Socialtjänstens verksamhet handlar om förtroende – inte juridiska finter. Lundgren kan begära att JO utför en oberoende granskning – men vägrar

”If you’re going to kick authority in the teeth,
you might as well use both feet”. Keith Richards

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________

Ingress
Socialtjänstens verksamhet bygger på förtroende – inte på juridiska finter. Andreas Lundgren, Hanna Lundin Jernberg och cheferna inom socialtjänsten i Umeå kan själva begära att JO eller IVO utför en oberoende granskning. Men detta faller dem inte in. De är helt inställda på att göra allt för att slippa en oberoende granskning av sin verksamhet. De kämpar närmast ursinnigt för att nå detta mål. Det är i detta ljus som den inlämnade överklagan ska ses.

 

Del ett
Den överklagan som en Mikael Mähler har undertecknat speglar den önskan – om att slippa en oberoende granskning – som finns hos Andreas Lundgren, Hanna Lundin Jernberg och vissa chefer inom socialtjänsten. Överklagan har blivit en del av den pågående maktkampen mellan Andreas Lundgren, Hanna Lundin Jernberg och vissa chefer inom socialtjänsten å ena sidan, och de 64 ledamöter inom kommunfullmäktige som röstade för en oberoende granskning å den andra. På de 64 ledamöternas sida står även väldigt många umebor. Men en del av de 64 som röstade för en oberoende granskning menade, tyvärr, inte allvar. Vi ska återkomma till detta.

 

Del två
Fullmäktiges beslut den 25 september handlade alltså om att en, av Umeå kommun oberoende, granskning skulle göras av de umgängesbegränsningar mellan föräldrar och barn som socialtjänst och IFN i Umeå har bestämt. Beslutet var formulerat på följande sätt och i tre delar.

Det tredelade beslutet
om utredningarna säkerställer att barnets bästa tillgodoses, utredningarna är adekvata i förhållande till omständigheterna i dom enskilda fallen, utredningarna uppfyller formella krav.
att utgående från ovanstående granskning ska förslag tas fram om vad som bör göras för att förbättra framtida handläggning.

att den oberoende granskningen genomförs på ett sätt som säkerställer att sekretesskyddet för de enskilda som omfattas av socialtjänstens handläggning upprätthålls, samt att granskningen rör ärenden om umgängesbegränsning enligt LVU.

 

Del tre
Väldigt många känner idag till att beslutet från september har överklagats. Men denna kännedom var ingen självklarhet. Överklagan blev känd på grund av att Arbetarpartiet (AP) skrev en interpellation till oktobermötet med Umeå kommunfullmäktige. I interpellationen frågade vi vad som gjordes för att verkställa fullmäktiges beslut från september. Vi fick ett skriftligt svar fredagen den 27 oktober. Detta löd som följer: ”Kommunfullmäktiges beslut … har överklagats. I avvaktan på domstols beslut i frågan … vidtas inga vidare åtgärder av nämnden i nuläget”.

Men överklagan hade inlämnats exakt tio dagar tidigare (den 17 oktober). Hade inte AP ställt frågan till kommunfullmäktige är det mycket möjligt att överklagan hade varit okänd än idag. Åtminstone för de som inte tillhörde kretsarna runt Mikael Mähler. Då hade det också varit okänt att all aktivitet kring fullmäktiges beslut i september hade avstannat.

 

Del fyra
Det var 23 socialdemokrater som ursprungligen röstade för de tre delarna i beslutet ovan. Det var enbart Andreas Lundgren som lade ned sin röst. I september. Men efter kommunfullmäktige i oktober framstår agerandet från de 23 socialdemokraternas endast som ett spel – som ett falskt spel. OM Socialdemokraterna verkligen hade önskat att motionen skulle verkställas borde de, då överklagan blev känd, omedelbart ha lämnat in en begäran till JO, eller till IVO, om att någon av dessa instanser skulle granska de umgängesbegränsningar mellan föräldrar och barn som motionen, och 64 ledamöter i fullmäktige, ville granska.
De socialdemokrater jag talar om är bland annat de som sitter i Individ- och familjenämnden (IFN) och de socialdemokrater som sitter i Kommunstyrelsen (KS). Om dessa socialdemokrater hade gått före med en sådan begäran riktad till JO och IVO skulle alla andra partiers ledamöter ha följt dem:
– i Kommunfullmäktige,
– i Kommunstyrelsen,
– i Individ- och familjenämnden (IFN).

