Ådalen -31 kan bli Rosengård -24. M, S och SD är överens – militären ska få polisiära uppgifter. Men staten riskerar att starta krig mot förorterna

”If you’re going to kick authority in the teeth,
you might as well use both feet”. Keith Richards

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________

Uppdaterat 1 oktober.

Jag måste publicera en kommentar med anledning av att M, S och SD numera är överens om att kalla in militären för att bistå polisen i arbetet mot gängkriminaliteten. Därmed kommer blogginlägget om det skandalösa beslutet att vägra Arbetarpartiet att ta upp frågan om kommunens ansvar för de hyresgäster som bor i krisdrabbade Heimstadens lägenheter senare.

 

Ingress
Problem som byggts upp under två årtionden kan inte förväntas lösas, på kort tid, genom en historisk upptrappning av ”hårda tag”. Jag syftar naturligtvis på det politiska etablissemangets beslut att kalla in militären som ett svar på den upplösning av samhällets strukturer som gängvåldet är det hittills värsta – men inte enda – uttrycket för.

 

Del ett
Under torsdagskvällen gick Ulf Kristersson ut i ett ”tal till nationen”. Han talade om att han kallat till sig Rikspolischefen och Överbefälhavaren med målsättningen att ”se hur Försvarsmakten kan hjälpa Polisen i arbetet mot de kriminella gängen”. Jimmie Åkesson har uttalat sitt stöd för att ta hjälp av militären. Och socialdemokraternas partiledare lyckades till och med gå ut före Kristersson med samma budskap. Detta efter att (S) hade fått nys om Kristerssons utspel. De tre största partierna tävlar nu ni om att vara bäst på ”hårda tag”. Sanningen är att M, S och SD har i praktiken bildat en AUKTORITÄR ALLIANS baserad på okunskap och opportunism.

 

Del två
Det finns få eller inga röster som klarar av att framhålla behovet att återuppbygga förtroendet för samhället i utanförskapsområden där det redan har hunnit växa fram parallella samhällsstrukturer. Vi som ville se, vi kunde också se, vad som hände under påsken 2022. På fyra dagar skedde nio upplopp i sju städer. Det kanske värsta i Örebro. Angreppen på polisen och på annan blåljuspersonal kom inte endast från våldsverkare. Även farmödrar med barnbarn deltog i stenkastningen mot polisen. Det som hände påsken 2022 visar hur lätt dagens situation kan växa över till ett lågintensivt – men dock – Krig mellan Staten och Förorten. Fattar inte företrädarna för M, S och SD detta?

Påsken 2022 var det polisens beskydd av Rasmus Paludans koranbränningar som var den utlösande faktorn. Den ständiga upptrappningen av hårda tag, exempelvis i form av ökade militära ingrepp i de civila livet, kan komma att bli den faktor som utlöser ett nytt lågintensivt krig i morgon.

Någon kanske invänder att det endast har talats om att militären ska användas till bevakning, utredning och transporter. Men när tabut att använda militären till civila uppgifter väl är brutet finns det väldigt litet som hindrar M, S och SD att fatta beslut om att utöka militärens uppgifter. Kanske till bevakningsuppdrag som berör utsatta områden?
Sedan när blev militären utbildad för att utreda brott?

Det är en sak att upprörda individer vill trappa upp våldsspiralen utan närmare eftertanke. Men det krävs mer av statsbärande partier. Socialdemokraterna har nu visat att de inte står högre än M och SD.

 

Del tre
Men alla underliggande problem i utsatta områden finns kvar. Varken arbets- eller bostadsmarknaderna har kunnat spela den roll som de har kunnat göra tidigare när det gäller integrationen. Under lång tid har det varit politiskt tabu att diskutera en rad frågor, Kombinationen av faktorer som a) en misslyckad invandrings- och b) integrationspolitik, c) de smala åsiktskorridorerna samt d) nedskärningarna i välfärden har tillsammans bidragit till att åtgärder som borde ha vidtagits snabbt och med kraft istället har kommit alltför sent – eller i för liten omfattning.

 

Del fyra
De tre stora och tongivande partierna M, S och SD verkar endast kunna tänka på hur de ska bidra till att trappa upp våldsspiralen – tillsammans med berörda statliga myndigheter – och därmed driva samhället i alltmer auktoritär riktning. Den AUKTORITÄRA ALLIANSEN M, S och SD framstår som helt oförmögna att ställa sig frågan hur förtroendet för myndigheterna ska kunna byggas upp, och återuppbyggas, i vissa utanförskapsförorter.

De tre partierna M, S och SD och cheferna för berörda statliga myndigheter har tidigare kunnat ta förtroendet för samhällets olika institutioner för given. Men så är det inte idag.

