Kommunen sålde 1601 lägenheter till Heimstaden. AP hindrades av S+M att fråga om ansvaret för hyresgästerna då detta bostadsföretag nu krisar!

”If you’re going to kick authority in the teeth,
you might as well use both feet”. Keith Richards

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________

 

Ingress
Arbetarpartiet försökte ställa frågor rörande kommunens ansvar gentemot hyresgästerna hos det krisande bostadsbolaget Heimstaden i form av en Interpellation på kommunfullmäktiges möte den 25 september. Bakgrunden är att kommunen har sålt 1601 lägenheter till Heimstaden. Vår fråga om kommunens ansvar har naturligtvis ett stort intresse för de boende. Men frågorna har också ett mycket stort allmänintresse.

 

Del ett
Men kommunens två maktpartierna – Socialdemokraterna och Moderaterna – satte stopp för debatten! Detta sätt att tysta en debatt om kommunens ansvar var, och är, en verklig skandal!

S och M påstod att en debatt om Heimstadens ekonomiska situation inte höll sig inom ”den kommunala kompetensen”. Men kärnan i våra frågor handlade ju just om att ta reda på var gränserna går för den kommunala kompetensen – detta genom att klargöra vilket ansvar som Umeå kommun har gentemot hyresgästerna!

 

Del två
Bakgrunden till våra frågor är att kommunen 2017 sålde ut åtta procent av lägenhetsbeståndet inom AB Bostaden, motsvarande 1601 lägenheter, till Heimstaden Bostad. Beslutet föregicks av stort hemlighetsmakeri. Trots att beslutet handlade om nästan tio procent av Bostadens lägenhetsbestånd fick ledamöterna i kommunstyrelsen handlingarna bara 10-15 minuter före sammanträdet. Handlingarna var på uppåt 30 sidor! Beslutet överklagades dock, och fick tas om, då kammarrätten ansåg att kommunen hade brutit mot lagen. Just det – brutit mot lagen!

 

Del tre
Många, inte minst de som bodde i lägenheterna, var oroliga över vad som skulle hända i samband med försäljningen. Kommunledningen lugnade dock hyresgästerna genom att gå i god för Heimstaden – som sades vara en långsiktig ägare och hyresvärd. De styrande hänvisade bland annat till att tjänstepensionsföretaget Alecta var en av storägarna i Heimstaden. Detta ansågs innebära en trygghet. Och det kanske också verkligen var så – år 2017.

Men idag är situationen en helt annan.

 

Del fyra
Heimstaden har gjort en rad riskabla fastighetsaffärer – med lånade pengar. Det handlar bland annat om ett köp av Akelius fastigheter i Sverige och Tyskland under 2021 – för totalt 93 miljarder kronor. Finanstidningen Realtid ansåg redan i våras att den affären ”har alla förutsättningar att kvala in på prispallen för de sämsta svenska affärerna någonsin”.
Idag har Heimstaden skulder på över 200 miljarder kronor!
De stigande räntorna innebär att företaget måste få in nya pengar i bolaget. Det är akut. Enligt bedömare på finansmarknaden handlar det om hela 30 miljarder kronor. Kanske mer! Storägarna inom Heimstaden Bostad strider just nu om hur de ska få in dessa pengar.

* Ett alternativ som diskuteras är att Heimstaden kan komma att sälja vissa fastigheter. När kommunledningen i Umeå argumenterade för att sälja de 1601 bostäderna till Heimstaden var ett av argumenten att företaget sågs som en långsiktig ägare som inte skulle sälja vidare lägenheterna. Men i den ekonomiska kris som Heimstaden befinner sig i finns det inga garantier för att lägenheterna i Umeå inte läggs ut till försäljning.

Umeborna – i synnerhet de boende hos Heimstaden – förtjänar att veta om kommunledningen anser sig ha något ansvar i ett sådant läge.

* Ett annat alternativ är att Heimstaden tar in pengar genom att höja hyrorna. I Malmö har Heimstaden, och tre andra privata hyresvärdar, nyligen höjt hyrorna med 1,75 procent utöver de ursprungligen förhandlade hyreshöjningarna på fem procent. Detta helt på eget bevåg och utan någon som helst förhandling!

Umeborna – i synnerhet de boende hos Heimstaden – förtjänar att veta om kommunledningen har någon beredskap för en situation där liknande hyreshöjningar tvingas igenom i Umeå.

