”Sveriges Unga Muslimer” står inte för demokrati som jämställdhet och förbud mot diskriminering – tvingas återbetala 1,3 miljoner i statsbidrag

Blogginlägget nedan är en bearbetning av en artikel skriven av en partikollega.

 

Ingress
Det står nu klart att den organisation som kallar sig för ”Sveriges Unga Muslimer” (SUM) tvingas återbetala 1,3 miljoner kr i tidigare utbetalda statsbidrag.
Bakgrunden är dels att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bedömt att den organisation som kallar sig för ”Sveriges Unga Muslimer” (SUM) inte respekterar ”demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering”. Dels att Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte ytterligare pröva fallet.

Jag vill understryka att organisationen SUM, trots sitt namn, inte representerar de unga muslimerna i Sverige.

 

Del ett
Lena Nyberg – generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) – kommenterade Högsta förvaltningsdomstolens beslut i ett pressmeddelande på myndighetens hemsida.

– Det här är en av de första rättsliga prövningar av vad det innebär att verka i enlighet med demokratins idéer. Den är principiellt viktig och visar att vår tolkning av förordningen och att myndighetens beslut var rätt bedömning. Kammarrättens dom blir nu vägledande för vår och andra myndigheters bidragsgivning [min kursivering / Jh].

Tvisten kring SUM:s statsbidrag inleddes redan i december 2016.

 

Del två
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) beslutade då att avslå den ansökan om statsbidrag som organisationen  – som kallar sig för ”Sveriges Unga Muslimer – lämnat in för 2017.
MUCF avslog ansökan med hänvisning till att SUM inte respekterar demokratins idéer. Samtidigt avslogs även en ansökan om statsbidrag från Sverigedemokraternas tidigare ungdomsförbund SDU.

Men inte nog med att SUM:s ansökan för 2017 avslogs.

Myndigheten MUCF krävde dessutom att SUM skulle återbetala de statsbidrag som organisationen fått under 2016 (egentligen gällde återkravet även bidragen för åren 2011, 2012, 2013 och 2015, men MUCF valde att efterskänka dessa återkrav).

När SUM överklagade beslutet producerade myndigheten MUCF ett 57 sidor långt dokument ! med bevis för att SUM inte respekterar ”demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering”.

De uppfattningar som förts fram inom Sveriges Unga Muslimer, och som MUCF kunnat belägga, ligger långt ifrån uppfattningarna hos en majoritet av muslimerna i Sverige. I det 57-sidiga dokumentet beskrev myndigheten att SUM bjudit in talare som bland annat:

– gjort antisemitiska uttalanden,
– förhärligat martyrskapet,
– försvarat självmordsbombningar,
– förordat dödsstraff för personer som lämnar islam,
– uttalat sig nedlåtande om homosexuella,
– uttalat sig nedlåtande om kvinnor.

Förutom detta

kunde myndigheten MUCF även belägga att ett antal av SUM:s lokalföreningar haft samröre med våldsbejakande islamistiska extremister. Exempel: I Eskilstuna hyllade SUM:s lokalförening Islamiska Staten / Daesh, Södertörns unga muslimer hade ett samarbete med Al-Taqwa ungdomsförening. Ett flertal medlemmar ur Al-Taqwa reste till Irak och Syrien för att ansluta sig till IS / Daesh, o s v.

MUCF konstaterade även att SUM med stor sannolikhet haft internationella kopplingar till Muslimska Brödraskapet.

 

Del tre
Ärendet kring SUM:s statsbidrag har överklagats och omprövats i flera omgångar. I oktober 2019 fastslog dock Kammarrätten att det var rätt av MUCF att avslå SUM:s bidragsansökan samt återkräva de drygt 1,3 miljoner kronor som betalades ut för år 2016. I och med att Högsta förvaltningsrätten den 15 juni i år beslutade att inte pröva SUM:s överklagan av Kammarrättens dom är ärendet nu alltså avgjort. Högsta förvaltningsdomstolen beslut innebär följande:
a) SUM har förlorat den juridiska striden,
b) Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har vunnit den juridiska striden,
c) Beslutet innebär i sin tur en stort moralisk nederlag för de som är medlemmar i SUM och/ eller försvarar denna organisation – bl a socialdemokratiska politiker i Umeå,
d) Beslutet innebär även en stor moralisk seger för den grupp av debattörer och organisationer som har riktat kritik mot SUM – en grupp till vilken jag och Arbetarpartiet i övrigt tillhör.

