Etikett: Socialdemokraterna

Kandidaterna blir fler!

Av , , Bli först att kommentera 13

Så har då Åsa Ögren och Hans Lindberg meddelat sin kandidatur till posten som socialdemokraternas kandidat till kommunalråd. Det är utmärkt! Bra att kandidaterna är tydliga med att de ställer upp så medlemmarna vet vilka som finns att rösta på. Notera dock att vi inte vet om det finns fler kandidater. Marie-Louise Rönnmark, idag socialdemokraternas 2:a kommunalråd med ansvar för kulturhuvudstadsåret har ännu inte gett sitt besked. Kanske kommer något fler namn också?

För egen del nämndes mitt namn i början av den nomineringsomgången men jag har hela tiden sagt att jag inte är en kandidat. Och tack och lov får man väl säga så släppte media det där omgående. Politik är ett slags hantverk som kräver erfarenhet. Åsa, Christer och Hans är alla personer med erfarenhet av kommunpolitikens yttersta nivå under flertalet mandatperioder.

Socialdemokraterna är ett lagbygge. Det kan låta konstigt för en del med Holmlund som färgstark företrädare, men socialdemokraterna är verkligen ingen enmansshow. Valberedningen sätter ihop ett förslag till lag, det är inte som i fotbollens värld att ett lag byggs runt en enskild person utan man jobbar med en helhet som står upp tillsammans i med och motgång.

En av de stora myterna runt socialdemokraterna är just det att det finns en patriark som styr allt. Det stämmer inte. Lennart Holmlund har precis som alla andra att förhålla sig till det kommunala handlingsprogram som socialdemokraternas medlemmar tagit fram. En annan myt är att medlemmarna bara har att bocka och rösta. Det är rent nonsens. Inget parti har så hårda och tuffa debatter internt som Socialdemokraterna. Men till skillnad mot andra partier så röstar vi enat i nämnden, kommunfullmäktige, riksdagen eller vad det nu är och inte fladdrar ut som en del partier som tar sin interna debatt på sittande möten.

Just det här att socialdemokraterna är ett lag något som inte alla begriper. Anders Ågren(m) fortsätter påstå att nu går (s) till vänster utan Holmlund. Alltså allvarligt Ågren, jag förstår att du inte vill tala om något annat men detta är ganska bisarrt. Såväl Åsa, Hans och Christer har under lång tid ingått i det lagbygge som format Umeås framtid och värnar ”Umeandan” Socialdemokraterna i Umeå är ett lag och kommer fortsätta spela ett lagspel.

Röst på SD är en röst på alliansen

Av , , Bli först att kommentera 5

Opinionsundersökningarna duggar tätt just nu. Sverigedemokraterna(SD) ligger genomgående över sitt valresultat. Det finns ett missnöje med regeringen och det har till viss del kanaliserats via Sverigedemokraterna som i SIFO:s mätning ligger på 9.1%.

Det är bara det att en röst på SD är en röst på fortsatt styre med alliansregeringen. Det beror på att SD i de flesta fall röstar med regeringen i riksdagens voteringar. Redan idag regerar alliansregeringen i minoritet så detta faktum är inget nytt. Hade situationen varit omvänd med en socialdemokratisk regering i minoritet så hade den fällts för länge sedan av läget i riksdagen. Det beror på att Sverigedemokraterna ställer sig bakom stora delar av den borgerliga politiken, ja man kallar sig till och med konservativa numera.

Så även om regeringen Reinfelt i valet 2014 skulle göra ett dåligt valresultat så kommer man garanterat kunna regera vidare och räkna med indirekt stöd av SD.

Vill man verkligen visa sitt missnöje med den förda politiken i Sverige så återstår att rösta på Socialdemokraterna. Vi kommer fortsätta stå upp för människors rätt till arbete och välfärd. Vi kommer inte acceptera det haveri i arbetsmarknadspolitiken som regeringen fortsätter försvara.

Nu fortsätter arbetet!

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag är en viktig dag i Umeås utveckling. Invigningen av norra- och östralänkarna i Umeåprojektet kommer vi att ha nytta av under lång tid framöver. Det är i sådana här lägen det också är så viktigt att politiken kan hålla samman. Att allianspartierna och Socialdemokraterna gång på gång visat att man kan lägga vardagliga trätomål åt sidan och ta strategiska beslut gemensamt för Umeås utveckling är en oerhörd styrka för vår stad. Så är det verkligen inte överallt i vårt land.

Nu fortsätter arbetet än mer intensivt med vad som ska ske innanför vägringen. Det handlar om att med fokus på en hållbar stad förtäta och skapa förutsättningar för stadsutveckling och hållbara transportsätt. Det kan låta lite flummigt men det innebär att tillväxten av staden Umeås befolkning till huvuddel ska ske inom vägringen och inte breda ut sig. Vi bygger stad som ska vara ekologiskt och socialt ansvarstagande. Vi ska bygga mer på höjden(vilket många ser redan idag), bygga om gator för att ge cyklister och kollektivtrafik bättre framkomlighet. Samtidigt måste vi reglera upp parkeringar och trafikflöden när vi förtätar.

För tekniska nämnden som väghållare väntar ett omfattande arbete. De åtgärder vi gjort hittills från tekniska nämnden har alla syftet att ge förutsättningar för ett transportnät i enlighet med översiktsplanens ambitioner och med sikte på 200000 invånare. Sänkta hastigheter i staden som vi införde ifjol och fortsätter med nu ger ett lugnare tempo medan man på vägringen ska kunna köra fortare. Att ta bort förbudsskyltar för genomfartstrafik på vissa lokalgator handlar om att sila trafiken bättre för att undvika att vissa "transportleder" inom ringen kvartstår. Regleringar av var man kan parkera i staden gör vi för att styra upp så att inte gator översvämmas av bla arbetsplatsparkeringar.

Arbetsplatsparkeringar för centrala staden ska istället fångas upp vid särskilt anlagda platser. Därifrån ska det vara lätt att ta sig till stadskärnan kanske med cykellånesystem. Cykelvägarna ska vara gena och bra skyltade för att få bort onödiga bilresor som görs på under tre kilometer. Parallellt ska varudistribution vara samordnad, miljözon gälla för tunga fordon och staden uppfattas trevlig med parker och ett offentligt rum av högkvalitet där medborgarna är medskapande.

Utmaningarna är många och vi ska tillsammans bygga en stad för kommande generationer. Det är något värt att kämpa för.

Andreas Lundgren(s)
2:e vice ordförande, tekniska nämnden

Rättvisepartiet & Reinfelt

Av , , Bli först att kommentera 7

Jag läser att Janne Hägglund och rättvisepartiet socialisterna nu tar upp kampen med de nya moderaterna. Man har tänkt byta namn till "Arbetarpartiet" och plötsligt verkar Nya Moderaterna ha fått konkurrens som landets enda "arbetarparti".

Vilken tur i all oreda då att det finns ett parti som står på arbetarnas sida. Nämligen det svenska socialdemokratiska arbetarEpartiet. Vi stavar med E i slutet av ordet "arbetar" och det är det ingen som lyckats plagiera ännu.

 

Jan Hägglund i talarstolen i kommunfullmäktige i slutet av november. Påminner ganska mycket om nya moderaterna va?

Opps, nu blev det för mycket!

Arkiv
RSS Nytt från vk.se