Uteslutningen av Amineh Kakabaveh är ett angrepp på alla som bekämpar tvångsgifte, barnäktenskap o kvinno- förtryck. Inte en intern fråga för V.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten  –  hör av dig

____________________

Ingress
Jag minns en av alla de gånger som frågan om en kartläggning av ett eventuellt hedersförtryck i Umeå var uppe till debatt i Umeå kommunfullmäktige. Det var under mandatperioden 2014-2018. Gudrun Nordborg – då ordförande för Vänsterpartiet i Umeå, ledamot i kommunfullmäktige och, enligt vissa fnittriga manliga ledamöter inom V, en ”feministisk ikon” inom Vänsterpartiet – var en av de som gick till angrepp på vår fråga om varför inte också Umeå kartlade ett eventuellt hedersförtryck. Så hade ju skett i Stockholm, Göteborg och Malmö (och skulle komma att ske även i Uppsala).

Jag ansåg att Gudrun Nordborg inte hade velat diskutera argumenten för eller emot en kartläggning av hedersförtryck. (Vilka argument kan för övrigt finnas emot en kartläggning?) Den, enligt vissa, ”feministiska ikonen” hade istället slagit ned mycket aggressivt på förslaget från en kvinnlig liberal, och oss, om att göra en kartläggning av hedersförtryck i Umeå.

Jag frågade därför den dåvarande ordföranden för V i Umeå om hon ansåg att jag var rasist? Skälet är att jag tillhör de ytterst få, som vid denna tidpunkt, aktivt drev frågan om att Umeå kommun borde göra en kartläggning av hedersförtrycket? På detta svarade Gudrun Nordborg nej. Och sedan fällde Nordborg följande, anmärkningsvärda, uttalande: ”men det gynnar rasisterna att vi bara talar om hedersförtryck”!

Stanna upp ett tag och fundera på denna formulering!

Skulle det verkligen gynna Sveriges rasister om partierna i kommunala församlingar, samt i riksdagen, diskuterar begreppet hedersförtryck (brukat av FN) i syfte att:
* kartlägga de begränsningar av ungdomars och kvinnors liv som förekommer,
* i syfte att kartlägga förtryck som kan ta sig uttryck i form barn- och tvångsäktenskap, månggifte och könsstympning,
* genom att kartlägga ett förtryck som i värsta fall kan ta sig formen av mord ?

Bara undersökningen UNGA 18 i Umeå, som omfattade 5700 elever i åldrarna 13-18 år, visade bland annat följande när det gällde frågan om självbestämmande: ”Nära 10 procent av ungdomarna födda utanför Europa får inte själva bestämma vilken religion eller livsåskådning de ska ha … För ungdomar födda i Sverige är andelen 2 procent”.

 

Stycke ett
Därför har uteslutningen av Amineh Kakabaveh en nationell betydelse

Vänsterpartiet i Umeå har visat upp en oförståelse för, och en aggressivitet mot, de som vill bekämpa hedersförtryck. Det är just denna oförståelse och aggressivitet inom Vänsterpartiet som helhet som har lett till att V har uteslutit Amineh Kakabaveh.

Detta riskerar att skapa en förvirring hos många som själva ser sig som feminister – men som anser det vara en självklarhet att bekämpa hedersförtrycket. Det är därför som uteslutningen av Amineh Kakabaveh inte endast är en fråga för Vänsterpartiet. Det är en fråga för alla oss som under åratal bekämpat mäns våld mot kvinnor och, samtidigt, hedersförtrycket. Detta förtryck som drabbar både mot kvinnor och män, både flickor och pojkar – men med betoning på flickor och kvinnor.

 

Stycke två
V ljuger om sin goda vilja att lösa motsättningarna med Kakabaveh
Vänsterpartiets partisekreterare Aron Etzler påstår att partiledningen gjort allt för att överbrygga motsättningarna med Amineh Kakabaveh. Och antyder att det är först nu, efter långt och moget övervägande, som partiet tvingats utesluta denna medlem. Men här ljuger Aron Etzler.

Partiledningens planer på att degradera Kakabaveh, genom att ställa henne utanför riksdagen, har funnits under lång tid. Det är bara att titta på hur valberedningen i Stor-Stockholm har agerat. Eller har försökt agera.

Inför riksdagsvalet 2014 hade V-valberedning i Stor-Stockholm föreslagit att Kakabaveh skulle stå på tredje plats på riksdagslistan. Så blev även fallet.

Men inför riksdagsvalet 2018 hade V-valberedningen i Stor-Stockholm ställt Amineh Kakabaveh utanför riksdagslistan! Då valberedningen i Stor-Stockholm står partiledningen nära visar detta tydligt på vilken lösning som partiledningen hade i tankarna. Kakabaveh skulle bort från offentligheten.