Det har varit en medveten strategi från organisationer som SUM att visa upp ett ansikte utåt – mot bland annat myndigheter och media – där de använder sig av ord som demokrati, integration, jämställdhet, mänskliga rättigheter och feminism för att beskriva sin verksamhet i syfte att kunna ta del av olika samhällsbidrag. Innehållet i verksamheten har sedan – som kan läsas i den 57-sidiga rapporten som myndigheten MUCF gjort om SUM – varit något helt annat.

Under många år såg myndigheterna mellan fingrarna på detta. Men mycket tyder på att det nu är en förändring på gång.

Detta understryks inte minst av uttalandet från MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg: ”Det här är en av de första rättsliga prövningar av vad det innebär att verka i enlighet med demokratins idéer. Den är principiellt viktig och visar att vår tolkning av förordningen och att myndighetens beslut var rätt bedömning. Kammarrättens dom blir nu vägledande för vår och andra myndigheters bidragsgivning”.

Sammanfattningsvis: Detta är en seger för alla som kämpar för demokrati och mot våldsbejakande islamistisk extremism. Detta är ett ännu större nederlag för det nätverk av organisationer med kopplingar till Muslimska brödraskapet som Sveriges Unga Muslimer ingår i. Detta är även ett nederlag för Rashid Musa – ordförande för ”Sveriges Unga Muslimer”. Detta är slutligen ett nederlag för alla politiska medlöpare – personer och partier.

 

Avslutning
Jag vill återigen upprepa: MUCF.s rapport om SUM: verksamhet, Kammarrättens dom samt beslutet från Högsta Förvaltningsdomstolen av inte fästa något avseende vid överklagan från den organisation som påstår sig företräda ”Sveriges Unga Muslimer” är en viktig seger för alla som kämpar mot våldsbejakande extremism, islamism och framväxten av parallellsamhällen.

Den största segern har den majoritet av muslimerna vunnit som accepterar Sveriges grundlagar. Och jag vill repetera: SUM representerar inte de unga muslimerna i Sverige.

 

2 kommentarer

 1. Joachim

  Hur skulle en sån återbetalning av 1,3 miljoner gå till rent praktiskt? Detta är bara ännu en symbolisk dom med ett straff som inte går att utkräva. Lika tandlöst som med utvisningen av de imamer som ansågs vara ett hot mot rikets säkerhet.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på Joachims kommentar – den 7 augusti 2020
   Här måste du tänka om. Och det ordentligt.
   a) På det juridiska planet förlorade SUM den första ronden, vann den andra (vilket var en enorm besvikelse – och ett nederlag – för oss som verkligen VÅGADE ta striden offentligt med SUM:s anhängare i Umeå). När slutligen SUM förlorade var det en verklig seger för oss som alltid hävdat att SUM var en islamistisk och odemokratisk organisation. Det är lätt att påstå att beslutet är tandlöst för den som inte själv vågar ta striden offentligt. Men för exempelvis Arbetarpartiets medlemmar, som jag, hade det inte gått att skriva den blogg som du just läst – utan detta domslut. Och vi, samt många andra, kommer att gå vidare från detta. Så det moraliska nederlaget för SUM är enormt mycket viktigare än 1,3 miljoner kronor.
   b) Men sedan har du sååå fel även ekonomiskt.
   För SUM har, på grund av detta, inte heller fått detta stora statliga stöd under åren 2017-2018-2019! Om du inte tror att detta svider i SUM:s plånbok tror du fel. Det svider och troligen ordentligt.
   c) Till sist: om du läser om blogginlägget så kommer du att förstå att det allra viktigaste med detta beslut är att det kommer att bli prejudicerande. Innebörden är att beslutet kommer att gälla andra liknande organisationer. Nu handlar det om att vi som vågar stå upp mot islamisterna (gärna tillsammans med muslimer) måste bli fler. Detta så att vi klarar av att sätta press på myndigheterna – så att myndigheterna lever upp till sina egna beslut. För detta krävs två saker:
   1. Att de som har åsikter baserar sig på fakta och dessutom förstår beslutens faktiska innebörd,
   2. Att den som yttrar sig, själv, vågar ta striden – öppet och offentligt.
   Det räcker inte långt om du endast försöker förringa de segrar som vi – som tar striden, öppet och offentligt – vinner. Gör du så saboterar du vår kamp mot islamisterna.

   Det du skriver förvandlar dig till en del av problemet – inte till en del av lösningen. I praktiken hjälper din attityd islamisterna – inte sådana som mig och de muslimer som accepterar de svenska lagarna. Så fråga dig själv: vill du vara en del av lösningen – eller fortsätta att själv utgöra en del av problemet?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.