Denna auktoritära allians verkar inte förstå den katastrof som REDAN HAR inträffat i och med att förtroendet inte existerar hos många människor i alltför många av Sveriges utsatta områden.

 

Avslutning
Ska det var möjligt att stävja gängkriminaliteten måste förtroendet för myndigheterna och för det politiska systemet byggas upp hos vissa, och åter-uppbyggas hos andra, i de miljöer som omger gängen – alltså i de allt fler utsatta områden som växer fram i Sverige. Det historiska ställningstagandet att beordra in militären för att ta över civila uppgifter innebär ett väldigt steg i auktoritär riktning. Detta steg går i motsatt riktning mot det nödvändiga projektet att bygga upp, och återuppbygga, förtroendet för samhället.

Det handlar verkligen om ett projekt. Och detta projekt kräver ett krisprogram.

Det behövs ”hårda tag” mot ledarna för knarklangargängen. Men det pågår, sedan länge, en kraftfull upprustning av polisen – både vad gäller antalet polisen och vad gäller lagstiftningen. Beslutet om att kalla in militären för att utföra civila uppgifter riktar uppmärksamheten åt helt fel håll. Militären leder tankarna mot krig – inte i riktning mot projektet att bygga upp, och återuppbygga, förtroendet för samhället och dess myndigheter.

Ådalen – 31 riskerar att bli Rosengård -24.

– – – – – – – – – –

Jag vill avsluta med att publicera ett avsnitt ur Arbetarpartiets Handlingsprogram från 2022 som berör dessa frågor:

 

Militarisering av polisen eller kvarterspolis och nattvandrare

En sida av att det har etablerats parallella samhällsstrukturer är framväxten av kriminella nätverk och klaner. En skrämmande rapport från Göteborg (2021) visade att kriminella nätverk och hederskulturella normer äter sig in i de kommunala verksamheterna. Rapporten beskrev hot mot anställda, chefer som tystar de som slår larm samt anställda som tvekar att polisanmäla hot. I Göteborg har det också rapporterats om en kriminell klan som både hade satt upp vägspärrar, för att kolla in- och utpasserande, samt utlyst ett utegångsförbud i två områden i Angered.

En av de mest skrämmande effekterna av framväxten av kriminella nätverk och klaner är det ökande antalet skjutningar. Antalet skjutningar har ökat under ett drygt årtionde och stabiliserat sig på en mycket hög nivå (se tabell nedan). Sverige ligger numera i topp, i hela Europa, när det gäller dödligt våld med skjutvapen.

 

År

Antal skjutningar

Antal döda

Antal skadade

2018

325

43

140

2019

360

45

126

2020

379

47

119

2021

344

45

115

2022

391

62

107


Källa: Polisen

 

De parallella samhällsstrukturerna och skjutningarna är mest allvarliga i och omkring Stockholm, Göteborg och Malmö. Men problemen återfinns idag på en rad orter runt om i landet. Denna skrämmande utveckling måste brytas. Frågan är hur. Debatten domineras av de som vill ”amerikanisera” både polisen och lagstiftningen. Många förslag lägger tonvikten på tyngre beväpning, visitationszoner, mer avlyssning och en europeisk motsvarighet till FBI.

Samtidigt präglas utvecklingen av att polisen i alltför många, ofta segregerade, stadsdelar betraktas med växande misstänksamhet eller öppen fientlighet. Bland vissa grupper ses polisen närmast som en ockupationsmakt. Detta riskerar att leda till en kapprustning mellan en alltmer militariserad polis och representanter för parallella samhällsstrukturer – islamistiska eller kriminella. Arbetarpartiet vill bryta detta mönster.

Vi anser att det är riktigt att polisen fått ökade resurser. Men det är avgörande att dessa ökade resurser huvudsakligen används för att bredda och fördjupa kontaktytan mellan ordningsmakten och det omgivande samhället. Förtroendet för polisen måste vara större än förtroendet för representanterna för de parallella samhällsstrukturerna. Polisen måste medvetet sträva efter att utgöra navet i ett större kontaktnät som når så många medborgare som möjligt även i de mest utsatta områdena. För att konkretisera detta resonemang för Arbetarpartiet fram följande förslag:

* Kvarterspoliser och fotpatrullerande poliser
Det är helt avgörande att polisen har en ständig närvaro, i form av kvarterspoliser med lokala kontor, speciellt i segregerade områden. Detta om ordningsmakten ska kunna bredda och fördjupa kontaktytan med de boende. Av samma skäl måste polisen patrullera till fots i lång högre utsträckning än idag exempelvis i städernas centrala delar.

