Sverige fördubblade antalet beviljade uppehållstillstånd 2016 i jämförelse med året före. Det är svårt att kalla detta omänskligt och ”rasistiskt”

Vad hände alltså med den svenska flyktingpolitiken i november 2015?

Jag lovade att försöka besvara följande fyra frågeställningar.

1. Var det verkligen en ny flyktingpolitik som infördes i november 2015 – eller innebar omläggningen den gången en återgång till en traditionell och för Sverige normal flyktingpolitik?

2. Hur dramatisk blev omläggningen av flyktingpolitiken egentligen när vi tittar på hur många flyktingar och flyktinganhöriga som har beviljats uppehållstillstånd före, under och efter året 2015?

3. Har asylrätten avskaffats då vi tittar på hur många som faktiskt beviljats asyl?

4. Innebar omläggningen av flyktingpolitiken att Sverige vände ryggen åt medmänskligheten och till och med började vandra i en rasistisk riktning?

 

Låt oss börja med fråga två: Hur dramatisk blev omläggningen av den svenska flyktingpolitiken år 2015 – egentligen?

En avgörande del av ett lands flyktingpolitik handlar om hur många asylsökande som beviljas uppehållstillstånd. Detta kommer självklart att påverka varje samhälles möjlighet att integrera de som flytt sitt hemland när det gäller boende, utbildning, möjlighet att få jobb, mm. Låt oss därför titta på hur många flyktingar, med anhöriga, som beviljades uppehållstillstånd före, under och efter år 2015.

 

Vi börjar med att jämföra hur många asylsökande som fick uppehållstillstånd. Vi väntar med att utvärdera effekterna av omläggningen av flyktingpolitiken 2015 när det gäller de asylsökandes anhöriga.

 

Låt oss nu jämföra Sverige med övriga länder inom EU
Detta låter sig göras genom att vi studerar tabellen nedan. I den jämförs Sverige med ett urval av andra länder inom EU när det gäller hur många uppehållstillstånd som de olika länderna beviljade till asylsökande år 2016. Som alla kan se utifrån tabellen handlar det om hur många asylsökande som beviljats uppehållstillstånd – per tusen invånare – i respektive land.

Tittar vi på tabellen framgår det att Sverige beviljade flest uppehållstillstånd åt alla asylsökande i de av oss undersökta EU-länderna under år 2016. Detta med hänsyn taget till befolkningens storlek (i fortsättningen kommer jag att kalla detta för ”per capita”).

Vi vågar faktiskt dra slutsatsen att Sverige beviljade flest antal uppehållstillstånd per capita av alla EU-länder! Överlägset flest.

Vi vågar dra denna slutsats på grund av sammansättningen av gruppen i de av oss undersökta länderna. Här ingår förutom Sverige även Tyskland och grannländerna Norge, Danmark och Finland. Vi har också tagit med Frankrike samt ett genomsnittsvärde för alla de 28 EU-länderna.

Jag kommer inte att jämföra Sverige med Cypern och Malta då jag drar slutsatser. Detta eftersom jag inte anser att dessa två öar [på under en miljon respektive under en halv miljon invånare], kan jämföras med Sverige och övriga EU-länder.
Se tabell 2.

Tabell2

 

Kommentarer till tabellen:

Tabellen visar att Sverige, ensamt, beviljade nära 11 procent av alla uppehållstillstånd som beviljades av alla 28 EU-länder tillsammans under år 2016. Detta trots att Sverige har mindre än två procent av EU:s befolkning!

De två länder som står ut är Sverige och Tyskland.

Sverige har dock beviljat allra flest uppehållstillstånd till asylsökande. Ännu fler än Tyskland.
Och jämför vi Sverige med grannländerna Norge, Danmark, och Finland är skillnaden väldigt stor. Under 2016 fick 1,3 asylsökande per tusen invånare uppehållstillstånd i grannländerna Danmark och Finland. Under samma år beviljade Sverige 7,2 asylsökande uppehållstillstånd per tusen invånare. Det betyder att på varje asylsökande som har fick uppehållstillstånd i Danmark och Finland fick 5,5 asylsökande uppehållstillstånd i Sverige.

Jämför vi sedan Sverige med EU som helhet så gäller samma siffror. På varje asylsökande som erhöll uppehållstillstånd, per tusen invånare, inom EU som helhet beviljade Sverige uppehållstillstånd till 5,5 asylsökande! Detta under året 2016.

Därför har Sverige, med mindre än två procent av EU:s sammanlagda invånarantal, beviljat nästan elva procent av alla uppehållstillstånd inom hela EU.

 

Vad händer då om vi jämför Sverige med Sverige?               

Tab 1: asylsökande som fick uppehållstillstånd – per tusen inv                                                 

År 2015:                             36 630                     3,7
År 2016:                             71 562                     7,2

Migrationsverket

 

Kommentarer:

Kan vi av denna tabell dra slutsatsen att omläggningen av Sveriges flyktingpolitik 2015 blev så dramatisk som många har gjort gällande? Detta i bemärkelsen att omläggningen innebar en ny och omänsklig flyktingpolitik som vissa till och med har påstått vara rasistisk samt inneburit ett avskaffande av asylrätten?

