SD-Petter! Jag vill visa att du inte förmår bryta med Agerhäll – trots att han uteslutits ur SD och samarbetar med nazister. Honom släpper du fram

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________________

 

Ingress
Ibland måste man ta i ordentligt. Som jag gör nu mot Petter Nilsson – SD:s ledande profil i Umeå och Västerbotten. Detta efter händelserna i samband med stormningen av kongressbyggnaden Kapitolium i Washington D.C.

Del ett
SD-Petter påstår att ”Hägglund har anmärkningar på vilka kommentarer [han – SD-Petter] släpper igenom” på sin blogg.
Svar: Detta är helt fel. Det jag har synpunkter på är något mycket allvarligare än så. Det jag har synpunkter på är att SD-Petter inte har förmått att bryta med Henrik Agerhäll! SD-Petter har inte klarat av att bryta med Agerhäll trots följande:
a) Henrik Agerhäll har uteslutits ur SD av partiets styrelse,
b) partistyrelsens motivering till uteslutningen av Agerhäll var ”oklarheter kring ideologisk hemvist” – p g a rasistiska inlägg på nätet under pseudonym
c) efter sin uteslutning ur SD har Agerhäll helt öppet medverkat i nazistiska tidningar och talat på nazistiska möten,
d) trots detta tar alltså SD-Petter hjälp av Agerhäll i en debatt!

Det är detta som jag vill fästa uppmärksamheten på – så att bland annat SD:s väljare känner till detta.

 

Del två
För mig spelar det ingen roll vilka beskyllningar Agerhäll utsätter mig för. Vi i Arbetarpartiet bojkottade Agerhäll redan då han satt kvar i fullmäktige som en s.k. politisk vilde efter sin uteslutning ur SD. Detta på grund av att han hetsade mot folkgrupp samt förde fram rasbiologiska resonemang. Jag fortsätter att bojkotta Agerhäll eftersom han medverkar i nazistiska tidningar och på nazistiska möten.

Jag har heller inga synpunkter på vilka som SD-Petter släpper fram på sin blogg.

Det som jag däremot HAR synpunkter på är att SD-Petter uppenbarligen inte klarar av att bryta med Henrik Agerhäll.
ETT tecken på detta handlar om att SD-Petter tar hjälp av Agerhäll i debatten mot mig. Och det råkar vara via sin blogg. Men det skulle kunna vara på facebook eller i andra sammanhang. Det viktiga är att uppmärksamma SAMARBETET mellan SD-Petter och Henrik Agerhäll. Jag har nämligen uppfattningen att de flesta av SD:s väljare inte uppskattar detta.

 

Del tre
SD-Petter påstår också att ”Janne inte hade några svar [vad gällde debatten om Umeås kultursatsningar] och därför bytte ämne till personalpolitik.”
Svar: Detta är också helt fel. Jag bytte inte ämne. Jag FÖRDJUPADE debatten. Detta förvirrade SD-Petter. Tre exempel:

1. SD-Petter ställde satsningar på kulturen, i allmänhet, mot välfärden i allmänhet, och menade att SD (under hans ledarskap) därför kunde satsa mer på äldreomsorgen än alla andra. Detta anser jag vara helt fel. Arbetarpartiet anser att en ”bra” kulturpolitik är en del av välfärden – en tanke som aldrig verkar ha slagit SD-Petter under debatten med mig.

SD-Petter vill ha en tävlan mellan exempelvis Arbetarpartiet och SD om vilka som skär ned mest på kulturen. Den ekonomiskt primitiva tanken med detta är att den som skär ned mest på kulturen i allmänhet kan satsa mest på exempelvis äldreomsorgen i allmänhet.

2. Sedan publicerade SD-Petter vår budget. Detta innebar att jag själv inte behövde göra detta. Men jag bytte därför inte ämne. I vår budget framgår tydligt att Arbetarpartiet vill satsa mer – i kronor räknat – på äldreomsorgen än vad S+MP ville (och det var deras budget som antogs).

Det framgår även att Arbetarpartiet vill skära ned på kulturen – exempelvis på museiverksamheterna. Men inte genom att lägga ned något museum. Istället vill vi slå samman flera av museiverksamheterna. Så många som möjligt i anslutning till länsmuseet vid Gammlia. Till skillnad från SD-Petter tror nämligen Arbetarpartiet på sin egen förmåga att bedriva en ”bra” kulturpolitik – och en sådan utgör en del av välfärden. Vi utgår inte ifrån att kultursatsningar, i allmänhet, är något negativt.

Detsamma gäller för det kvinnohistoriska museet! Vi är inte PRINCIPIELLT emot ett museum som framhåller kvinnornas roll i samhället. Varför skulle någon vara det? Men vi vill reformera dagens kvinnohistoriska museum. Vi vill att det ska drivas som en del av länsmuseet – och organiseras på ett mer vetenskapligt än partipolitiskt sätt.

Vi tror oss själva om att kunna driva en ”bra” kulturpolitik. Vi tror även att det är möjligt att organisera ett kvinnohistoriskt museum som alla umebor kan vara stolta över – till en lägre kostnad än idag. Detta genom att samordna lokaler och personal och vetenskapliga kunskaper.