 

Del fem
JO och IVO avgör själv om beslut tagna av socialtjänst / IFN ska granskas. Politiker i Umeå kan inte beställa en granskning av sig själv från dessa två instanser. MEN, en sådan begäran hos JO eller IVO – från de 23 socialdemokraternas sida – skulle ha visat att partiet verkligen ville verkställa kommunfullmäktiges beslut från september. Men socialdemokraterna agerade tyvärr på ett rakt motsatt sätt.

 

Del sex
Vem bestämmer inom S? På fullmäktige i september framstod Andreas Lundgren som helt isolerad. Inte endast inom fullmäktige utan även inom (S). Då var det 23 socialdemokrater som röstade för en oberoende granskning, och endast Lundgren röstade annorlunda. Men i oktober var det Lundgren som anförde alla de 24 socialdemokraterna! Detta parti hade alltså gjort en helomvändning. Lundgren är både ordförande för (S) i Umeå och ordförande för IFN. Uppenbarligen har han vunnit en maktkamp inom (S) – i denna fråga. Och resultatet av att Lundgren har vunnit maktkampen är alltså följande: ”Kommunfullmäktiges beslut … har överklagats. I avvaktan på domstols beslut i frågan … vidtas inga vidare åtgärder av nämnden i nuläget”.

Inga vidare åtgärder av nämnden i nuläget. Detsamma gällde även för två år sedan. Detta måste bli till bevingade ord: INGA VIDARE ÅTGÄRDER AV NÄMNDEN.

Men socialtjänstens verksamhet bygger på förtroende – inte på juridiska finter. Uppenbarligen är detta väldigt svårt att begripa?

 

Del sju
I ett kommande blogginlägg ska jag göra en analys av Andreas Lundgrens avslutande inlägg i debatten på kommunfullmäktige i oktober i denna fråga. Han har varit vänlig nog att lägga ut detta sitt inlägg i fullmäktige på sin blogg. Otroligt nog verkar Lundgren stolt över det han sade. Jag kommer också att lägga ut Lundgrens inlägg. För dissekering. I sitt fullmäktigeinlägg smutskastar Lundgren alla sina motståndare bland annat genom följande uppenbara lögner:
– ”Man vill in och titta på sina grannars uppgifter … för att man fått lite feeling”.
Titta på sina grannars uppgifter! Lite feeling?
– Lundgren påstår även att fullmäktige vill att ”ta över” från JO och IVO.
Men var någonstans står det så i det tredelade beslut som du, käre läsare, själv kan läsa här ovan, ord-för-ord.

Gå tillbaka och läs beslutet – och avgör sedan själv sanningshalten i det Lundgren påstår.

 

Avrundning
Andreas Lundgrens inlägg tillhör bottennappen. Eftersom Lundgren var sist vilket han visste kunde ingen bemöta hans övertramp.
Det han gjorde var så in i helvete fräckt.
Och falskt.

Men. Fortsättning följer…

27 kommentarer

 1. Helene

  Det är så att man saknar ord för hur A.L beter sig. Obegripligt att han har sån makt i S Umeå, det är också väldigt Obegripligt att han verkar stolt över sitt utspel i KF. Bedrövligt, pinsamt och faktiskt skrämmande. Det är såna som A.L och H.L.J vi har på ordförande poster i IFN Umeå. De har otrolig makt över andras liv, en makt som missbrukas å det grövsta. Det är iaf min åsikt. Varför inte bara låta sig granskas? Om inte annat för att undanröja misstron mot socialtjänsten. Detta beteende skapar enbart mer misstro och tvivel. Samt det skapar mer frågetecken. Uppenbart att de räds en oberoende utredning.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Helene 3/11-23
   Ja, det är obegripligt att AL ”har sån makt i S Umeå, det är också väldigt Obegripligt att han verkar stolt över sitt utspel i KF. Bedrövligt, pinsamt och faktiskt skrämmande”.