* Integrationspoliser
I många områden blandas boende från många länder. Dessa kan ha olika språk, religion, kultur och syn på ordningsmakten. Detta kräver bland annat kunskaper om invandrarnas hemländer, och om motsättningar invandrare emellan, som inte ingår i den vanliga polisutbildningen. För att överbrygga motsättningar och skapa nätverk finns ett behov av särskilda integrationspoliser.

* Nattvandrare
I samband de uppmärksammade bilbränderna i Husby 2013 var det ett antal ”eldsjälar” bland husbyborna själva som var avgörande för att lugna ned situationen. Många av dessa var ute redan den första natten för att stoppa bränder och skadegörelse. Under de följande veckorna ställde hundratals människor upp som nattvandrare. Den kraft dessa besatt bestod dels i deras eget agerande, dels i att de stöddes av en överväldigande del av de boende i Husby. Siktet måste ställas in på att skapa ett samarbete mellan en lokalt förankrad kvarterspolis, integrationspolis och lokalt förankrade nattvandrare.

16 kommentarer

 1. Frank Pettersson

  Precis! De som är för att kalla in militären borde fråga sig: Hur kommer det uppfattas av de boende då beväpnad militär i uniform börjar patrullera i dessa områden? Dessa militärer, med vapen i hand, kommer oundvikligen oftast närma sig helt oskyldiga människor, kanske med frågor eller uppmaningar. Dessa närmande av militären kommer att bli ofantligt skrämmande och provocerande för de boende! Glöm inte att många boende kommer från militärdiktaturer. En reaktion blir oundviklig.

 2. Tomas

  Varje socialdemokrat som inte är historieanalfabet borde rimligtvis se militär inblandning i civila frågor som ett stort rött skynke. Att bara skriva orden ”militär inblandning i civila frågor” ger mig kalla kårar. Detta är en historisk förändring, i och med att det river upp det förbud (rätta mig om jag har fel) mot att sätta in militär mot civila som gällt sedan militären sköt mot oss arbetare i Ådalen 1931.

  Vidare innebär det en utveckling mot en mer auktoritär stat, som bara kan leda oss ner i avgrunden.

  Att den så kallade oppositionen inte gör motstånd mot detta vansinne är sorgligt.

  Men det är som med NATO-hysterin. Inga farhågor om vilka konsekvenser det kan få på 10, 30 eller 50-års sikt.

 3. Messerschmitt

  Nu ägnar sig alla partier åt ren och skär populism. ”Militär” skriker dom och tror att folk ska tänka ”nu tas det verkligen krafttag”. Men vaad ska militären göra i dom utsatta bostadsområdena? Rulla in med stridsvagnar? Gräva skyttegravar? På vilket sätt kan militären ta fast de som skjuter? Militären har väl ingen utbildning i utredningsverksamhet? Ska militären kunna skapa band med lokalsamhället och på så sätt få upplysningar som kan användas för att sätta dit langare?

  Ren och skär populism – som bottnar i att dom inte verkar ha en ringaste idé om hur dom ska åtgärda de problem som riksdagspartierna själva har varit med att skapa.

 4. Gracchus

  Inte förvånande att de tar förtroendet för myndigheterna för givet. De flesta etablerade svenskar gör det – att man kan till stor del kan lita på staten och att staten är på ens sida.

 5. Basic Rules

  … Ska det få fortsätta så här – eller ska det stävjas. STATEN måste visa näven mot inhemska terrorister, inte mot hjärnspöken.
  I Västervik i Pippis nejder, utsattes en SVENSK tonåring för grov misshandel – ett hatbrott.
  Polisen och Västerviks Tidningen (socialliberal eller frisinnad, skit samma) fegade ur så klart, och kallade händelsen för personrån, och lät det stanna där, vad jag vet.
  I förlängning väntar kanske något mycket värre än krig mot förorter – jag är djupt oroad för min barns, och barnbarns framtida säkerhet och social/ekonomisk trygghet !

 6. Lisa.S

  Mina tankar går till familjena som drabbats av de hänsynslösa våldet på ett eller annat sätt. Detta gäller även förövarnas familjer. De är lätt att de glöms bort, för vem vill att barnet växer upp och bir en kalblodig mödare?

  När krutet har lagt sig, är en sång som jag hörde idag. De är Sami från gruppen Medina har värkligen lyckas sätta ord på känslor och de som sker just. nu. Den är fantastisk och hjärtskärande på samma gång. Den har ett budskap och går rakt in i hjärtat. Eftersom musik har en stor betydelse så jag hoppas att denna låt kan bli en symbol för den förändring som måste ske i Sverige.
  Vi måste få en förändring och de är nu, de kommer att ta tid men de kommer vara värt de.

