Hur skulle en värld utan religion se ut?

- Religion är grunden för allt ont i världen!

- Utan religion skulle vi slippa allt hat och krig.

 

Känner du igen inställningen, även om jag har konstruerat uttrycken, istället för att direkt peka ut explicita personer bakom liknande kommentarer jag fått på mina bloggar och framför allt på Facebook?

Ofta ser jag på kommentarer liknande de här, som rena försök att provocera mig som kristdemokrat i Vilhelminas lokalavdelning. Det biter tyvärr inte på mig då jag inte tillhhör de troendes skara, utan rinner av som vatten på en gås.

Men förutom de rena försöken till munhuggande, finns det också seriöst menande inlägg av den här typen och i min ungdom hade jag själv densamma inställningen.

Men med stigande ålder har min inställning mognat och blivit betydligt mer komplex.

Förvisso finns det klara bevis för att religiösa dogmer har kostat och kostar oskyldiga livet baserat på ren och skär enfald och galenskap. Men det räcker inte till för att motivera att man generaliserar och förenklar på det sätt som de två inledande meningarna visar.

Fråga dig själv om du skulle kunna ta dig an en uppgift att skilja på RÄTT och FEL vad avser etliska ställningstaganden?
Om du svarar JA, bör du för ett ögonblick reflektera över om den förmågan är medfödd som instinkt eller indoktrinerat via uppfostran och miljöpåverkan?
Vad är det som får just dig att inte hänfalla åt barbarbi och ohämmad självtillfredsställelse? På vad bygger du dina fördömmanden över handlingar som du anser vara onda och vad är det som får dig att anstränga dig till uppoffrande handlingar?
religiösa motpoler

Visst har även du hört hemvändande Thailandsbesökare berätta om hur omtänksamma huvuddelen av invånarna uppträder mot främlingar? Och nog ser väl även du en skillnad gentemot den intolerans mot främlingar med annan tro än islam som besökare i Saudiarabien kan vittna om? Och visst klassar även du den nedtryckande kvinnosynen som arabiska samhällen uppvisar såsom fel ?

Det är inget annat än tro på värden höjda över vår inneboende egoism som styr allt detta, såväl buddistens ovilja att döda något levande och respektera alla andra oberoende av livsåskådning, som dina egna värderingar när du förkastar arabernas kvinnosyn.
Ja faktiskt kan vi härleda hela vår grundlag tillbaks till de värderingar och normer som formulerats av urtida judiska och kristna anfäder.

Så även fast jag inte tror på en skapande gud, så har jag insett att det inte går att få ett mänskligt samhälle att fungera utan gemensamma normer och värderingar och att dessa värderingar kan se väldigt olika ut baserat ytterst på …..vadå? Jo tro och religion !

Så vare sig du är troende, ateist eller agnostiker som jag, så baseras vår tillvaro på religion och då inte bara det vi menar är orätt, fel eller ont, utan i synnerhet allt som vi hyllar som eftersträvansvärt.
Jag ställer mig bakom Kristdemokratin, inte för att jag skulle tro på en gud, utan för att jag kommit till insikt om att alternativet till en religion är primitivt barabri med jaget i centrum och där hänsynslöshet och intolerans blir de främsta kännetecknen. Kristdemokratin uppstod i Tyskland som en motreaktion mot människoförraktet och hatet samrörande med nazismen, men fungerar lika bra som motvikt mot den individförnekande inställningen bakom marxismen. Ja just det faktum att kristdemokratin frigör sig från alla former av politiska ideologier, gör att det finns gott om plats för det egna kritiska tänkande och kritiska förhållningssätt mot alla former av maktutövande mot dig och mig som unika personer.

Så tänk gärna till en gång till innan du generaliserande klumpar ihop alla religioner i svepande förkastelse.

7 kommentarer

 1. Maja

  Hej Göran,
  Begreppet religion för mig är mycket vid, men oftast tänker man bara i termer av de väl kända befintliga stora troslärorna.

  Vad jag tolkar som gemensam nämnare i bemärkelsen av att vara ”bokstavstrogen” så handlar det om en rigiditet i synsätt och gentemot andra i de sammanhang där tron tar överhand och präglar varje tanke inför allt dagligt leverne och där konsekvensen därav utmynnar till fördömande av dem som ej delar tron.

