varaktiga tillståndet, ansåg Immanuel Kant, på sin tid. Varaktigt också i världen av idag.
  Sverige har dock nedrustat ”särintresset”, i omgångar även de senaste decennierna. Använt pengarna till annat. Bildts regering satte igång en utredning om att rekvirera befintliga fritidshus i händelse av krig österöver. Flyktingar skulle bo i de ombyggda stugorna.
  Warzsawapakten upplöstes, men nu är USA och tassar i Polen. Ryssland kan ha liknande känslor – som Sovjet – idag om Sverige som en svag länk.
  Tyskland kände sig kränkta efter WW1. Det kan ha påverkat vådan av nazisternas framfart. Det var nog inte heller så nyttigt att som tysk sätta sig på tvären. Hitler hade stora ambitioner. Nu har EU stora ambitioner, över folks huvuden.

  Jag tror inte heller att vänsterextrema aspirerar på makten i Sverige.
  Det jag egentligen ville problematisera var begreppet HÖGERextrema. Definitionen jag sett är: de partier som uttrycker islamofobi. Som exempel nämns FPÖ, det österrikiska partiet som ordnade den omtalade föreläsningen med kvinnan dömdes för blasfemi. Hon blev inspelad och angiven av en åhörare.
  De högerextrema politiska partierna ska helst förbjudas i Sverige? Och, högerextrem innebär alltså att vara emot islamisering av Sverige.
  Om M och KD samarbetar med SD, då anses även de högerextrema, enligt Löfven. Nollsummespel?
  Seye-Larsens utspel var plågsamt att lyssna på. Men, det är mycket tydligt vad han menade.

 6. Eva

  Hersketeknik! Han använder seg av den,den godeste Nils Seye Larsen! Han vill gärna diskutera ekstremisme men då ska det ske på hans premisser,för han representerar den ”seriöse” delen av debatten om hedermord,könsstympning,tvångsäktenskap,slöjtvång etc etc. Vad är det han måste försvara,när han anklager erat parti och du i synnerhet för islamofobi och konspirationer,det är nästan inte till och tro! En politiker! Är det når som provoserar mer är politiker som så till det grader ska framstå som ”bäst i klassen” upphöjer seg själv till den moraliske högborg där ingen når dem! Nu har jag läst dina bloggar hela sommaren även om jag varit på resa,och det du beskriver och dokumenterar borde skrämma var och en,till och fundera över vad detta ska bära! Religionsfrihet innebär också och kritisera religioner och Islam är inte och skall inte vara undantagen regelen,den ska kritiseras på lik linje med andra religioner och det får dom tåla. Religiösa härskare har vi kvittat oss med för länge sedan och tack Gud för det! (Ironi,där ser man jag ble också indoktrinerat i min barndom att man skulle vara Guds bästa barn vilket jag också blev utan hjälp av domedags profeter)

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Eva
   Tack för ditt stöd. Jag håller med om allt du skriver. Det som kan betonas extra är Nils Seye Larsens försök att erövra ”den moraliske högborg” eller ”the moral highground”. Även jag utsattes för religiös indoktrinering under hela min tid i grundskolan. Under högstadiet tvingades vi till och med att komma till skolan 15 minuter före ordinarie skoltid för att lyssna på predikningar av Svenska statskyrkan och olika frikyrkor tre gånger i veckan! låt oss säga att vi gick i skolan 35 veckor varje år och ta det gånger tre (klass sju, åtta och nio) så får vi 105 veckor. Sedan tar vi detta gånger tre så får vi 315 tillfällen. Nu hade vi sovmorgon vissa dagar men detta tas delvis ut av att jag tror att vi gick i skolan under fler veckor än 35. Men låt oss säga att vi utsattes för indoktrinering vid 300 tillfällen – bara under högstadiet. På fritiden! Femton minuter varje gång. Lägg till detta den vansinniga lärarinna vi hade som tolkade uppenbarelseboken för oss både på kristendomskunskapen OCH på biologin (som hon denna bokstavstroende lärarinna, av någon oförsvarlig anledning, hade med oss under ett till två år). Där talade hon om det kommande Stora Kriget genom att tolka bibeln. Hon hade också, utan att jag skämtar, uppfattningen att ”guds änglar” fanns i hennes baksätet då hon körde sin stora vita Mercedes till och från Mimerskolan varje dag(hon körde fort).
   Vi kritiserar kristendomen för både dess bokstavliga innehåll och dess bokstavstroende utövare. Denna kritik får alla religiösa acceptera oavsett om det handlar om kristendom, judendom, islam, hinduism eller buddism eller något annat. Men vi får bara inte glömma att precis som det finns fanatiker bland exempelvis de kristna – som nödvändigtvis ska tvinga på andra sin egen tro – men också de som har en mer sansad inställning till kristendomen och håller den för sig själv, så finns det även muslimer som accepterar att man ska skilja på religion och politik. Detta till skillnad från de islamister inte erkänner några andra lagar än sharia.
   Och det som är problemet, det som måste uttalas, är att det inte finns någon ”islam light”. Däremot finns det många muslimer som, på individuell basis, beslutar sig för att eränna att svensk (av människan instiftad) lag står över sharia. Det är dessa, många men utsatta, som vi måste stödja.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.