 

Del fem
Eländet slutar inte med Heimstaden utan berör även pensionsföretaget Alecta – som äger nästan 40 procent av Heimstaden Bostad. Alecta befinner sig i rejält blåsväder. I våras förlorade Alecta 20 miljarder kronor på grund av sina spekulativa investeringar i nischbanker som Silicon Valley Bank, då bland annat denna nischbank gick i konkurs. En rad höga chefer inom företaget fick gå.

Alectas nye VD anser att investeringarna i Heimstaden inte borde ha skett – och han utesluter inte ytterligare stora förluster för pensionsspararna på grund av Alectas storköp av aktier i Heimstaden. Som om inte detta räckte har Finansinspektionen inlett en utredning rörande Alectas investeringar i Heimstaden. Det handlar om hur pensionsföretaget Alecta har hanterat riskerna med sina spekulativa investeringar utifrån de regelverk som finns för förvaltande av pensionspengar.

 

Del sex
De partier som drev på försäljningen av 1601 lägenheter till Heimstaden ville inte ha en demokratisk debatt om ansvaret som, eventuellt, skulle följa av detta. Detta visades redan av hemlighetsmakeriet då beslutet togs 2017 – ett hemlighetsmakeri som gjorde att beslutet fick tas om på grund av lagbrott!
Det visas också av att S och M fortfarande idag – året 2023 – hade fräckheten att stoppa möjligheten för Arbetarpartiet och för andra partier att reda ut frågorna om kommunens eventuella ansvar (och kompetens) på fullmäktige den 25 september. De partier som röstade för försäljningen försöker, uppenbarligen, smita undan sitt moraliska (och eventuellt juridiska) ansvar.

 

Avrundning
Arbetarpartiet återkommer med frågor om kommunens ansvar i samband med en ny interpellation på kommunfullmäktiges möte den 30 oktober. Försöker kommunledningen åter stoppa debatten tvingas vi att överklaga ett sådant beslut.

Hyresgästerna hos Heimstaden förtjänar att frågorna om kommunens ansvar och kompetens diskuteras och reds ut offentligt.

10 kommentarer

 1. Robin

  Jag håller med om att försäljningen var dåligt skött och att det var korkat att ducka en debatt. Samtidigt kan man inte säga annat än att den låg innanför gränsen för de demokratiska spelreglerna. Det fanns en enorm politisk majoritet för försäljningen, även om framförallt (s) borde stått upp mer och förklarat varför man plötsligt bytte fot.

  Här tycker jag ändå den centrala frågan är – vilka problem och nackdelar har hyresgästerna haft hittills? Alltså inte EVENTUELLA problem som KANSKE dyker upp senare. Och hur är det ställt mot att Bostaden frigjorde kapital som möjliggjort nybyggnationer och stora renoveringar som annars skulle inneburit hyreshöjningar på bredfront eller att de inte alls blev av? Alltså stor nytta för många.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på Robins kommentar 4/10-23
   Det du skriver är helt relevant. Och jag vill understryka att Arbetarpartiet inte är ute efter en ny debatt av den typ som fördes 2017. Det vi vill är följande:
   att kommunen ska ha en beredskap om det värsta skulle hända (det är därför vi vill veta hur kommunledningen ser på sitt ansvar – juridiskt och moraliskt),
   att lärdomar förhoppningsvis dras inför framtiden.

  • Messerschmitt

   Robin: Du måste väl ändå hålla med om att det balanserade på gränsen till demokratiskt acceptabelt. Av följande orsaker:
   1) I valet 2014 hade S sagt kategoriskt nej till utförsäljningarna. S-väljarna hade alltså inte röstat för utförsäljning.
   2) Bara någon månad innan utförsäljningsbeslutet diskuterades bostadsstrategin . Under debatten sades inte ett ord om utförsäljningar.
   3) Till sist togs beslutet under så hemlighetsfulla omständigheter att Kammarrätten underkände beslutet.

   • Robin

    Messerschmitt –
    Att politiker ändrar sig i enskilda frågor är inte direkt ovanligt. Personligen tror jag få valde att rösta på (s) enbart just med avseende på bostadsfrågan.
    Däremot skrev jag redan tidigare att processen håller oerhört låg nivå. Skrämmande låg. Och det tråkiga är att den taktiken utvecklas. Vi har kommunalråd som högst befogat kallas Osynlige mannen eftersom han duckar allt som är ”obehagligt”. Vi har blåbruna styrande partier som gjort det till en konstform att ducka och inte kommentera sina tillkortakommanden. Det ökar inte direkt förtroendet och respekten för politiker.

