Andreas Lundgren vägrade även besvara AP:s fråga om vilka åtgärder som skulle vidtas med anledning av IVO:s kritik. Andreas Vägraren.

Polio, smittkoppor, mässling är virussjukdomar – som corona.
Organiserade anti-vaxxare är ofta högerextremister, de försöker
sabotera
kampen mot corona och öppna för gamla farsoter.
Vaccinera Dig direkt då samhället ger Dig chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att skydda andra.
_   _   _

Idag diskuterar vi:
Andreas Lundgrens olycksaliga vana att VÄGRA

Ingress
Som alla vet vägrar Andreas Lundgren (S) att låta en extern revisionsbyrå granska framkomna missförhållanden inom socialtjänsten i Umeå. Därmed skyddar han de höga chefer som har drabbats av hård kritik – samt sig själv. Den andra sidan av myntet är att Lundgren, genom att inte vilja göra något åt dagens ledarskapskultur, både sviker brukarna samt alla kunniga och ambitiösa medarbetare som finns inom socialtjänsten. Medarbetarna inom socialtjänsten förtjänar verkligen både stöd och beröm. Och brukarna förtjänar medarbetare som kan lita på sina högsta chefer.

Men åter till Andreas Lundgren.

Denne har inte bara vägrat att låta en extern revisionsbyrå granska socialtjänsten. Lundgren har sysslat med metoden att VÄGRA redan tidigare. Han vägrade exempelvis att besvara följande ”enkla fråga” från Arbetarpartiet (AP) i höstas. Lundgrens motiv var att han inte kunde besvara frågan utan att gå in på det enskilda fallet, vilket skulle innebära ett brott mot sekretessen. Genom denna argumentation tvingade han såväl fullmäktiges presidium som fullmäktiges ledamöter att stoppa frågan. Men det var alltså Andreas Lundgren som:
a) VÄGRADE att svara på nedanstående fråga,
b) motiverade detta med att han skulle tvingas gå in på det enskilda fallet och därmed bryta mot sekretessen – vilket inte håller.


Så här löd frågan från Arbetarpartiet:

”Vilka generella åtgärder kan nämnd och socialtjänst vidta med anledning av IVO:s kritik?
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i ett tillsynsbeslut riktat kritik mot socialtjänsten i Umeå kommun. Bakgrunden till kritiken från IVO är att en tonårsflicka bland annat inte har fått ”det skydd och stöd som barn och unga i hennes situation har rätt till enligt socialtjänstlagen”. Ytterst ansvarig i detta sammanhang är politikerna i Individ- och familjenämnden.

Mot denna bakgrund ställer jag följande fråga:
-Vilka generella åtgärder kan nämnd och socialtjänst vidta med anledning av IVO:s kritik?

Davis Kaza”

Kommentar:
Lundgren kunde exempelvis ha svarat att ”vi kommer att ta IVO:s kritik på största allvar”. Mer hade det inte behövts. Men det hade verkligen varit nödvändigt med en deklaration från Lundgrens sida om att den nämnd han är ordförande för ska ta den statliga myndigheten IVO:s kritik på största allvar. Denna myndighet har nämligen riktat över 40 anmärkningar mot Individ- och familjenämnden i Umeå, som Lundgren är ordförande för, sedan 2015. Men Lundgren vägrade alltså att säga att han skulle ta kritiken på största allvar.

Istället gömde han sig bakom påståenden om sekretess…

 

Måndagen den 31 januari är det återigen möte med Umeå kommunfullmäktige. Då kommer Arbetarpartiet att ställa nya frågor till Andreas Lundgren via den ”interpellation” du kan läsa nedan.  Mötet med Umeå kommunfullmäktige kan följas på Youtube (klicka bara på denna länk). Interpellationen kommer antingen att behandlas någon gång mellan 09.30 – 11.00. Eller sent på eftermiddagen (jag kommer i så fall att försöka ”ringa in” tiden och hålla läsarna av denna blogg uppdaterade).

 

Så här lyder interpellationen från Arbetarpartiet:

”Sedan 2015 har Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) riktat kritik emot, eller påtalat brister hos, Individ- och familjenämnden i Umeå vid över 40 olika tillfällen.

Mot denna bakgrund ställer vi följande frågor:
1. Hur ser du på att Ivo kritiserat Individ- och familjenämnden vid över 40 tillfällen under tidsperioden 2015-2021?
2. Finns det ett öppet diskussionsklimat bland de anställda inom socialtjänsten som innebär att exempelvis kritik från Ivo kan diskuteras och åtgärdas?

Davis Kaza
Arbetarpartiet”

 

När det gäller en så kallad ”enkel fråga” är det endast frågeställaren och den ansvarige politikern (Andreas Lundgren) som får diskutera. När det gäller en ”interpellation” får alla som vill, i hela kommunfullmäktige, delta.

Jag återkommer med en kommentar rörande vad som kommer att utspela sig i Umeå kommunfullmäktige, i denna fråga, redan under förmiddagen den 31 januari.

Glöm inte detta datum.

PS. Jag kan bara inte låta bli:

– Johannes Döparen,
– Tomas Tvivlaren,
– Andreas Vägraren.

DS.

11 kommentarer

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Erik 7/1-22
   I ärlighetens namn måste sägas att det finns socialdemokrater som inte är lögnare, och att det finns lögnare även i andra partier.

 1. Bo Svensson

  Mycket anmärkningsvärt av Anderas vägraren Lundgren han agerar på ett desperat och orationellt sätt!

  Att han om någon borde sträva efter att IVOs granskningar ska tas på fullaste allvar inom socialtjänsten känns som självklart och logiskt
  MEN …. Ingen är logiskt i ” socialtjänstskandalen” här gäller det tydligen att tysta sanningen till varje pris!!

