Till Elin Söderberg: Trots 15 månaders debatt vägrar Salem säga ”grundlag gäller – inte sharia”. Skrämmande att du och MP inte tar avstånd från detta

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken SD eller S – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

 

Inledning
Du påstår, ”med anledning av debatten runt hijab-upproret” (jag antar att du menar ”Hijab-uppropet” inte upproret) och den ”desinformation” som jag sprider från min blogg att du känner dig ”nödgad att sätta ner foten.

”Ordentligt!”

Samt att du vill vara ”extremt tydlig”. Dessutom har din bägare ”runnit över”.

Efter alla dessa starka uttryck följer inga som helst exempel på att jag skulle ha spridit någon desinformation. Elin Söderberg tillhör den grupp som vägrar diskutera fakta. Istället varvar de polisanmälningar med gråtmildhet. Allt för att byta ämne – och slippa diskutera vad jag skrivit – respektive inte skrivit.

Ingen som har läst Elin Söderbergs blogg får någon som helst information om varför jag kritiserar Nya Miljöpartiet i Umeå – eller vilka argument jag har använt mig av. Men det får du av rubriken till denna blogg: Till Elin Söderberg: Trots 15 månaders debatt vägrar Salem säga ”grundlag gäller – inte sharia”. Skrämmande att du och MP inte tar avstånd från detta

 

Del ett
Låt mig repetera vad diskussionen handlar om från min sida.

För mig är det oacceptabelt att någon väljs till politiska förtroendeuppdrag – exempelvis till kommun, region och tingsrätt – samtidigt som de vägrar att säga att det är de svenska grundlagarna samt övrig lagstiftning, beslutade av människor i den folkvalda riksdagen, som gäller i Sverige.

För mig är det oacceptabelt att folkvalda vägrar säga att sharia (lagar och domstolar) inte gäller i Sverige.

För mig är det oacceptabelt att ett politiskt parti backar upp en person som uppenbarligen vägrar erkänna att den svenska grundlagen står över sharia. Men detta är exakt vad Nya MP i Umeå har gjort under en debatt som varat under drygt 15 månader. Nya MP i Umeå borde kräva att Mariam Salem tar ställning för att ”i Sverige gäller grundlagarna och övrig svensk lagstiftning – inte sharia”.

Men det gör inte Nya MP i Umeå.

Salems ståndpunkt är oacceptabel. MP:s vägran att ställa krav på sina förtroendevalda är oacceptabelt. Denna uppfattning delar jag och Arbetarpartiet med andra partier samt med en överväldigande majoritet av den svenska befolkningen.

Problemet är att den överväldigande majoriteten av befolkningen i Sverige inte känner till att Miljöpartiet inte kräver att deras förtroendevalda ska sätta de svenska grundlagarna (beslutade av människor i en folkvald riksdag) över lagar som gäller i religiösa diktaturer som exempelvis i Iran och i Saudiarabien.
Problemet är att den överväldigande majoriteten av befolkningen i Sverige inte känner till att Miljöpartiet tillåter sina förtroendevalda hysa uppfattningen att det finns en gudomlig rätt eller lag (sharia) som står över de svenska, av människor instiftade, grundlagarna och andra lagar.

Eftersom jag och Arbetarpartiet, andra partier samt den överväldigande majoriteten av Sveriges befolkning anser att de svenska grundlagarna (konstitutionen) ska utgör grunden för det svenska juridiska systemet – inte sharia – är det vår skyldighet att avslöja att Miljöpartiet tillåter sina representanter att sätta sharia över de svenska grundlagarna.

Elin Söderberg är den senaste i raden av miljöpartistiska politiker som gör precis allt för att undvika debatten kring de svenska grundlagarna kontra sharia. Jag har uttryckligen bett representanter för Nya MP i Umeå att ta ställning för grundlagen – mot sharia – ända sedan mitt blogginlägg den 30 oktober 2018. Men ingen i MP har tagit chansen att göra detta trots att debatten nu har pågått under dryga 15 månader.

 

Del två
I mina ögon har tåget nu gått för Nya Miljöpartiet i Umeå.

Skulle någon från Miljöpartiet komma nu – efter drygt 15 månader av debatt – och säga att det är grundlagarna som gäller och inte sharia så kommer jag enbart att betrakta detta som ytterligare en taktisk avledningsmanöver. Och detta kommer jag inte att vara ensam om.

Först polisanmälningar, sedan gråtmildhet och kanske en taktisk reträtt – för att få tyst på Hägglund och på Arbetarpartiet, på andra partier och på en växande del av den svenska befolkningen – för att hindra att allt fler får upp ögonen för Miljöpartiet vägran att kräva att deras folkvalda står fast vid grundlagarna.

