Regeringen spelar rysk roulette med livet hos de äldre genom att ta bort besöksförbudet på särskilda boenden just då smittspridningen åter ökar!

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

 ____________________________

 

Ingress
Trots rapporter om ökad spridning av coronaviruset i en rad regioner valde regeringen att ta bort besöksförbudet på ”särskilda boendeformer för äldre” i hela landet från och med den 1 oktober. Detta anser jag vara oöverlagt och ansvarslöst.

När besöksförbudet nu har hävts sker det i ett läge då smittspridningen ökar i stora delar av landet. Den 2 oktober, dagen efter att förbudet hävts, rapporterade Folkhälsomyndigheten 712 nya bekräftade fall av coronasmitta i Sverige!

Detta var den största ökningen på en enskild dag sedan den sista juni.

Då besöksförbudet infördes på särskilda boenden inom äldreomsorgen hade antalet smittfall på en enda dag inte överskridit 475!  Besöksförbudet infördes den 1 april.

Jag tillhör de som anser att hanteringen av besöksförbudet har präglats av dålig tajming – liksom många andra delar av den svenska regeringens hantering av coronakrisen. När besöksförbudet infördes i april skedde detta i ett läge då det redan förekom en omfattande smittspridning på landets särskilda boenden för äldre. I de regioner där smittspridningen på boendena var som värst hade man redan infört lokala besöksförbud då regeringen utfärdade sitt allmänna besöksförbud.

Jag och Arbetarpartiet hade då redan krävt ett lokalt besöksförbud i Umeå, två gånger, bland annat via denna blogg.

 

Del ett
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har utfärdat riktlinjer för att undvika smittspridning då anhöriga åter kan besöka sina äldre släktingar på boendena. De anhöriga ska bland annat boka tid innan de kommer på besök. Detta för att hålla ned antalet besökare. Besökare ska också undvika att vistas i gemensamma utrymmen samt hålla avstånd till andra boende och personal. Det finns dock en oro bland personalen på vissa äldreboenden att en del av besökarna inte kommer att följa rekommendationerna.

Stephen Stenmark, smittskyddsläkare vid Region Västerbotten, säger i en intervju i Västerbottens-Kuriren att han inte ser någon risk med att häva besöksförbudet på äldreboendena i nuläget – så länge folk följer restriktionerna. Det är just detta som utgör den svaga länken i smittskyddsläkarens resonemang. För samtidigt medger nämnde Stephen Stenmark att den senaste tidens ökning av antalet smittade i Västerbotten just beror på att folk inte har följt rekommendationerna!

 

Del två
Smittskyddsläkare i andra regioner som också sett en ökning av antalet smittade är betydligt mer kritiska än smittskyddsläkaren vid Region Västerbotten. I Region Dalarna har ”smittskyddet” tagit beslut om att behålla besöksförbudet tills vidare. Detta just på grund av den senaste tidens ökning av antalet bekräftade smittfall i Dalarna. ”Vi har Sveriges största smittspridning just nu och vi vill inte få in den på äldreboenden” säger smittskyddsläkaren i Region Dalarna, Anders Lindblom, till SvD.

En annan kritiker av att besöksförbudet hävs precis i ett skede då det sker en ökning av antalet bekräftade smittfall är den tillförordnade smittskyddsläkaren i Region Stockholm. Även Sveriges kommuner och regioner (SKR) är kritiska till att besöksförbudet hävs just nu och anser att det behövs tydligare riktlinjer för personalen på de särskilda boendena inom äldreomsorgen.

 

Avslutning
Som jag sa inledningsvis tillhör jag kritikerna av att besöksförbudet på äldreomsorgens särskilda boenden hävdes den 1 oktober. Ansvariga myndigheter spelade rysk roulette med människoliv i samband med utbrottet av corona i Sverige i början av året. Och förlorade. Detta genom sin senfärdighet. Den 6 maj rapporterade en rad medier att hälften av alla över 70 år som dött i corona i Sverige bodde på äldreboende. Det är verkligen inte ansvarsfullt att spela rysk roulette en andra gång med de som bor på landets särskilda boenden för äldre.

Under de senaste månaderna har det förekommit en rad besked om coronavirusets spridning, bland annat i Sverige. Vi har hört talas om rekordlåga siffror. Vi har också fått höra om en rekordsnabb ökning. Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell säger att det internationella nödläget när det gäller coronapandemin kommer att vara över tidigast om ett år. Men att det internationella nödläget är över innebär inte att coronapandemin är över…

Till sist vill jag redovisa statistik över de länder där flest personer har avlidit till följd av coronapandemin i förhållande till storleken på respektive lands befolkning.

