Hotet om ett krig mellan USA och Kina om Taiwan måste tas på allvar. Sverige riskerar att dras in via Nato. Varför denna mediala tystnad?

Våra motståndare har infört en gräns
3 %
för att få bort oss från fullmäktige. Det var
S, M, C o. V som angrep AP, MP, KD, L, FI o. SD.

Låt inte Lindberg+Ågren segra – rösta på AP den 11 sept.
_     _     _     _     _

 

Inledning
Hotet om ett krig rörande Taiwan måste nu tas på allvar. Jämvikten mellan Kina och USA har rubbats. Den som har rubbat jämvikten är USA:s president. Joe Biden har nämligen frångått sin egen och USA:s tidigare hållning när det gäller Taiwan. Tidigare gjorde USA sitt bästa för att inte utmana ledarna i Beijing – som anser att Taiwan utgör en del av Kina

 

Del ett
Nästan alla länder i världen har under lång tid accepterat vad som har kallats för ”One China Policy” (det finns endast ett Kina). Bakom denna politik har även USA slutit upp. Under lång tid. Men för drygt två veckor sedan förkastade Joe Biden denna politik – för tredje gången. Detta har nu har exploderat i ansiktet på Joe Biden och hans administration.

 

Del två
Joe Bidens sätt att förkasta USA:s, och sin egen, tidigare politik handlar om att presidenten har bundit upp USA. Detta genom att lova att försvara Taiwan militärt. Detta betyder att USA inte endast ska stödja Taiwan med vapenleveranser – vilket USA gjort under lång tid – utan Joe Biden har sagt att USA även ska sätta in soldater, flygplan och stridsfartyg mot Kina. Detta om Kina skulle angripa, om Taiwan utropar sig som en självständig stat. Joe Biden har, tidigare, sagt att USA:s åtagande mot Taiwan är lika starkt som artikel 5 i Nato-stadgan (en för alla, alla för en). Det var denna ”nyhet” som innebar att Joe Biden skrotade den – inte endast av Kina, utan även av USA och nästan alla övriga stater i världen accepterade – så kallade ”One China Policy”. Därmed rubbade Joe Biden jämvikten mellan Kina och USA.

 

Del tre
Genom sitt militära åtagande mot Taiwan tvingade Joe Biden Kina att svara. Det var otroligt dumt, för den som inte VILL ha krig, att tvinga in Kina i situation där väldens näst största militärmakt antingen tvingas till en förödmjukande underkastelse, eller tvingas svara med samma mynt. Kina valde – vilket alla som följt händelseutvecklingen förstått att landet skulle göra – att svara med samma mynt. I fredags gjorde Kinas försvarsminister Wei Fenghe följande uttalande: ”Om någon dristar sig till att avskilja Taiwan från Kina kommer Folkets befrielsearmé inte att ha något annat val än att ta strid, oavsett priset, för att krossa varje försök av Taiwan att förklara sig självständigt…”. Det fullständiga citatet – se nedan.

(”If anyone dares to split Taiwan from China the Chinese People’s Liberation Army (PLA) will have no choice but fight at any cost and crush any attempt of ’Taiwan independence’ and safeguard national sovereignty and territorial integrity”.) 

Till bakgrunden hör också att den regering som styrt Taiwan sedan 2016 har förkastat den politik som går under namnet ”One China Policy”. Detta grundas bland annat på att Taiwans president har sagt att ön redan är ett eget land. Ledarna i Beijing har tolkat detta som att Taiwans nuvarande regering siktar på att utropa Taiwan till en egen stat. Därför flyger nu Kinas stridsflygplan, ständigt, nära Taiwan. Den tidigare regeringen på Taiwan hade goda relationer med Kina. Men detta har blåst bort efter Hongkong.