3. Kan då SD-Petter hävda att hans budget ger mer äldreomsorgen än vår. NEJ. Äldreomsorgens kostnader uppgår till cirka 1,2 miljarder – endast på driftssidan för året 2021. Frågan är vad kommunen får ut av dessa pengar. Det är denna frågeställning som  SD-Peter kallar för ”personalpolitik” och som leder honom till att påstå att jag bytt ämne. Men alla som inte – på ett ekonomiskt primitivt sätt byter krona mot krona – tror att en miljard alltid ger lika mycket äldreomsorg.

Arbetarpartiet har tagit till sig ett känt koncept som funnits i årtionden och kallas för processorienterad verksamhet. Den går ut på att cheferna ser till att det finns personal och arbetsredskap men sedan låter de som står närmast produktionen själva organisera arbetet. Detta sätt att styra verksamheten fungerar både inom privat och offentlig verksamhet. Och den är bevisat effektiv. Metoden bygger på ledningens förtroende för sina anställdas ansvarskänsla och kunnande.

En bra organisering av arbetet kan ge väldigt mycket mer ”produktion” av bland annat äldreomsorg än en dålig organisering av arbetet. Det går alltså att få ut mycket mer av 1,2 miljarder kronor till äldreomsorgen än idag med ett arbetssätt som ger ökad trivsel, mer kompetensutveckling och färre sjukskrivningar. Detta genom en mindre auktoritär organisering av arbetet än vad Umeå kommun har idag. Det är genom införandet av ett processorienterat arbetssätt som Arbetarpartiet gör de verkligt stora satsningarna på äldreomsorgen. Och Umeå kommun kunde ha rört sig mot införandet av detta arbetssätt om inte makthavarna hade skrämt bort de nytänkare bland kommunens högsta tjänstemän som stod för detta.

Dessutom hade kommunen redan infört ett system med en enda kommungemensam förvaltning – istället för det gamla tröga systemet där varje politisk nämnd ska ha en egen förvaltning. Men inför valet drev partierna i den dåvarande Alliansen och Vänsterpartiet igenom en återgång till systemet ”en nämnd – en förvaltning”. Detta innebar en katastrofal tillbakagång. Beslutet att införa en enda kommungemensam nämnd hade tagits redan 2010 och kostat blod, svett och tårar att införa – och tagit många år. Vinsterna med den enda kommungemensamma förvaltningen låg på 300-400 miljoner om året. minst. Men inför valet 2018 kastades dessa pengar i sjön.Ofattbart.

Dessa två, verkligt stora, organisationsförändringarna – ett processorienterat arbetssätt och en enda kommungemensam förvaltning  – hade både släppt lös styrkan från knegarna från golvet, samt PÅ RIKTIGT motverkat byråkratisering. Här fanns det – och finns fortfarande – hundratals miljoner att hämta.

Arbetarpartiet visat detta både i våra budgetar och i debattartiklar i VK. Men SD under Petter Nilsson har aldrig deltagit i kampen för dessa verkligt stora reformer av driften av Umeå kommun (som ligger på nära 8 miljarder kronor om året) plus investeringar. De omorganisationer som Arbetarpartiet står för skulle ge oändligt mycket mer till äldreomsorg, och övrig välfärd, än SD-Petters metod att ställa kulturen i allmänhet mot välfärden i allmänhet. Detta är direkt primitivt ekonomiskt sett.

 

Avslutning
Men låt mig sluta där jag började. SD-Petter inte har förmått att bryta med Henrik Agerhäll trots följande:
*Agerhäll har uteslutits ur SD av partiets styrelse,
*uteslutningen berodde på ”oklarheter kring ideologisk hemvist” – p g a rasistiska inlägg under falskt namn,
*efter uteslutningen ur har Agerhäll öppet medverkat i nazistiska tidningar och på nazistiska möten,
d) trots detta tar SD-Petter hjälp av Agerhäll i en debatt!

Detta vill jag fästa SD-väljarnas uppmärksamhet på – ni förtjänar bättre

 

2 kommentarer

 1. Tomas

  Minst sagt anmärkningsvärt att Petter Nilsson ger utrymme åt en sån som Agerhäll. Det ska för övrigt bli intressant att se vad SD-topparnas ( Jimmie Åkesson, Mattias Karlsson m.fl ) fortsatta stöd till Donald Trump får för effekter på det svenska politiska livet.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Tomas kommentar 19 jan 2021
   Ja, det är ytterst märkvärdigt att SD-Petter ger utrymme åt Henrik Agerhäll. I sitt senaste angrepp på mig talar han om att jag ”brunsmetar” honom. Jag antar att han med detta menar att jag påstår att han (SD-Petter) skulle vara nazist. Men det har jag aldrig gjort. Jag har inte ens påstått att Henrik Agerhäll är nazist. Det jag däremot har velat visa på är fyra saker:
   a) SD-Petter har inte förmått bryta med Henrik Agerhäll,
   b) Agerhäll uteslöts av SD:s partistyrelse för ”oklarheter kring ideologisk hemvist” – Agerhäll hade skrivit rasistiska inlägg på nätet under pseudonym,
   c) efter sin uteslutning har Agerhäll medverkat i nazistiska tidningar och talat på nazistiska möten,
   d) SD-Petter tar – trots att Agerhäll uteslutits ur SD och därefter medverkat i nazisammanhang – hjälp av denne i en debatt mot mig.

   Detta förtjänar bland annat SD:s väljare att få reda på. Dessa är i de allra flesta fall vanliga knegare. Om någon skulle ”brunsmeta” dessa vanliga knegare är detta SD-Petter. Detta genom att han inte förmått bryta med Agerhäll – trots Agerhälls uteslutning och aktiviteter. Inte jag.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.