  Alla stora trosläror har var och en i sin tur många uttolkare som därefter får följare som träter om den rätta uttolkningen inte sällan på ett sätt som skadar dem själva och andra

  När man är tolerant, menar iaf jag i den mening att den troende har rätt till sin tro, men inte på ett sätt som skadar mig

  Precis som i politiken kan man klippa och klistra från de olika riktningarna och applicera på sig själv på ett sätt som känns bra

  Så, jag vill sammanfatta min tolkning av det du skriver till att;
  * för att bete´sig behöver man riktlinjer i ett socialt sammanhang. Man behöver också konsekvenser och möjlighet att korrigera sig i en process beslutad i den samhällsform man befinner sig. Dock behöver också omgivande samhälle skydda sig i nästa sfär och precis som i ett pingvinsamhälle finns det alltid någon som står ytterst då det blåser.

  Vad vi glömt på vägen är att pingviner byter plats- turas om att stå ytterst, i urgammalt samförstånd för att hela pingvinssamhället skall överleva

  Politisk religion är alltid av ondo. Jag hoppas att KD blir kvar efter valet. De behövs. Inte för att polarisera mot Islam utan för att vi behöver ALLA som kan och vill ställa sig ytterst i ringen då den vinande mördande polarstormen kommer

 2. Kenneth

  ”Kristdemokratin uppstod i Tyskland som en motreaktion mot människoförraktet och hatet samrörande med nazismen”

  CDU bildades efter kriget av medlemmar från Kristet-Sociala Folktjänsten, samma parti som gav Hitler ermächtigungsgesetz, alltså fullständig makt och kunde därmed göra det avskyvärda han gjorde, de enda partierna som var emot var Socialdemokraterna och kommunisterna. Med andra ord så hjälpte det kristna partiet Adolf Hitler till makten…..förstår att de efter kriget var tvungna att byta namn, det gamla namnet var draget i smutsen.
  Nu verkar M vilja få in SD i maktposition, samma SD som 1988 bildades av nazister och rasister med gemensam människosyn som nationalsocialisterna, undrar om KD hänger på eller har dom lärt sig av historien, risken finns kanske att KD byter namn inom en snar framtid?

   • Kenneth Hellberg

    Det borde skrämma varje sunt tänkande människa att ett parti som bildades 1988 av nazister och rasister bjuds in till att dela makten, tycker inte du det? Av respekt till de få överlevarna av förintelsen som finns kvar så borde alla partier i Sverige ta avstånd från det…….eller??

    • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

     Ett politiskt parti utgör ingen fysisk enhet, utan definieras av hur dess medlemmar uppför sig.
     Det som styr mitt förhållningssätt är vad enskilda personer uttrycker och framför allt dennes handlingar.
     Om du menar att vi ska döma ut alla partier vars rötter uppvisar samröre med forna tiders nationalsocialism, ligger socialdemokraterna väldigt risigt till, allt uppisat ett antal gånger, där jag publicerat olika svenska partiers nazistiska rötter.
     Du verkar dock antingen vägrat läsa fakta, eller så är din förträngningsmekanism så stark att du glömt det, trots mina upprepade hänvisningar till vedertagna fakta.
     När det gäller SD, så förhåller jag mig på precis samma sätt som mot övriga politiska eller religiösa organisationer, nämligen att jag tar ställning till sakunderlag och förslag istället för att försöka sortera genom klassning och etiketteringar som bara trivialiserar ställningstagandena.
     Det gör att jag förhåller mig lika kritiskt granskande till mitt eget partis olika talespersoner, som till SD:s eller några ur hopen som torgför socialistiska eller liberala omvärldsuttolkningar. Men även inför den mest befängt inbitne socialisten eller kommunisten lämnar jag alltid dörren på glänt för dennes nya ideer och tolkninga,r som kan visa sig bryta ett i övrigt stereotypt mönster. Det som var igår gäller nämligen inte säkert idag. Där misstolkas ofta konservatism till att vara bakåtsyftande istället för den öppet mottagande men samtidigt i grunden hälsosamt kritiska inställningen till varje förändring.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>