 

Del fyra
Nu ligger bollen åter hos USA.
Joe Bidens administration kan antingen trappa upp situationen ytterligare. Eller backa. Det som hittills har hänt är att USA, i realiteten, har backat. Detta genom att bland annat USA:s försvarsminister Lloyd Austin har sagt att Joe Biden inte menade vad han sade om att USA var beredd att försvara Taiwan militärt mot Kina. Men problemet är att Joe Biden faktiskt menade just det han sade. USA:s nuvarande president har nämligen sagt samma sak vid hela tre olika tillfällen: I augusti 2021, i oktober 2021 och nu senast den 23 maj 2022.

 

Avslutning
USA:s plan är att expandera Natos verksamhet till Asien, och Stilla havet, för att Natos övriga medlemmar ska hjälpa USA att pressa Kina militärt och ekonomiskt. Detta inkluderar Sverige. Allvaret i denna plan visas av de praktiska steg som redan tagits för att knyta upp Australien, Japan, Nya Zeeland och Sydkorea till Nato. Innebörden är att Sverige, via Nato, kan hamna i ett verkligt storkrig.

Om Natos ”globala” roll genom expansionen till Asien och Stilla havet – bland annat via Australien, Japan, Nya Zeeland och Sydkorea – stod det ingenting om i den säkerhetspolitiska ”analysen” (pinsamt). Detta trots att det bara är att läsa innantill på Natos egen hemsida. Nu måste några frågor ställas:

1. Varför är media så tyst om det reella hotet av en militär sammanstötning mellan USA och Kina över Taiwan,
2. Varför är media så tyst om Natos expansion, i Asien och Stilla havet, i syfte att pressa Kina,
3. Vill media inte vill informera medborgarna i Sverige om vad som händer i världen

Till sist: Det finns olika sätt att ljuga på. Du skall ”intet förtiga, tillägga eller förändra”. Tystnaden i Sverige, bristen på debatt, är en sorts lögn. Lögnen består i förtigandet. De som ljuger är riksdagspartierna, media och militären.

15 kommentarer

 1. brorson

  Vi får inte glömma Myndigheten för psykologiskt försvar, som inrättades 1 januari 2022 och lyder under justitieminister Morgan Johansson. Är det i den positionen som Morgan är så viktig för regeringen, så att statsministern hotade med regeringskris ifall riksdagen hade avsatt Morgan. Kampanjen mot den svenska socialtjänsten, som påstådd kidnappa muslimska barn, d.v.s. motkampanjen mot den kampanjen, blev den nya myndighetens elddop. Enligt motkampanjen saknas helt grund för den muslimska kritiken.

  Jag känner personligen till flera fall av felaktiga tvångsomhändertaganden av barn och även ett fall då ett muslimskt barn har placerats i en ganska extremt kristen familj, i strid med europakonventionen för mänskliga rättigheter .Jag vill dock inte starta en diskussion om detta, och vill därför framhålla att det helt klart ha skett tvångsomhändertaganden som inte borde ha skett, OCH att tvångsomhändertaganden som borde ha skett, inte har skett. Nu framställdes saken som ett fientligt angrepp mot Sverige utifrån.

  Helt klart var det ett angrepp inifrån, som gav stort eko i utländska medier, från det islamistiska partiet Nyans, i kampen om muslimska röster inför valet. Kommer denna myndighet, med vunna erfarenheter, också att ge sig på andra partier, som hotar den etablerade makten, exempelvis AP? Eller var det en förövning för att tysta kritiken mot svens Nato-anslutning? Sverige har härmed fått sin första censurmyndighet. Tycka vad man vill om socialtjänstlagen, men den debatten borde väl föras mellan de politiska partierna, utan ingripande från en myndighet, som anklagar Nyans, AP, SD eller något annat parti för ”desinformation”, som någon främmande makt ligger bakom.

  Detta är mitt svar på mina tre frågor om medias tystnad, vad den beror på. Jo, på att vi har en censurmyndighet, som verkar i det fördolda, med uppgift att förhindra att media sprider ”desinformation”. Fanns det inte tecken redan före årsskiftet, när denna myndighet inrättades, att regeringen ville överge alliansfriheten? Den ryska invasionen i Ukraina, som inte torde ha kunnat förutses mer än några veckor i förväg, kom sedan som en gudagåva till Sveriges regering.