Nej. Det är för sent för Miljöpartiet. Partiet kommer att få leva med att deras förtroendevalda inte behöver ta avstånd från sharia i Sverige. MP kommer att få leva med konsekvenserna av att deras förtroendevalda inte måste försvara de svenska grundlagarna – instiftade av människor i en folkvald riksdag – då de ställs mot sharia.

Sharia innebär nämligen tron på en gudomlig rätt (lag) som står över människans lagar, vilket innefattar alla grundlagar och andra lagar som instiftats av riksdagen i Sverige. Sharia står över dessa eftersom dessa lagar är instiftade av människor och därför inte KAN stå över den gudomliga rätt (lag) som sharia representerar. Och sådana värderingar tillåter MP att deras förtroendevalda kan sitta i Tingsrätter och Hovrätter och döma efter.

Om denna tro på att gudomliga lagar som uttolkas av ett prästerskap (sharia) tillåts gälla framför de svenska grundlagarna skulle samhället kastas oändligt långt tillbaka i tiden.

Elin Söderberg gör, i sitt blogginlägg, ytterligare ett försök att slippa diskutera dessa, så avgörande, frågor.

Trots 15 månader av debatt har Nya MP i Umeå vägrat kritisera Mariam Salems vägran att uttryckligen ansluta sig till uppfattningen att i Sverige gäller grundlagarna – och inte sharia. Nya MP i Umeå samt Partistyrelsen Miljöpartiet Sverige kanske är oförmögna att fatta att ett uteblivet svar, efter en så lång och intensiv debatt, också är ett svar.

Självklart är ett uteblivet svar också ett svar. Speciellt i denna fråga!

Elin Söderberg, med flera, förstår det säkert själva: Det spelar ingen roll hur ni än växlar mellan hofulla polisanmälningar (som omedelbart har hamnat i åklagarens papperskorg) och gråtmilda inlägg ni än gör- ni i Miljöpartiet kommer inte undan. Detsamma gäller även för era allierade inom Vänsterpartiet och falangen inom Socialdemokraterna. Vi kommer att fortsätta ställa er alla till svars för att ni i MP inte avkräver era förtroendevalda att de sätter de svenska grundlagarna (konstitutionen) över en lagstiftning som tillåter månggifte, barnäktenskap och som halverar kvinnans värde i jämförelse med mannen. Vi kommer att fortsätta att kritisera Miljöpartiet, som helhet, på grund av att partiet inte kan garantera att deras förtroendevalda sätter grundlagen över sharia. Och vi kommer att kritisera era allierade inom V och S (samt någon vilsekommen centerpartist) av precis samma skäl.

Ni har haft chansen under drygt 15 månader. Men nu är chansen förbi.

 

Del tre
Hur gick det till då Miljöpartiet fick en ny ledning i Umeå och Västerbotten inför valet 2018?

Någon gång kring november 2017 avsattes ledningen för MP i Umeå och i Västerbotten av Partistyrelsen för Miljöpartiet i Sverige. Den lokala och regionala styrelsen för MP i Umeå och Västerbotten stöddes av en överväldigande majoritet av medlemmarna. Denna överväldigande majoritet bestod av långt över 100 medlemmar. Men dessa medlemmar tog sig Partistyrelsen MP Sverige friheten att bortse ifrån. Istället valde man att basera sig på en väldigt liten minoritet på kanske 20 personer.

När Elin Söderberg talar om att hon själv, Nils Seye-Larsen, Mariam Salem, Alice Nikmanesh, o.s.v., är valda talar hon om den lilla minoritet som erkänns av Partistyrelsen MP Sverige. Hon talar däremot inte om den stora majoritet som Partistyrelsen MP Sverige helt enkelt valt att bortse ifrån.

Partistyrelsen MP Sverige anser uppenbarligen inte att demokrati fungerar i Umeå och Västerbotten!

Det är mot denna bakgrund, efter att en överväldigande majoritet av Miljöpartiets medlemmar ställts åt sidan, som de tre valsedlarna fastställdes. Jag talar om valsedlarna för Umeå kommunfullmäktige, det dåvarande landstinget i länet samt Västerbottenslistan till riksdagen. Först hölls det ett provval inom MP i Umeå och Västerbotten. I detta fick den tidigare ledningen en överväldigande majoritet av rösterna. Elin Söderberg, Nils Seye-Larsen, med flera, fick väldigt få röster och skulle inte ha hamnat på några poster, exempelvis i Umeå kommun.