Men sedan hände något för Vänsterpartiets ledning ytterst genant. Den valkonferens som skulle fastställa valsedeln inför riksdagsvalet 2018 gjorde uppror mot att Amineh Kakabaveh ställts utanför. Medlemmarna stuvade om i den, partiledningen närstående, valberedningens förslag. Och placerade Kakabaveh på riksdagslistans plats 8 (av totalt 32) i Stor-Stockholm. När sedan personkryssen räknats visade det sig att Amineh Kakabaveh hade fått näst flest kryss av alla på riksdagslistan – slagen endast av partiledaren!

Detta visar att Aron Etzlers tal om en sorts uppgörelse i godo bara är snack. Då skulle inte Kakabaveh ha ställts utanför valsedeln till riksdagen. Det visar också på något mycket pinsamt för partiledningen. Medlemmarna i V stöder Kakabaveh. Dels genom att valkonferensen ”kör över” den partiledningen närstående valberedningen. Dels genom de många personkryssen. Kryss som kom hela Vänsterpartiet till godo.

I detta läge har Amineh Kakabaveh blivit ett hot. Hennes åsikter går på tvärs mot partiledningens. Och hon har ett stor stöd bland medlemmarna. Samtidigt har partiledningen velat göra det svårare för henne att agera offentligt – genom att peta henne från riksdagslistan. Men efter valet 2018 var hennes ställning starkare hos medlemmarna. Och ute i samhället håller vindarna på att vända. Allt fler tar hedersförtrycket på allvar. Och Vänsterpartiets officiella ståndpunkt, att angripa de som vill bekämpa hedersförtrycket, blir alltmer obegriplig. Kort sagt: både medlemmarna och tiden talar för Amineh Kakabaveh – inom V.

Detta beseglar hennes öde.

 

Stycke tre
En hel klan mot ett barn  – V försöker blanda bort korten
Till sist vill jag understryka hur Vänsterpartiet, ställda under galgen, erkänner förekomsten av hedersförtryck. Men bara för att i nästa sekund försöka blanda bort korten. De ”gör om” hedersförtrycket till en extrem form av individuellt manligt förtryck av kvinnan. Eventuellt med dödlig utgång. Och till denna analys har vissa, på min blogg ofta förekommande, representanter för Nya MP i Umeå självklart anslutit sig.

Men hedersförtryck handlar om ett kollektivt förtryck riktat mot en individ. Det handlar om familjens eller klanstrukturens förtryck av ett barn. Oftast drabbar klanstrukturens förtryck flickor och kvinnor. Men förtrycket drabbar även pojkar och män.

Så även när representanter för Vänsterpartiet låtsas erkänna hedersförtrycket så erkänner de inte detsamma. Skälet är att de förändrar dess innebörd. Detsamma gäller för vissa representanter inom Nya MP i Umeå.

 

Avrundning
Det politiska nyspråket i Umeå – Hägglund är en ”hund”
Islamisterna och/eller deras medlöpare har för övrigt, i sin kreativa strävan efter att förnya det svenska politiska språket, har börjat kalla mig för en ”hund”. Bland personer som kommer från arabiska länder utgör det en mycket, mycket grov förolämpning att kalla någon för en hund. Så den skyldiga skrev för säkerhets skull på arabiska.

Men då en majoritet av muslimerna både kan och vill skilja på politik och religion får jag naturligtvis veta detta. Jag ska återkomma till förråandet av det politiska språket i Umeå i blogginlägg framöver. Lita på det!

PS. Den 13 maj i år ifrågasatte jag första gången det lämpliga i att socialdemokraten Mahmoud Chninou är vän med den av Säpo gripne, och numera i två instanser utvisningsdömde, Raad Al-Duhan. Det har nu kommit till min kännedom att Chninou äntligen har tagit bort Raad Al-Duhan som vän på Facebook. Det har även kommit till min kännedom att samme Mahmoud Chninou ifrågasätter de tjejer och kvinnor på bl a Ersboda som kontaktat Centrum mot våld med anledning av förekomsten av ”moralpoliser”. Men mer om detta senare. DS.

7 kommentarer

 1. Thomas Ryberg

  Jag vill påstå att en form av politiskt ”hedersförtryck” råder inom Vänsterpartiets ledning och bland dess medlöpare. Medlöpare och sympatisörer som inte VILL se denna sorts förtryck utan tror sig ”vänster” i allt vad man säger, biter sig fast i och därmed anser sig kämpa för eller emot. T ex mot det dom kallar ”högern” och det manliga förtrycket av kvinnan. Att se och erkänna hedersförtrycket blir problematiskt för V, eftersom det handlar om röster i vaken. Om jag som vänsterpartist är kritisk mot detta etablissemangs navelskådande hyckleri och lögner riskerar jag att som Amineh K hamna i kylan. Tillfälligt. Men, när dörren till V slår igen och låses av Aron E, Jonas Stödskvätt och deras syrefattiga fjäskare, öppnas andra dörrar! Dörrar som leder till levande politiska gemenskaper, tillräckligt med syre och högt i tak.

