Den oberoende utredningen om socialtjänstens arbete som alla i fullmäktige, utom Andreas Lundgren (S), röstade för har överklagats

”If you’re going to kick authority in the teeth,
you might as well use both feet”. Keith Richards

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________

 

Ingress
Den 26 september satte jag följande rubrik på ett blogginlägg:
”Socialtjänstens handläggning av umgängesbegränsningar ska utredas av en oberoende instans. Men beslutet kommer att motarbetas”. Detta är exakt vad som har hänt. En viss Mikael Mähler har satt sitt namn under en paragrafrik överklagan (Mål nr 1682 – 23). Denna överklagan kan, ska och måste ses mot den bakgrund som jag ska beskriva nedan.

Denna överklagan kan vara riktig – eller felaktig. Mina kunskaper i juridik räcker inte till för att avgöra detta. Men nu handlar det inte om juridik. Förtroendet för socialtjänsten i Umeå kräver en oberoende granskning. Det handlar alltså inte om juridik – det handlar om förtroende.

 

Del ett
För två år sedan uppmanade gruppledarna i åtta partier de politiker som ansvarar för socialtjänsten i Umeå att acceptera en oberoende granskning av socialtjänsten. De åtta partierna var Socialdemokraterna, Moderaterna, Arbetarpartiet, Liberalerna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Men de ansvariga politikerna i Individ- och familjenämnden (IFN) vägrade tyvärr att gå med på en oberoende granskning.

Till saken hör att Hanna Lundin Jernberg (numera känd för att uppmana alla Sveriges socialtjänster till domstolstrots) först var ute i VK – på ett helt uppslag – och berättade hur mycket hon var för en oberoende granskning av socialtjänsten i Umeå. Men efter endast en (1) vecka var Hanna Lundin Jernberg återigen ute i VK. Nu hade hon ändrat sig. Efter en vecka (som i sju dagar) hade Lundin Jernberg alltså tagit ställning emot en oberoende granskning. Och det har hon, minsann, varit sedan dess. Principfast som hon är. Lundin Jernberg är vice-ordförande i IFN.

 

Del två
När frågan återigen kom upp, nu i Umeå kommunfullmäktige, den 25 september i år röstade alla utom Andreas Lundberg (S) för en oberoende granskning av den del av socialtjänstens verksamhet som handlar om umgängesbegränsningar mellan föräldrar och barn i samband med att barn omhändertas för vård enligt LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga). Det som skulle granskas var formulerat på följande sätt:

– om utredningarna säkerställer att barnets bästa tillgodoses, utredningarna är adekvata i förhållande till omständigheterna i dom enskilda fallen, utredningarna uppfyller formella krav.
– att utgående från ovanstående granskning ska förslag tas fram om vad som bör göras för att förbättra framtida handläggning.
– att den oberoende granskningen genomförs på ett sätt som säkerställer att sekretessyddet för de enskilda som omfattas av socialtjänstens handläggning upprätthålls, samt att granskningen rör ärenden om umgängesbegränsning enligt LVU.

Andreas Lundgren är ordförande i IFN. Han lade ned sin röst i protest mot en oberoende granskning. Lundgren har länge motarbetat en oberoende granskning av sitt fögderi. Hans inlägg i kommunfullmäktige, den 25 september i år, inför omröstningen för eller emot en oberoende granskning präglades av aggressivitet, desperation och trots. Vissa andra socialdemokrater stödde Lundgren. Men, i slutänden, röstade de socialdemokrater som stött Lundgren i debatten ändå för en oberoende granskning. Men alltså inte ordförande Lundgren.

Del tre
Hur röstade då vice ordföranden i IFN – Hanna Lundin Jernberg? Hon gjorde ingen besviken. Visserligen var hon inte med på detta kommunfullmäktigemöte. Däremot uppmanade hon sina partikamrater att rösta emot en oberoende granskning. Klokt nog lyssnade inte hennes partikamrater på Lundin Jernberg. De röstade alla för en oberoende utredning (även Lundin Jernbergs ersättare röstade för).

 

Del fyra
Varför skrev jag att beslutet kommer att motarbetas. Beslutet den 25 september var en glädjens dag för många. Äntligen en oberoende utredning. Men jag skrev alltså följande den 26 september: ”Socialtjänstens handläggning av umgängesbegränsningar ska utredas av en oberoende instans. Men beslutet kommer att motarbetas”.
Varför?

