Utrikesminister Billströms avgång krävs av Dagens Nyheter

Äntligen kräver någon utrikesminister Tobias Billströms avgång med anledning av kryperiet för Erdogan!

Klicka här och läs DN:s ledare från lördagen

10 kommentarer

 1. Peter

  Tror du Janne att det kommer att förändras så mycket om Billström avgår?
  Då våran regering verkar vara så fixerade på att få gå med i Nato klubben.
  Dom hittar säkert bara en ny som också kommer att buga för Erdogan!

  Det bästa hade så klart varit att Sverige drar tillbaka sin Nato ansökan helt och hållet men det är nog för mycket att hoppas på.

 2. Basic Rules

  Nu finns äntligen tid för regeringen och även sossarna att tänka igenom hela Nato projekts konsekvenser. Det finns all anledning att att pausa denna hysteriska övertro på vad kan vara ett sjunkande skepp.
  Får man tro Josip Borell eu 🇪🇺s utrikespolitiske ansvarige, så kommer Ukraina dvs Nato att förlora kriget i Ukraina…

 3. brorson

  Billström är en enorm besvikelse. Men det är också försvarsminister Pål Jonsson, som i all hast tvingades ställa in sin planerade fjäskresa till Ankara, eftersom han inte är välkommen. Paludan har tdsigare bränt koraner på en massa platser i Sverige, där det bor många muslimer som blivit ledsna, utan några protester från Ankara. Vilket tydligt visar att den nuvarande upprördheten i Ankara inte alls handlar om respekten för den heliga skriften. Jonsson borde stärka Sveriges försvar, men har i stället gjort oss ännu mer beroende av Nato, genom att skänka svensk krtsmateriel till Kiev-regimen i Ukraina.

  Det socialdemokratiska ledarskiktet, särskilt dåvarande ministrarna Magdalena Andersson och Ann Linde, som skrivit under det skandalösa avtalet med Erdogan, måste också kritiseras. För att de i efterhand säger att avtalet inte behöver följas för att det strider mot svens lag Vilken svensk lag? Så här står det i i den svenska avtalslagen om avtals ogiltighet: ” Har någon begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att taga eller betinga sig förmåner, vilka stå i uppenbart missförhållande till det vederlag, som må hava blivit erlagt eller utfäst…” (Avtl 32 §)

  Men var Erdogan medveten om Anderssons och Lindes oförstånd och lättsinne, när de skrev under?

 4. brorson

  Även Aftonbladets Wolfgang Hansson instämmer. Han skriver att Erdogan utnyttjar alla sina kort till maxgränsen. ”Det som i dag framstår som ett nej från Erdogan kommer sannolikt att ändras. I slutändan är det inte en koranbränning som kommer att stoppa Sverige Natomedlemskap utan om Turkiet får köpa de amerikanska F-16-planen eller inte.”( Omni idag)

  Det har jag trott hela tiden. Och allra först handlade utpressningen mot Sverige om JAS_Gripen och de svenska vapenexportreglerna. Inte för att han ville ha svenska flygplan, utan behövde hotet om att köpa svenskt som påtryckning mot USA. Gripen är mer ägnade för defensiv krigföring (försvar av eget territorium) än ägnade för offenstiv krigföring. Valet av flygplantyp säger en del om Erdogans planer. Och baser i Sverige är viktiga för amerikanska anfall mot Ryssland.

  Militära bedömare verkar vara rätt eniga om att Ryssland har bättre långräckviddiga kärnvapenmissiler än USA. Ryssland behöver inte baser i Kanada och Mexico för att förinta städer i USA, Men USA behöver baser i Sverige och Ukraina för att nå djupt in i Ryssland. Inte bara med kärnvapen utan också med konventionella vapen .I det avseendet är Nato-baser i Ukraina ett ännu värre hot mot Ryssland än Nato-baser i Sverige. Det beror på den ryska geografin.

  Nu är frågan dock om inte Erdogan har målat in sig själv i ett hörn genom att reta upp hela den muslimska världen mot Sverige. Kan han då, utan att själv bli sedd som en förrädare, byta fot och välkomna Sverige in i Nato? De svenska ministrarnas klantiga agerande kan ha givit Erdogan en draghjälp, som han kanske inte hade räknat med. Regeringen håller nu på att förlora slaget om den svenska väljaropinionen,.

  • Jonsson

   Erdogan kan inte godkänna Sveriges inträde i Nato. Den ryska ledningen kan andas ut nu.
   Sverige kommer dock fortsatt att skänka bistånd till Erdogan. Men därmed kanske inte avsiktligt ingå vapenaffärer med Turkiet.
   Slutet för Nato? Om inte Ukraina får ett snabbspår in i alliansen. Så att WW3 kan bli av. Nato verkar inte fungera vilket kan bero på att ledningen är lekmän, bakom skrivbord, och inte militärer?

   • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

    Svar på Jonssons kommentar 24/1-2023
    De som leder Nato är alltid en general eller amiral från USA. Jag tror att den bästa beskrivningen av Jens Stoltenberg är som en kombinerad galjonsfigur och (en sorts) EU-ambassadör för Nato. Men lita på att Nato styrs av politiker och militärer – från USA.

  • Mique

   Både JAS-39 och F-16 är så kallade ”multirole combat aircraft”. Flygplanen har likvärdiga prestanda, F-16 kan medföra en något större vapenlast och har en något längre räckvidd, medan JAS-39 är marginellt bättre i kurvstrid ”dog fight”, svänger något snabbare och tightare. JAS står för: jakt, attack och spaning. Källor: Janes och Military Aviation Facts.

