KD i Vilhelminas förslag till kommunstyrelsens remissvar på glesbygdsutredningen SOU 2017:1

Vi ställer oss positiva till den övergripande målsättningen, liksom de specifika förslagen till konkreta åtgärder i form av ekonomiskt stöd till glesbygdsbutiker och infrastruktursatsningar i form av bredbandsutbyggnad.

Vi ser även utflyttningen av statliga myndigheter som mycket angeläget och uppmanar regeringen att snarast konkretisera och fördela dessa till områden som hamnat mest i kläm, efter nedläggningar och bortdragen offentlig service.

 

Vad som därefter förljer är allmänt hållna föresatser, vars konkreta innebörd behöver kläs i åtgärdsprogram och pengar.

Glesbygdens areella näringar som exempelvis skogsbruket kräver speciella åtgärder med upprustning av järnvägens tvärbanor mellan Norrlands inland och kusten, där industrierna finns. Även inlandsbanans upprustning står för oss högt på önskelistan, då där förutom tunga transporter även återfinnes en viktig pulsåder för besöksnäringen.

 

Utbyggnaden av Västerbottens inland vad gäller besöksnäringen, ställer även krav på att vi måste kunna ta emot charterflyg och med det följande behovet av att det finns en adekvat flygplats inom 15 mil från våra två expansiva fjälldalar Kittelfjäll och Klimpfjäll/Saxnäs.

 

Sist men inte minst vill vi peka på det skriande behovet av riskkapital, sedan bankerna dragit sig undan från Norrlands inland och hellre finansierar byggen i stadsmiljö, än satsningar i glesbygden, hur lönsamma sådana projekt än må vara. Det är helt kalla handen för alla typer av lån numera. Ett alternativ eller komplement skulle vara att man stärker småföretagens möjlighet till konsolidering genom att dubblera grundavdraget. Återföring via lokal beskattning av uttag från våra naturresurser såsom strömfallsfastighetsskatt och beskattning av skog och malm, skulle utgöra ett viktigt steg för att stärka kommunernas självfinansiering av offentliga servicen.

Särskilt stöd för övertagande och generationsväxling i glesbygdsföretag skulle kunna uppnås genom en utökad statlig lånegaranti till den som övertag ansvaret för ett redan fungerande och lönsamt glesbygdsföretag.

För småföretagandet i glesbygden måste vi även lyfta behovet av att behålla kontanthanteringen, fram till den punkt hela området täcks av alternativt betalningssystem.

 

För Kristdemokraterna i Vilhelmina
Göran Jonzon / nuv. Gruppledare
070-5859848

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>