  Ska absolut se utfrågningen på youtube och sprida informationen vidare! Nu måste alla partier reagera på Anderas Lundgrens maktfullkomliga ledarskap och kräva en seriös och omfattande extern utredning.

 2. Umebo

  All heder till AP och att ni står pall för de starka krafter från Andreas Lundgren socialtjänsten s chefer mfl som till varje pris försöker tysta er!

  Låt dem aldrig lyckas

 3. Britta

  Jag känner till åtminstone 2 fall som borde få komma fram, även Åsele fallet skulle vara intressant om det tilläts få granskning i och med det sagt så har nog Andreas sina starka skäl till att vägra.

  • Jan Sjöström

   Hej Britta!

   I antal (fel i) ärenden i aktuell nämnd brukas en beräkningsgrund
   mellan 2 – 5%. D v s det antal som ser skäl till anmälan är ett
   fåtal. Ärende i slutlig utgiven tillsynskritik än färre. 40 tillfällen i
   kritik ger således isbergets topp.

   I Umeå existerar systemfel. Lagar och förordningar har i stora
   delar ignorerats eller inte beaktats. En myndighets uppgift är att
   agera i ett oberoende, att via formella och överprövningsbara
   beslut motivera åtgärd. Det skall således inte vara ett alternativ
   att kontinuerligt se nytta i obstruerande av myndighetsordning.

   Ett tjänstemannavälde som effektivt utesluter demokratisk ordning
   således. Till detta föreligger en sorts första leds försvar, man ser
   skäl till att obstruera ( inte inge svaromål) i syfte att gömma sak
   eller negativ omständighet.

   Vi vet att människor gör fel, vi vet även att utan konsekvenser
   fortsätter fel att begås. Nuvarande brist på ansvar för fel i tjänst
   har eller kan inte få annan utgång. Struntar myndigheten till detta
   även att följa generella regelverk råder tjänstemannavälde, därav
   behovet av dessa ”kontinuerliga tillrättavisningar”.

   En åtgärd utan tänder således.
   / Jan Sjöström

 4. Mia

  Eftersom Andreas inte vill publicera min inlägg så lämnar jag ett svar på hans inlägg o detta passar även på din blogg Jan

  Jag är en av många socialsekreterare som slutat på barn och unga senaste året. Jag har aldrig fått frågan av någon chef om varför jag slutat (det var enbart pga ledarskapet)
  Jag har ikväll pratat med ytterligare tre tidigare kollegor som också slutat pga av ledarskapet. Ingen av dessa har vågat berätta om orsaken till varför de slutat ingen har heller fått frågan av någon chef.

  Så jag och mina tre tidigare kollegor undrar nu vem som till dig påstått att man ställer frågan till de som slutar om orsaken?!

  Förstår inte Andreas att han är förd bakom ljusets, av Cheferna på socialtjänsten inga chefer vill väl fronta med att de är orsaken till personalflykten.

  Och Snälla Andreas sluta kalla det ” personalrotation” det är inte rätt benämning. Jag och mina kollegor har inte ” roterat” vi har FLYTT ett fruktansvärt skadligt ledarskap!

  • Jan Sjöström

   Hej!

   All heder till dig. Du och din röst är av yttersta vikt i sak
   och sammanhang. Vi ”folket” måste ovillkorligen tillse
   en verksamhet i funktion. Nuvarande organisation måste
   till varje pris förändras.

   Samtliga anmälningar via I V O eller annan funktion i s k
   fråga som rör tillsyn måste ges oberoendets prägel. Allt i
   övrigt är att även fortsatt ge dysfunktion och korruption
   ett folkets mandat.

   Hur kommer nytta ur att immunitet tillskapats exklusivt för
   individ som placerats i offentlighetens tjänst. Nej, återinför
   konsekvens för de som oavsett skäl gör fel.

   Rättslöshet ger förtvivlan, förtvivlan ger rädda individer.
   Existentiella frågor dödar rädda människor. Hur motiverar
   vi ett samhälle där tjänstepersons brister tillåts ta livet av
   annan medborgare?

   Att utge tystnad eller att undvika funktionellt agerande är
   sista spiken i en demokrati, tillåter vi dessa kontinuerliga
   övertramp så existerar inte ”folkets vilja”. Valet är vårt…

   M v h / Jan Sjöström

 5. Umebo

  I Dagens VK kan vi läsa att facket SSR anmält Umeå kommun för brott på visselblåsarlagen.

  Andreas Lundgren uttalar sig som hallå yxkvast. Han har inte fått höra nått om att de två socialsekreterarna utsatts för repressalier! Men hallå vad händer! Facket skulle att konstatera att detta hänt om så inte vore fallet så det finns två alternativ
  1.cheferna på socialtjänsten har ljugit för Andreas Lundgren och sagt att inga repressalier förekommit mot de utköpta handläggarna- då borde cheferna såklart sparkas.
  2. Andreas Lundgren känner mycket väl till att handläggarna utsatts för repressalier men vill av oklar anledning mörka detta?!- Då måste Andreas Lundgrens förtroende anses som förbrukat.

 6. fd sosse

  Hej Jan

  Ni i AP har uppenbarligen haft rätt hela tiden. Nu konstaterar facket att de två handläggarna utsatts för represialer efter att ha visselblåst om allvarliga missförhållanden.

  Detta är en rättsskandal ! Inget annat!
  Anderas Lundgren i sin blogg skrev att AP antyder ”rättsröta” i detta ärende. Ja Jan du har rätt och det vore inressant om du vill skriva ett inlägg om dagens VK artikel.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.