 5. brorson

  Kanske dags att börja formuera en alternativ säkerhetspolitik, som inte bygger på Nato-medlemskap? En bred folkrörelse, som kan stödjas av alla från höger till vänster. En lämpligt utgångspunkt torde vara den analys av de militära realiteterna Ukraina vs Ryssland som har gjorts av den tyska f.d. NATO-generalen Erich Vad, intervjuad i Agenda 22 / 1,Följande är mina egna slutsatser efter att ha hört intervjun. .

  Att Ukraina skulle kunna återta alla territorier, som man har förlorat sedan sedan 2013 är lika orealistiskt som att Ryssland skulle kunna erövra hela Ukraina. Den svenska försvarsministern Pål Jonssons idéer om ”fred på Ukrainas villkor” först sedan Ryssland har besegrats är därför lika orealistisk och medför risk för ett tredje världskrig (om det inte redan har börjat) samt risk för användning av kärnvapen ,Kraven på Ukraina och Ryssland bör vara ett vapenstillestånd med frusna fronter, som inledning till fredsförhandlingar. De internationella påtryckningarna på Ukraina ska vara nej till nya offensiva vapen och på Ryssland fortsatta sanktioner eller lättnader.

  Det svenska försvaret har genom olika försvarsbeslut med början av 1990-talet omvandlas från invasionsförsvar till insatsförsvar, och ska därför återgå till invasionsförsvar, byggt på allmän värnplikt för både män och kvinnor, som fyllt 18 år , med under fem månader med fritt val mellan militär värnplikt och civil vänplikt, som syftar till förstärkning av civila verksamheter som behöver mer personal under krig.

  Hela landet, inklusive alla kuster ska försvaras, vilket kräver både fler marina enheter (särskilt fler ubåtar)och fler armé-enheter (bl.a. fler stridsvagnar) samt en bättre militär transportapparat. Sverige ska ha en egen försvarsindustri. Livsmedelsförsörjningen måste förbättras högst avsevärt. Åkermark och renbeten måste skyddas.

  Sveriges utrikespolitik ska vara fredsbevarande och fredsfrämjande, med möjlighet att medla i krig och konflikter som kan leda till krig samt arbeta för en kärnvapenfri zon i Europa..

 6. brorson

  Ukraina ligger inte vid Östersjön, och är alltså ingen baltstat, som en krigshetsande S-politiker i Umeå tycks tro, när han skriver Efter Ukraina de övriga baltstaterna”. Scenariot är att den ruska björnen glufsar i sig baltstat efter baltstat. Och måste stoppas innan det är vår tu. säger Pål Jonsson. Men i verkligheten är Ukraina ett land långt borta, som vi vet ytterst lite om, I våra skolböcker har Ukraina behanats som en del av Ryssland och landets egen historia har inte ens nämnts

  Trots att Ukraina har en yta på över 600.000km2, inkl Krimhalvön, och har en befolkning på över 40 miljoner. Olika uppgifter 43 – 46 milj, vara några miljoner nu lever som flyktingar i andra länder. Sverige har en yta på 449.000 km2 och 10,5 nilj inv. Ukrainahar en minst sagt rörig historia och består av olika ryska eröverigar, främst från Turkiet (Krimkhanatet), Polen och Litauen. Frågan är om Ukraina är EN nation eller ett konglomerat av olika nationer, som nationalistiska rörelser har försökt ena till en nation.

  Det kan inte uteslutas att Putin har rätt, när han säger att det enade Ukraina är en skapelse av Lenin, Efter första världskriget var extremnationalismen stark i väster och bolsjevismen i öster. Om inte de sistnanämnda hade vunnit inbördeskriget, som rasade ung. samtidit som inbördeskriget i Finland mellan röda och vita, hade Ukraina i dag kanske varit två länder, Nutida svenska medier ger inte den sanna bilden. Att få fram den sanna historien är inte lätt. Det som står på näet kan ju vara färgat av den nuvarande konflikten.

  Att tala om ”Ukraina, som ett land och ett folk, som har rätt till sitt land och sin frihet, som svenska politiker gör, är dubiöst. Vad vet de? Vad vet jag? Det kan vara intressant att jämföra idéutvecklingen i Ukraina med den i Västeuropa under 1800-talet. Särskilt nationalismen, hur etniikt homogena nationalstater har bildats genom utbrytningar ur kejserliga imperier, men också genom sammanslagningar av helt eller halvt självständiga stater, såsom Italien och Tyskland.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på brorsons kommentar 24/1-2023
   Ukrainas gränser har flyttats genom historien. Det har även Polens. Tsarryssland kallades inte för inte för ”nationernas” fängelse. Vid de olika fredsfördragen efter första- och andra världskrigen flyttades gränser och folk. Både Polens och Tysklands gränser gjordes om av segrarna efter dessa krig. Och även folk flyttades. Jag tror att cirka tio miljoner tyskar flyttades efter Andra världskriget.
   Poängen är att Ukraina verkligen HAR en egen identitet. Putin angrep Lenin och bolsjevikerna för att de hittat på Ukraina. Men de uppfann inte Ukrainas nationalitet – de erkände den redan existerande ukrainska identiteten – liksom Georgiens, Estlands, Lettlands och Litauens samt Finlands.

   Detta är historia. Men det går inte att vända historien mot dagens ukrainare för att beröva dem rätten till en egen identitet och rätten till en egen stat – för att motivera den ryska regimens angrepp. USA/Nato har sina egna intressen i detta krig. Men den som står på det ukrainska folkets sida måste kräva att de ryska trupperna dras tillbaka till gränserna före den 24 februari i fjol samt folkomröstningar i de områden som Ryssland erövrade 2014. Bland annat på Krimhalvön.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.