Statistik över antalet smittade, avlidna och tillfrisknade

Det var ett tag sedan jag publicerade statistik från EU:s smittskyddsmyndighet ECDC rörande pandemin. Först några kommentarer.

a) Sedan dess har antalet smittade och avlidna i länderna i Sydamerika exploderat. Även USA har hamnat högt upp på denna tragiska lista.
b) I Europa ligger fortfarande Sverige väldigt högt upp. Det är bara fyra europeiska länder där antalet avlidna sett till befolkningens storlek är fler än i Sverige (Andorra, San Marino, m fl, tas inte med).
c) Sverige ligger fortfarande skrämmande högt i förhållande till länder som Danmark, Finland och Norge. Antalet avlidna i dessa tre länder tillsammans blir lite mer än en femtedel av antalet avlidna i Sverige. I tabellen nedanför, där vi jämför antalet avlidna i förhållande till befolkningens storlek, kan alla se den skrämmande skillnaden. Finland har exempelvis enbart en tiondel av antalet avlidna i jämförelse med Sverige (i förhållande till respektive lands befolkningsstorlek).

Se nedan den tragiska listan:

1. Peru: 1018 avlidna per 1 miljon invånare
2. Belgien: 884 avlidna per 1 miljon invånare
3. Bolivia:
715 avlidna per 1 miljon invånare
4. Brasilien: 706 avlidna per 1 miljon invånare
5. Ecuador:
699 avlidna per 1 miljon invånare
6. Spanien:
696 avlidna per 1 miljon invånare
7. Chile:
695 avlidna per 1 miljon invånare
8. Mexiko: 651 avlidna per 1 miljon invånare
9. USA: 647 avlidna per 1 miljon invånare
10. United Kingdom:
639 avlidna per 1 miljon invånare
11. Italien:
598 avlidna per 1 miljon invånare
12. Panama:
580 avlidna per 1 miljon invånare
13. Sverige:
576 avlidna per 1 miljon invånare

* Tyskland: 116 avlidna per 1 miljon invånare
* Danmark:
115 avlidna per 1 miljon invånare
* Österrike: 96 avlidna per 1 miljon invånare
* Finland: 63 avlidna per 1 miljon invånare
* Norge:
52 avlidna per 1 miljon invånare

Källa: EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) 9 oktober

Statistiken globalt 9 oktober
* 36 583 084 människor har bekräftats smittade
* 1 062 978 har bekräftats avlidna
* 25 486 188 har tillfrisknat

Källa: Siffrorna för antalet bekräftade smittfall och avlidna kommer från EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) 9 oktober. Siffran för antalet tillfrisknade kommer från Johns Hopkins University 9 oktober.

Sverige totalt
bekräftade smittfall: 98 451
bekräftade avlidna:   5 894

Källa: Folkhälsomyndigheten 9 oktober

Västerbotten totalt
bekräftade smittfall: 1 108
bekräftade avlidna:       31

Källa: Folkhälsomyndigheten 9 oktober

8 kommentarer

 1. Leif

  Helt rätt Janne. Låt dom gamla sitta i sina rum och dö ensamma istället, oförståendes varför deras nära inte besöker dom

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Leif – 9 okt 2020
   Det finns ärliga missförstånd och OÄRLIGA missförstånd. Ditt missförstånd är OÄRLIGT. Jag arbetar för att de gamla INTE ska dö. Du, däremot, verkar förutsätta att de gamla SKA dö.

   Sorgligt, Leif. Sad.

 2. Fredrik A

  Hej, intressant inlägg. Under vilka omständigheter tänker ni att det är rimligt att öppna för besök på äldreboenden? Ska det vara under ett visst antal smittade/dag eller ser ni någon annan lämplig parameter?
  Sedan noterar jag att Sverige verkar ha en lägre placering än i ett flertal av dina tidigare jämförelser mellan dödstal i olika länder. Även fast Sveriges dödstal fortfarande är höga så verkar det alltså finnas en viss positiv utveckling i en internationell jämförelse.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Fredrik – 9 okt 2020
   Sveriges fallande placering på denna skammens lista beror på två saker: att den absoluta ökningen av antalet avlidna minskade under sommaren i många länder (däribland Sverige) samtidigt som det skedde en mindre minskning eller t. o. m. en ökning exempelvis i länderna i Sydamerika och i USA. Men att det skulle minska under sommaren, för att sedan åter öka under hösten, var ingen nyhet. Det var alla experter eniga om redan i början av pandemin i Sverige under mars månad.
   Du kanske kommer i håg detta?
   Jag kan inte säga NÄR jag anser att besöksförbudet ska tas bort. Jag kan bara understryka att även företrädare från regeringen sagt följande:
   Lena Hallengren (S): ”Regeringen hade kunnat göra mer…” detta angående smittspridningen på särskilda boenden för äldre (GP 6 juli 2020).
   Men istället för att göra MER gör nu regeringen OM samma misstag igen. Det är bara att lyssna på nyheterna eller läsa. I Radio, TV och tidningar rapporteras det om rekordökningar av coronasmittan i land efter land – precis enligt prognosen! Och JUST DÅ avskaffar regeringen besöksförbudet. Återigen: Det är inte att ”göra mer” för de äldre. Det är att göra samma misstag igen.
   Jag, liksom många andra, hoppas givetvis på ett vaccin. Och då måste de äldre prioriteras när det gäller tilldelningen av vaccinet.

