Kurderna i Syrien sveks av (S) på Erdogans begäran. Nato-ansökan kan framtvinga ytterligare eftergifter. Vem kan lita på (S) ?

Uppdaterad 0938.

Ingress
De flesta politiska händelser kan jag ignorera under mina två veckors semester. Jag hade nämligen endast tänkt skriva personliga bloggar under ledigheten.

Men Socialdemokraternas svek mot kurderna kan inte ignoreras. Detta grymma (s)vek har skett i två steg: först genom (S) reträtt gentemot Moderaterna när det gäller anslutningen till Nato, sedan genom gårdagens reträtt inför Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan. Om detta handlar del ett av denna blogg.

Jag kan inte heller ignorera ”logiken” i statsminister Magdalena Anderssons agerande: uppgörelsen med Erdogan är nödvändig för att ett Nato-medlemskap skulle öka Sveriges säkerhet. I del två av detta blogginlägg bemöter jag detta påstående – ett påstående som inte ens Magdalena Andersson själv trodde på så sent som den 8 mars i år.
_     _     _     _     _

 

Del ett: Reträtten för Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan.

Låt mig, återigen, påminna om att Magdalena Andersson var emot en Nato-anslutning så sent som den 8 mars i år. Hon ansåg då att detta skulle leda till att norra Europa ytterligare destabiliserades. Sedan kom Socialdemokraterna på att de måste ändra sig i fråga om Nato-anslutningen. Inte av säkerhetspolitiska skäl. Utan på grund av att Moderaterna kunde tänkas tjäna några väljare på att vara för en svensk Nato-anslutning – om S var emot. Det socialdemokratiska partiet svängde sedan snabbt i Nato-frågan på det mest toppstyrda sätt som tänkas kan. Därmed var det fritt fram för S-regeringen att lämna in en ansökan om medlemskap till Nato. Detta skedde i mitten av maj.

Sedan dess har S-regeringen tvingats krypa för Turkiets president, den islamistiska Muslimska brödraskapet närstående, Recep Tayyip Erdoğan. Denne har krävt eftergifter av Sverige som är förnedrande för S-regeringen. Och Erdogan har fått igenom sina krav. Avtalet är i tio punkter och kallas för ”Trilateral memorandum between Turkiye, Finland and Sweden”. Låt mig nämna två eftergifter:

1. Sverige kommer att slopa sitt stopp för vapenexport till Turkiet. Sverige har inte exporterat vapen till Turkiet sedan 2019. Skälet är Turkiets militära offensiv i norra Syrien – riktad mot kurderna där. Dessa kurder var de som bidrog till att besegra den Islamiska Staten / Daesh!
Men inte endast det. Sverige har dessutom lovat att landet även kommer att förändra sitt ramverk när det gäller vapenexport till andra Nato-länder. Sveriges och Finlands vapenexport kommer i fortsättningen att ske i en anda av solidaritet med andra Nato-länder (punkt sju i avtalet med Erdogan).

Kommentar: Innebörden av detta är att Sverige, med största sannolikhet, inte kommer att kunna stoppa vapenleveranser till något annat Nato-land vad detta land än gör.

2. S-regeringen slopar sitt stöd till de kurdiska organisationerna. Stödet till de kurder som hela världen står i tacksamhetsskuld till, på grund av att de stred i främst ledet mot Islamiska Staten / Daesh, offras nu av Socialdemokraterna. 
Tidigare har Socialdemokraterna uttalat att de stöder det kurdiska) självstyret i nordöstra Syrien. I detta sammanhang har (S) även sagt sig vilja ”fördjupa” sitt samarbete med PYD (Demokratiska unionspartiet), stötta återuppbyggnaden efter kriget samt den nödvändiga, framtida, kampen mot Islamiska Staten /Daesh. Socialdemokraterna har även uttalat att organisationerna YPG / YPJ har en central roll att spela i detta arbete. Men nu lovar alltså Sverige, och Finland, att inte stötta dessa organisationer (punkt fyra i avtalet med Erdogan).

Kommentar: Återigen sviks kurderna. Inte endast Erdogan i Turkiet har anledning att fira. Även Syriens president Bashar al-Assad har anledning att glädjas. Socialdemokraterna i Sverige offrar sitt stöd till de kurder som alla står i tacksamhetsskuld till på grund av deras kamp mot Islamiska Staten / Daesh. Detta för att Erdogan ska släppa in Sverige i Nato. S offrar alltså sitt stöd till kurderna för, eventuella, valtaktiska fördelar inför den 11 september. Men egentligen det är värre än så.