Dels på grund av det motstånd som visade sig redan för två år sedan då gruppledarna för åtta partier i fullmäktige uttalade sig för en oberoende granskning – ett budskap som Andreas Lundgren, m fl, vägrade att ta till sig.

Dels på grund av det fortsatt kompakta motståndet inom IFN och bland cheferna inom socialtjänsten. Då motionen om en oberoende granskning, som senare antogs av Umeå kommunfullmäktige, var uppe i IFN för behandling av de politiker som ansvarar för socialtjänsten var motståndet mer än kompakt. ALLA ELVA (11) politiker med rösträtt röstade Nej till en oberoende granskning.

Närvarande vid detta tillfälle var ytterligare fem politiker utan rösträtt och hela 16 tjänstepersoner med socialdirektören i spetsen. Hela 32 personer var alltså närvarande då IFN (Individ- och familjenämnden) enhälligt sade Nej till en oberoende granskning. Jag vill understryka att det inte är på alla möten med IFN som det deltar hela 16 tjänstepersoner. Mobiliseringen från chefshåll var alltså stor.

Av de politiker i IFN som även sitter i kommunfullmäktige var det endast en enda som hade modet att gå upp i talarstolen för att säga att han hade ändrat ståndpunkt och numera var för en oberoende granskning. Denne modige politiker är moderat och heter Igor Hell. Men motståndet mot en oberoende granskning bland socialtjänstens högsta chefer och hos vissa politiker, bland annat ordföranden i IFN Andreas Lundgren (S) och vice ordföranden i IFN Hanna Lundin Jernberg (L) är lika starkt som någonsin förr. Det var bland annat därför som jag skrev att beslutet om en oberoende granskning ”kommer att motarbetas”.

 

Avrundning
Ansvaret för juridiken ligger på kommunens jurister. Om beslutet som togs av Umeå kommunfullmäktige den 25 september i år, om en oberoende granskning, på något sätt var felaktigt formulerat skulle kommunens jurister ha stoppat fullmäktige från att ens behandla förslaget till beslut. Anna-Karin Sjölander (C), som skrev den viktiga motionen med förslaget, skulle ha informerats om att hennes att-satser kanske bröt mot någon lag (om juristerna misstänkte att så var fallet). Juristerna skulle även ha informerat Marie-Louise Rönnmark, kommunfullmäktiges ordförande (S), om att beslutet eventuellt stred mot någon lag. Hon skulle då ha stoppat motionen från att behandlas.

Ansvaret för förtroendet ligger hos ledamöterna i IFN. Om nämndens ledamöter ställer upp på behovet av en oberoende utredning motsvarande JO:s utredning – när det gäller beslutade umgängesbegränsningar mellan föräldrar och barn (som omhändertagits i enlighet med LVU) – kan dessa ledamöter själva se till att bli granskade av en oberoende instans som motsvarar en JO-utredning. Ledamöterna i IFN kan både formulera och agera så att fullmäktiges beslut, eller andan i fullmäktiges beslut, förverkligas.

Denna överklagan, som en viss Mikael Mähler har undertecknat, bör inte förvåna någon. Överklagan speglar den rädsla som vissa politiker och tjänstepersoner inom socialtjänsten känner inför tanken på att en oberoende instans ska granska deras verksamhet. 


Till sist
Överklagan kan vara riktig – eller felaktig. Men förtroendet för socialtjänsten i Umeå kräver en oberoende granskning. Det handlar inte om juridik – det handlar om förtroende.

 

 

33 kommentarer

 1. Tomas

  Nog är det väl själva fan.

  Agerandet fullständigt skriker att de har något att dölja. Sen är frågan vad som är värst;
  Att göra fel/begå misstag på ett eller annat sätt, av en eller annan anledning? Eller att göra fel/begå misstag och dessutom försöka hemlighålla vad det nu än må vara för fel man gjort?

  Det stinker långa vägar..

  • Helene

   Jag håller med dig, det blir tydligt att dom har något att dölja. Jag hoppas att det blir tydligt för alla hur ruttet det går till. Det här börjar bli riktigt sjukt.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Tomas 28/10-23
   Ja. Nog är det själva fan. Överklagan speglar rädslan och aggressiviteten hos politiker som AL och vissa chefer inom socialtjänsten i Umeå.