 2. brorson

  Svårigheten är att varken överdriva eller underskatta riskerna för ett tredje världskrig. En ledtråd för att utröna hur Biden tänker, kan kanske vara vad ”väst” säger om Putin, hans påstått vacklande hälsa och hans påstådda målsättning att gå till historien som den. som återupprättade det ryska imperiet. Stämmer inte detta lika bra på Biden, enligt modellen ”Det är inte jag, det är han”? Berodde hans tidigare kritik mot USA:s krig i Vietnam och framåt på att han var motståndare till krigen i sig, eller på at han tyckte att krigen var illa skötta av dåvarande presidenter? Eller har han ändrat sig p.g.a. sjunkande väljarstöd och rädslan för att Trump ska komma tillbaka?

  Vad som fick mig att se Ostasien som en ny, blivande krigsskådeplats var att USA (Biden?) tvingade Australien att avbeställa de redan beställda ubåtarna, som hade dugt bra till försvaret av Australiens egna kuster, från en fransk tillverkare, för att i stället beställa atomubåtar från en brittisk tillverkare. Begreppet atomubåt syftar inte på att de har atomvapen ombord, vilket de troligen också har, utan på drivmedlet. Som exempel kan de ryska atomubåtarna ligga gömda upp till ett år under Nordpolens is, utan att gå upp till ytan, beredda att skjuta missiler med atomladdningar mot USA. På samma sätt kan de australiska ubåtarna attackera Kina från de djupaste delarna av Stilla Havet.

  Kina håller en låg profil i förhållande till kriget i Europa, och kommer – som jag tror – att fortsätta med det,. så länge inte Ryssland hotas av ett nederlag i Ukraina. Kina behöver inte förse Ryssland med vapen. Kanske om kriget blir långvarigt. Kina kommer aldrig – som jag tror – att tillåta ”väst” att lägga beslag på Rysslands naturresurser, vare sig i Sibirien eller den europeiska delen av landet. Vilket skulle kunna bli följden av ett ryskt nederlag i Ukraina. Kommer ett Nato, som för varje dag blir alltmer involverat i kriget .i så fall att göra halt vid Rysslands gränser? Jag har tidigare beskrivit kriget i Ukraina-kriget som ett proxykrig mellan USA och Kina.

 3. brorson

  Enligt Omni idag över USA kärnvapenkrig i Ukraina, men enligt spelet är det Ryssland som börjar använda kärnvapen, och frågan är hur USA ska svara. Och då är egna, amerikanska kärnvapen ett av alternativen. Var det samma sak med det nuvarande kriget, att Ryssland provocerades att starta kriget, enligt talesättet Bättre att förekomma än att förekommas?

  Nu senast har brittiska medier, som med förtjusning har citerats av svenska medier,, målet upp ett tal av Putin som ett hot mot Sverige. Det handlade om den ryska återerövringen i början av 1700-talet av Ingermanland, som Sverige erövrade från Ryssland 1617. Putins tal var snarare ett försök att rättfärdiga kriget i Ukraina (”återerövra det som är vårt”) än ett hot mot Sverige, om jag inte har missat något. Talet var nämligen avklippt efter de orden, i brittiska och svenska medier. Skulle vara intressant att veta vilka delar av Ukraina, somPutin anser vara ”värt”, hela Ukraina eller det forna Krimkhanatet, som halvön Krim bara är en mindre del av. Enligt fredsavtalet med Turkiet, som dessförinnan härskade över Krimkhanatet, ska detta tillhöra Ryssland under ”evig” tid.

  Världen är full med olösta gränskonflikter, som kan utlösa krig, om man väljer den lösningen i stället för diplomatiska lösningar.