I detta läge beslöt Partistyrelsen MP Sverige att ogiltigförklara provvalet – och därmed även uppfattningen hos de som röstat på den tidigare ledningen. I detta läge bojkottade majoriteten av medlemmarna i MP i Umeå, vars åsikter uppenbarligen inte betydde något, nästa ”valmöte”. Det var på detta sätt som Partistyrelsen MP Sverige, via en liten minoritet av medlemmarna, kunde fastställa de tre valsedlarna.

Låt mig alltså repetera: Valsedlarna till Umeå kommun, dåvarande landstinget i länet och Västerbottenslistan till riksdagen hade inte stöd av majoriteten av medlemmarna i Miljöpartiet i Umeå och Västerbotten. Valsedlarna fastställdes av Partistyrelsen MP Sverige och den minoritet som Partistyrelsen erkände som medlemmar. Majoriteten av medlemmarna ställdes alltså vid sidan av beslutsprocessen!

Detta är i princip den beskrivning som jag har gjort i ett flertal av mina blogginlägg. Vad är det som inte stämmer? Kan du berätta det, Elin Söderberg? Om inte – vad är det då för ”desinformation” från min sida som du syftar på?

 

Del fyra
Islamiska Föreningen i Västerbotten och Miljöpartiet

I samband med att Partistyrelsen MP Sverige rensade ut den tidigare majoriteten av medlemmar, som ofta var muslimer, från valsedlar och interna styrelser riskerade MP i Umeå att tappa sympati från många muslimer. Detta gjorde att MP i Umeå behövde nya personer som kunde locka muslimer att rösta på (Nya) MP i Umeå. Detta gjorde Mariam Salem väldigt viktig.

Jag har vid flera tillfällen berättat om ett möte som hölls på Ersboda Folkets Hus i vilket enbart Miljöpartiet och Islamiska Föreningen deltog. Jag har även visat en bild från detta möte. På denna bild syns Max Troendlé – den person från Partistyrelsen MP Sverige som ansvarade för (Nya) MP i Umeå och Västerbotten.

Förnekar du, Elin Söderberg, att detta möte ägde rum? Låt mig publicera bilden en gång till.

Max Troendlé på möte med Islamiska Föreningen i Västerbotten.

Jag har också skrivit, vid ett flertal tillfällen, att Islamiska Föreningen i Västerbotten för första gången i sin historia uppmanade sina medlemmar (deltagare i fredagsbönen och andra knutna till föreningen) att kryssa en speciell person i valet. Detta genom att sända ut ett SMS. Denna person var Mariam Salem. Och för att kunna kryssa Mariam Salem så måste medlemmarna (deltagarna..) i Islamiska Föreningen rösta på MP.

Förnekar du, Elin Söderberg, att Islamiska Föreningen i Västerbotten sände ut en sådan uppmaning?

Slutligen så har jag skrivit att denna uppmaning från Islamiska Föreningen i Västerbotten att kryssa Mariam Salem bidrog till att öka det antal kryss som hon fick i valen.

Förnekar du, Elin Söderberg, att så var fallet?

 

Del fem
Fastställandet av riksdagsvalsedeln från Västerbotten

Innan Partistyrelsen MP Sverige grep in och bestämde vilka medlemmar som räknades, och vilka som inte räknades, hölls ett provval inför fastställandet av Västerbottenslistan till riksdagen. I detta provval kom Jabar Amin på första plats och Elin Söderberg på 13:e plats. Efter att Partistyrelsen MP Sverige gripit in och bestämt vilka medlemmar som räknades, respektive vilka som inte räknades, hamnade Elin Söderberg på första plats.

En sista fråga: Stämmer detta, Elin Söderberg? Eller är detta också ett exempel på att jag sprider ”desinformation”?

 

Del sex
Vi samarbetar gärna med muslimer som kan skilja på politik och religion – oavsett om dessa är med i MP eller i något annat parti.

I alla bloggar och artiklar som jag har skrivit har jag betonat följande: Jag ser muslimer som kan skilja på politik och religion som mina vänner och allierade. De jag ser som mina motståndare är islamister. De personer som tidigare representerade MP i Umeå kunde skilja på politik och religion. Jag och övriga i Arbetarpartiet hade därför inga problem då det gällde att samarbeta med dessa.