   • Fredrik A

    Ok. Jag har själv ingen tydlig uppfattning om vad som är den bästa vägen framåt för att begränsa den ökade smittspridningen. Det verkar som att det är delvis andra grupper som blivit smittade under hösten (t.ex. studenter) vilket kanske bidragit till att dödstalen fortfarande inte ökat?

    Jag jobbar själv inom vården och har sett att besöksförbud för med sig många negativa konsekvenser. Det har dock vart nödvändigt under lång period. Med tanke på de negativa effekterna har jag funderat en del på ifall det går att uppnå samma effekt genom att ha restriktioner istället för förbud. Där har jag dock inget svar utan för överlåta det till forskare och experter.

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

     Svar till Fredrik A – 10 okt 2020
     Jag anser följande: Det bör, inom den ram som ett allmänt besöksförbud sätter, gå att göra undantag för vissa äldre. Förslagsvis för de som på grund av demens eller av andra skäl inte förstår varför deras nära och kära inte längre besöker dem. Men detta anser jag bör kopplas till en uppdelning av de gamla samt också av den personal som tar ansvaret för de som får ”undantagsbesök”. Detta i syfte att försöka förhindra att de som utsätts för en högre risk att smittas också sprider smittan vidare i ökad utsträckning. Men jag är säker på att grunden MÅSTE vara att rädda liv. Alla avsteg från denna sjukvården grundregel riskerar att skapa ett kaotiskt godtycke – med människoliv. Detta är svåra tider och det finns inga beslut som inte blir smärtsamma. Det går inte att vara alla till lags – vilket jag vet att du förstår (som sjukvårdsanställd). Jag tror också att du, just därför, kan förstå mitt tydliga ställningstagande för att grundregeln MÅSTE vara att hindra människor från att dö. Därav mitt ställningstagande mot regeringens avskaffande av besöksförbudet – just när smittan, precis som prognosen sagt redan sedan i mars, återigen tar fart. Och det med besked. När det gäller undantagen – baserade på en uppdelning av patienter och personal – är det de sjukvårdsanställda som är experterna. Det skulle vara till en oändlig nytta för, bland annat, mig om du kunde skriva ned några rader (eller hur många rader som du vill) om hur ett ”undantag” genom en uppdelning av de gamla och av personalen skulle kunna gå till på ett praktiskt och etiskt försvarbart sätt. Skriv i så fall antingen på det utrymme som detta kommentarsfält medger. Eller till mig på det obegränsade utrymme som min mail medger. Min mailadress är: ”janlennart.hagglund@gmail.com”. Jag vore tacksam om du skrev.

 3. Fundersam

  Jag misstänker att de allra sköraste var de på äldreboenden som avled vid pandemins början. De flesta i den största riskzonen är alltså redan döda, men naturligtvis så tillkommer ett kontinuerligt flöde väldigt sköra, äldre personer hela tiden.

  Det är svårt att veta om det är rätt att de här väldigt sköra individerna berövas mänsklig kontakt med sina närstående (Och nej, telefon och dator ger inte samma känsla av verklig kontakt) innan de får ett eller annat virus som gör att de avlider inom låt säga 6 månader. Förenklat: Ensam och ligga i en säng i sex månader för att sedan dö i en förkylning, utan att ha träffat sin familj. Eller att regelbundet träffa sin familj och smittas av Coronaviruset och dö efter två månader?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Fundersam – 14 oktober
   Uppåt hälften av alla som dött i corona i Sverige har dött på särskilda boenden för äldre. Det är ingen tillfällighet att Sverige har tio gånger så många döda i coronaviruset jämfört med Finland i förhållande till befolkningens storlek. Detta får inte ske igen. En av erfarenheterna är att Sverige tog för lång tid på sig att införa besöksförbud. Jag vill tillägga att jag aldrig har motsatt mig att ett allmänt besöksförbud skulle kunna kombineras med undantag i särskilt ömmande fall. Tvärt om har jag skrivit om möjligheten till sådana undantag i svar på tidigare kommentarer.
   Men grundregeln måste vara ett besöksförbud. Tio gånger så många döda som Finland beror till väldigt stor del på att Sverige har misslyckats när det gäller att stoppa coronasmittan på särskilda boenden för äldre. Även den ansvariga ministern håller med om att Sverige inte har skött situationen på särskilda boende för äldre på ett bra sätt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.