”Rödängs trädgårdar” hamnar i riskzonen för både översvämningar och hälsofarligt trafikbuller – byggplanerna borde omprövas

Jag har två syften med min blogg:
att motverka en sjunkande allmänbildning
när det gäller samhällsfrågor; att väcka intresse för AP.

Idag diskuterar vi:
Umeås ogenomtänkta stadsplanering

__________________________

 

Som mina läsare vet brukar jag ibland publicera vad andra har skrivit – om jag tycker att det är bra. Texten nedan är en insändare till lokaltidningarna skriven av en partikamrat. 

 

”Nya bostadsområdet på Västerslätt – symtom på ogenomtänkt stadsplanering
Umeå kommun måste få en långsiktig och genomtänkt politik när det gäller stadsplaneringen. Målsättningen på att bli 200 000 invånare innebär att mer eller mindre ogenomtänkta bostadsområden får grönt ljus av kommunledningen. Ett aktuellt exempel på detta utgörs av det nya bostadsområdet ”Rödängs trädgårdar” på Västerslätt.

Arbetarpartiet motsatte sig att kommunen skulle tillåta bostadsbebyggelse i detta område. ”Rödängs trädgårdar” ska byggas på vad som idag är en industritomt inom Västerslätts industriområde. Att tillåta bostäder på industrimark riskerar att sätta ett farligt prejudikat som öppnar för att ytterligare fastighetsägare vill bygga bostäder på sina industritomter.

Ett annat problem är hälsoriskerna som uppstår på grund av bullret. Tvärs över gatan från ”Rödängs trädgårdar” ligger en större lastbilsterminal och ett tankställe för truckdiesel. Buller från lastbilar förekommer under nästan alla dygnets timmar. En rad studier under de senaste åren har visat på att långvarig exponering för trafikbuller kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar som högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke.

Det nya bostadsområdet på Västerslätt hamnar även i riskzonen för översvämningar i och med sitt läge nära Tvärån. Vi behöver bara påminna om de två omfattande översvämningar som drabbade de boende på Rödäng och Västerslätt i oktober respektive november ifjol. I lokala medier kunde vi se hur boende paddlade kanot längs med gatorna! Det kunde ha gått illa även i samband med det kraftiga regn som föll i september i år. Kommunen tvingades bygga vallar och installera en stor vattenpump för att undvika nya översvämningar. Lyckligtvis avtog regnet…

Bygget av ”Rödängs trädgårdar” riskerar dessutom att förvärra situationen vad gäller översvämningar. Dels genom att de speciella och känsliga grundvattenförhållandena i området riskerar att påverkas. Dels genom att det regnvatten som faller i området i mindre utsträckning kommer att kunna ”sugas upp” av marken utan istället kommer att behöva ledas ned i Tvärån.

Till sist: Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC varnar för att kraftiga skyfall och andra typer av extremväder riskerar att bli vanligare till följd av den globala uppvärmningen. Detta faktum måste även påverka stadsplaneringen i Umeå. Bygget av ”Rödängs trädgårdar” måste därför omprövas – liksom annan planerad bebyggelse i områden som riskerar att drabbas av översvämningar.”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.