FramtidUmeåVärld

Klimatutsläppen minskar inte!

Av , , 3 kommentarer 1

Klimatutsläppen har inte minskat alls mellan 1 kvartalet 2017 och 1 kvartalet 2019: Senaste preliminära data: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Kvartals–och-preliminara-arsvisa-vaxthusgasutslapp/ Jag kritiserade för drygt ett år sedan på denna blogg miljöpartiet, som har ansvarig minister sedan 2014 och således störst inflytande på hur klimatplanerna utformas. http://blogg.vk.se/dagl/2018/08/12/rosta-inte-pa-miljopartiet/  . Dessutom borde miljöpartiet engagera sig starkast i frågan. Tyvärr kvarstår att utsläppen knappast minskar fast de enligt Naturvårdsverket borde minska med 5-8% om Sveriges klimatåtaganden skall nås.