 4. brorson

  Krigshetsaren Jens Stoltenberg uppför sig som om han vore svensk statschef och kräver tyngre vapen till oligarkregimen i Ukraina, vars vice statsminister kräver att få svenska JAS-plan, utan att nämna ett ord om betalning. Men själv framstår Stoltenberg alltmer som Bidens marionett. Märkligt att USA, som aldrig har varit medlem i EU, och Storbritannien, som nyligen har gått ur EU, kan bestämma EU:s utrikespolitik, krig i stället för fred i Europa och att låta extrema ultranationalister i de forna satellitstaterna till Sovjetunionen hålla i taktpinnen. Antag att Sovjetunionen aldrig hade upplösts och att de forna sovjetrepublikerna tillsammans hade valt marknadsekonomi och demokrati. Hade Ukraina, såsom den näst största sovjetrepubliken, varit utan inflytande över unionens utveckling? Om nu Ukraina är ett så demokratiskt föredöme, som krigshetsarna i väst låtsas. Vad har ukrainarna som folk att vinna på kriget?

  Det skulle ta ungefär femton timmar att transportera den ukrainska spannmålen, som nu förvaras i silon i Odessa, med tåg till hamnar vid Medelhavet. Varför kräver ingen detta? I stället använder FN-chefen Guterres, som borde verka för fred, hotet om världssvält som en del av propagandakriget mot Ryssland.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från brorson den 15 juni
   Jag håller med om att det finns krigshetsare. Men du får inte glömma att det var den ryska regimen, med Putin i spetsen, som startade det militära kriget den 24/2 i år. Om inte detta nämns tappas balansen bort. Nu nämner jag detta åt dig och hoppas att du håller med.

   • brorson

    Det är ett oomstritt faktum att reguljära ryska trupper gick över gränsen till Ukraina 2022-02-24, men då bör också nämnas att den ukrainska regimens anfallskrig mot utbrytarrepublikerna i östa Ukraina hade pågått i åtta år, med uppskattningsvis 15.000 döda som följd, att den ryska duman några få dagar före den ryska inmarschen hade erkänt utbrytarrepublikerna, samt att den franske presidenten Macron hade försökt medla under veckan före inmarschen, vilket kanske hade lyckats om hans initiativ hade stötts av EU och NATO. Men han stöddes inte ens av ansökarländerna. Allt detta tyder på att Biden ville ha ett UTVIDGAT krig, men ville kasta skulden på Ryssland. Ska vi gå ännu längre bakåt i tiden, försökte president Bush redan 2005 provocera krig med Ryssland, genom amerikans landstigning på Krim, efter att ha startat krig i Afghanistan 2001 och i Irak 2003.

    Ska vi gå ännu längre bakåt, ska vi inte glömma delningen av Polen 1939 och att en stor del av nuvarande Belarus utgörs av f.d. polskt territorium och att även Litauen, om vi går ännu längre bakåt i historien, har varit en stormakt. Är det då ett orimligt antagande att polska och litauiska ultranationalister hoppas återfå förlorade territorier genom ett ännu större krig än det nu pågående?

    Vad slutligen gäller Ukraina, måste man fråga om det, som eventuellt kan uppnås genom en ukrainsk seger verkligen är till gagn för hela det ukrainska folket och inte bara för de styrande ukrainska oligarkerna själva, och om dessa eventuella vinster (för det ukrainska folket) är värt priset i död och materiell förstörelse. Har skådisen Zelenski, som spelade president innan han blev president frågat folket på annat sätt än han vann ett presidentval, lanserad som presidentkandidat av sitt TV-bolag?

    Att det inte är Zelenski som bestämmer, framgick av att han ändrade sig, sedan han sagt att han var villig att avstå från Nato-medlemskap i utbyte mot ”garantier”. Vad fick honom att ändra sig?

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

     Svar på brorsons kommentar 15 juni
     Eftersom den ukrainska ledningen, dess militär, är helt beroende av vapen och utbildning från USA kan inte Ukraina besluta om att sluta fred utan godkännande från USA. Det är även USA som har tagit initiativ till det ekonomiska kriget (som det heter bl a i Financial Times) mot Ryssland. Joe Biden är beredd att slåss till den siste ukrainaren mot regimen i Ryssland. Men det pågår en svängning inom EU. Länder som bland annat Italien och Tyskland börjar nu, om än prövande, att ställa frågan om det inte är dags att pröva från om fred.