 2. Adde

  Efter att ha lyssnat på klippet från KF, som Andreas Lundgren lagt ut i sin blogg. Så får jag definitivt inte mer förtroende för socialtjänsten! Vilket svammel!
  ”Vill in och titta på sina grannars uppgifter så gärna att man tar ett beslut i KF”-
  ”För att man får lite feeling”
  Är han på riktigt? Fattar inte att någon tror på hans floskler. Bra att ni tar upp detta så det kommer fram hur det hanteras.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Adde 3/11-23
   Det bästa med AL är att han skapar en hel del ”feeling” själv, fast kanske inte RIKTIGT på det sätt som han tänkt sig.

 3. Cornelia

  Du fick rätt i att de gör allt för att slippa en oberoende granskning av sin verksamhet. Desperat så det skiner igenom vad deras agenda är. Lundgrens utspel känns både falskt och oärligt. Riktigt dåligt detta som händer. Det är bra att ni i AP tar upp detta. Annars hade jag inte haft en aning om detta.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Cornelia 3/11-23
   Tack. Det var faktiskt bra att vi i Arbetarpartiet skrev en interpellation som avslöjade att allt arbete med att följa upp beslutet från fullmäktige i september hade avstannat. Detta på grund av en MYCKET LÄGLIGT inkommen överklagan. Tack, igen.

 4. Fredrik Rönn

  Mycket bra att ni skickade in denna interpellation. Vi som stod bakom motionen om utredningen är naturligtvis inte intresserade av att själva ge sig in och läsa dokumenten, men vi är angelägna att någon kunnig och oberoende person går igenom verksamheten.
  Jag tror inte detta var sista gången saken var uppe i fullmäktige. Bra, för ännu har inget hänt.

  AL menade i sitt inlägg att en intern process är bra nog, men med alla indikationer på att saker inte fungerar räcker det inte att man granskar sig själv. Tycker jag.

  Skulle överklagan bifallas av rätten, får vi återkomma med en justerad motion. För medborgarnas / barnens skull.

  Tack för bra inlägg.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Kenth 4/11-23
   Jag sätter en ära i att inte känna till sådant. Men AL är nog som alla andra i detta sammanhang – till och ifrån.

 5. Caanita

  I del tre skriver du ” överklagan blev känd på grund av Arbetarpartiet skrev en interpellation” osv.
  Det borde i stället stått ” TACK VARE” osv.
  Fantastiskt bra att du bevakar spektaklet!

 6. Ingrid

  Jättebra att ni på arbetarpartiet lyfter på locket till det här. Alla som bott i Umeå ett tag märker så småningom att det finns en Umeå sekt som är den som på riktigt styr Umeå. Ibland kallats bastuklubben/frimurarna och det blir tydligt här med en mycket juridisk avancerad överklagan skriven av en privatperson som arbetar på golvet hos Transdev. Han kanske älskar att läsa juridik på sin fritid om han inte gör det så har han fått hjälp att skriva överklagan. Så i och med överklagandet har det blivit en dimension till, utöver vad som sker på socialtjänsten och det är, vilka styr Umeå?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på Ingrids kommentar 4/11-23
   Tack. Du har så rätt: ”… i och med överklagandet har det blivit en dimension till, utöver vad som sker på socialtjänsten och det är, vilka styr Umeå?”