Sammanfattning.
Om punkt fyra och punkt sju i avtalet med Erdogan läggs samman är det ingen överdrift att säga följande: Snart kan Turkiet importera vapen från Sverige för att sedan använda dessa mot just de kurder som vi alla står i tacksamhetsskuld till för deras kamp mot Islamiska Staten / Daesh. Det är alltså inte endast sitt stöd till kurderna som (S) offrar. S-regeringen offrar även kurderna. Och detta för eventuella taktiska fördelar gentemot M i valet …

Detta svek från S riskerar att kosta liv – och kommer inte att glömmas. Jag hoppas att Socialdemokraterna inte har glömt att det just är de kurder som de sviker som håller mördarna från IS / Daesh som fångar åt en rad länder. Bland annat åt Sverige. Vilka kurder, och andra folk i förskingringen, kan lita på S efter detta? Priset för detta kan bli högt för S.

Glöm inte att Sverige även ska godkännas av alla Nato-medlemmars parlament. S-regeringen kan tvingas till nya eftergifter. Inte minst av Erdogan via parlamentet i Turkiet.

_     _     _     _     _

 

Del två: Påståendet att ett Nato-medlemskap skulle öka Sveriges säkerhet.

Sverige ansöker om medlemskap i Nato samtidigt som denna USA-ledda militärallians genomgår en dramatisk förändring. Nato (North Atlantic Treaty Organization) grundades 1949 på initiativ av USA som ville skapa en politisk och militär allians riktad mot Sovjetunionen. Grundtanken med alliansen var att ett angrepp på en medlemsstat skulle anses utgöra ett angrepp på alla (artikel 5). Nato skulle bestå av USA, Kanada och olika europeiska stater. Under mer än 70 år har Nato, geografiskt sett, handlat om Nordamerika och Europa. Som det var tänkt. Men nu är det USA:s mål att Nato ska spela en global roll.

Sedan 2020 har militäralliansen tagit konkreta steg i syfte att kunna spela en militär och politisk roll även i Asien och Stilla havet. Detta genom Natos fördjupade samarbete med Australien, Sydkorea, Nya Zeeland och Japan. På Natos hemsida kallas detta för en ”milstolpe” i militäralliansens utveckling samtidigt som en ny global attityd lanseras. I praktiken innebär detta att USA, under Natos flagg, mobiliserar Europa samt Australien, Japan, Sydkorea och Nya Zeeland som förstärkning i sin kraftmätning med Kina. Detta ökar risken för ett storkrig.

USA-initiativet Nato var redan från första början även en politisk allians. Detta har sällan märkts tydligare än idag. Inte sedan åren direkt efter andra världskriget har USA påverkat den politiska debatten i Europa så direkt som idag. USA:s politiska press på Europa sker främst genom Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. Politiskt agerar Natos generalsekreterare Stoltenberg som USA:s ambassadör i EU. Dennes åsikter tillmäts helt plötsligt större vikt än europeiska stats- och regeringschefers. Ett exempel är Stoltenbergs uttalanden den 19 juni 2022. Då sade Natos generalsekreterare, helt i Joe Bidens anda, att kriget i Ukraina kan komma att vara i flera år! Istället för att betona behovet av en snar och rättvis fred betonade Stoltenberg att världen måste förbereda sig på kostnaderna för detta fleråriga krig – både de militära och de ekonomiska. Ingen utrikes- eller försvarsminister från EU har vågat säga emot. Detta trots att de ekonomiska kostnaderna som Stoltenberg talar om kan bli fullständigt förödande – främst för Afrika, men även för Europa och resten av världen.

Nato håller på att utvecklas till en USA-ledd militärmaskin i vilken planen är att EU samt Australien, Sydkorea, Nya Zeeland och Japan ska ingå. Nato överger rollen som ”Atlantpakt” för att bli en global aktör med siktet inställt på Kina.  Risken för att Sverige dras in i ett storkrig ökar därför då landet går med i Nato!

Vår kritik mot Nato innebär inte ett stöd för Ryssland eller Kina.

Däremot för Arbetarpartiet en kamp för den demokratiska rätten till en tredje ståndpunkt. En sådan, tredje, ståndpunkt innebär att varken stötta USA / Nato, eller Kina och Ryssland. Vi är inte ensamma. Vi intar samma position som de länder som representerar en majoritet av världens befolkning intar.