 5. brorson

  Idag 16 juni har president Macron, Frankrike, samt premiärministrarna från Italien och Tyskland åkt tåg från Polen till Kiev. Hur lång tid tog redan? Den borde ha tagit två veckor, om uppgiften stämmer att det skulle ta tre veckor att transportera den ukrainska spannmålen med tåg till en hamn vid Östersjön. Denna uppgift är alltså ren desinformation för att framställa Ryssland som skyldigt till svälten i världen.

  Ryssland anklagas för att ha stulit ukrainsk spannmål, som har skeppats från en ryskkontrollerad hamnd i Ukraina till Syrien. Vadå, har odlarna inte fått betalt för sådd och skörd? Eller manar Zelensk att den spannmålen var Kiev-regerings egendom? Läste för ett tag sedan att Kiev-regimen ska konfiskera tillgångar, som ägs av personer som ”på något sätt” har stött Ryssland .Kiev-regimen torde därmed inte alls uppfylla minst ett av villkoren för medlemskap i EU, nämligen respekten för privaegendom.

  De kommunistiska ränderna går tydligen aldrig ur… Ryssland beskylls också för att kidnappa ukrainska barn och föra dem till Ryssland, där de adopteras av ryska föräldrar. Jag antar att det är barn från östra Ukraina, vars föräldrar had dödats i kriget- Är barnen också den ukrainska statens egendom? De borde kanske ha förts till Kiev och sålts till adoptivföräldrar i Västeuropa?

  Den brittiska regeringen har utlyst sanktioner mot den rysk-ortodoxa kyrkans högsta ledare, patriarken Kirill. Han kan ju svara med att bannlysa den engelska ärkebiskopen. Som i sin tur kan banlysa påven i Rom, som inte vill ta ställning i Ukraina-konflikten- Med tilltaget att kräva lojalitet av ”Guds ställföreträdare” på jorden med Biden och Stoltenberg, har kriget i Ukraina utvecklats till det första religionskriget i Europa sedan 1600-talet.

  Visste ni för resten att år 1520 bannlystes ett helt land? Landets namn var Sverige och landet synd var att landets politiker hade avsatt landets ärkebiskop Gustav Trolle, som anklagades för att ha stött landets fiender.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på brorsons kommentar 16 juni
   Varken Ryssland eller Ukraina är kommunistiska länder. Däremot är krigets första offer sanningen, brukar många säga.

   • brorson

    När jag skrev att de kommunistiska ränderna tydligen aldrig går ur, menade jag inte att Ukraina är ett kommunistiskt land, och det var ej heller menat som en pik mot svenska ex-kommunister, Snarare var det en pik åt M, L och S, som vill släppa in Ukraina i EU, trots att de ukrainska oligarkernas, de som styrk landet bakom kulisserna, kommunistiska ränder tydligen aldrig går ur. När de ser ANDRAS privategendom, som något som staten kan råffa åt sig hur som helst, bara flr att den egedomens rättmätiga ägare har stämplats som landsförrädare, fär att de ”på något sätt”, exempelvis ett inlägg på Facebook, har stött Ryssland.

    Enligt Zelenski ska den konfiskerade egendomen användas till vapenköp. Den privata egendomen är en grundpelare inom Europarätten, således inte bara inom EU. Vi har nyligen läst att någon rysk miljardär har köpt McDonalds hamburgerrestauranger i Ryssland coh att IKEA ska sälja sina ryska fabriker .De har alltså inte konfiskerats för att McDonalds är ett amerikanskt företag, som antagligen stödjer USA:s proxykrig i Ukraina.

    Igår 17 / 6 läste jag att Putin har anklagat USA att uppträda, som om man vore Guds ställföreträdare på jorden, vilket är ett märkligt sammanträffande, eftersom jag dagen ölre, den 16/6, skrev att Biden, som är medlem i Katoslska kyrkan, försöker göra kriget till ett religionskrig mot bl. a- rysk-ortodoxa kyrkan .Jag tycker nog attde katolsksa biskopar i USA, som har fördömt kvinnor som har gjort abort, borde bannlysa Biden för hans iver att offra tusentals redan födda människors liv, för den ”goda sakens skull”. Och för hans indirekta kritik mot påven, som faktiskt fungerar som Guds ställföreträdare på jorden. Som kristen, med en i stort sett katolsk tro, tycker jag att det går för långt, när man försöker dra in Gud i kriget mellan två kristna nationer. Har kristenheten inte fått nog av sådant?