 7. brorson

  Jag har skrivit en ny kommentar, som hon ännu inte har publicerat, på HLJ-bloggen, där jag uppmanat henne att avgå som nämndens vice ordf. Hon har genom sitt sätt att debattera visat si totalt olämplig (maktfullkomlig) att ta beslut om tvång mot enskilda .Och har dessutom ingen verklighetsförankring alls ,När hon är oenig med Andreas Lundgren är det han (!!!) som har rätt.Nu söker hon stöd hos Ulf Kristersson, som skrivit i en debattartikel att ”Alla länder har inte förbud mot aga eller individuella rättigheter för barn.” Kristersson har (i desperat försök att locka tillbaka väljare från SD ?) drabbats av något slags nationell hybris-noja, där all kritik mot svenska myndigheter avfärdas som konspirationsteorier, från främmande makter, som vill Sverige illa.

  Bara tre dagar senare torpederas Kristersons skönmålning av svensk tvångslagstiftning och tillämpningen av densamma av regeringens egen utredare: Vården av barn placerade i familjehem eller på institution brister på alla områden – och har gjort så i många år. Det säger regeringens särskilda utredare Carina Ohlsson, som anklagar tidigare regeringar för att ha försummat sitt ansvar.”

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på brorsons kommentar 7/11-23
   Jag har förkortat din kommentar brorson. Av två skäl. Dels för att din kommentar var för lång. Dels för att du behandlade a) nämnden för psykologiskt försvar, b) partiet Nyans och c) släktförhållandet mellan statsminister Ulf Kristersson och ledande tjänstemän. Dessa ämnen ligger utanför det jag anser vara en kommentar till mitt blogginlägg.

   • brorson

    Men det kunde vara av intresse för dig personligen och ditt parti att känna till detta. Men nu gör du det, så det är ok att du kortade den den offentliga delen av min kommentar. Jag kan f.ö. tillägga att Kristerson för en del år sedan gjorde ett utspel om att tvångsomhändertagna barn ska anses adopterade av de nya vårdnadshavarna. Minna tyvärr inte när och var jag såg det. Men om det blivit verklighet, hade det ju funnits fog för påståendet att svenska myndigheter kidnappar barn, Vilket självfallet är extra känsligt om det gäller muslimska barn, som uppfostras i den kristna tron. Att det förekommer har jag själv sett som gudstjänstbesökare i en svensk frikyrka.

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

     Svar på brorsons kommentar 7/11-23
     Nej. Moderaterna har inte lagt något förslag om att tvångsomhändertagna barn ska anses adopterade av de nya vårdnadshavarna. Det (M) gjorde, tillsammans med en rad övriga riksdagspartier, var att inför valet lägga ett riktigt dåliga förslag. I just Moderaternas fall gick förslaget ut på följande: Alla barn i utsatta områden skulle ADHD-testas. Syftet var att kunna medicinera fler. Detta trodde (M) skulle minska gängkriminaliteten! Oh, heliga enfald.
     Detta M-förslag var naturligtvis tillräckligt illa. Det skulle ha ökat stödet – i utsatta områden – för islamism och sharia, för hederskultur och de kriminella gängen. M-förslaget skulle, med stor sannolikhet, ha inneburit nya lågintensiva inbördeskrig som under påsken 2022.

 8. brorson

  Bristen på bra institutioner och familjehem för tvångsomhändertagna barn och ungdomar, som regeringens utredare har påtalat, tror jag beror på att det sker fler tvångsomhändertaganden än . vad som behövs. Och det även om man räknar med de tvångsomhändertaganden, som borde göras men inte görs.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på brorsons kommentar från 7/11-23
   Hej brorson. För att kunna publicera din kommentar har jag, återigen, skurit bort delar av din text. Den del som jag skurit bort är ingen kommentar till MITT blogginlägg. Det jag skurit bort har mer karaktären av DITT eget handlingsprogram. Men det är inget som jag kan publicera utan att även kommentera. Och det skulle ta orimligt mycket tid från mina andra arbetsuppgifter. Därför publicerar jag enbart det som är en kommentar.
   Du är alltid välkommen, brorson, att skriva kommentarer med såväl positiva som negativa kommentarer till mina blogginlägg. Men för att få ut allt som du vill säga måste du starta en egen blogg. Du kan inte förvänta dig att jag, och jag tror inte heller någon annan, kommer att publicera dina längre kommentarer.
   //Vänliga hälsningar,
   Jh