6 kommentarer

 1. brorson

  Om jag minns rätt, deltog den kurdiska milisen i norra Syrien i den USA-ledda alliansen mot Islamiska staten, varefter Turkiet har invaderat norra Syrien i avsikt att tvångsförflytta den kurdiska befolkningen därifrån, med följd att det kurdiska självstyret där ingår ett avtal med den syriska diktatorn al-Assad med innebörd att erkänna denne som legitim president över hela Syrien, även det kurdiska området, i utbyte mot fred mellan al-Assad och det det kurdiska självstyret. Samt gemensamt försvar mot angriparen ?Flera Nato-länder (även USA?) har besvarat det turkiska angreppet mot en allierad till USA med vapenembargo mot Turkiet.

  Ann Lindes prat om att hon ”förstår Turkiets oro” är kvalificerat skitsnack. USA har ju en jättestor flygbas i Turkiet, vilken skulle kunna skydda Turkiet mot varje tänkbar angripare om så skulle behövas. Ven skulle angripa Turkiet? al-Assad? Den stridsvana kurdiska milisrem? Eller mullorna i Iran? Nej. det handlar om att Turkiet vill köpa amerikanska stridsflygplan för att kunna tränga djupare in i Syrien, som var en del av det ottomanska imperiet under sultanernas tid. Tack vare Amm Lindes hjärndöda agerande har Erdogan kunnat hota Biden med att köp svenska JAS-plan. Biden har naturligtvis inte varit ovillig att låga sig övertalas.

  Med Ann Lindes agerande, på gränsen till landsförräderi, har Erdogan kunnat utnyttja svensk försvarsindustri, utan att denna fått en enda krono i nya exportintäkter. Är detta en fortsättmomg på¨Lindes föregtr¨dares, Margot Wallström ”fem inistiska# utrikespolitik? Wallström lyckades ju med sitt lika hjärndöda agerande reta gallfeber på arabiska prinsar så till den milda grad så att Sveriges formella statschef, kung Karl den sextonde Gustav,. tvingades be om ursäkt-

  Amgåemde ERdogans lista på ”terrorister” , som Magda ar lovat studera, så konstaterar jag att. om dessa personer inte hade asylskäl,. när det kom till Sverige, så har de nu. Magdas löften till Erdogan är en värre kränkning av asylrätten än vad Jimmie Åkesson någonsin har vågat föreslå. Men han kommer att få en stekhet potatis i sitt knä, om han blir migrationsminister i nästa regering

 2. brorson

  Experter delar min bedömning att Erdogan har utnyttjat den svenska regeringens iver att komma med i Nato för att sätta press på USA att sälja amerikanska stridsflygplan till Turkiet. En expert varnar att Erdogan kommer att ställa nya krav på Sverige för att släppa in Sverige. Linde har brutit mot en grundregel i förhandlingar, att inte visa sig alltför ivrig att få det man förhandlar om. Hur kunde detta ske? Varför denna totala omdömeslöshet från den svenska regeringens sida? Har politiska aktivister på UD fört ministrarna bakom ljuset? Har regeringen ingen styrning över regeringskansliet?

  Detta är alltså inte enbart en fråga om det är rätt eller fel att gå med i Nato. utan också en fråga om hur förhandlingsspelet har skötts. Hur kunde en ökänd semidiktator i en skurkstat, som har invaderat ett annat land, ta hem spelet så lätt? Vilka nya eftergifter väntar om dessa hönshjärnor med sina stora tuppkammar får fortsätta att leda landet? Fattas bara ett Putin är lika smart som Erdogam, så kommer Sverige att lämna ut ryska regemkritiker, som sökt asyl i Sverige-

  Om Putin vill återskapa det ryska imperiet under tsartiden, vill kanske Erdogan återskapa det ottomanska imperiet under sultanernas tid? Inte nog med att enväldiga amerikanska presidenter kan starta krig utan uppbackning från något parlament, enligt USA:s konstitution från 1700-talet. Det kan även andra självhärskare inom Nato göra, t-o-m mot USA,.s egna allierade, och utan stöd av övriga Nato-länder. Den återhållsamhet för andra än USA:s presidenter att starta krig på eget bevåg, vilken dock hittills torde ha funnits inom NATO, har nu slagits sönder av vårldens i sårklass såmta förhandlare, Magdalena Andersson,. Ann Linde och Peter Hultqvist. Dessa tre personer har gjort världen farligare -inte bara genom beslutet att gå med i Natio, utan även p..g.a. hur förhandlingarna har skötts. N¨got är ruttet inom den högsta svenska statsförvaltningen-

  Sverige har varit ett självständigt land under 500 år. De senast erövrade landskapen, som fortfarande är en del av Sverige, har varit det under mer än 350 år. Ingen del av det nuvarande Sverige har någonsin varit en del av Ryssland. Varför skulle Putin, om han har de stormaktsdrömmar som det påstås, hota Sverige – om vi inte är en del av en militärallians som är fientlig mot Ryssland?

