Miljösmart kött

Hur ska du tänka när du står där i affären och vill göra ett klimatsmart val utan att för den delen bli vegetarian? Ja först och främst får du nog samsas med tanken att äta en större del vegetariskt men självklart finns utrymme för att ibland lyxa till det med kött. Det finns ju dock mer eller mindre miljöpåverkan från olika sorters djuruppfödning och foderproduktion och det är definitivt upp till var och en att besluta hur mycket man vill vara med och bidra till ett mer välmående jordklot.

1 kg nötkött orsakar t ex 10 ggr mer koldioxidutsläpp än 1 kg kyckling. Men uppfödingen av boskap bidrar till något annat mycket positivt. Om man ser till att köpa nöt och fårkött där djuren fått beta i naturbetesmarker så håller man landskapen öppna och ser till att den biologiska mångfalden inte rubbas. I betesmarkerna binds också kol vilken minskar utsläppen.

Om man däremot köper kött från uppfödning där stora skogar, t ex regnskog fått ge vika för betesmarker kommer du däremot öka koldioxidutsläppen och riskerar utrotning av många viktiga djur- och växtarter.

Jag tycker det är viktigt att tänka på hur mycket kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel som används vid produktionen av djurens foder. För visst köper vi ofta och gärna svenskt kött men det som känns fel för mig är att djuren ändå äter GMO-soja från t ex USA som odlats med en massa handelsgödsel. Handelsgödsel som kräver fossila bränslen vid framställningen.

Vid ekologisk produktion används inte kemiska bekämpningsmedel och man tar även hänsyn till att djuren ska må bra under uppfödning samt att det ska finnas ett kretslopp på gården för att utnyttja det naturliga gödlet man får från djuren. Däremot tar odling och uppfödning längre tid och kan då kräva större resurser vilket ökar priset och ev kan minska den stora skillnaden i miljöpåverkan mellan konventionell matproduktion och ekologisk.

Ja nu förstår ni kanske vikten av att ha kunskap om händelserna "från jord till bord". Det är långa kedjor av transport, processering osv som måste tas med i beräkningen. Många händelser som äger rum på andra sidan av jordklotet och påverkar inte oss här i Sverige trots att det är vi genom vår konsumtion som orsakar bland annat vattenförorening, jorderosion/ökenutbredning och minskning av den biologiska mångfalden.

Läs mer här.


Etiketter: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.