 

Avslutningsvis
Jag har en enda, men desto mer påtaglig, erfarenhet av att försöka debattera denna typ av frågor med medlemmar från Miljöpartiet, Vänsterpartiet samt en falang inom Socialdemokraterna plus någon vilsekommen centerpartist (alla i Umeå). Denna erfarenhet är att dessa medlemmar gör precis vad som helst utom att hålla sig till sakfrågan. Jag har nu tagit upp tre områden i denna blogg. Dessa tre områden sammanfattar den kritik som jag har fört fram sedan hösten 2018. Det kommer att bli intressant att se om Elin Söderberg, som är den person som idag för fram Partistyrelsen MP Sveriges uppfattningar, kan hålla sig till sakfrågorna. Låt mig, för att underlätta, repetera dessa:

1. Grundlagarna kontra sharia,
2. Att Partistyrelsen MP Sverige ställde en majoritet av medlemmarna i Miljöpartiet (i Umeå och Västerbotten) åt sidan, bland annat då valsedlarna och ledningen lokalt och i länet skulle fastställas respektive utses,
3. Träffen mellan Islamiska Föreningen i Västerbotten och MP samt stödet från Islamiska Föreningen till Mariam Salem,
4. Fastställandet av riksdagsvalsedeln från Västerbotten.

 

Till sist
På tisdag tänker jag skriva om min syn på planerna på en ny moské i Umeå. Detta kommer att bli en viktig punkt i mina kommande blogginlägg i VK, i Arbetarpartiets kommande artiklar i vår egen tidning samt i det Umeblad som vi kommer att dela ut till 25 000 hushåll i Umeå.

Tanken är att påverka hur umeborna kommer att betrakta planerna på denna nya moské.

4 kommentarer

 1. Jonsson

  Miljöpartiet är strängt upptagna med att rädda jordklotet. De har inte tid med demokrati och andra distraktioner, som till exempel grundlagar.
  Det går inte att försvara religiösa uttryck som förtrycker barn och kvinnor i dagens Sverige. Det går inte försvara införande av sharia i Sverige. Ändå verkar Miljöpartiet i Umeå göra just det. De hade nog inte väntat sig kritik på grund av politisk islam. Vilket de inte vill bli förknippade med? Eftersom fötter måste sättas ned, med mera …

 2. Anna-Lena Karlsson

  Ett bra och tydligt inlägg av dig som vanligt, viktig information som måste komma fram. Helt obegripligt att du inte får svar på dina frågor.
  A K

 3. Mia Winroth

  Bra och ärligt skrivet Jan.

  Jag kan bara instämma i det du skriver om än är att i verkligheten så var det ett ännu värre agerande från Mp riks. Om jag inte missminner mig så var det Elin Söderberg som rekryterade denna Salem. Hon kom från ingenstans likväl som flera andra för mig okända som helt plötsligt byttes ut mot oss som redan hade fått medlemmarnas stöd att toppa listorna.
  Det var en väldigt otrevlig höst/vinter att få ta del av Mp Riks obehagliga och icke demokratiska agerande. Telefon möten, påhittade utredningar mot flera av oss i toppen och möten där Marlene Tamlin Partistyrelsens ordförande tillsammans med partisekreterare Amanda Lind höll flertalet möten med oss i toppen. Vid mitt första möte med dem så fick jag direkt frågan om jag kunde tänka mig att inte kandidera till några topplatser trots att jag var av medlemmarna 2:a på både regionlistan samt kommunlistan. De hade andra medlemmar som de ville ha där och idag så ser vi också resultatet av detta.
  Sedan så fick jag även en fråga om att inte tacka ja till några ”större” uppdrag i nämndena. Jag förstod ingenting var detta ett skämt eller var Mp kapat.
  De kom med sådana personliga obehagliga påhopp på flera av mina andra Mp medlemmar i Umeå att jag en dag stod och grät i vårat grupprum. En av dem som mig veterligen är en av de ärligaste och vänligaste människorna jag har träffat den personen gick det till personangrepp på med det grövsta av lögner. Hur står man emot sådana lögner som en liten minoritet hade hittat på.
  Hur kan ett parti som ska vara ett decentraliserat demokratiskt parti sjunka till den nivån. Det denna lilla grupp glömmer är att en minoritet alltid är en minoritet. OM man inte får partistyrelsens hjälp förståss med att förkasta alla listor där medlemmarna hade röstat fram sina toppkandidater.
  Jag har mycket mer fakta gällande detta att dela med mig av om det behövs framgent.

  Hälsningar

  Mia Winroth
  Fd Ordförande i MP Västerbotten och MP Umeå

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Mia Winroth – 18 febr 2020
   Tack så väldigt mycket för dina ord. Efter överenskommelse lägger jag ut din kommentar som ett eget blogginlägg.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.