 3. brorson

  Kristersson är inte heller oskyldig till förhandlings-fiaskot. Han hade chansen att göra Nato till en valfråga, genom att lova ett bättre utfall för Sveriges del. Men han vågade inte väcka gamla sosse-uvar ur deras djupa sömn genom att ställa relevanta frågor. Medan svenska folkrättsexperter grälar om avtalets innebörd och S-märkta sådana påstår att det inte betyder något, har Erdogan redan börjat hota och kräver att 73 personer ska lämnas ut. Igår var de 33. Han hotar med att inte lämna Sveriges Nato-ansökan till det turkiska parlamentet för ratificering.

 4. brorson

  Enligt uppgift står det i avtalet att utlämningar till Turkiet ska prövas enligt den europeiska konventionen om utlämningar. Såvitt jag förstår syftar detta inte på Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Finns det i nuläget ö.h.t. något avtal om utlämningar om brottsmisstänkta till Turkiet ,och är det avtalet,. om det redan finns begränsat till icke-svenska medborgare? Eller är detta någonting helt nytt? Vad visste Linde, innan hon skrev på?

 5. Basic Rules

  Erdogan säger: ”Sverige har lovat att utlämna 73 terrorister” – stämmer detta så kan man dessvärre bara konstatera att det inte finns några vänner. Kurdernas kamp mor ISIS var inget värt, vilket vi sett även tidigare…
  På en presskonferens på torsdagen gav president Erdogan en helt annan bild av vad Sverige gått med på att göra.

  ” Memorandumet som är signerat med Sverige och Finland är en diplomatisk seger. Vi kommer att följa riktlinjerna i avtalet med Sverige och Finland och ta våra steg i enlighet med detta. Sveriges löfte är att 73 terrorister ska utlämnas till Turkiet ”, säger Erdogan, enligt turkiska Sabah.
  Sverige och Finland ska infria sin del först – än är inte detta tragikomiska svenska agerande för Nato anslutning avgjord.
  Men å andra sidan så har Erdoğan en tendens att alltid överspela sin hand, så plötsligt är det nått annat som gäller.

 6. brorson

  Ja, nog behövs en tredje, och kanske också en fjärde ståndpunkt i Ukraina-frågan, när utsända agenter från Kiev-regimen har försökt mörda pro-ryska tjänstemän i de ockuperade, alternativt befriade områdena i östra Ukraina. Samtidigt som EU:s ordförande Ursula von der Leyen kräver krafttag av Kiev–regimen mot korruptionen inom densamma, beslutar Sveriges försvarsminister Peter Hultqvits, som var så samvetsöm, så att han begärda vapenfri tjänst efter två månader i lumpen, .Vet han vad att skänka kulsprutor till Ukraina.

  Vet han inte vad kulsprutor används till? Ja, inte är det för att skjuta ner obemannade flygfarkoster mot mål i städer. De används för att skjuta ihjäl människor. Som förmodligen är utrustade med egna kulsprutor, som de skjuter tillbaka med. Det gäller att vara först med fingret på avtryckaren.

  Och det kommer sannolikt inte de tvångsrekryterade, dåligt utbildade. dåligt motiverade och livräta soldaterna från centrala och västra Ukraina, som de knappast uppfattar som sin hembygd, vilka nu ska sättas in i östra Ukraina. Sedan så många elitsoldater har förlorats i strid där. Varför inte ge dessa kulsprutor direkt till de kriminella gäng, som skjuter på varandra i svenska städer? För där kommer du ju ändå att hamna till slut, Precis som de jugoslaviska vapnen. Magdalena, Ann och Peter vill bara en sak. Att fler ska dö, innan Ryssland vinner kriget. Brittiska experter är mycket pessimistiska om Liev-regimens chanser att vinna.

  Linde vill inte uttala sig om Erdogans upptrappning av kraven på Sverige fråm 33 till 73 ”terrorister” som, ska lämnas ut, utan hänvisar till Morgan, som har lovat att inga svenska medborgare ska lämnas ut. Magda försöker slingra sig med att de turkiska kraven ska prövas enligt svensk lag, vilket Erdogan har besvarat med att hindrar den tillämpning av turkiska terrorist-lagar i Sverige, så får Sverige ändra sin lag. En folkrättsexpert har sagt att Finland redan förbereder ändringar av finska lagar för att uppfylla avtalet med Turkiet. Frågan år kanske mindre känslig i Finland, som inte har tagit emot så många flyktingar, men …

Lämna ett svar till brorson Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.