  • Nathalie

   Det handlar nog om medvetet maktmissbruk som kunnat göras i skydd av sekretess. Det är säkerligen inte att de råkat göra fel av misstag.

 2. Gracchus

  Om de bara tillät en granskning. Fattar de inte att det bara bli större och större?

  Om de bara hade sett till att det blev av en granskning vid första början hade eventuella misstag och fel kunnat pekas ut och lösas – kanske till och med utan konsekvenser som avgångar, förflyttningar och uppsägningar.

  Men nu måste det nästan vara fläckfritt för att det inte ska bli frågan om sådana konsekvenser för att ha motarbetat alla försök att få klarhet.

  • Jan Sjöström

   Hej Gracchus!

   ”Första början” är i sin definition svår att identifiera. Problemet
   är att verksamheten styrs via s k delegation. (Tjänstemän i en
   egen uppfattning om rådighet i sak som rör barn, ser sällan en
   nytta i vetskap om demokratins fulla innebörd.)

   Naiva politiker utan insikt i lag eller regel blir således lätta offer
   i fråga om det yttersta ansvaret. (Tjänstemän är som bekant ej
   ansvariga för någonting längre). Ett system utan krav på den
   demokratiska kompetens sakernas ordning kräver skapar hela
   situationen.

   Demokrati är respekt för lag och regel, likhet inför desamma är
   basalt. Att avstå regel i förmån för ”rätten till barnet” blir här en
   omständighet i vilken kollektivet – tjänstepersoner fattar sina
   inofficiella beslut. Koncensus via genus – blir således den rätta
   värdegrunden i vilket nu aktuellt agerandet sker.

   Till varje pris skall värdegrunden råda, naiv eller inte saknar ett
   intresse. Försvaret av den egna inkompetensen blir härav
   central. All heder till Igor Hell (M) i ett modigt beslut.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Gracchus 28/10-23
   Det som kan sägas är att överklagan speglar rädslan och aggressiviteten hos politiker som AL och vissa chefer inom socialtjänsten i Umeå.

  • Cornelia

   Precis, fattar dom inte att det blir större och större. Det ser väldigt illa ut att dom så tydligt motarbetar en extern granskning. Det väcker bara ännu mer misstro mot dom själva. Hade dom inget att dölja så skulle de välkomna en utredning.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Christian 28/10-23
   Tack. En sak är säker: Den överklagan som Mikael Mähler undertecknat speglar den rädsla och aggressivitet som finns hos politiker som AL och HLJ samt hos vissa chefer inom socialtjänsten i Umeå.

 3. Tobbe Norman

  Som vanligt fantastiskt bra sammanfattat! och VI drabbade fortsätter vår kamp på våran kant! Men Sanningen ska komma fram för ALLA barn som föräldrar som närstående som tvivlare som urusla politiker oavsett parti som BARA bryr sig om att sitta kvar på sitt arvode som även VI drabbade blir tyvärr indragna i att betala genom kommunal skatt!
  Satan i Gatan nu måste VI ena oss för BBIC

  Tack för ordet

  • Jan Sjöström

   Hej Tobbe!

   Barnets bästa i centrum – är helt riktigt vad som regel
   syftar till.

   Numera är BBIC lika sekundär som annat regelverk,
   kommit ur Svensk lag. Demokrati / förvaltningsordning
   i dess mening är numera underställd den för alltid
   gällande värdegrund som ger dysfunktionen motiv.

   Aktuell ordning kallas anarki och syftar ytterst till den
   oordning som slår sönder majoritetens nytta av likhet
   inför regel.

   Kvar blir kampen för särintresset. Grupp mot grupp
   är i mening det inbördeskrig som alltid ser dagens ljus
   när flertalets bästa tillåts sättas på undantag.

 4. Undrar

  Vem är Mikael Mähler? Fritidspolitiker eller annat? Jag får upp att han arbetar åt Transdev 🤔 kan vem som helst överklaga?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Undrar 29/10-23
   Mikael Mähler framstår som ytterst lagkunnig. Det framstår nästan som om han aldrig har gjort annat än att ha skrivit överklaganden av beslut som Umeå kommunfullmäktige fattat för att utreda umgängesbegränsningar fattade av socialtjänsten med stöd av LVU. Fan trot´.
   Men kärnan i det hela är följande: FÅR kommunfullmäktige begära att socialtjänstens umgängesbegränsningar (fattade med stöd av LVU) utreds av JO eller IVO eller någon annan instans?