 2. Alice

  Personen som kallar dig för hund gillar inte att du använder våra grundlagar som yttrandefrihet och tryckfrihet. Där du öppet ifrågasätter viss inriktning av islam för att stötta muslimer som flytt från förtryck i sina hemländer och hit till Sverige där de demokratiska fri- och rättigheter ska fungera.
  Arbetarpartiet får inte tala om hedersförtyck i kommunfullmäktige, för det gynnar rasister, vissa ledarmöter känner sig så kränkta att de går upp i talarstolen och angriper de politiker som lyft frågan. Det de inte förstår är att de försvarar hedersförtrycket genom att förkasta de demokratiska grundlagarna yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen, eftersom de inte klarar av att diskutera sakfrågan utan angriper de politiker som försöker lyfta frågan.
  Böcker blir bortplockade från bibliotekshyllor som innehåller religionskritik, för att läsare inte ska bli kränkta.
  Jag läste en äldre artikel från SvD som berör hdersmord, bland annat hedersmordet på Sara i Umeå som skedde 1996. Utredningen visade att släktingar till Sara under en längre tid känt sig kränkta av Saras sätt att vara. Hon hade klarat av att integreras i samhället, där våra fri och rättigheter ska gälla. Som straff blev hon hedersmördad.
  Det känns som vi står kvar och stampar på samma ställe när det gäller de här frågorna och de är för att vi inte får diskutera dessa frågor i vårt samhälle för att vissa personer kan bli kränkta. Men vad är viktigt i ett samhälle, vad gör att ett demokratiskt samhälle fungerar? Det borde människor fundera över oftare.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Alice – 15 sept
   Vet du, jag tror att ”hedersmordet på Sara i Umeå som skedde 1996” var ett av de absolut första mord som betecknades för hedersmord i hela Sverige. Faktum är att jag tror att hedersmordet på Sara VAR det allra första i Sverige. Detta gör den rådande attityden här i Umeå (tig eller bli tystad) ännu mer S-J-U-K!!!
   Du skriver att ”Utredningen visade att släktingar till Sara under en längre tid känt sig kränkta av Saras sätt att vara. Hon hade klarat av att integreras i samhället, där våra fri och rättigheter ska gälla. Som straff blev hon hedersmördad.”
   Tack för det!
   Det är en ovärderlig påminnelse om, och ett ovärderligt UNDERSTRYKANDE av att vissa religioner/åsiktsinriktningar inte vill bli en del av det svenska samhället. De är så rädda för detta att de mördar dem som vill, och lyckats, med detta – trots motståndet från släkten och klanen (flera släkter). Sanningen är att de som vägrar erkänna förekomsten av hedersförtryck indirekt döljer orsaken till att bland annat unga kvinnor mördas. Och då vi som vill att flyktingar (och andra invandrare) ska integreras i samhället blir kritiserade för att vara rasister, främlingsfiender, islamofober (eller näst intill) ska vi känna oss stolta över dessa anklagelser. Vi anklagas nämligen av personer och partier som inte vill klarlägga den verkliga orsaken till många mord. Och att bli anklagade av sådana ljusskygga individer och partier är något att vara STOLT över. Tack Alice.

 3. Jonsson

  Det är lättare att utföra könsbyte på bestick (genusforskning), än att tillerkänna de kvinnor och barn som utsätts för hedersförtryck sitt rättmätiga människovärde. (V) lämnar över frågan till andra partier. Egoistiskt.
  Att skälla någon för hund, att förnedra och degradera opponenten, det görs för att slippa förklara varför bland annat hedersförtryck behöver försvaras av vissa.
  Islam är en världsreligion, den känner inte nationsgränser. Muslimer utgör inte någon minoritet. Religion är inte ett folkslag, så det handlar inte om rasism. Det handlar om makt och kontroll. Politisk makt och personlig karriär i (V)? Socialistiska-feministiska-ekologiska (V), har tappats på innehåll och ideologi. Upp till kamp mot vadå? Det som nuvarande (V) och fanatisk islam har gemensamt är att de ibland ”värnar” om svaga. Med bidrag och allmosor skapas ett beroende och lydiga anhängare. Hunden är människans bästa vän i Sverige. Uppskattad och beskattas. Målet med makt är makt. Helvetet finns på jorden.
  Jag hoppas den uteslutna politikern hittar ett annat parti att driva de viktiga frågorna i.
  Jag hoppas också att feministregeringen lägger tid och forskningsanslag på viktigare saker än könsbyte av bestick, genusbestämning av musikinstrument och dylikt trams.

 4. Stefan

  Håller med det du skriver. Vad händer med SD i regionen väldigt tyst nu.
  Den där Willy Pettersson som körde svarttaxi är ju deras valberedning ordförande. Han verkar skaffat ny Facebook under namnet Willy Stenbäck. Ja där bjuder han ut svarttaxitjänser, glasklart. Mkt olämpligt om man är ordförande i en valberedning för ett parti.
  Tror inte du Janne skulle tillåtit detta pm han varit ordförande i arbetarpartiet valberedning.
  Lite komiskt att ingen tagit upp detta.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.