    Jag håller helt med om att krigets första offer är sanningen. Det ser vi varje dag i svenska medier.- Enligt dem är det bara den ena sidan, som ljuger, hotar, förvränger och förvanskar. Jag är gammal nog för att minnas både Vietnamkriget, som var det första TV-kriget. då amerikanerna såg den ocensurerade sanningen i sina egna TV-apparater, och Gulf-kriget, med sina ”inbäddade” journalister”. Den amerikanska militären hade lärt sig att inte få hemmafronten mot sig.

 6. brorson

  Nato-chefen Jens Stoltenberg har i dagarna proklamerat långvarigt krig med moderna Nato-vapen mot en stor del av den äldre generationen ukrainare, de som tycker att det var bättre förr. .Om Putin ska ställas inför en internationell domstol för krigsförbrytelse, vilket somliga vill men inte kommer att ske, bör även Stoltenberg åtalas för samma brott. Stoltenberg, som fått 77 unga partikamrater mördade av en norsk nazist, som hade kopplingar till brittiska nazister som han ville imponera på, drar sig inte ens för att stödja ukrainska nazister med vapen. Eller gör det någon skillnad om vi kallar dem extrema ultranationalister?

  I sitt uttalande säger Stoltenberg att vi måste vara beredda på kostnader för ett krig som enligt honom kan pågå under många år, och det inte bara rent militärt utan även i form av stigande mat- och energipriser? Har han frågat världens fattiga? Stoltenbergs beteende gentemot Sverige påminner mig om den danska politikern Uffe Elleman-Jensson, som blandade sig i Sveriges EU-debatt på ett ytterst respektlöst sätt, och därigenom bidrog till Sverige ’EU-ansökan.

  USA har skärpt tonen mot Kina, som just har sjösatt sitt första kinesbyggda hangarfartyg. Upptrappningen inför ett eventuellt tredje världskrig fortsätter och risken ökar givetvis med ett långvarigt krit i Ukraina. Stoltenberg har lyckats täppa till munnen på Sverige som en röst för fred och nedrustning. Är detta inte en krigsförbrytelse?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på en av brorsons två kommentarer 19 juni
   Det var inte Stoltenberg som ”fick” sina partikamrater mördade. Det var Anders Behring Breivik som stod för morden! Du uttrycker dig väldigt illa i detta sammanhang.
   Sedan håller jag med om att Stoltenberg verkar förbereda världen för ett långt – och för alla, även för Sverige – katastrofalt krig mellan USA/Nato/Ukraina och Ryssland. Detta är skrämmande.

 7. brorson

  Jag har kanske uttryckt mig otydligt. Jag menade givetvis inte att Stoltenberg hade någon skuld till Breiviks dåd. Jag har frågat en svenskalärare, som menar att mitt ordval kan missförstås på det sätt, som du tydligen har gjort. Men för mig är det självklart att ordet ”fått” i detta sammanhang betyder att någon är personligen drabbat. Det var medlemmar i Stoltenbergs eget ungdomsförbund, inte något annat partis ungdomsförbund, som drabbades. Och att Stoltenberg därmed var personligen drabbad. Det måste ha varit en svår chock för honom. Jag har funderat mycket på om detta har bidragit till hans dåliga omdöme i rollen som Nato-chef. Han verkar ju inte kapabel att skilja mellan nazister och kommunister å ena sidan, eller mellan kommunister och ex-kommunister å andra sidan, utan verkar drivas av ett blint hat, när han drar alla motståndare till USA och Nato över en kam. Som fiender som måste besegras till vilket pris som helst. Och i maskopi med vem som helst, även ideologiska anhängare till Breivik-

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.