Särintressen?

Av , , Bli först att kommentera 4

Vi är i ett allvarligt läge där arbetslösheten ligger på 7.1% med 353 000 personer varav 125 000 i ålder 15-24 år. En hel ungdomsgeneration håller på att spelas bort för att åtgärder sättts in för sent och i för liten skala.

När den borgerliga regeringen tillträdde 2006 skar man ned kraftigt i arbetsmarknadsåtgärderna med tanken att marknaden skulle ta hand om detta. Den inriktningen har inte lyckats och att man tar bort människors möjlighet att läsa in högskolebehörighet kommer ytterligare cementera problemen.

Det som behövs nu är breda satsningar där vi samlar ihop oss. Det är viktigt att staten och arbetsmarknadens parter arbetar aktivt och framåtsyftande.Statsminister Fredrik Reinfelt anser att näringslivet är ett särintresse. Likaså hör man ofta från ledande moderater att fackföreningsrörelsen är ett särintresse.

Det är naturligtvis helt galet att hålla på sortera upp samhället i särintressen och icke särintressen när det som krävs är en samling för jobb och välfärd. Vi behöver som Stefan Löfven påpekar en starkare politik för arbete.

Bli först att kommentera

Löfvén blir bra

Av , , Bli först att kommentera 8

Allt tyder på att IF Metalls ordförande Stefan Löfven föreslås till ny ledare för det socialdemokratiska arbetarepartiet. Det är ett klokt val. Löfven har en stark facklig förankring och det är bra att LO-företrädare nu går in och ser till att det blir ordning och reda. Ytterligare en fördel med Löfvén är att vi får en partiledare med stort intresse för arbetsmarknadsfrågor.

Den uppkomna situationen har dock visat att det finns allvarliga problem i partiets ledningsfunktion. Attackerna mot Håkan Juholt har varit ett ovärdigt skådespel och det är utan tvekan så att interna läckor och ryktesspridning skapat det mediadrev som sänkt partiets förtroende. Det har handlat om partimedlemmar med egna agendor snarare än partiets bästa framför ögonen. Det är fullständigt oacceptabelt.

Löfvén tillhör de som inte ägnade sig åt detta. Han är därför en kandidat som bör kunna accepteras i de breda lagren partimedlemmar. Samtidigt måste det markeras tydligt av partiet mot de som ägnat sig åt denna smutskastning. Där har också varje partidistrikt en uppgift att sopa framför egen dörr.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Sterns dilemma

Av , , Bli först att kommentera 8

Stefan Stern, fd stabchef för (s) skriver om socialdemokraternas kris i expressen. Sterns tes är att problemen bottnar i socialdemokraternas återkommande problem att inte kunna se behovet av att i det starka välfärdssamhället måste medborgarna få mer makt. Ska partiet bli relevanta måste medelklassen vinnas genom pragmatism och bejakande av individualiseringen i samhället menar Stern.

Det är inte svårt att hålla med Stern om det han skriver. Självklart måste socialdemokraterna stå för människors rätt att få människor att växa och naturligtvis måste politiken byggas på en bredare bas än LO-kollektivet(ibland kallas det för medelklass som Stern använder men man kan betona utmaningen annorlunda om man beskriver det som tjänstemannakollektivet). Gott så.

Men Sterns inlägg slutar när det börjar bli som mest intressant. För Stern erbjuder tyvärr som så många före honom ingen lösning på hur allt detta viktiga ska kombineras med ett samhällsbygge där alla människor får plats. Om människor ska få välja skola och sjukvård, mer satsningar på privarföretagande och så vidare som Stern benämner som socialdemokratisk pragmatism, hur garanterar vi att detta samtidigt leder till att rättvisan ökar och ojämlikheten minskar i samhället? Hur kan ett frisläppande av riskkapitalbolag och utförsäljningar stärka de socialdemokratiska idéerna?

Socialdemokratins historiska uppgift är att skapa ett samhälle där ingen lämnas efter. Den utveckling vi sett de senaste 20 åren har sett en med Sterns ord, mer pragmatisk socialdemokrati, men också ett samhälle där barnfattigdomen, arbetslösheten och klyftorna ökat, medan de fattigas livschanser minskat.

Det är just detta som är Sterns dilemma. Om socialdemokratin ska ta ett steg mer mot "mitten" så måste detta kunna påvisas förstärka de mål och värderingar vi uttryckt i partiprogrammet. Men i vanlig ordning får vi inget svar på hur det ska gå till vilket gör det hela till ännu en tom ansats. 

Jag välkomnar inspel kring de vägval socialdemokratin har att göra. Men då måste de bygga på att debattörerna inte försöker snickra om partiprogrammet utan beskriva en realistisk färdplan.

Bli först att kommentera

Snön vräker ned

Av , , Bli först att kommentera 4

Det snöar rejält i Umeå idag. Under kommunens hemsida www.umea.se/vinter finns information om kommunens vinterväghållning. Där finns svar på vanliga frågor om vad som gäller.

Bli först att kommentera

Centern fortsätter högerut

Av , , 1 kommentar 10

I gårdagens Agenda debatterades vinster i äldreomsorgen mellan Jonas Sjöstedt(v) och Annie Lööf(c).

Debatten om äldreomsorgen är principiellt viktig. Idagsläget ser vi ett läckage av skattemedel som rinner ut till riskkapitalbolag som istället behövs till att skapa god omvårdnad och goda arbetsvillkor. Det är ett slöseri som vi behöver få stopp på för att kunna använda skattepengarna mer effektivt.

Denna uppfattning delas dock inte av Centerpartiet. Lööfs recept är istället fler riskkapitalbolag och aktörer där tanken är att ökad konkurrens ska leda till att oseriösa aktörer slås ut. Det är en ekvation som möjligtvis är lovärd men som inte tar hänsyn till det slöseri som finns och att äldreomsorgen inte är eller kan bli en fungerande marknad. En 87-åring med skröplig hälsa har inte så lätt att ställa krav eller protestera mot kissfyllda blöjor. Det ställer stora krav på kommunerna att skriva in kvalitetskrav i detalj och resurser att övervaka aktörer som lägger 20-30% vinstkrav utan hänsyn till verkligheten.

Sverige behöver en generell välfärd som garanterar hög kvalitet i välfärden som är likvärdig. Resurserna ska användas effektivt och inte läggas på övervakningssystem av hur riskkapitalbolag utför äldreomsorg.

1 kommentar
Etiketter:

Toast skagen

Av , , Bli först att kommentera 9

Det verkar inte bli någon lättnad för landets pinade folk med 5 kronor billigare toast skagen på krogen. Sänkt restaurangmoms har så här långt inte givit motsvarande prissänkningar i restaurangerna som regeringen hoppats på. Branschen verkar som befarat snarare öka sina egna vinstmarginaler än att nyanställa.

Istället för detta vågspel hade regeringen kunnat anställa 10000 lärare för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi behöver en politik för arbete och välfärd där vi hushåller med skattemedel på ett klokare sätt.

 

Bli först att kommentera
Etiketter:
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se