 5. Helene

  Det här känns som ett ”beställningsjobb” , privatpersonen som påstås ha skrivit denna överklagan lär bara ha lånat ut sitt namn. Väldigt otroligt att en privatperson är så insatt och engagerad så den överklagar beslut som tas i fullmäktige. Jag köper inte det helt enkelt.
  Det är snarare ett beräknat trots mot ett fullmäktigebeslut. Först uppmanar H.L.J till domstolstrots och nu trotsar dom fullmäktigebeslut. Snacka om maktmissbruk…. Det stinker.

 6. Adde

  Det här tydliggör verkligen hur smutsigt dessa förtroendevalda politiker i IFN agerar. Socialdirektör, chefer likaså. Detta motstånd mot att utredas blir mer och mer desperat.
  Bra att du och AP tar tag i detta! Ni är de enda som törs och vill kämpa för rättssäkerheten! Stor eloge till dig/er!

 7. Upprörd!

  Vem som helst fattar att detta är ett beställningsjobb antingen av någon i indevid och familjenämnden eller av cheferna på socialtjänsten.
  De finns ingen som är intreserad av att dölja sanningen som dom. Jag hoppas att Mikael Mähler inser och kan leva med de beslut han nu har tagit om han lyckas stoppa denna granskning. För detta är inte för Barnen bästa utan endas för alla som är rädda gör att saningen ska komma fram.

 8. Medborgare/Pappa i Umeå

  Anledningen till att ordföranden för Umeå Kommuns Individ- och familjenämnd Andreas Lundgren (S) och vice ordföranden Hanna Lundin Jernberg (L) gör allt för att se till att det inte ska bli en extern och opartisk utredning om Umeå Kommuns Socialtjänst är för att dessa 2 är ytterst ansvariga för Umeå Kommuns socialtjänst. Dessa båda politiker har i flera år vetat om hur hemskt cheferna på socialtjänsten har gjort, mot många barn, och de 2 har låtit detta få fortsätta.

  Andreas Lundgren (S) hänvisar bara till IVO. Låt mig klargöra 2 saker:
  1) Ordförande Andreas Lundgren (S) och vice ordförande Hanna Lundin Jernberg (L) har struntat i IVO:s många kritiska påpekanden rörande Individ- och familjenämnden i Umeå kommun.

  2) Vad gäller IVO Region Nord så har ansvarig chef för socialtjänstgrenen, (placeringsort Umeå), tidigare jobbat på Umeå Kommuns Socialtjänst!

  Så vad detta ”sopa under mattan” från ordförande Andreas Lundgren (S) och från Vice ordförande Hanna Lundin Jernberg (L) handlar om är att de 2 nu försöker rädda sina egna karriärer.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Medborgare/Pappa i Umeå 29/10-23
   Som du vet har jag, vid ett flertal tillfällen och under en längre tid, riktat kritik mot bland annat de personer du namnger. Jag försvarar alltså inte dessa. Men jag påstår inte heller att de alltid har haft fel i varje ärende som de har handlagt.
   Jag måste understryka att jag inte ställer upp på METODEN att misstänkliggöra en person endast för att personen tidigare har arbetat på en viss arbetsplats. Detta, att byta jobb, tillhör de demokratiska fri- och rättigheterna i Sverige. Den som arbetar för IVO Region Nord ska inte misstänkliggöras endast för att personen i fråga tidigare har arbetat för socialtjänsten i Umeå kommun. Alla ska bedömas utifrån sina handlingar. Detta gäller även chefer för IVO Region Nord. Det är inte heller så att alla som arbetar för socialtjänsten i Umeå kommun ska misstänkliggöras.
   Den motion som fullmäktige har antagit, och som nu är överklagad, vill se en oberoende och opartisk utredning rörande vissa delar av socialtjänstens verksamhet. Jag kommer att kämpa för en sådan oberoende och opartisk utredning. Det var bland annat därför som jag skrev mitt senaste blogginlägg. Men detta innebär att jag VÄNTAR med att uttala mig om utredningens resultat till dess att utredningen är klar. Det går ju inte att slå fast en utrednings resultat i förväg. I så fall är det ingen oberoende och opartisk utredning.
   Låt mig förtydliga: Under din tid här på jorden har du säker varit bekant med någon som har blivit dömd för ett brott – men detta gör inte dig till brottsling. Eller hur?
   Detsamma gäller även för chefer och handläggare. Den som riktar kritik mot vissa chefer kan därför inte utgå ifrån att ALLA beslut som dessa chefer har tagit har varit felaktiga, eller alla handläggare som arbetar under dessa chefer är inkompetenta eller korrumperade. Detsamma gäller politikerna inom IFN i Umeå kommun. Bland dem finns det både rakryggade och kunniga personer.
   Om en tjänsteperson som arbetar för socialtjänsten i Umeå kommun eller IVO, eller en politiker från (S) eller (L), inte håller med mig betyder inte det att det är tjänstepersonen eller politikern som har fel. JAG har också haft fel!
   Varje fråga måste bedömas för sig.