  Här kan ni lyssna på låten
  https://youtu.be/HiaBLZf4bFY?si=CCbWw1gTT5Lfm03W

 7. Lisa.S

  ”Det här handlar inte om att svensk militär ska jaga gängkriminella på gatorna, utan främst om att de ska hjälpa polisen med annat”, säger Ekots inrikespolitiske kommentator Fredrik Furtenbach
  Utan de ska handlar om riskanalys, kartläggning och bevissökning på nätet.

  De har framkommit i dag att även Danmark står redo att hjälpa Sverige med gängkriminaliteten om landet begär det, lovar justitieminister Peter Hummelgaard (S).
  Även Finland erbjuder hjälp till i Sverige i det ”oerhört svåra” läget, säger statsminister Petteri Orpo (Saml). Jag vet dock inte på vilket sätt.
  Vad tänker du om detta?

  • Lisa.S

   Jag håller med dig om att de behövs mer kvarterspoliser och fotpatrullerande poliser, Integrationspoliser och nattvandrare.

   Men socialtjänsten har en viktig roll i detta arbete men enligt Michael Tärnfalk forskaren i socialt arbete vid Uppsala universitet, så klarar inte svensk socialtjänst av problematiken. Den är för grov och tung och socialtjänsten har varken resurser eller kompetens för att arbeta med så grovt våld.

   Riksrevisionen genomför just nu en granskning av statens insatser för unga som misstänks för grova brott. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i maj 2024.

   Utredningen om barn och unga i samhällets vård, har fått förlängd utredningstid och ska nu avrapportera till regeringen den 31 oktober 2023.
   Vilket ska bli intressant att gå igenom för att se vad som kan och bör göras för att förbättra vård och behandling för dessa barn.

 8. Eva Gustafsson

  Bra talat. Gillar särskilt ådalen 31 med rosengård. Bra förslag oxo. Man kan inte rusta ner, förstöra, välfärdsstaten utan att de mest utsatta med dubbelt utanförskap drabbas- o särskilt deras barn. En promille av dem ser då enbart en väg ut.

 9. Upprörd!

  Även Kriminologiprofessorn Leif GW Persson sågar politikernas förslag: ”Militären kan inte göra något”
  Däremot han menar att militärens stöd som nu ska sättas in inte kommer göra skillnad när de gäller att få tag på och lagföra dom mest kriminella. Efter ditt ilägg publicerades har de tydlig gjort att stödet i nu läget handlar om logistik, transporter och viss forensisk analys. Även om militären har en högre kompetensnivå gällande underrättelseverksamheten, men Persson menar på att de gör ingen marginell skillnad i uppklaring. Den nya befogenheten med hemliga avlyssningen utan konkret brottsmisstanke som polisen nu fått kommer ändas göra ”marginell” skillnad, som han uppskattar till 5% ökad uppklaring.
  – Ingen av de här åtgärderna kommer kostnadsfritt. Det här är en klassisk inredningsdetalj i diktaturer, att man får avlyssna folk utan brottsmisstanke säger Persson.

  Han anser att de som behövs ”är en fungerande polismyndighet som kan ligga i framkant när det kommer till brottsutredningar”.
  Vad anser du om de stöd som bestämts att militären ska hjälpa polisen och om dessa avlyssningarna?

  Själv blev jag lite förvånad över att han tänkte att skillnaden kommer bli så ”marginell” jag hade hoppats på högre. Men man tjatar över strängare straff men fokus borde ligga mer på att klara upp brotten och kunna lagföra dessa. Eftersom uppklaringen för dödsskjutningarna ligger på ca 20 %. Medans sprängningar och folk som skjuter mot dörrar ligger på nästan noll %.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på Upprörds kommentar om militären 2/10-23
   Den låga uppklarningsprocenten kommer inte militären att förändra. Det handlar nu, liksom alla idiotförslag som kom under valrörelsen, om opportunistiska politiker som vill visa handlingskraft. Men det som de, egentligen, gör är att tävla med varandra (M, S och SD) om att visa upp sin bristande samhällsanalys och desperation.

 10. Upprörd!

  Tänkte passa på att fråga efter som Leif GW Persson säger att de första misstaget var att man kraftigt underskattade rekryteringen och de fick mig att tänka på insatsen SIG. Som inte efter årsskiftet inte längre kunde ta in fler ungdomar i projektet efter som de fick avslag på de pengar de sökt. Insatsen SIG (social insats styrka) tar emot ungdomar 16-21 år som behöver stöd för att bryta med ett brottsaktivt livsmönster och kriminell identitet. Finns detta kvar i Umeå?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.