S + MP har lyssnat till invändningarna från L, M och V samt Arbetarpartiet – Umeå kommuns budget antas först till hösten

I eftermiddags meddelade de styrande Socialdemokraterna och Miljöpartiet att beslutet om Umeå kommuns budget ska skjutas upp till i höst. Jag och Arbetarpartiet ser positivt på detta. I torsdags skrev jag ett blogginlägg med följande rubrik: ”Umeå kommun måste skjuta på beslutet om nästa års budget – för bättre beslutsunderlag, ökat tryck på regeringen samt av demokratiska skäl”. Även representanter för Liberalerna, Moderaterna och Vänsterpartiet har velat att budgetbeslutet ska skjutas upp till i höst. Det är bra att Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu har lyssnat till dessa invändningar och skjutit upp beslutet om budgeten.

Om Umeå kommunfullmäktige hade antagit en budget för nästa år redan i juni hade de styrande begått ett allvarligt politiskt fel. I mitt blogginlägg betonade jag särskilt tre skäl till varför budgetbeslutet borde skjutas upp:
* Osäkra ekonomiska prognoser. Enligt den senaste prognosen från Konjunkturinstitutet (KI) från i slutet av april beräknas den svenska ekonomin krympa med hela 7 procent i år. Arbetslösheten beräknas, enligt KI, öka från 6,8 till 11 procent – eller i värsta fall till 14 procent. Oavsett vilket scenario som slår in kommer det att innebära en rekordhög arbetslöshet och minskade skatteintäkter. Ett annat exempel handlar om Umeå kommuns egna skatteintäkter. SKR:s prognoser tyder på att Umeå kommun kommer att få ca 170 miljoner lägre skatteinkomster än vad regeringens prognoser ger vid handen! Den osäkerhet som finns understryker behovet av att vänta med budgetbeslutet till efter sommaren.
* Eventuella tillskott till kommunerna. Den 2 april meddelade Regeringen att den skulle skjuta till 15 miljarder till kommunerna under 2020 samt ytterligare 12,5 miljarder under 2021 på grund av coronakrisen. Den 21 september presenterar regeringen sin stora budgetproposition inför 2021. Kommer det ytterligare tillskott till kommunerna så kommer dessa att presenteras i samband med att detaljer kring budgetpropositionen börjar komma ut.
* Demokratiska skäl. Detta handlar dels om att partierna i fullmäktige måste kunna ha alla fakta på bordet när de tar beslut om budgeten. Det handlar om exempelvis prognoser för skatteintäkterna och eventuella tillskott från regeringen. Det handlar dessutom om att partierna ska kunna diskutera fram en budget på ett anständigt sätt. Både inom partierna och mellan partierna. Det är inte acceptabelt att en halverad styrka i fullmäktige ska diskutera en budget som berör tusentals anställda i kommunen. Plus alla kommuninvånare.

Mot denna bakgrund välkomnar jag och Arbetarpartiet, som sagt, att de styrande nu väljer att skjuta fram budgetbeslutet till hösten. Detta är den bästa lösningen för kommunen utifrån de osäkra ekonomiska prognoserna, eventuella framtida tillskott till kommunerna samt av demokratiska skäl.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.