 9. En tacksam person

  Jag gick just in och tittade på del 1 från kommunfullmäktige 30 oktober 2023.
  Där Arbetarpartiets Interpellation: Oberoende utredning socialtjänsten tas upp direkt.

  Bra debatterat av Davis Kaza och Patrik Brännberg. Anna Karin Sjölander utrycker sin besvikelse på ett bra sett även hennes parti kollega sa bra saker!
  Men Andreas och hans partikolega, ja vad säger man???
  Vad de säger gör att man får mer frågor än svar!
  Andreas slingrar sig från att svara på frågor som han enkel kunde svarar på.

  De hela är pinsamt och upprörande!
  De vill INTE GRANSKAS helt enkelt.
  Argumentet att de redan granskar redan detta och deras granskning ska vara klar denna månad.
  Så undrar jag varför han inte hade med sig svaret på denna granskning, då det är en dag kvar av denna månad. Men jag har inte förtroende för deras egna granskning eftersom IVO granskning av ett enskilt ärende var inte överensstämmande.

  Interpelation börjar direkt du trycker på play.
  https://streamio.com/c/umeakommunfullmaktige/v/653f8b196f8d8ddcd2000004
  https://streamio.com/c/umeakommunfullmaktige/v/653f8b196f8d8ddcd2000004

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentaren från En tacksam person 30/10-23
   Tack. Jag ska hälsa till Davis Kaza och Patrik Brännberg. Och du har rätt. Cheferna inom socialtjänsten i Umeå och ”cheferna” i IFN vill inte granskas. Det är inte att överdriva att de VÄGRAR att bli granskade. De agerar som om de utgör en del av statens hårda kärna (militär, polis och domstolsväsende). Det finns uppenbarligen en sorts ”kåranda”. Ett skäl till detta är Andreas Lundgrens starka ställning inom Socialdemokraterna – inte minst i förhållande till Hans Lindberg. Det är Andreas Lundgren som är ordförande för (S) i Umeå.

 10. JAG

  Andreas nonchalerade att svara på vad SKR hade gett för svar, visar bara att de vill att överklaga ska dra ut på tiden.
  Hur länge tror du att de tar innan överklagan tas upp i rätten och fastställt?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentaren från JA 30/10-23
   Det är svårt att veta hur länge det kan dra ut på tiden. Det beror bland annat på ärendets vikt i kombination på domstolens arbetsbelastning (som torde vara hög). Men det finns inget som hindrar IFN från att själv be JO eller IVO att granska socialtjänst/IFN i Umeå kommun utifrån de beslut som togs av kommunfullmäktige den 25 september som ett resultat av Anna-Karin Sjölanders motion. Sedan är det upp till JO eller IVO att själva avgöra om de vill prioritera en granskning av just socialtjänsten i Umeå. Men OM AL och HLJ samt övriga i nämnden skulle begära att JO (och/eller IVO) skulle genomföra den granskning som fullmäktige beslutade om i september, då skulle IFN visa att den var villig att efterleva fullmäktiges beslut om en granskning. Och då slapp partierna i fullmäktige allt juridiskt tjafsande. Och detta skulle också vara ett första steg för IFN/socialtjänsten i processen att återuppbygga det förtroende som många har tappar för dessa instanser.
   MEN jag tror inte att detta kommer att ske.
   Det jag TROR är att överklagan speglar den rädsla och aggressivitet som socialtjänst och AL plus HLJ, m fl, känner inför möjligheten att utsättas för en oberoende granskning.
   Därför: Fortsättning följer i denna ”Never Ending Story”