   • brorson

    Jag har inget eget handlingsprogram. Jag bor inte i Umeå och har inget otalt med Andreas Lundgren, som – till skillnad mot HLJ – har visat tillbörlig respekt för mig som meningsmotståndare, när vi varit oense om något som han har skrivit på sin blogg. Det som du valt att inte publicera var en analys i fyra punkter till varför det enligt min mening görs för många tvångsomhändertaganden av barn, nämligen ideologi och prestige, samt socialtjänstens dubbla roller som vårdande respektive verkställande myndighet, det senare beträffande påföljder för brott begångna av unga. Jag har aldrig uppfattat det så att ägaren aven blogg, som är öppen för kommentarer från allmänheten, måste ta ställning till vad som skrivs i kommentarerna. Du ska kanske stänga kommentarsfältet för icke partimedlemmar?

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

     Svar på brorsons kommentar 9/11-23
     Nu leker du bara med ord, brorson. Ett handlingsprogram brukar grundas på analyser. Och analyser kan göras så att de blir till ett handlingsprogram. Och det är precis vad du har gjort.
     Den som skriver kommentarer får gärna hålla med mig. Eller gå emot mig. Jag klipper inte i texten bara för att någon har en annan uppfattning än mig – bara de iakttar ett anständigt språkbruk och inte skriver för långa kommentarer.
     Men DU utnyttjar FÖR OFTA kommentarsfältet på MIN blogg till att föra fram DINA annorlunda och nya ämnen. Och då blir det fel. Tyvärr förstår du inte detta.

     Jag ÄR ansvarig för vad som jag publicerar.

     Då och då tvingas jag säga jag till dig HÅRT. Då backar du. För ett tag. Under en period skriver du sedan normallånga kommentarer med ett innehåll som verkligen har med mina bloggar att göra. Men sedan börjar du att, stegvis, flytta fram positionerna. Igen. Du börjar åter skriva kommentarer (ibland fler stycken) som tillsammans är LÄNGRE än mina blogginlägg. Och som dessutom tar upp saker som går långt utanför det jag tagit upp. Du smyger in saker som DU vill ta upp. Det är då jag brukar fråga dig varför du inte skaffar en egen blogg: Varför skaffar du inte en egen blogg?

     Och då jag sagt år dig, igen, så då backar du. Igen. Och så håller det på. Runt, runt. Brorson: du måste följa samma vett och etikett som alla andra och skriva rimliga kommentarer vad gäller:
     a) längden,
     b) antalet,
     c) innehållet.
     Du vet att jag har skrivit detta tidigare – tyvärr tar du inte till dig budskapet. Du KAN skriva på ett vettigt sätt. Det vore bra om du försökte att ALLTID göra det.

     • brorson

      Ska jag uppfatta det som en förolämpning eller som ordergivning? Jag bestämmer vad jag skriver, Du bestämmer vad du publicerar. Förstått? Om det är för jobbigt att läsa igenom p.g.a. längden eller något annat, kan du kasta direkt i papperskorgen.

     • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

      Svar på brorsons kommentar 10/11-23
      Du kan kan uppfatta det precis som du vill.
      Bäst vore, som jag nu har sagt många gånger, att du skaffade dig en egen blogg. När du sedan skriver ”Förstått” blir du underhållande. Det är just för att jag har ”förstått” att du måste hållas i strama tyglar som jag återigen berättar för dig att du, för att jag ska publicera det du skriver, inte får
      A. avvika från ämnet HUR mycket som helst,
      B. inte heller får skriva en rad långa kommentarer som tillsammans är LÄNGRE än mina blogginlägg.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.