Då vi jämför Sverige med övriga EU-länder så finns det inget stöd alls för dessa påståenden. Tvärtom! Det sätt som Sverige stack ut var att landet beviljade uppehållstillstånd för 5,5 asylsökande samtidigt som EU, som helhet, beviljade uppehållstillstånd till en (1) asylsökande.

När vi nu jämför Sverige med Sverige visar det sig att antalet asylsökande som fick uppehållstillstånd år 2016 nästan fördubblades i förhållande till år 2015. Det handlar, som alla kan se av tabellen ovan, om att de 36 630 asylsökande som beviljades uppehållstillstånd år 2015 ökade till 71 562 år ifjol.

Så inte heller då vi jämför Sverige med Sverige finns det något underlag för att påstå att omläggningen av den svenska flyktingpolitiken 2015 fick några dramatiska effekter under år 2016. I alla fall inte i omänsklig eller rasistisk riktning.

Men det är naturligtvis en dramatisk förändring att Sverige fördubblade antalet utfärdade uppehållstillstånd på ett enda år mellan 2015 och 2016. Det är också dramatiskt att Sverige beviljar flest uppehållstillstånd av alla EU-länder – faktiskt 5,5 gånger så många som EU-snittet.

 

Men hur går det med kritiken ”från vänster” mot regeringen?

Låt oss mot bakgrund av våra nya kunskaper om hur många uppehållstillstånd som Sverige beviljade år 2016 i jämförelse med övriga EU-länder, samt med sig självt året innan, åter läsa Vänsterpartiets formuleringar:
”När världen som allra mest behöver stater som står upp för asylrätt och medmänsklighet vänder Sverige ryggen till”.
Eller: ”Vi kan inte göra upp med en regering som har samma retorik och logik som rasisterna”.

 

Kommentarer:

Det är svårt att förstå varför dessa anklagelser riktas mot den svenska regeringen. Den borde rimligtvis riktas mot regeringarna i de övriga EU-länderna. Det är svårt att förstå kravet på att asylrätten ska återinföras – i Sverige. Det är slutligen svårt att förstå hur Vänsterpartiet kan antyda att just de svenska Socialdemokraterna har blivit rasistiska (”samma retorik och logik som rasisterna”).

 

Avslutningsvis
Jag anser att de påståenden som förts fram om att förändringen av flyktingpolitiken under hösten 2015 skulle ha varit omänsklig, och till och med rasistisk, saknar all grund.

Åtminstone när det gäller fakta.

 

Nästa blogg publiceras på söndag.
Då ska vi titta på hur förändringen av flyktingpolitiken 2015 ter sig när vi tar de asylsökandes anhöriga i beaktande.

 

5 kommentarer

 1. Basic Rules

  Jag skulle rekommendera dig och ANDRA nyfikna på ämnet: Läs Massutmaning av Tino Sanandaji, ekonomisk politik mot utanförskap & antisocialt beteende.
  En nyttig lärdom borde för politiker vara den franska erfarenheten, särskilt i Marseille av Medina muslimsk etablering och dess konsekvenser.

 2. Carl

  Du kommer en dag ställas inför rätta när du så här tydligt predikar för att utsätta svenska kvinnor för mångkulturella våldtäkter och svenska befolkningen i övrigt en ständig risk för mångkulturellt våld.

  Finns en anledning att landsgränser är upprättade, olika folkgrupper funkar helt enkelt inte ihop.
  Just därför har gränser dragits för att man ska kunna leva åtskiljt.
  När en del trångsynta dårar inte fattar detta så förstår man hur lätt allt kan gå åt helvete.

  När Nordiska Motståndsrörelsen tar över ska du få uppleva karma, FÖRRÄDARE!
  Länge leve nationalsocialismen.

 3. Mia K

  Jan; Vilka intressen ligger bakom denna utveckling, tror du? PUT. permanenta uppehållstillstånd till stora grupper med totalt annan kulturell bakgrund blir mycket kostsam för samhället. Bara i skolvärden, uppstår höga kostnader för utbyten av skadade datorer och mensskydd….

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Den dramatiska förändringen av svensk flyktingpolitik skedde i mars 2011 genom en s.k. ramöverenskommelse mellan de fyra allianspartierna och Miljöpartiet. Efter fyra och ett halvt år (i november 2015) röstade samma fyra allianspartier, Miljöpartiet och Socialdemokraterna för att ta steg mot att normalisera flyktingpolitiken i Sverige. Jag talar här om antalet beviljade uppehållstillstånd (man kan ju även lägga in en hel del annat i begreppet flyktingpolitik).
   Men detta kommer inte att bli så lätt. Då Sverige beviljade uppehållstillstånd till väldigt många asylsökande under dessa år finns det en eftersläpning. Det handlar dels om asylsökande som inte har fått sin begäran om uppehållstillstånd behandlad ännu, dels om dessa personers familjer (flyktinganhöriga). Men för att sluta där jag började: de beslut som förändrade den flyktingpolitiken togs i mars 2011 av M, C, L, KD och MP.

 4. Pingback: Hotfulla mail från nazisten Carl – så här ser det ut om du försöker debattera om svensk flyktingpolitik idag – under eget namn | Jan Hägglund – Vi här nere och dom där uppe

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>