    Jag har inte gått in och studerat Bostadens ekonomi så att jag vet om argumenten är korrekta eller inte. Dock skulle det förvåna mig om de inte är det. Med tanke på det är det ruggigt lågt att inte stå för sina beslut.

    Och ”den centrala frågan” ovan kvarstår….

  • Robin

   Jan –
   Vilken beredskap menar du?
   Lärdomar vore tacknämligt. Det verkar som om det blir mindre och mindre av det.

   • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

    Svar på Robins kommentar 5/10-23
    Beredskap: I första hand på en orimligt hög hyreshöjning som innebär att Hyresgästföreningen körs över och därmed även hyresgästerna – detta med motiveringen att företagets överlevnad står på spel. I andra hand en vidareförsäljning av hela eller delar av beståndet på 1601 lägenheter till en ny ägare som Umeå kommun inte alls hade tänkt sig ursprungligen.
    Lärdomar: Även trygga ägare, som förvaltare av pensionspengar, kan uppenbarligen frestas att göra spekulativa och riskfyllda investeringar.

    • Robin

     Tack för svar Jan.
     Jag ser dock inte vad kommunen kan göra i detta läge inom de ramar och regler vi har? Beredskap låter ju bra, men i praktiken är det ser jag inte vad kommunen kan göra så länge man följer hyresregleringens ramar? Kan du utveckla?
     Lärdomar bör man dra av allt. Inget som kommunen verkar särskilt sugna på. Där gör du stor nytta som blåslampa. Och i grunden av lärdomen ligger min ursprungliga fundering – EVENTUELLA problem kontra det faktum att Bostaden har satsat enorma pengar på att bygga nytt och renovera. Investeringar som varit till gagn för måååånga hyresgäster och för Umeå kommun. Investeringar som utan försäljning troligen inte varit möjliga. Bör inte även det vara med i en utvärdering för lärdomar?

     • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

      Svar på Robins kommentar 9/10-23
      Jag anser också att de investeringar som har blivit gjorda ska vara med i en utvärdering. Men tillvägagångssättet i samband med utförsäljningen var inte endast juridiskt tveksamt. Det var väldigt politiskt tveksamt. Jag fick alla dessa sidor, som en ersättare i KS, bara några minuter före beslutet och hann endast fråga efter namnet på köparen (Heimstaden) innan det var dags för votering. Socialdemokraterna tog många av oss med en obehaglig överraskning på grund av sin ytterst snabba omsvängning. Olämpligheten i detta är en erfarenhet som jag hoppas (S) drar. Jag hoppas vidare att våra frågor, om kommunens ansvar och möjlighet att ta ansvar, inte stoppas i fullmäktige en andra gång.
      OM bostäderna säljs vidare, av Heimstaden, till ett fastighetsföretag som inte alls är lämpligt anser jag att det måste undersökas vilka möjligheter det finns till återköp: a) juridiskt, b) ekonomiskt. Denna undersökning ingår i den beredskap för ”det värsta” som jag skrev om. Jag hoppas att du har fått någorlunda svar på dina frågor. Om inte kanske vi kan återkomma, senare?
      Just nu arbetar jag med ett sorts ”statement” rörande kriget mellan den israeliska staten och Hamas. Det som har hänt kommer inte att kunnat göras ogjort. Händelserna som inleddes i lördags innebär en kvalitativ förändring både för Israel och för palestinierna på Gaza-remsan. För en tid måste jag att rikta uppmärksamheten mot detta.

     • Kim

      Jan –
      Jag håller med dig helt angående utvärdering och att genomförandet av försäljningen inte var värdiga partier som säger sig främja demokrati och öppenhet. Det är moraliskt förkastligt. Oavsett om de formellt gjorde rätt eller fel.
      Jag kan dock inte se annat än att utvärderingar av juridik och ekonomi gjordes vid försäljningen. Och att det vid försäljningstillfället inte fanns skäl till oro. Båda delarna kan ändra sig över tid. Precis som det kan göra för en kommun.
      I grunden tycker jag fortfarande era krav om att kommunen ska ha beredskap för om Heimstaden kommer på ekonomiskt obestånd eller kräver stora löneökningar är märkliga utifrån kommunens och parternas ansvar.

      Kriget på Gazaremsan är förfärligt och tyvärr ser vi nog bara början. Två fundamentalistiska parter är inte en bra start. Jag hoppas du kan nyansera och inte som så många andra, bara välja ena sidan och säga att andra sidan är den som är skyldig.

      Ha det bra!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.