Kommunen kan både slå vakt om umebornas hälsa och klimatet – detta genom samordnad varudistribution. Andra kommuner har gått före.

Våra motståndare har infört en gräns
3 %
för att få bort oss från fullmäktige. Det var
S, M, C o. V som angrep AP, MP, KD, L, FI o. SD.

Låt inte Lindberg+Ågren segra – rösta på AP den 11 sept.
_     _     _     _     _

 

Ingress
Luftföroreningar förkortar livet för 6000-7000 svenskar årligen. Detta enligt Umeå-forskaren Bertil Forsberg. Sedan drygt 15 år tillbaka har en rad försök med att samordna varutransporterna genomförts i svenska kommuner. Alla försök pekar åt samma håll: samordnade varutransporter kan kraftigt minska utsläppen från den tunga trafiken. Men i Umeå har intresset bland de styrande inte bara varit minimalt utan deras attityd har varit direkt negativ.

 

Del ett
Skulle samordnad varudistribution införas skulle detta leda till en minskning av både utsläpp av koldioxid (som är skadligt för klimatet) och utsläpp av kvävedioxid (som är skadliga för människors hälsa). Försöken med samordnad varudistribution i andra kommuner har sett olika ut, men det gemensamma är att kommunerna inrättat en omlastningscentral för gods samt köpt in ett datasystem för bland annat planering av körningar.

Med hjälp av dessa har transporterna till och från butiker eller kommunala verksamheter kunnat skötas mer effektivt. Lastbilarna har kunnat fyllas i långt större utsträckning, vilket minskat antalet lastbilar som snurrat runt i kommunernas centrala delar.

 

Del två
En av de större studierna kring miljöeffekterna av samordnad varudistribution har genomförts bland åtta kommuner på Södertörn söder om Stockholm (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö). Studien genomfördes av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm.

De åtta kommunerna har sedan 2014 samordnat transporterna av gods till olika kommunala verksamheter. Studien visade att mellan åren 2014 och 2017 så minskade de fossila koldioxidutsläppen med hela 73 procent! Detta var främst ett resultat av att kommunen ställde krav på biobaserade drivmedel i upphandlingen av transporterna. Utsläppen av kvävedioxid och partiklar har minskat med ca 70 procent.

 

Del tre
Samordningen gällde dock enbart transporter till kommunernas egna verksamheter, och inte alla transporter i kommunerna. Studiens resultat visar på de potentiellt mycket stora miljövinster som går att göra med en samordning av varutransporterna. Ska samordningen bli riktigt effektiv måste den dock omfatta en majoritet av alla varutransporter.

Ett försök i Linköping år 2005, som innefattade DHL, Posten och Schenker, resulterade i att lastbilarnas körsträcka i centrala Linköping – och därmed utsläppen – minskade med hela 50 procent.

Avslutning
Sedan i augusti 2007 har personer som idag representerar Arbetarpartiet, i och utanför kommunfullmäktige, arbetat för införandet av samordnad varudistribution i Umeå. Vi ser mycket positivt på försöket i Linköping 2005. Vi ser också mycket positivt på initiativet som har tagits av de åtta kommunerna söder om Stockholm. I vår Alternativbudget för Umeå kommun år 2023 har vi med ett förslag om att kommunen ska utreda hur och när Umeå skulle kunna genomföra samma satsning som har skett i en rad andra kommuner i Sverige.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.