Den statliga inspektionen för vård och omsorg (IVO) har riktat kritik mot Individ- och familjenämnden i Umeå vid 46 tillfällen sedan 2015

Jag har två syften med min blogg:
att motverka en sjunkande allmänbildning
när det gäller samhällsfrågor; att väcka intresse för AP.

Idag diskuterar vi:

Alla gånger som den statliga myndigheten IVO riktat
anmärkningar mot Individ- och familjenämnden i Umeå.

__________________________

 

Som tidigare framkommit har den statliga myndigheten IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i ett tillsynsärende riktat skarp kritik mot Individ- och familjenämnden i Umeå. Kritiken mot nämnden handlar  om ”en ung tonårsflicka vars utsatthet och behov av stöd hade krävt mer kraftfulla insatser av socialtjänsten, enligt inspektionen för vård och omsorg” (VK 22/10).

Detta är inte första gången.

Under en period på sju år (2015-2021) har IVO riktat mer eller mindre allvarlig kritik mot Individ- och familjenämnden i Umeå vid hela 46 tillfällen! Detta enligt IVO:s egen statistik.

Mot denna bakgrund har Arbetarpartiet tagit initiativ till en s.k. interpellationsdebatt i kommunfullmäktige kring frågor som berör:
a) det stora antalet anmärkningar mot Individ- och familjenämnden i Umeå som den statliga myndigheten IVO har fört fram,
b) hur eventuella brister i diskussionsklimatet inom socialtjänsten i Umeå ska kunna åtgärdas.

Här nedan följer vår interpellation. Den är riktad till Andreas Lundgren. Vi hoppas att han besvarar vår interpellation – denna gång.

 

”Interpellation till Individ- och familjenämndens ordförande

Sedan 2015 har Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) riktat kritik emot, eller påtalat brister hos, Individ- och familjenämnden i Umeå vid över 40 olika tillfällen.

Mot denna bakgrund ställer vi följande frågor:
1. Hur ser du på att Ivo kritiserat Individ- och familjenämnden vid över 40 tillfällen under tidsperioden 2015-2021?
2. Finns det ett öppet diskussionsklimat bland de anställda inom socialtjänsten som innebär att exempelvis kritik från Ivo kan diskuteras och åtgärdas?

 

Davis Kaza
Arbetarpartiet ”!

9 kommentarer

 1. Britta

  Att 2 socionomer blir utköpta när de bedömer annat än enhetscheferna talar för sig själv. Det är inga ord utan faktiskt verkstad och det är utifrån en person gärningar man ska döma en person.
  Jag önskar läsa hur mycket Umeås skattebetalare fått betala för att tystnads kulturen ska bevaras i sitt ursprung.
  Tack arbetarpartiet för att ni skriver om detta.

  • Johan

   Mycket relevant!
   Umeå kommun eftersträva uppenbarligen att en tystnadskultur befästs när de är så desperata att tysta kompet personal att det bli utköpta

   Det är fullständigt oacceptabelt och borde vara skäl för att sparka cheferna

 2. Johan

  Jättebra att ställa dessa frågor men vi vet ju redan
  att cheferna på socialtjänsten helt bortser från IVO s granskningar!!! Det kan många anställda intyga! Fråga bara alla som slutat på socialtjänsten i Umeå senaste tiden!
  Fråga 3 som politikerna nu BORDE ställa är; Finns verkligen förtroende för chefer Camilla Thunell o co på socialtjänsten när de ljuger , inte ser till barns behov och köper ut folk för att tysta dem!!

  Snälla du förklara för mig hur Camilla Thunell får sitta kvar som chef?! Har inte kommunen en policy att inte köpa ut medarbetare?
  Tror att de parti som driver frågan om förtroendekris och en utrensning av chefer på socialtjänsten kommer få många röster !

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Johan 22 nov 2021
   Skälet till detta är vissa fega politiker. Men frågan om vem som bestämmer – folkvalda politiker eller chefstjänstemän- måste nu ställas på sin spets. Är det cheferna eller de folkvalda? Har fel begåtts, till exempel lagbrott, då måste någon av cheferna ”få gå”. Det är min uppfattning. Och den kommer jag att framföra. Här.

 3. Jan Sjöström

  Hej!

  All kritik innebär att felaktigheter i myndighetens agerande
  skett. All kritik är i sin utgång naturligtvis alltid att betrakta som
  allvarlig. Vi får inte glömma att de omständigheter som göms
  i nämndens kontinuerliga obstruerande i normerande regel –
  d v s det bemötande ”sak eller omständighet” får när accept
  i fel tillåts grund i korridorernas och fikarummens strukturer.

  Som initierad möter jag kontinuerligt dessa tillkortakommanden
  av framförallt orsak som hämtas i och ur kraftiga brister i just
  medvetenheten i tjänstepersonalens huvudsakliga uppdrag..

  Ansvaret för detta förhållande faller helt på nämndens politiska
  ledning. Det finns ingen annan som bär det yttersta ansvaret
  och således har att svara för sakernas kontinuerliga brister…

  Nej, det är inte ett alternativ för en individ i offentlig tjänst att i
  sak inneha och påvisa enskild agenda. I Umeå kommun är detta
  vidimerande sakförhållande naturligtvis ett stort problem. Nej,
  det saknas fullständigt funktion när chefer i organisationen tror
  att lag buren kritik är en åsikt att välja att förmedla och att
  förhålla sig till.

  Nej, det saknas funktion när myndigheten ser skäl att utesluta
  svar eller formella beslut i fråga av betydelse. Hur nu någon i en
  offentligt förvaltande myndighet kan tro dylikt! Men i Umeå är
  en ytterligare besvärande omständighet.

  Nej det är inte OK att politiken eller annan ger sig tillträde till de
  individuella journaler denne inte har att göra med. Dataintrång har
  påvisats och utretts av åklagare i aktuell kommunal nämnd, för
  att nämna en blygsam del i vad de oegentligheter som så långt
  kunnat nås av vidimerande.

  Att ombesörja en verksamhet i funktion för medborgarkollektivet
  kräver naturligtvis insikt ”inte bara” i rudimentära regelverk utan
  även en förmåga till insikt i att bemötande och slutligen det egna
  ansvaret i fråga som rör plikten, att i ett oberoende agerande se
  den egna insatsen i form av hela kollektivets nytta.

  Att utesluta kommunikation eller att se skäl till att inte svara eller
  göra saken tillgänglig skapar den orimlighet som ger den ”röda
  tråd” ur vilken kritik hämtas. Andreas med följe ser helt enkelt inte
  i sin roll i demokratins förutsättningar.

  Ni räknar nu till 46 av varandra oberoende sakfrågor som givet
  kritik. Ur detta förhållande vet vi att verkligheten hanterar i stort
  ytterligare ca 97% som ser inte skäl eller ork i att ta saken vidare.

  Med återseende / Jan Sjöström

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Jan Sjöström den 23 nov 2021
   Jag vill trycka på dessa rader i din kommentar:
   ”Som initierad möter jag kontinuerligt dessa tillkortakommanden
   av framförallt orsak som hämtas i och ur kraftiga brister i just
   medvetenheten i tjänstepersonalens huvudsakliga uppdrag..

   Ansvaret för detta förhållande faller helt på nämndens politiska
   ledning. Det finns ingen annan som bär det yttersta ansvaret
   och således har att svara för sakernas kontinuerliga brister…”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.