 11. Ingrid

  Håller med dig Jan i att ingen människa går genom livet utan att begå misstag både privat och i arbetsliv. Många gånger begår man misstag i oförstånd och stress, då är det bra när någon påpekar det för en, på så sätt ges man en chans att göra om och göra rätt. En ärlig situation löser sig på så sätt när intentionen var att göra rätt men det blev fel på grund av olika saker. Man diskuterar och kommer fram till gemensam lösning, ber om förlåtelse, tar sitt straff, går skilda vägar, lär sig något nytt, utvecklas som människa , utvecklas som organisation osv Konflikter och motsättningar är en läroprocess och inte maktkamp som nu utvecklats med Andreas Lundgren i spetsen. Socialtjänsten ska värna medborgarna. Medborgarna och anställda signalerar med röd flagg att det inte står rätt till på socialtjänsten och Andreas Lundgren väljer maktkamp. Det gör för mig tydligt att rösterna som hörs har rätt. Det kan inte vara, bara enskilda misstag.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentaren från Ingrid 31/10-23
   Tack för denna beskrivning: både när det gäller den del som berör misstag och den del som berör maktkamp.

  • Jan Sjöström

   Hej Ingrid!

   Nuvarande förvaltnings ordning är tillsyn, en tillsyn som via
   s k kritik syftar till respekt för lag och regel.

   I V O står i dag för den huvudsakliga delen av aktuell tillsyn
   vad gäller verksamhet i nämnd / förvaltningen.

   Problemet är att det inte längre ”kostar någonting” att avstå
   agerande i enlighet med utgiven kritik. (Ett obstruerande
   som normalt sker utan minsta risk för negativa konsekvens
   nås ”just nu” av allmänhetens blick, tack för det!)

   Vad som nu händer är en följd av att samhället via partiet
   (S) är att lokalt styrd funktion själva tar sig rätt till hantering
   ”med eller utan” nödvändiga beslutsunderlag. (Anarkin ser
   så återigen dagens ljus).

   Ett större medvetengörande bland röstkadern, ger risker för
   inblandade. Sitt still i båten, rör ingenting, köp ut riskfaktorer
   tillse organisatorisk styrning via diktat – är alla delar, av den
   skyddande strategi egen nyttan kräver.

   Vi folket har via partiet (S) tillsett sak och situation. Vi måste
   första att demokrati inte byggs eller försvaras via normer
   som helt utesluter ansvar för fel i tjänst.

   Det åligger oss som gillar demokrati att försvara en ordning i
   nytta för oss alla.

 12. Jan Björklund

  Mycket viktig text. Detta ärende är större än Umeå Riksmedia tycks medvetet undvika det sedan länge, eftersom det avlöjar vilka problem det finns i socialtjänsten specifikt och i den kommunala demokratin generellt.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på Jan Björklunds kommentar från 2/11-23
   Jag håller med. Den konflikt som vissa bossar bland både politiker och tjänstemän i Umeå ”avslöjar vilka problem det finns i socialtjänsten specifikt och i den kommunala demokratin generellt”.

 13. brorson

  Nedanstående kommentar, som jag just har skrivit på HLJ-bloggen Apokalypsstämning”, postar jag även här, för kännedom:

  ”Du har ljugit att jag skulle vara mot arbetslinjen och låter lögnen stå oemotsagd genom att inte publicera mitt svar. Du undviker också att förklara hur din politik, nattsudd och bakfylla, går ihop med arbetslinjen. Och hur var det med de liberala traditionerna? Det fanns en tid, när liberalerna gick i främsta ledet i kampen mot fylleriet och lyckades lyfta svenskarna från ett av världens mest nersupna folk till ett av de nyktraste. Du försöker driva åt motsatt håll, och påstår att det är att stödja näringslivsfrågorna. Den enda del av näringslivet, som du stödjer är alkoholbranschen.”

  Angående LVU skrev jag på samma blogg om förra L-ledaren Nyamko Sabunis förslag att flytta besluten från kommunerna till en statlig expertmyndighet, men det förslaget avfärdade HLJ att det bara skulle gälla de svåra fallen. Och vilka avgör vilka fall, som är svåra? HLJ själv? Nyamko hade reagerat mot de många felbesluten. Det har ju förekommit både att tvångsomhändertaganden, som borde ha skett, inte har skett. Och att tvångsomhändertaganden, som inte borde ha skett, har skett.

  Oavsett om Nyamkos egen lösning är bra eller dålig, så såg hon ett problem, som HLJ förnekar ö.h.t. finns.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.