Ålidhem – stadsdelen där det positiva och negativa brottas med varandra – där det bor lika många som i Nord- maling, Vilhelmina eller Robertsfors

De större ogillar konkurrens.
S, M, V och C har infört en spärr på 3 %.
De vill
få bort AP, MP, KD, L och SD – från fullmäktige. 
Låt inte Lindberg+Ågren vinna  – välj Arbetarpartiet 11 sept.
_     _     _     _     _

Uppdaterad 23 juli 13:05

Ingress
På Ålidhem bor det drygt 6,000 människor. Skulle stadsdelen vara en egen kommun skulle den bli jämnstor med Nordmaling, Robertsfors eller Vilhelmina. Sett till befolkningens storlek. De enda kommuner inom Västerbottens län som har en tätort med större folkmängd än Ålidhem är Umeå, Skellefteå och Lycksele. Ålidhem är en av de stadsdelar som har präglat, och som fortsätter att prägla, Umeå.

Del ett
Storleken på Ålidhems befolkning, och stadsplaneringen, har tillsammans kommit att utgöra en av stadsdelens starka sidor. På Ålidhem finns nämligen ett levande centrum – och dessutom inomhus. Detta är ett resultat av att kommunen, via Bostaden, fattade ett medvetet beslut att bygga en galleria. På Ålidhems centrum finns, idag, tre traditionella matvaruaffärer, en matvaruaffär vars sortiment speglar stadsdelens mångkulturella sammansättning samt fem restauranger / matställen. Plus frisör. Med mera. Även kollektivtrafiken är (mer än) utmärkt. Det går hela fyra busslinjer till och från stadsdelen. Du behöver inte ha bil om du bor på Ålidhem. Bostadshusen ligger dessutom ofta i fyrkanter till vilka man tar sig via stora p-platser, där man lämnar bilen, för att sedan promenerar dit man ska. Stadsdelen innehåller inga inre vägar för personbilar – bara bussgator. Bra för barn.

Del två
Ålidhem har låg-, mellan- och högstadium. Stadsdelen är även rik på fritidsaktiviteter. Bredvid centrum ligger kulturhuset ”Klossen” och strax intill ett högstadium samt en fotbollsplan (Ålidhems arena). Denna är väldigt populär. På andra sidan fotbollsplanen återfinns såväl bibliotek som ungdomsgård. Stadsdelen har tveklöst en rad positiva sidor.

Del tre
Ålidhem har alltid varit en omdiskuterad stadsdel – och var det första exemplet på ett bostadsområde i Umeå som präglades av miljonprogrammets epok. Redan från början fick Ålidhem karaktären av att vara ett genomgångs­område. De första delarna som byggdes var Pedagoggränd och Stipendiegränd. Dessa innehöll studentlägenheter och studentkorridorer. (Under slutet på 60-talet busade undertecknad, tillsammans med kompisar, i stadsdelens första hus – men detta är preskriberat). De flesta studenter visste att de skulle lämna Ålidhem efter avsluta­de studier. Därav stadsdelens genomgångskaraktär. En stadsdel med genomgångskaraktär slits ofta hårdare.

Del fyra
Det var även på Ålidhem som den första segregeringen kunde anas i Umeå – mellan medborgare födda i Sverige och invandrare. Redan under 1970-talet placerades, medvetet, många flyktingar på Ålidhem. Denna trend har sedan fortsatt. Arbetslösheten är betydligt högre bland utlandsfödda än bland personer födda i Sverige (17,0 procent respektive 5,4 procent, riket, april). En högre arbetslöshet innebär en minskad social stabilitet. Genomgångskaraktären och arbetslösheten har delvis präglat Ålidhem.Nästan alla – både svenskar och invandrare – vill ha ett jobb och en anständig lön. Satsningar på riksplanet för att minska arbetslösheten skulle gynna hela Sverige. Däribland Ålidhem.

 

Del fem
En långsiktig social stabilitet skapas, bland annat, av barnfamiljer med förvärvsarbetande föräldrar som planerar att stanna kvar på en stadsdel under många år. Idag utgör dessa en för liten andel av de boende på Ålidhem.

 

Del sex
Under de senaste åren har den negativa sida av Ålidhem förstärkts. Våren 2018 skedde ett knarkrelaterat mord på stadsdelen. Knarkhandeln, på kvälls- och nattetid, intill centrum blev ett problem. Kameror sattes upp och detta innebar att handeln med droger flyttade bort från centrum. Men inte bort från Ålidhem.

 

Avrundning
Ålidhem är en stadsdelar med stora positiva inslag. Men det finns också problem som vi inte får blunda för. På Ålidhem brottas det positiva och det negativa. Arbetarpartiet arbetar aktivt för att de positiva sidorna ska vinna. Vi anser att följande insatser är nödvändiga:

* Den sociala stabiliteten måste öka – detta kräver fler barnfamiljer med förvärvsarbetande föräldrar,
* Droghandeln måste trängas tillbaka. Det mest effektiva sättet att bekämpa denna typ av brottslighet är att återinföra kvarterspoliser på Ålidhem. Poliserna (som kallades för ”Kling” och ”Klang”) hade ett kontor på just den sida av Ålidhems centrum som idag bevakas av kameror,
* Det behövs nattvandrare, bosatta på området, som stärker den sociala sammanhållningen. Dessa måste samarbeta med kvarterspolisen,
* Insatser mot arbetslösheten,
* De drogliberala attityderna måste bekämpas – något som alltid har varit en av Arbetarpartiets uppgifter.

Arbetarpartiet tror på Ålidhem. Vi känner stadsdelens olika sidor. Det är nämligen här som vi har haft vårt högkvarter – ända sedan i början av 70-talet!

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.